منطقه آبستن یک تغییر است  شماره 37 یکشنبه 7 میزان 1387 مطابق 28 سپتامبر 2008  اگر واقعاً طوریکه گفته میشود … بیشتر

اخبار مهم

افغانستان د سوداگرۍ د يوې نړېوالې جايزې کانديد د افغانستان د صادراتو د پراختيا اداره د ١٤ هيوادونو په کتار … بیشتر