کابل باید از فرصت استفاده کند!

 نوشته : داود سیاووش در حالیکه اسلام آباد با تقاضای استعماری وبلند پروازانه یوسف رضاگیلانی از آقای کرزی میخواهد افغانستان … بیشتر

Advertisements

روز جهانی کتاب امسال از یاد همگان رفته

4 ثور مصادف است به روز جهانی کتاب. از این روز  از سال 1955هرسال  توسط موسسه یونسکو به مناسبت درگذشت … بیشتر

Advertisements

طرح استعماری پاکستان و سکوت دولتمردان افغانستان در رابطه به آن

نوشته: داود سیاووش سفر اخیر یوسف رضا گیلانی، اشفاق کیانی و شجاع پادشا به کابل، از نظر آگاهان افغانستان، منطقه … بیشتر

Advertisements

یوسف رضای گیلا نی از افغانستان چه میخواهد؟

 نوشته :داود سیاووش  یوسف رضا گیلا نی صدراعظم پاکستان در حالی به کابل سفر میکند که مناسبات پاکستان با ایالات … بیشتر

Advertisements

اپوزیسیون دولتی و دولت اپوزیسیونی راه به جایی نخواهد برد!

  نوشته :داود سیاووش یکی از دشواری های لحظه کنونی  افغانستا ن از نظر سیاسی آن است که چوکات ظاهری … بیشتر

Advertisements

مدیران ضعیف، برای اجرای سیاست های قوی!

نوشته : داود سیاووش درحالیکه هیچکس منکر موفقیت بازار آزاد در پیشرفت وانکشاف جامعه غرب نیست ،در افغانستان ستاره گانی … بیشتر

Advertisements

دربودجه عادی سال1390 به دفتر ریاست جمهوری 312465 دالر اختصاص یافته در حالیکه به سپورت کل کشور43455 دالر وبه محیط زیست29497 دالربودجه عادی پیشبینی شده!

نوشته :سیل بین به نظر میرسد در بودجه سال 1390 به مصارف تشریفات دربار ،مسایل امنیتی،کود احتیاطی وغیره درمقایسه به … بیشتر

Advertisements