اخبار مهم

رابرت گیتس:اوباما به راتلونکې اونۍ د افغانستان په هکله نوې ستراتيژي اعلان کړي شماره 57  دو شنبه 2 قوس  1388  … بیشتر

ورزشکار جوان

  شماره 57  دو شنبه 2 قوس  1388  /23نوامبر 2009 به سلسله معرفی استعداد های ورزشی، در این شماره طغرل … بیشتر

ستیژ شهروندان

  ریگروان   شماره 57  دو شنبه 2 قوس  1388  /23نوامبر 2009 اینبار در ستیژ شهروندان همگان میگفتند ما دیگر … بیشتر