ششمین طعنه جهانی برای ششمین سال متواتر افغانستان در صدر جدول بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان قرار گرفت و … بیشتر

تاریخچه پیدایش خشخاش

مسعود صدیقیان کشت خشخاش و تولید تریاک در (3400) سال پیش از میلاد مسیح در کناره جنوبی منطقه بین‌النهرین آغاز … بیشتر

کوکنار بیتی ها

  فاخته به کوکنار کشتن هرجا پنج و چار اس گل کوکنار فریبا مثل مار اس الهی کشت کوکنار در بگیره … بیشتر

بر باد رفته گان

بابک  اخیراً مقامات دولت اعلان کردند که شمار معتادان مواد مخدر به گونه بی سابقه یی در افغانستان بلند رفته  … بیشتر