سالروز ارمغان ملی به خوانندگان،نویسندگان و علاقمندان مبارک!

شماره 80 و 81/شنبه 28 جوزای 1390/18 جون 2011

جوانی که ارمغان ملی به آن افتخار می کند!Kawoos Siawash
ظرفیت سازی و تربیه نیروی کار اساس پیشرفت هر ارگان میباشد. ارمغان ملی که با گام های شمرده و آهسته از یک نشریه که در طی یک سال 3 شماره به نشر رسید تا کنون که شماره 80 و 81 آن به دست خواننده عزیز قرار دارد افتخار مینماید که اکنون کاووس سیاووش جوانی را در پروسه پر از فراز و نشیب کار در دامان خویش پرورش داده که علاوه بر کمپوز و دیزاین ارمغان ملی 1066 مطلب را در وبلاگ ارمغان ملی، 119 مطلب را در وبلاگ ارمغان اطفال، 42 مطلب را در وبلاگ ارمغان جوانان و  152 مطلب را در وبلاگ شکوه ها انداخته است.
کاووس سیاووش اکنون به مرحله یی رسیده که میتواند مستقلانه به وبلاگ خود مطالب تهیه کند و حتی در حالاتی به اصلاح نوشته های قلمی دیگران در اثنای تایپ مطالب بپردازد. هر گاه شرایط اقتصادی ارمغان ملی اجازه دهد، در کاووس سیاووش این توانایی دیده میشود که نشریه ارمغان اطفال را جدا از ارمغان ملی مستقلانه و به همکاری جوانان هم سن و سالش به نشر برساند.
نشریه ارمغان ملی در هفتمین سالروز خویش کاووس سیاووش را به صفت چهره پر کار و فعال نشریه اعلان مینماید. کاووس سیاووش که از توزیع تا پیستنگ و کمپوز و  دیزاین و ته و بالا نمودن بندل ها و بسته های ارمغان ملی هیچگاه احساس خستگی نکرده، امیدواریم روزی به صفت چهره برجسته ملی و سراسری رسانه های افغانستان تبارز کند.Ÿ
هیئت تحریر

———————————————————————————

ارمغــان زیر ذره بین نقــد خواننـدگان!

باز هم 28 جوزا است و سالروز تولد ارمغان ملی. ارمغان ملی که توان آن را نداشت تا جشنی در سالگردش با علاقمندان بگیرد، از یاران، همکاران، صاحبنظران، قلم بدستان، بزرگان و دانشمندان عزیز کشور خواست نظریات شان را پیرامون طی طریق یکسال گذشته ابراز داشته و پیشنهادات، انتقادات، طرح ها و نظریات شان را برای استمرار بهتر مستقبل آن مطرح نمایند، که در ذیل به توجه خوانندگان عزیز رسانیده میشود.

قابل یاد آوریست که در سال گذشته بازهم مدیر مسوول، معاون، ادیتور و همکاران قلمی داوطلبانه به ارمغان ملی کار کردند که از همۀ ایشان سپاسگذاریم. هیئت تحریر تصمیم گرفت، کاووس سیاووش را به مثابه جوانترین و فعالترین عضو ارمغان ملی به صفت بهترین و پرکار ترین همکار سال ارمغان ملی معرفی نماید.

پوهاند دکتور غلام جیلانی عارض:

7

ارمغان ملی یک اخبار وزین، علمی، اکادمیک، اجتماعی، سیاسی، هنری و در تمام ابعاد جامعه روشنی خاص خود را پرتو افگنی می کند، ارمغان ملی با یک مشخصه بزرگ اجتماعی است که به جامعه رهنمود میدهد، به ملت رهنمود میدهد، به حکومت رهنمود میدهد، انتقادات سالم را پیشنهاد میکنند و راه حل سالم را هم تا حدودی پیشنهاد میکنند. اما این به ارباب امور ارتباط میگیرد که تا کدام اندازه آن را عملی کرده میتوانند یا نمیتوانند.
در مقطع زمانی فعلی افغانستان، جامعه امروزی ما واقعاً، نیاز کامل به همچو اخباری دارد که جامعه را در یک مسیر سالم حرکت بدهد. مراد از مسیر سالم این است که جامعه به پا ایستاد شود. از لحاظ تجارت، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ درآمد های ملی، از لحاظ کاریابی، از لحاظ وزن اساسی جوانان و اشخاص مُسن که در اینجا تجربه کاری دارند، ما نیاز به رهنمود های اخبار به این شکل داریم که خط سیر سیاسی کشور را طوری به کمک قوای ثلاثه پیشبینی کند که افغانستان از منجلاب جهانی بیرون برآید.
امروز افغانستان یک مارکیت تجارتی به پاکستان است، یک مارکیت تجارتی برای کشور های همسایه است، حتی برای جهان است. ما اکنون ترکاری، سبزیجات و غیره خود را از کشور های همسایه وارد میکنیم. میوه های خود را در حالیکه این وطن چقدر سرشار از باغ و باغستان و تاک و تاکستان است ما از بیرون وارد میکنیم. در اینجا وظیفه وزارت های مسوول است که چه انکشاف دهات باشد، چه وزارت زراعت باشد یا خود دولت در رهبری اش کسی که است، اینها وظیفه دارند که دستآورد های زراعتی ما را بالا ببرند تا که ما از این مارکیت تجارتی دول همسایه برآییم. امروز پول افغانستان مصرف امتعه یی میشود که ما آنرا وارد میکنیم. اما شما ببینید که در افغانستان ما چه تولید میکنیم؟ فابریکه های نساجی ما تولید ندارد، فابریکه های صنعتی ما تولید ندارد. از این نقطه نظر دست ما برای هر مؤلد بیرون دراز است. تولید ادویه نداریم، یک وقتی من همین پلان شهری پلچرخی را خود من کار کردم و تقسیمات کردم، که در آنجا سه، چهار فابریکه دوا سازی جا داشت. اما ما تولید نداریم. حالا یک تعداد مسوولینی که ادویه تهیه میکنند برای افغانستان اینها میروند با مراجع کشور های بیرون، ادویه بسیار نا مطلوب را، بی کیفیت را به کشور وارد میکنند و هیچ مریض ما در شفاخانه ها تداوی شده نمیتواند. یک کنترول ادویه اگر باشد از طریق اخبار سفارش شود و واردات ما اگر سفارش شود، این کار بهتری خواهد بود.
دیگر از نقطه نظر ترانسپورتیشن ما بسیار مشکلاتی داریم، که اگر این ترانسپورتیشن ما چه زمینی باشد، چه هوایی باشد، چه از کاریدور های انتقالاتی ترانزیتی باشد، باید حد اقل برای مردم ما مواد را به قیمت حد اقل انتقال بدهد. دولت در اینجا باید سبسایدی هایی داشته باشد. چه در راستای ورود ادویه، چه در مواد غذایی، چه در مواد نفتی امروز شما ببینید یک تکسی از یک ایستگاه تا دیگر ایستگاه به چه قیمت اشخاص ما را انتقال میدهد، ما سرویس شهری نداریم، انتقالات شهری ما ضرب صفر است تقریباً، دیگر اگر این انتقالات شهری ما از این بطائت خود برآید، من فکر میکنم که پیسه یک تعداد زیاد مردم صرفه میشود؛ آنرا به عوض اینکه به تکسی و به دیگر موتر ها میدهد این را مصارف خانواده خود میکند. این ازدحام موتر های غیر مجاز که از ولایات در کابل است همین را حتی کسی کنترول نمیکند. این وظیفه اخبار است، وظیفه رسانه های جمعی است که این مسایل را کنترول کند، هر روز تصادم است، هر روز از طریق موتر ها فرضاً مشکلاتی برای مردم، برای عابرین رونما میشود. اگر این چیز ها را کنترول کرده بتواند، اخبار همین وظیفه اش است که شکایت مردم را به مقامات برساند و جواب قانع کننده بگیرد؛ اینطور نشود که شکایات برسند و جواب نگیرند و آن جواب هم تعقیب نشود، بدا به حال کشوری که به این حالت قرار داشته باشد. از همین لحاظ است که ما بنام بازار آزاد قیمت ها را بالا برده میرویم اما ما تولید نداریم، تورید نداریم، فابریکه نداریم، دستآورد نداریم، قیمت بالا رفته میرود و معاش به همان حالت خودش باقی مانده. این یک جفا است برای مردم ما، که اگر به این شکل ادامه پیدا بکند من فکر میکنم که افغانستان در همان قهقرایی که است در همان قهقرا قرار خواهد داشت.
من یک مثال عملی خدمت شما عرض کنم که افغانستان در سطح منطقه سرآب آسیاست. همانطور که قسمت های شمال آسیا، دریا های بسیار خروشان دارد، همانطور در ساحات مرکزی از این دریا های خروشان است که از افغانستان سرچشمه میگیرد. مثلاً دریای آمو، دریای هریرود، دریای مرغآب، دریای کابل، در این ها همه سرآب کشور هاست افغانستان، از همینجا ما باید به اندازه یی انرژی برق تولید کنیم و به آن اندازه این پوتانشیل انرژی دارد که ما به کشور های مجاور خود، انرژی برق آبی را صادر کرده میتوانیم. اما بر عکس آیا این خجالت آور نیست که ما برق حرارتی از ازبکستان و از ترکمنستان وارد میکنیم؟
حالا میشود که ما گندنه را هم از پاکستان وارد کنیم، میشود که تراتیزک را هم از پاکستان وارد کنیم، در حالیکه ما زمین های سرسبز و زراعتی از خود داریم، گندم را وارد میکنیم، افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشوری زراعتی که هم آبی دارد، هم للمی دارد، هم ساحات زراعتی دارد، اما کجاست همان زراعت متکاثر، کجاست همان زراعت اصلاح شده در افغانستان، کجاست همان رهبری و رهنمایی زراعتی در افغانستان که ما گندم را وارد نکنیم، اگر دو سه روز پاکستان راه های سرحدات خود را به رُخ ما ببندد، ما اینجا یک سیر آرد را به پنجصد و یا هزار افغانی هم خواهیم خرید. این بسیار خجالت آور است برای یک ارگان منظم اداری که هر چیز داریم و هیچ چیز نداریم.
من یک عرض دارم که همین میز های مدور را ما بسیار دیدیم ولی هیچ نتیجه نمیدهد، صدا در یک گوش میرود و از گوش دیگر می برآید.
اما من پیشنهاد میکنم به پارلمان کشور که یک کمیسیون بررسی منظم داشته باشد، همین اخبار ها انتقاداتی که میکند، تلویزیون ها و رسانه ها انتقاداتی که میکنند این ها را وزارت خانه ها هم جمع آوری کنند و کمیته تقنین خاص خود پارلمان این را هم باید جمع آوری کند و بعد از آن متوجه بسازد دولت را که برادر اینطور انتقادات سالم است، تو چه کرده ای؟ و همان وزیر کابینه را باید استیضاح کنند که چرا اجرا نمیشود به این ترتیب؟ همین مسأله پوتانشیل برق آبی ما بسیار مضحک است برای من، من هیچ این را پذیرفته نمیتوانم، که ما اینقدر انرژی برق آبی داشته باشیم، اینقدر دریا های خروشان داشته باشیم ما از حصۀ سالنگ این باد های زیادی که تولید میشود یا همین باد یکصد و بیست روز هرات که تولید میشود، از این دریا ها هم کرده، برق بادی ما از این گرفته میتوانیم. کدام کسی، کدام شخصی، کدام متخصصی در این زمینه اجراآت کرده در افغانستان؟ ما برای سر سبز ساختن افغانستان، دریا های خود را باید به شکل مارپیچ حرکت بدهیم، تا که رطوبت در این کشور، آب زیر زمینی در این کشور، جنگلات در این کشور با همین چینل دادن مار پیچ دریاها سرسبزی به وجود بیاید، یک دریای راین جرمنی را تقریباً صد کیلومتر، دو صد کیلومتر مارپیچی داده اند، برای اینکه هوای کشورشان، مرطوب شود، تصفیه باشد و آب های زیر زمینی تهیه شود و جنگلات سر سبز در آنجا روییده بتواند. ما هر جای میبینیم کوهسار است و صحرا است و خشکی ساحه است در حالیکه اگر استفاده از اراضی شود،Land use managementیک پروگرام بسیار بزرگ است که ما از دریا های خود اگر استفاده صحیح کنیم، از زمین های زراعتی خود استفاده صحیح کنیم، ما همین نفوس کشور را به بسیار خوبی هم گندم داده میتوانیم، هم برق داده میتوانیم، هم کاریابی کرده میتوانیم، همه چیز کرده میتوانیم، اما متأسفانه «به اذان غریب کسی گوش نمیدهد» اگر چه من یک پروفیسور استم، جایزه ایکو را گرفته ام، جایزه داوگ از جرمنی گرفته ام، اما به صدای ما کسی لبیک نمیگوید (که مطبوعات آنرا باید انعکاس دهد).
پوهاند دکتور نور احمد میرازی، د ساینس پوهنځی د بیالوژی دیپارتمنت آمر:

محترمو لوستونکو او د ارمغان د نشریې محترمو رییسه هیئته یا مدیریته. زه لومړی خپل سلامونه وړاندی کوم، او له هغې وروسته د ارمغان په نامه اخبار ما د همیشه لپاره هم تر لاسه کړی دی او هم یی لوستلې دی او هم ما ته ډیر په زړه پورې دی. البته چې په هغه کې داسې موضوعات وی اکثراً چی هم علمی جنبه لری او هم ساینسی جنبې، په مجموع کې البته او ضمناً فرهنګی جنبی هم لری نو د ساینسی او یا د علمی جنبو په لرلو سره ز ما علاقه ورته زیاته شوی وه او زیاته شوی هم دی، او زه هم همیشه د یوه منظم لوستونکی په حیث ادارې هم البته له ما سره تماس اوسی او هم زه د اخبار له ادارې سره په تماس کی یم. خو په راتلونکو کې زه فکر کوم چی که چیرې دوی کوشش وکی خپله د دفتر مسوولین د ارمغان د دفتر مسوولین یا مدیریت یی چی دغه اخبار اضافه تر که څه هم علمی او ساینسی مضامین په پام کی نیسی او همیشه یی پکی ځای کړی دی، ولی که چیری دلته یو څه د محیط زیست په ارتباط چی په نړیواله سطحه یوه حاده او ډیره موضوع ګرځیدلی ده، او محیط زیست په طرف یو څه جهت ورکی، دا البته زما پیشنهاد دی چی محیط زیست نو داسی یو پرابلم ګرځیدلی دی چی همیشه بشر په دی کوشش کی دی چی د خپل ځانونو د تغذیه کولو لپاره له خپل محیط چاپیریال څخه که چیری او که چیری فزیکی دی له هغه څخه په اعظمی دول استفاده کوی، او دا ټول هغه څه دی چه د نفوسو په زیاتوالو څخه تر سره کیږی نو دغه نقطی چی نفوس باید کنترول شی او دغه نقطی چی باید محیط په پام کی ونیول شی او حتی زه په مجموع کی د زیاتو پلازو څخه مخالفت لرم، د محیط زیست په ارتباط چی دا ټوله ځمکه او دا ټول افغانستان یی په اصطلاح وکندلو او ټوله خاوره یی دړی وړی کړ او په ارتباط د دغه ځمکو څخه استفاده په یوه شکل په غاصبانه ډول سره استفاده خو په هر حال زما هدف په دی کی دی چی پس له دی نه که چیری محترم مدیریت د ارمغان دفتر دی نقطی ته متوجه شی ډیر زیات پرابلمونه د محیط زیست په ارتباط موجود دی چه د هغو لپاره باید لاری چاړی وسنجوول شی او د هغه په ارتباط بعضی پیشنهادونه وشی او هغه هم عام شی او تقریباً داسی ټول ولسونه په عام ډول سره هم له دی نقطو څخه خبر شی. ولی څه دی هم په آخر کی که چیری د هغه نقطی کی اشاره ورکوم چی د ارمغان په نامه اخبار واقعاً هم د مڼلو وړ دی او هم دومره یو څه لری چی سړی په ساینسی حساب او په علمی حساب او په فرهنګی حساب یعنی غنی کوی، او که چیری سړی ولولی او همیشه تماس ورسره ولری. نو په آخر کی غواړم له تاسو څخه د تاسو دفتر څخه مننه وکړم او داسی مننه وکړم چی ددی اخبار په خپرولو سره واقعاً خدمت کوی، ددی اخبار په خپرولو څخه جامعی ته خدمت کوی، افغانستان ته خدمت کوی، افغانستان خلکو ته خدمت کوی ځکه چی هغه څه پکی وی چی اکثراً ولسونو او د افغانستان خلک په مجموع کی ورته ضرورت لری. نو پدی حساب زه بیا هم له دوی څخه له دوی خپرونی څخه له دوی د طرز تفکر څخه په مننی غواړم چی نور هم زیات موفقیتونه او بریالیتوبونه د دوی په برخه کی.
سلطانه رحیم ایوبی، خبرنگار آژانس خبری پژواک:


به حق که نشریه ارمغان یک نشریه غیر حزبی، آزاد و ملی است. واقعاً نشریه یی است که حقایق و واقعیت ها را به صورت واقعی شجاعانه، بدون کوچک ترین خوف و هراس انعکاس میدهد و در بازتاب حقایق در بین مطبوعات افغانستان جایگاه ویژه و خاص خود را دارا می باشد. ارمغان نه تنها مسایل و مطالب را در مورد محیط زیست و نظافت و طرز نگهداری آن به دست چاپ می سپارد، بلکه خیلی جسورانه به بازتاب مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می پردازد که باز هم قابل قدر است.
واقعاً نشریه ارمغان زبان مردم و چشم امید مردم افغانستان می باشد.
انصافاً در بازتاب هیچگونه مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تا کنون کوتاهی ننموده است اما اگر گزارشات تحقیقی در بخش صحت، اطفال، زنان، مسایل حقوقی زنان و اطفال، تعلیم و تربیه… در یک کلام آنچه که مشکل عمده جامعه ما است در همان باره گزارشات تحقیقی که حد اقل پنج-شش منبع را در بر داشته باشد تهیه گردد بهتر خواهد بود. گزارشات تحقیقی که عامل موضوع-منابع که مورد سوال و جواب اند و بالاخره راه های حل قضیه را نشان بدهد. البته گزارشات تحقیقی هر سه ماه بعد باید دو باره مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به مردم چی مثبت و یا منفی باشد بازتاب گردد.
عبدالشکور نوان، ژورنالیست:


نشریۀ ارمغان ملی هفت سال پیش در این روز یعنی 28 جوزای سال 1384 هـ.ش به مثابۀ ستارۀ درخشان در آسمان مطبوعات کشور به تلالو پرداخت.
ارمغان ملی از همان روز های نخستین آغاز فعالیتهای نشراتی در خط منافع ملی و وحدت ملی برای نشر حقیقت و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی کار های ماندگاری را انجام داده و میدهد.
بخش وسیع کار های نشراتی ارمغان ملی را امور فرهنگی تشکیل می دهد. در این راستا نشرات ارمغان ملی برجسته بوده به نشر و بازتاب میراثهای فرهنگی، به معرفی شخصیت های فرهنگی و اثر های تاریخی و دست اندرکاران ساحۀ فرهنگ پرداخته که این امر این نشریه را از دیگر نشریه ها متمایز می سازد.
هکذا نشریۀ ارمغان ملی در راستای صلح و ثبات، تقبیح جنگ، خشونت و بیدادگری نشرات چشمگیری داشته است، در عرصۀ دفاع از صلح و نکوهش جنگ کار های پر ثمری انجام داده که این خدمتی است در خور ستایش، که امروز مردم رنجدیدۀ ما فقط صلح می خواهند و از جنگ به شدت متنفر اند و از همین جهت به خاطر تحقق آرمانهای والای صلح و دوستی، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز با جریانهای طرفداران صلح همنوا و همدوش گشته گامهای ارزنده یی برداشته اند و این یگانه راهیست که مردم ما را به سر منزل مقصود که همانا تأمین و استقرار صلح و ثبات در کشور، منطقه و جهان است، می رساند. زیرا صلح سازنده گی است و در پرتو صلح و ثبات میتوان به ترقی و پیشرفت و رفاهیت همگانی دست یافت.
روی همین هدف ارمغان ملی درست در همین خط انسانی قرار داشته در هفت سال گذشته مدافع پیگیر صلح و ثبات بوده، جنگ را که جز بدبختی و وحشت، فقر و گرسنه گی و مرض چیزی بار نمیاورد، نکوهش کرده است.
حال که ما هفتمین سالگرد نشر ارمغان ملی را تجلیل مینماییم، کارکرد های ارمغان ملی را در عرصه های گونه گون مورد ستایش قرار میدهیم و در سالهای بعدی نشرات ارمغان ملی برای دست اندرکاران و به ویژه آقای داود سیاووش مدیر مسوول نشریه ارمغان ملی که شخص متعهد و وفا دار به آرمانهای انسانی مردم، ژورنالیست برجسته و تحلیلگر با درایت و واقع بین میباشند، پیروزیهای بیشتر در کار نشراتی ارمغان ملی آرزو مینمایم تا باشد که ارمغان ملی پیوسته به نشریۀ پر درخشش در آسمان مطبوعات کشور جایگاه شایسته داشته باشد و رسالت خود را به مثابۀ یک نشریۀ ملی، فریادگر حق و حقیقت، دور از تعصب های گونه گون به سر رسانیده، مشعل تابندۀ رهروان راه صلح، آزادی و دموکراسی باقی بماند و هر روزه به درخشنده گی خود افزوده، زوایای تاریک جامعه را روشنایی بخشد، تا مردم ما همراه با مردمان کشور های منطقه و جهان به آرزو ها و آرمانهای صلحجویانه خویش رسیده راه های ترقی و شگوفایی را با سرعت هر چه تمامتر طی نمایند.
هفتمین سالگرد نشر ارمغان ملی فرخنده باد!
محمد جعفر کوهستانی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی:


قراریکه من این دو هفته نامه را از نزدیک دیده ام و به دسترس من قرار گرفته است، واقعاً یک دو هفته نامه علمی، فرهنگی و سیاسی بوده و در تنویر اذهان جوانان و روشنفکران نقش اساسی را بازی میکرد و میکند، دارای مطالب بسیار ارزنده و خوب است، که نه تنها  مورد تائید من بلکه سایر دوستانی هم که با آن سر خورده است، قرار گرفته، همانطوریکه از نامش پیداست، دو هفته نامه ارمغان واقعاً پیام آور پیام هایی است برای جوانان، نو جوانان و اهل دانش افغانستان که آنها باید برای زندگی و آینده خود فکر های لازم خود را داشته باشند. از آن لحاظ، این دو هفته نامه مورد تائید من است و یکی از علاقمندان نزدیکش میباشم، مطالبی که همه اش ذکر شده است، من فکر میکنم که پر خواننده ترین مطالب است، ولی متأسفانه آنچه که ما کمی و کاستی می بینیم آن در شکل ویراستاری و جابجایی مطالبش نه، بلکه در کمیتش و در مقدار این بوده که تعدادش بسیار کم بوده و همچنان زمان پخش و نشرش بنابر بعضی معضلات اقتصادی که حدس زده شده به وقت و زمان نشد، ولی ما امیدوار استیم که این دو هفته نامه مورد حمایت نه تنها قشر روشنفکر و آگاه جامعه قرار بگیرد، بلکه مورد حمایت نهاد هایی که علاقمند استند که همچو اخبار های علمی، همچو اخبار هایی را که واقعیات را در جامعه بدون کدام دخل و غرض و بدون کدام پخش و نشر افکار خاص برای مردم انعکاس میدهد این را همکاری بکنند، از این لحاظ ما علاقمند استیم که این اخبار بطور مداوم و به شکل مستمر فعالیت خود را داشته باشد و از کسانی که در توزیع این اخبار هم کار و فعالیت میکنند، عرق ریزی میکنند از آنها هم قلباً سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستیم که ما هم نه تنها از جمع علاقمند خواندن این نشریه باشیم بلکه در اسرع وقت اگر بتوانیم آنچه که از دست ما بیاید با آن همکاری بکنیم، البته این تقصیر ما هم است تا حدودی این را هم می پذیریم، ولی امیدوار هستیم که هر کسی که این را مطالعه میکند؛ میخواند و از مزایای همان مواد علمی از این بهره مند میشود کوشش بکند، سعی و تلاش نماید که این نشریه را همراه با دست اندرکارانش مورد حمایت اقتصادی، علمی، فرهنگی قرار بدهد.
اختر محمد عبیر، مدیر اخبار ولایات آژانس اطلاعاتی باختر:

3

نظر من در ارتباط اخبار ارمغان ملی اینست: تا جایی که دریافته ام، این اخبار، اخباری است که مطابق ضروریات مردم، مطابق خواست و آرمان مردم نشرات می کند. تا جایی که من اخبار را مطالعه کرده ام، یکی از ویژگی های خوب این اخبار اینست که بر علاوه ارائه مشکلات و کاستی ها، راههای برون رفتش را نیز ارائه می کند تا مسوولین بتوانند به خوبی برای رفع مشکلات قدم بردارند. ویژگی دیگر آن اینست که مردم را بسیج می سازد، دعوتش از مردم همین است، از مردم و مسوولین تا یکجا با هم در راه رفع مشکلات موجود در جامعۀ ما در تمام عرصه ها، در عرصه سیاسی، ورزشی، حفظ محیط زیست و سایر عرصه ها دست به دست هم بدهند و بطرف یک آینده خوب و درخشان پیش بروند. البته باید گفت که یکی از مشکلاتی که تا جایی که من درک کرده ام این نشریه دارد، مشکلات اقتصادی میباشد اما با آنهم وظایف خود را با تمام تلاش انجام می دهد. پیشنهاد من اینست تمام کسانی که در این عرصه دست اندرکار استند و تلاش می کنند از لحاظ اقتصادی بتوانند اگر این نشریه را کمک کنند، که بتواند گام های بالاتری را بردارد و مثمر باشد در عرصه مطبوعات، در عرصه پیشرفت جامعۀ ما و کمک کند بخاطر رفع مشکلات و آبادی کشور در آینده.
سيد نجيب هاشمى د آزادۍ غږ مجلی ادیتور:
د ملي ارمغان اوومې کليزه دى مبارک وي


د ملي ارمغان دوه اونيزه چې7کاله وړاندې د هېواد د وتلى او تکړه ليکوال محمد داود سياوش په نوښت او د قلم د يو شمېر نورو مينه والو د لوړ همت په مټ رامنځته شو، بيله شکه چې خپل ځاى يې د لوستونکو په منځ کې پيدا کړيدى. ددې کار يو لامل هم ددې دوه اونېزى مسلکي کړنلاره ده لکه څنګه چې ددې ورځپاڼې د تګلارې په برخه کې راغلى دى، د هر رنګه قومي او ژبنې توپير پرته د کره او تاوده سياسي، ټولنيز، اقتصادى، روغتيايي، ادبى، ورزشي، د چاپيريال ساتنې او نورو اړوندو مسئلو په هکله د لوستکونو لپاره د رېښتنې مطالبو خپرول دى.
له هغه ځايه چې زموږ په ټولنه کې د ورځپاڼې ويلو کلتور د نورو هېوادونو په تېره بيا د ګاونډې هېوادونو په پرتله ډېره کمزورى ده، د ملي ارمغان د کارکوونکو د ښه نوښت له امله دا دوه اونيزه د چاپ تر څنګ د انټرنټ په مټ خپل تازه علمي، ټولنيز، سياسي او نور مطالب خپل ګرانو لوستونکو ته په خپل وخت وړاندې کوي چې دا يو ډېر ښه او مسلکي کار ګڼل کېږي. په دې توګه دې ورځپاڼې نه يوازې د هېواد په لر او بر کې، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې افغانان د خپل ګران ټاټوبى په هکله خبر ساتلى دى.
په پاى کې زما هيله د هېواد د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د کلتوري مرستندويه ټولنو څخه داده چې زموږ ليکوالان او د قلم مينه وال دى يوازې نه پرېږدى او ددوي سره د هر راز مرستې څخه ډډه ونکړي.
شاه محمد رییس، مدیر عامل شرکت کتاب شاه محمد:

IMG_3566

دو هفته نامه ارمغان ملی یک اخبار علمی، ادبی، سیاسی، فرهنگی در جامعۀ بی طرفان افغانستان است و بسیار جالب است، دارای مضامینی است که خواست های اکثریت مردم عادی خصوصاً کابل را انعکاس می دهد و در پهلوی اخبار دولتی و اخبار های سیاسی یکی از بهترین اخبار ها من این را یافتم، برای گردانندگانش آرزوی موفقیت و صحتمندی می کنم. امیدوار استم که روشنفکران و جوانان افغانستان این قسم اخبار های بی طرف را که از متن خود جامعه برخاسته و خواست های مردم بیطرف جامعه را انعکاس می دهد حمایت کنند و پشتیبانی کنند، یک اخبار مفید و موفق بوده، با وجود مشکلات مالی و فشار های سیاسی که من تا جایی که اطلاع دارم بالای گردانندگان این اخبار است باز هم توانسته با گام های استوار بهترین مقالات را به روشنفکران جامعه خصوصاً کابل ارایه بدهد. زنده و موفق باشند.
محمد هارون خراسانی، دانشجوی دانشکدۀ پزشکی کابل:
ارمغان ملی، مبین فرهنگ ملی

2
در ابتدای نوشته هفتمین سال نشراتی ارمغان ملی را به دست اندرکاران پر تلاش آن تبریک گفته و از بارگاه ایزد منان می خواهم تا قامت ارمغان ملی را مانند سال های قبل در میان رسانه های نوشتاری استوار و رسا نگه دارد.
ارمغان ملی در این چند سال نشراتی خود نشان داده است که می خواهد در میان رسانه های چاپی متمایز باشد، این تمایز بیشتر در محتوای آن قابل دید است، می خواهم به سه نکته اساسی اشاره نمایم که این سه نکته ویژه برای ارمغان ملی بوده و سایر نشریه ها فاقد آن هستند و همین سه نکته امتیاز این نشریه را بر ملا می سازد.
اول اینکه محتوای ارمغان ملی بیشتر بنه فرهنگی، هنری و اجتماعی بوده و کمتر رنگ سیاسی دارد؛ در عرصه ی فرهنگ به نشر مطالبی پرداخته شده که تازه و بکر است، مخصوصاً در عرصه ی عرفان و مولانا شناسی موضوعاتی را ارایه کرده است که در افغانستان تازگی دارد.
دومین ویژگی ارمغان ملی در هنری بودن آن است، معرفی هنرمندان بزرگ عرصه ی تیاتر، سینما و موسیقی کشور ما در این چند دهه موضوعی است که کمتر و یا هم هیچ بدان توجه نشده است، اما ارمغان ملی به این امر مهم پرداخته است، مقاله های پژوهشی در عرصه ی سینما و موسیقی و تحلیل مسایل هنری و از این دست نوشته ها در ارمغان ملی به خوبی نمایان است.
و اما سومین امتیاز ارمغان ملی، که به نظر نویسنده ی این سطور مهم ترین ویژگی این نشریه است، عبارت از کپی نبودن مطالب آن است، دوستانی که رسانه های چاپی را مرور کرده اند، معیاری ترین رسانه ها؛ سی تا هفتاد درصد موضوعات شان کپی برداری شده و خیلی ها کهنه و قدیمی اند؛ زیرا پر ساختن صفحات یک نشریه امر دشوار و مهمی است که کمتر دوستان ما بدان دست یافته اند. در این میان همچنان که گفتیم ارمغان ملی از نشریه هایی است که تمام موضوعات آن به استثنای ده تا پانزده درصد هم نوشته شده ی خود نویسندگان آن است.
من در حالیکه به عنوان یک دانشجو از ارمغان ملی بسیار اندوخته ام، به دوستان فرهنگی ما نیز خواندن آن را پیشنهاد می نمایم و نیز به کارمندان ارمغان ملی طول عمر و دست و قلم توانا و قامت رسا تمنا دارم.
محمد عبدالله ضیایی، محصل حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل:


در قدم نخست هفتمین سال روز نشریه ارمغان ملی را به مدیر مسوول و کارکنان آن تبریک عرض میدارم. به نظر من از وقتیکه من نشریه آزاد و غیر وابسته ارمغان ملی را مطالعه می کنم، ارمغان ملی یک نشریه یی است که از تمام واقعیت های عینی در تمام عرصه ها بحث می کند و تمام مسایل را در خود بازتاب میدهد، ارمغان ملی بر مبنای واقعیت های جامعه امروزی نظر می اندازد و در تمام عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و صفحات اطفال و جوانان بحث می کند و واقعیت های سیاسی را نظر به دیگر نشریه ها به صورت واضح بازتاب می دهد.
علاقمندی بنده بیشر به تحلیل های سیاسی، بخش های فرهنگی و صفحاتی چون مولانا و ارمغان جوانان و دیگر بخش های جالب و دلپذیر این نشریه وزین می باشد و همچنان ارمغان ملی را از طریق انترنت هم مطالعه می کنم. از نظر بنده باید نشریه رشد داده شود، به هفته نامه یا روزنامه تبدیل شود، به امید موفقیت های هر چه بیشتر دست اندرکاران این نشریه.
محمد امان حسین زاده کارمند شرکت لوژستیکی (اجیلیتی) و استاد در انستیتوت عالی اقرا:


جریده ارمغان ملی طوریکه ازنامش پیداست یک نشریه ملی وغیر حزبی بوده که همواره سعی وکوشش بخرچ داده تا موضوعات خوب علمی فرهنگی سیاسی اجتماعی و تفریحی را جهت ازدیاد معلومات وآگاهی علاقمندان خویش تهیه نماید. که بنده یک تن از علاقه منـــدان خاص این دو هفته نامه بوده بخصوص علاقه زیادی نسبت به موضوعات سیاسی و اجتماعی این جریده دارم . به امید موفقیت های هر چه بیشتر شان.
محمد جاوید «باختری» دانشجوی دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل:

1
ارمغان ملی یک نشریه یی است که بیش از هزاران تن دانش آموز، دانشجو و غیره افراد آن را مطالعه می کنند. ارمغان ملی دارای مطالب خوب فرهنگی، اجتماعی، ادبی و بخش های دیگر می باشد.
ارمغان ملی در سال 1384 خورشیدی تأسیس شده است. من این نشریه را از ابتدا تا به حال مطالعه می کنم، از آن زیاد مستفید شده ام. من خصوصاً بخش های ویژه، بخش حضرت مولانا و بخش تیاتر آن را مورد مطالعه قرار میدهم. به نظر من ارمغان ملی یک نشریۀ خوب برای دانش آموزان، دانشجویان و دانشمندان می باشد که باید آن را مطالعه کنند.Ÿ

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s