د موسيقي تاريخچه

 شماره هاي 42 و 43/10 جدي 1387/30 دسمبر 2008     داسي  معلوميږي  چي  موسيقي  د  ډېر  پخوا  راهيسي  د  انسان  … بیشتر

موسيقي پاپ

شماره هاي 42 و 43/10 جدي 1387/30 دسمبر 2008 كوه بچه موسيقي پاپ سبكي از موسيقي عامه پسند است ومعمولاً … بیشتر

موسيقي رپ

شماره هاي 42 و 43/10 جدي 1387/30 دسمبر 2008 بابك سياوش رپ درلغت كوبيدن ضربه هاي كوتاه بر چيزي مثل … بیشتر

غزل خواني در موسيقي

شماره هاي 42 و 43/10 جدي 1387/30 دسمبر 2008 زمانی دررادیو وبعدها درتلویزیون برنامه هايی زیرنام « کلا سیکه موسیقی » … بیشتر