نشست بي حاصل اسلام آباد

محمد داود سیاووش نشست اخير رهبران افغانستان-پاكستان-ايران در اسلام آبادرا ميتوان فقط فرصتي براي تعاطي تعارفات تشريفاتي و عكس گيري … بیشتر

ابهام سیاسی

رسانه ها گزارش دادند مذاکرات قطر بدلیل مخالفت طالبان با پیش شرط های سه محور ظاهراً به بن بست کشیده. … بیشتر