گریه راه حل نیست!

شماره 68/پنجشنبه 8 میزان 1389/30 سپتمبر 2010 اشکهای رییس جمهور در روز 6 میزان همزمان با اعلان اسامی برخی اعضای … بیشتر

صفحه یی از تاریخ

صحنه از مظاهر قدرت قانونی پارلمان شماره 68/پنجشنبه 8 میزان 1389/30 سپتمبر 2010 در آستانه رأی شماری کاندیدان مجلس نمایندگان … بیشتر

جلو دروازه قانون

شماره 68/پنجشنبه 8 میزان 1389/30 سپتمبر 2010 فرانتس کافکا برگردان: صادق هدایت پاسبانی دم در قد برافراشته بود. یکمردِ دهاتی … بیشتر

در آیینه مطبوعات جهان

شماره 68/پنجشنبه 8 میزان 1389/30 سپتمبر 2010 د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو تازه رپوټونه د نیویارک ټایمز … بیشتر