چشمان مردم افغانستان و جهان به سوی کرزی و داکتر عبدالله دوخته شده!

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 به نظر میرسد در این روز ها افغانستان در یکی از حساسترین لحظات تاریخی … بیشتر

Advertisements

داس مرگ

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 ستاک دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل اخیراً گفته که افغانستان هنوز … بیشتر

Advertisements

راه حل چیست؟

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 نوشته: محمد داود سیاووش  اگر اپوزیسیون را به مفهوم تلاش اتحادیه ها، گروه ها … بیشتر

Advertisements

کابل کې پر یوه میلمستون د طالبانو مرگانئ حمله

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 وسله والو سړو په کابل کی په یوه میلمستون باندی دحملی په وخت دملگرو … بیشتر

Advertisements

نگاهی به مطبوعات جهان

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 تایمز: طالبان در کندز آزادانه فعالیت میکنند روزنامه تایمز آسیا مینویسد که طالبان در … بیشتر

Advertisements

مظاهر عظمت باستانی بگرام یا کاپیسا

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 3 تتبع و نگارش: محمد داود سیاووش استاد کهزاد مینویسد یکی از استوپه های … بیشتر

Advertisements

صدای زیب گیراست

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 پس از چندین سال هنر دوستان در افغانستان کمپوز «پیمانۀ» شفیع محمد و خان … بیشتر

Advertisements

برخورد پولیس ترافیک با اطفال

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 برگرفته از کتاب «آموزش حقوق طفل» اطفال پولیس ترافیک را نخستین مددگاران، دستیاران و … بیشتر

Advertisements

ستیژ شهروندان

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 ریگروان این بار از سخنان چند هموطن میگویم که در پیتو زیر دیوار نشسته … بیشتر

Advertisements

ډير مى خوښ دى مثنوى

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 نوشته: محمد داود سیاووش در اویل سده روان خورشیدی شخصیتی عابد و زاهد به … بیشتر

Advertisements