بایگانیِ ژوئن 2012

سکوت سوال بر انگیز دولت افغانستان!

ژوئن 29, 2012

نوشته : محمد داود سیاووش

در حالیکه حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر ادامه دارد و حتا والی کنر از لبریز شدن صبر و حوصله افغانستان در این زمینه سخن میگوید و طالبان پاکستانی بر نورستان حمله نموده جنگ سختی در آن ولایت جریان دارد نشان ندادن واکنش

جدی دولت افغانستان در این رابطه سوال بر انگیز است.

روزیکه رسانه ها در تیتر اخبار گفتند دولت افغانستان در مقابل حملات پاکستان بر ولایت کنر عکس العمل نشان داد، پخش این خبر چون بمب در میان مردم انفجار کرد و همگان گوش به آواز شدند که بالاخره دولت افغانستان با چه ظرف کلامی در قالب اعلامیه، اعتراضیه، شکایت نامه و… آنرا محکوم و آمادگی به دفاع از کشور را مطابق احکام قانون اساسی نشان خواهد داد، اما متأسفانه در تفصیل خبر دریافتند که معاون سخنگوی ریاست جمهوری به شکلی از اشکال آن حملات را رد کرد و سخنگوی وزارت دفاع هم مشروط به امر سر قوماندان اعلی قوای مسلح به نحوی اعلام آمادگی به دفاع کرد.

جالب آنست در حالیکه جنرال کیانی بقول معروف گل خشک پاکستان را به دیوار چسپانیده مستقیماً ادعای حمله از افغانستان به پاکستان را به جان آلن در میان میگذارد و سفیر پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل یک شکایت کذایی را سپرده میتواند، هیچ معلوم نیست زبان دولتمردان افغانستان به چه دلیل در برابر حملات پاکستان این چنین لال و الکن است که از منبر سر قوماندانی اعلی قوای مسلح ،از مقام وزارت دفاع کشور و از وزارت خارجه کشور مطابق احکام قانون و صلاحیت و مسوولیتی که مردم به آنان داده صدای اعتراض شان را در برابر حملات مستقیم پاکستان بلند کرده نمیتوانند.

مردم میخواهند بفهمند در حالیکه حوصله و صبر جنرال پنیتا در امریکا، فضل الله واحدی در کنر ، تمیم نورستانی در نورستان جنرال الن در کابل از حملات مستقیم پاکستان برکنر ،نورستان ،هوتل انتر کانتیننتال ، تفریحگاه قرغه ، بلند منزل چارراهی مکروریان ،شیرپور ،تعمیر پارلمان وده ها محل دیگر حتا تا داخل تعمیر وزارت دفاع بسر رسیده، چه رمزی وجود دارد که صدر اعظم جدید پاکستان در برابر رییس جمهور افغانستان به بهانه کذایی رجز میخواند ولی سرقوماندان اعلی قوای مسلح ما خاموش است و در لفافه آزار دهنده لفظی آنان را برادر و جلالتمآب خطاب کرده ،حتا از نامبردن مستقیم کشوریکه از آن به افغانستان حمله میشود تا حدزیاد ابا میورزد وحتا رسانه ها را به خویشتن داری در پخش خبر حملات موشکی توصیه میکند. سوالاتیکه مردم را آزار میدهد آنست که:

1- چرا اجساد پاکستانی هاییکه در حمله به افغانستان در میدان های جنگ کشته میشوند به شورای امنیت سازمان ملل نشان داده نمیشود و از این مسأله شکایت رسمی به شورای امنیت سپرده نمیشود؟

2- چرا با این همه تکنالوژی معلوماتی پیشرفته( که حتا مکالمات افراد عادی در جامعه افغانستان با آن شنیده میشود) جامعه جهانی نمیتواند قرارگاه ها، محلات و تربیتگاه های دهشت افگنان را در خاک پاکستان دیده و در نابودی آن اقدام کند؟

3- در حالیکه افغانستان معاهده ستراتیژیک با ایالات متحده امضا کرده و به خاک افغانستان حمله میشود، دلیل سکوت

امریکا در برابر این مسأله چیست؟

از نظر آگاهان سیاسی دولت افغانستان با این سیاست ضعیف کجدار و مریز کشور را طوری در باتلاق حوادث رها کرده که کشیدن آن پس از سال 2014 دشوار خواهد بود. در حال حاضر گماشتگان کشور های همسایه فضا را طوری در داخل کشور دراماتیزه کرده اند که مانند میکروب ایدز مقاومت داخلی را صفر ساخته اند. در جنوب وغرب کشور پول افغانی از چلند افتاده، در اطراف و اکناف کشور به عناوین گوناگون گروه های مسلح در حالت شکل گیری و ایجاد وحشت و بی امنیتی در مناطق میباشند که با این حال گریز قبل از وقت کشور هایی چون فرانسه و مورال ضعیف دولتمردان افغان با نبود یک ستراتیژی دفاعی مشخص صحنه را برای اشغال خاموش افغانستان توسط همسایه ها پس از 2014 کاملاً مهیا ساخته. مردم افغانستان از رییس جمهور کرزی می پرسند آیا افتخار شما در رابطه داشتند با پاکستان، ایران، هند، روسیه، امریکا،چین و کشور های عربی همینست که اگر بالای خاک افغانستان کدام کشور حمله کرد خاموش بنشینید. مردم میخواهند با در نظرداشت اعتمادی که به دولت صورت گرفته دولتمردان مردانه وار از تمامیت ارضی استقلال ملی و حاکمیت ملی در برابر حملات مستقیم خارجی دفاع نمایند، مردم میخواهند این سیاست مرموز کنار گذاشته شود و متکی بر معاهده ستراتیژیک با امریکا، ایالات متحده در دفع و ترد حملات توپخانه یی و حملات نفوذی خرابکار پاکستان به خاک افغانستان با دولت افغانستان کمک کند. در حالیکه دولت افغانستان به گفته مسوولان سرحدی سلاح های دور بردی که اهداف دشمن را نابود کند به دسترس ندارد هر گاه نیروهای بین المللی در برابر این مسأله بی تفاوت بمانند در فردا شاید جلوگیری از آن نا ممکن باشد.جون پاکستان اکنون قطار های ناتو را متوقف ساخته ، خواهان عذر خواهی ایالات متحده میباشد وجنرال کیانی به ملاقات همتای امریکایی خود به واشنگتن نمیرود و بر عکس درامه سر چپه ی تهدید و حمله از افغانستان به آنکشور را سر میدهد. در این حال هر گاه دولتمردان افغانستان باز هم سکوت کنند آتش خشم ملت دامن آنان را خواهد گرفت.

Advertisements

معمای افزایش محصول برق!

ژوئن 27, 2012

ستاک
در شهر کابل که هر روز مشکلی بر مشکلات شهروندان افزوده میشود اینک مصیبت جدیدی بنام افزایش محصول برق بروز نموده که کمر اقتصاد خانواده هارا شکسته.دراین شهر اکنون یک ماموری که پنجهزار معاش دارد در فورمه های مصرف برق مکلف میگردد حداقل هشت تا ده هزار افغانی در یک دوره محصول برق تحویل کند و جالب اینست که این رقم در زمستان امسال تا سی الی سی وپنجهزار افغانی نیز میرسید.
سوالی که همه را آزار میدهد اینست:
در حالیکه خانواده ها باتوجه به ارقام سرسام آور وگزاف زمستان گذشته چراغ های تنویر شان را باجراغ های کم مصرف تعویض کردند وبه حای استفاده از آب گرمی ، منقل وغیره از گاز استفاده میکنند وحتا بعضی خانواده ها ازترس افزایش مصرف برق
یخچال شان را در فصل تابستان فعال ننموده اند.چرا مصرف برق باز هم دو تا سه برابر گذشته افزایش را نشان میدهد؟
مردم میپرسند:
1- آیامعنی کمپیوتری شدن فورمه های برق همینست که ارقام غیر واقعی وگزاف در آن نوشته شود؟
2- آیامعنی خصوصی سازی برق همینست که خانواده ها محصول گزاف غیر واقعی بپردازند؟
مردم میگویند:
اگر کدام اداره به دور از فساد باقیمانده باشد لطفا قبل از اینکه این گزارش رسانه یی شود این مساله را طور خصوصی بررسی کند.چون شایعاتی وجود دارد که در پروسه نوشتن ارقام به فورمه ها ومصرف اصلی برق تفاوت های عمدی ایجاد میشود.اما بسیاری مردم به این باور اند که اولا کسی این گزارشها را در صدر مملکت متوجه نمیشود ودر ثانی اگر متوجه هم شوند باشریک شدن در سفره گرگان جرات آنان را چندین برابر افزایش می بخشند.
مردم میگویند :
ای زبردست زیر دست آزار
گرم تاکی بماند این بازار

از مبارزه با فساد و قاچاق باید آغاز کرد!

ژوئن 19, 2012


اگر در دوازده کنفرانس بین المللی که پس از کنفرانس بن اول دایر شد، در هر کنفرانس به یک عرصه حیات اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی… رسیدگی میشد، شاید اکنون افغانستان به سویس آسیا مبدل می گشت. مثلاً اگر در کنفرانس دوم به اکمال قوای مسلح، در کنفرانس سوم به مسأله آب، در کنفرانس چهارم به مسأله معادن، در کنفرانس پنجم به حکومتداری و… توجه میشد و به همین ترتیب از معارف و فرهنگ تا اقتصاد، اجتماع، سیاست و دموکراسی تعهدات مشخص موعد معین اجرا و مسوول اجرا میداشت اکنون نه تنها هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نمیشد؛ بلکه افغانستان چون کوریای جنوبی توان به پا ایستادن و به شانه گرفتن بخشی از مسوولیت های منطقوی را نیز میداشت.
یک نگاه گذرا به کنفرانس های پس از بن اول نشان میدهد که در کنفرانس توکیو (جنوری 2002)، پنج اعشاریه چهار میلیارد دالر تعهد شد. در کنفرانس لندن (فبروری 2006)، ده میلیارد دالر به افغانستان تعهد شد. در کنفرانس پاریس (جون 2008)، ده میلیارد دالر تعهد شد. و بالاخره ادعایی وجود دارد که بیش از شصت میلیارد دالر طی ده سال به افغانستان کمک شده. اگر شصت میلیارد دالر را تقسیم بیست و پنج میلیون نفوس افغانستان کنیم معلومست که به هر خانواده و به هر شهروند چقدر پول میرسد. اینکه این پول ها چه شد، سوالیست که باید آنرا هم جهان جواب بدهد و هم تیم بر سر اقتدار.
اگر جواب آن باشد که تیم حاکم ضعیف بود، پس باید به این سوال جواب داده شود که این تیم مورد حمایت کی بود؟ به هر حال برای بررسی هر سنت و دالر که بنام مردم افغانستان از جامعه جهانی کمک شده باید یک محکمه بین المللی دایر شود و افراد مسوول داخلی و شرکای خارجی شان در پای میز محاکمه جواب دهند.
مردم افغانستان بعضاً این سوال ساده را نیز مطرح میکنند که سوای اصطلاحات مغلق اقتصادی اگر هیچ کمکی هم به افغانستان نمیشد، فقط با فرض مصارف دو میلیون دالر به هر کنفرانس که جمعاً بیست و چهار میلیون دالر میشود، هرگاه همین پول به عوض رفت و آمد های تشریفاتی بالای نفوس افغانستان که بیست و پنج میلیون تصور میشود تقسیم میشد احتمالاً سطح زندگی مردم افغانستان اکنون در بلندترین سطح کشور های منطقه قرار میداشت.
حالا که کنفرانس توکیو در پیش است و سوالات زیادی پس از سال 2014 بی جواب میماند، در کنفرانس توکیو باید به دو مسأله توجه شود:
یکی آنکه هیچ برنامه و پروگرامی در شرایطی که صلح تأمین نباشد در افغانستان تحقق نمی یابد.
دوم با اقتصاد سیاه و مافیایی که در کشور رشد نموده تا زمانیکه اداره شفاف تشکیل نشود هر نوع کمک مانند دادن طعمه به دهن اژدها خواهد بود.
در کشوری که لیست قاچاقبران مواد مخدر آن افشأ نمیشود و در کشوری که اراده سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، اولین وظیفه و وجیبه جامعه جهانی و مردم افغانستان آنست که از مبارزه با فساد و قاچاق باید آغاز کنند. Ÿ

رویدادهای داغ

ژوئن 19, 2012

شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
سه کارمند افغان موسسه لتفا سبکدوش شد
ملل متحد سه کارمند افغان موسسه لتفا را به اتهام فساد مالی سبکدوش کرد.
***
اشفاق کیانی به واشنگتن نرفت
لوی درستیز پاکستان پیشنهاد مذاکره با معاون وزیر دفاع ایالات متحده را رد کرد.
***
کرزی: دوستم په «ملي خیانت» نه دی تورن شوی
ولسمشر حامد کرزی لوی څارنوالی ته د عبدالرشید دوستم د معرفی کولو په تړاو په خپل غبرګون کی پر ښاغلی دوستم د «ملی خیانت» تور رد کړ. د افغانستان لوی څارنوالی د دغی قضیی څیړلو ته پنځه کسیزه پلاوی تاکلی دی.
***
عزیز الله لودین: حکومت افغانستان در مبارزه با فساد ناکام است
عزیز الله لودین رییس اداره ملی مبارزه با فساد اداری گفت حکومت افغانستان در مبارزه با فساد ناکام است و متذکر شد حکومت اراده سیاسی برای مبارزه با فساد ندارد.
***
اوباما دستور داد حملات طیارات بی پیلوت بر دهشت افگنان افزایش یابد
بارک اوباما دستور داد حملات طیارات بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان بر دهشت افگنان افزایش یابد.
***
جان آلن از کشته شدن غیر نظامیان معذرت خواست
جان آلن فرمانده نیرو های بین المللی در افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در لوگر معذرت خواست.
***
آمار اکادمی علوم در باره اقوام افغانستان رد شد
مسئولان آکادمی علوم در دایره المعارف آریانا نوشته اند که قوم پشتون ۶۲ درصد، قوم تاجیک ۱۲ درصد، قوم هزاره ۹ درصد و ازبکها ۶ درصد هستند.
اما عبدالرحمان غفوری، رئیس اداره احصائیه مرکزی، (مرکزآمار) افغانستان روز دوشنبه، ۲۲ جوزا در گفتگویی با بی بی سی صحت این آمار را زیر سوال برد. آقای غفوری گفت: «ما کاری در این رابطه نکرده ایم و نمی فهمم که این ها (اکادمی علوم) این ارقام را از کجا پیدا کرده اند. از نظر ما این ارقام قابل تائید نیست.»
***
پنیتا: صبر و حوصله امریکا بسر رسیده
لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت صبر و حوصله امریکا از فعالیت گروه های دهشت افگن در پاکستان در حال بسر رسیدن است.
***
ابو یحیا اللیبی کشته شد
ابو یحیا اللیبی مرد شماره دوم القاعده در وزیرستان شمالی به اثر حملات هوایی طیارات بی پیلوت امریکا کشته شد.
***
بحث های داغ در کاخ سفید
به گزارش رویترز مسأله در لیست سیاه قرار دادن گروه حقانی باعث بحث ها در کاخ سفید شده.
***
حمله بر افغانستان در کنر
حملات طالبان به کمک نیروهای پاکستان بر پوسته های دولتی در کنر صورت گرفت.
***
وضع ممنوعیت اقامت بر افغانها در ایران
ایران در سی و یک ولایت آن کشور اقامت افغانها را ممنوع اعلان کرد. تهران، مشهد، اصفهان و کرمان شامل این شهر ها میباشد، همچنان بیست رشته تحصیلی برای افغانها در ایران ممنوع اعلان شد.
***
تصویب سند راهبری کابل-واشنگتن در مجلس سنای افغانستان
توافق نامه ی راهبردی کابل و واشنگتن از سوی مجلس سنا تصویب شد.
***
دوسیه کابل بانک به دادگاه عالی رفت
دوسیه کابل بانک از لوی سارنوالی به ستره محکمه فرستاده شد. 35 تن در این قضیه مسوول دانسته شده که از 21 تن تحقیق شده و 14 تن فرار و لادرک میباشند.
***
متوقف شدن کمک اتحادیه اروپا به پولیس ملی
37 میلیون دالر کمک اتحادیه اروپا به پولیس ملی افغانستان متوقف شد.
***
عملیات انتحاری در کندهار و فاریاب
بیست و سه تن در عملیات انتحاری در ولایات کندهار و فاریاب کشته شدند.
***
بیست و یک زندانی از زندان سرپل فرار کرد
به اثر وقوع انفجار در زندان سر پل بیست و یک زندانی از زندان آن ولایت فرار کرد.
***
امریکا خواهان نقش مؤثر هند در افغانستان شد
در اعلامیه یی که در ختم سفر هیلاری کلینتون به هند منتشر شد از تشکیل همکاری سه گانه ی واشنگتن-دهلی-کابل به عنوان جلب همکاری هند در افغانستان پس 2014 تذکر به عمل آمد.
***
مارک گروسمن به قطر میرود
مارک گروسمن نماینده ویژه امریکا در افغانستان به قطر خواهد تا رهبران قطر را در تسریع پروسه صلح افغانستان تشویق کند. پروسه صلح قطر که از مدتی متوقف شده بود، قرار است از سر گرفته شود.
***
کنفرانس دهلی عنقریب دایر خواهد شد
کنفرانس دهلی به اشتراک 150 سرمایه دار بخاطر جلب توجه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در افغانستان دایر خواهد شد.

زمین لرزه در ولسوالی بورکه ولایت بغلان

ژوئن 19, 2012


شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
زمین لرزه در ولسوالی بورکه ولایت بغلان جان چندین نفر را گرفته و ساکنان یک منطقه را کاملاً زیر خاک کرد که اجساد قربانیان تا تهیه این گزارش در زیر خاک است.

سالگرد ارمغان به خوانندگان مبارک!

ژوئن 19, 2012

شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
در هشتمین سالگرد ارمغان ملی سوگند به قلم و به آنچه خواهد نوشت که:
کماکان قلم را نمی فروشیم. قلم را پایمال نامردان و نامردمان نمیکنیم. قلم را تسلیم جبروت کاذب قلدران و زورگویان نمیکنیم. قلم را دریوزه گر درگاه پول نمیسازیم. قلم را در خدمت معامله، مجامله، مسامحه و آستان بوسی و کرنش دوستی ناکسان قرار نمیدهیم. قلم را در ازای وند و فند و زد و بند جارچی و نغاره چی این و آن نمیسازیم. قلم را مداح و پیش جنگ و پیش پزک و تراتیزک سفره هفت رنگ نمیسازیم. با قلم از رجاله رجال و از دلقک سیمای سال نمیسازیم. قلم را زیر پای قاچاقبر، فاسد، قانون شکن، واسطه باز و شبکه های مخوف مافیای زمین و مواد مخدر نمی اندازیم.
و با این حال تعهد می سپاریم که در همین منوال و به همین روال جاری از حق دفاع میکنیم، از حقیقت می نویسیم، انصاف را رعایت میکنیم، توازن را مد نظر میگیریم و بیطرفی مان را کما فی السابق حفظ نموده خط ارمغان را به هیچ چیز نمیفروشیم.
***

اناهیتا سیاووش همکار با پشتکار، پرکار و ممتاز سال 1391 ارمغان ملی

ارمغان ملی که از 28 جوزا 1384 تا کنون به همت بازوی همکاران جوان و داوطلب ره پیموده و در اشکال نشریه چاپی و و وبلاگ و وبسایت فضای مجازی به دنبال زمان دویده اینک در مسیر انکشاف و ظرفیت سازی خویش دوشیزه اناهیتا سیاووش نونهال دانش آموز صنف سوم را با خود دارد که در نو باوگی حیات مسوولیت حروف نگاری ارمغان را داوطلبانه و با شور و شوق به عهده گرفته است.
هیأت تحریر ارمغان ملی به پاس همت عالی و زحمت کشی بی ریا و داوطلبانه این طفل زحمتکش، لقب بهترین همکار سال 1391 ارمغان ملی را به اناهیتا سیاووش بخشیده از خداوند موفقیت های مزید شان را استدعا مینمایند.
***

محترم حیدری وجودی:
بنام خداوند توانا، نخست هشت سالگی نشریه ارمغان را به صاحب امتیاز ومسوولان محترم آن تبریک میگویم. با توجه به شاخصه هایی که مربوط به ژورنالیزم است از اینکه هر علم داری سه جزء میباشد که عبارتند از تألیف، موضوع ونتیجه، چون ژورنالیزم عرصه کار من نیست که متکی به آن دید ومتکی به اصطلاحات ژورنالیزم اشارات خود را بیان کنم . تنها در کلیت تا جاییکه من میبینم اخبارهایی که نشرمیشوند چه مجله ها باشد وچه جراید دوگونه اند. یکی را مطبوعات زرد می نامند اخباروجرایدی که مربوط مطبوعات زرد باشد کار گذاران آن اخبار به خصوص کسیکه در راس آن کار میکند داری یک نظام ثابت ومحور ثابت نمیباشد وبا همه وجود متوجه است که به کدام بهانه وراهی یک مشت یا یک مقدار پول را بدست بیاورد . مابالای چنین اخبارها حساب نمیکنیم که خط مشخص و ثابت نداشته باشد . ولی من به مسوولیت عرض میکنم که از جمع چند نشریه که خواندنی وآموزنده است، یکی همین نشریه ارمغان میباشد . با توجه به مضامینی که درارمغان چاپ میشود، خواننده بیطرف ودوراز غرض ومرض میفهمد که این اخبار دارای یک خط مشخص میباشد. من ارمغان را از جمع اخبارهای خواندنی میدانم ومحتویات هر شماره آن را از سرتا آخر میخوانم . این اخبار به انسان بیطرف وانسانی که دانش وبینش داشته باشد دید میدهد. مسایلی که در این اخبار چاپ میشوند آموزنده است ونمایان گر مسایل عمیق اجتماعی میباشد ودرپهلوی آن مضامین تازه ی که در مورد مولانا وآثار مولانا دراین اخبار چاپ شده وچاپ میشود خواندنی است .
ابوالمعانی بیدل دریک رباعی فرموده اند که یک مصرع آن را میخوانم که به حال خودم صدق میکند:
نیاید زدست تهی جزدعا
ما دعا میکنیم که به کار گذاران نشریه ارمغان وامثال ارمغان توفیق وقوت گرم روی درراه خطوط فرهنگ انسانی ، چه فرهنگ ملی مادی ومعنوی وچه فرهنگ جهانی خداوند عنایت فرماید. درآخر هشتمین سالروز ارمغان را به کار گذاران شان یک بار دیگر مبارکباد میگویم.
***

انجنیر عنایت الله عزیزی:
اولاً از صمیم قلب هشتمین سالروز جریده ارمغان ملی را به مسئولین و خوانندگان محترم ارمغان ملی تبریک عرض میدارم، ثانیاً اینکه تشکر مینمایم از اینکه برایم فرصت داده شد در چنین جریده پر ارزش نظریات خویش را پیرامون آن ابراز نمایم. من افتخار دارم که یکی از خواننده گان این جریده هستم، جریدة که بازتاب دهنده افکار عامه، غیر غیر حزبی، مستقل، تفریحی، معلوماتی، ورزشی میباشد و حتی میتوان گفت ارمغان یگانه جریده میباشد که نظریات و مقالات اطفال و نو جوانان را به نشر میرساند که این خود باعث رشد استعداد آنها میگردد.
به نظر من ارمغان ملی جریده است که به ابتکار شخصی محترم سیاووش صاحب و بدون حمایت مقامات و ارگانهای دولتی، تجار ملی و موسسه ملل متحد فعالیت های خویش را همواره به پیش برده است که بعضاً عدم وجوه مالی باعث شده که چاپ این دو هفته نامه به تأخیر بیافتد.
بناءً امیدوارم که تجار ملی، موسسات حکومتی و غیر حکومتی اعلانات خویش را از طریق این جریده به نشر بسپارند که باعث دوام چاپ این جریده خواهد شد.
از خداوند منان پیروزی و کامگاری تمامی دست اندرکاران این نشریه غریب و بدون پشتوانه داخلی و خارجی را خواهانم.
***
استاد عبدالصمد غفوری آمر دیپارتمنت محیط زیست فاکولته زمین شناسی پوهنتون کابل:
بدون تردید نشریه ارمغان ملی مظهر آرزوها ، تمنیات وخواسته های نسل جوان وشایقین موضوعات علمی ، ادبی ومسلکی میباشد وخدمت گذاری بی شایبه وصادقانه از این طریق توسط دست اندرکاران محترم این نشریه انجام میشود. کار هیأت مدیره وهیأت رهبری این نشریه ازنظرمن بی نهایت درخورتمجید وستایش است و جا دارد که از کارهای خستگی ناپذیر ارمغان دربخش پخش واشاعه موضوعات ومسایلی محیط زیست به خصوص محیط زیست کابل بانیکویی وقدردانی یاد آوری نمایم. زیرا محصلین ما ازآن بیشتر آموختند وبیشتر استفاده کردند . من لازم میدانم وبا احترام سفارش میکنم: ازآن جاییکه روزنامه ها وارگان های نشراتی در سطح کشور و منجمله نشریه ارمغان ملی مصدر چینین کارپرفیض وپر میمنت دراین راستا و استقامت شده اند به پخش و نشر همچو مسایل سودمند وحیاتی ادامه دهند وباقوت قلب و اتکا به ذات اقدس الهی وهمکاری قلم بدستان عزیز واهل نظر وخبره گان محیط زیست در پخش ونشر این موضوعات رسالت خودرا نظربه گذشته بیشتر انجام دهند . ما چیزی که در توان داریم یکجا با سایر استادان این دیپارتمنت ازهمکاری قلمی انشاالله مضایقه ودریغ نخواهیم کرد ویکبار دیگر موفقیت های این نشریه وزین را در سالگردش به هیأت مدیره ودست اندرکاران آن آرزو نموده ازبارگاه خدای پاک موفقیت های مزید وشایان شانرا درامر خدمت گذاری در جهت تنویر افکار عامه کشور به خصوص نسل جوان استدعامیکنم.
***
دوکتورس ع. امین . محمد زی:
چند سال است که در ارمغان ملی اشتراک دارم؛ سرمقاله های ارمغان جالبیت خاص خود را دارد . مطالب سیاسی مطابق اوضا ع واحوال روز میباشد. کارتون های آن برای من جالب است. من از جمله خوانندگان دایمی آن میباشم ، مطالب صفحه جوانان آن را زیاد میخوانم عکس های بسیار خوب درآن صفحه به نشرمیرسد. انعکاس موضوعات و مشکلات زن ها دراین اخبار جایگاه خود را خوب یافته. من از کار گذاران این اخبارقلباً سپاسگذارم و میخواهم با ارمغان به همکاری خود ادامه بدهم.
***
پوهیالی نادیه عیان عضو دیپارتمنت حقوق عامه فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل:
نظرم درباره نشریه ارمغان اینست که عناوین صفحه اول ارمغان بسیار برایم جالب میباشد زیرا خواننده را تشویق وترغیب میکند که حتماباید به متن مراجعه کند وآن رابخواند.
***
پوهندوی نثاراحمد کوهستانی استاد فاکولته زراعت پوهنتون کابل:
همیشه شماره های ارمغان ملی به دسترس ما قرارگرفته ومابه محصلین آنرا توزیع کرده ایم. یک نشریه بسیار مفید است، بیشترین علاقمندی من دربخش مسایل محیط زیست ارمغان میباشد که شماره های فوق العاده ارمغان را دراین ارتباط به چاپ رسانیده اند ومحصلین ما علاقمندی خاص به نکات مهم آن چون مصاحبه با اشخاص وارد واهل مسلک نشان داده و ازآن ها مسایلی بسیار زیادی را گرفته اند، حتا (محصلین) ازمامیخواستند که شماره های زیاد (ارمغان) در خدمت شان قرار گیرد که متاسفانه ما شماره های محدود را به اختیار شان قرار دادیم . شماره های عادی وفوق العاده ارمغان با توجه به زحمتی که در آن کشیده شده توانسته درارتقای دانش محصلین ماکمک کند ومعلومات تازه وبه درد بخور را از این طریق کسب کنند .
***
ملی ارمغان ځلانده ستوری پس له یو ځند څخه بیا وځلید
انجنیر عبدالحمید مناتی:
د ملی ارمغان د بیا ځلیدو په هکله زه ډاډه یم چه دا مو د هیلو او ارمانونو یو ملی ډالی ده چه د افغانستان د ملی او اټل شخصیتونو په هکله یادونه کوی او د نورو جالب هنری او ذوقی مطالبو په خپرولو کی ز موږ د هیواد د مطبوعاتو په آسمان کی یو بی ساری ستوری دی.
د ملی ارمغان د بیا پیل کیدو یو امید بښونکی زیری دی او ددی لیک په واسطه غواړم چه د ملی ارمغان مؤسس او مسوول مدیر ښاغلی محمد داود سیاووش ته مبارکی ووایم او د هغوی تل لا زیاته بریا او روغتیا غواړم.
ملی ارمغان د تازه او نوی معلوماتو په لیکنه او ښی سیاسی تبصری چه په معقولو الفاظو او جملو کی خپلی ټولنی او ولس د با مفهومو مضامینو په خپرولو کی او د ټولنی د دردونو په واقعی ډول بیانولو کی لوی لاس لری د خوښالی خبره ده چه بیا پیلیږی او د افغانستان د مطبوعاتو په آسمان کی بیا ځلیږی. زه د ټولو هفه کسان ستاینه کوم او دوی ته لا زیاته بر یا غواړم چه د تازه مضامینو په تهیه کولو کی خپل هیواد والو ته زیار باسی او د ملی ارمغان ستوری ځلانده ساتی.
***
ظریف کتابفروش پل باغ عمومی:
ارمغان ملی اخبار روز است، مطالب روز، مطالب دلچسپ سیاسی ادبی درآن گنجانیده شده این مطالب برای نسل جوان دلچسپ میباشد.
***
فرید قرطاسیه فروش فروشگاه بزرگ افغان:
ارمغان ملی یک اخبار خوب است، ما بسیار مشتری برای ارمغان داریم، در این اواخر معطل شد، بسیارمشتر ی های ما این اخبار را میخواهند. این یک هفته نامه جالب است، ازهر نگاه جالب است به این خاطر مابسیار مشتری جلب کردیم. ارمغان بهترین اخبار است.
***
ارمغان در هشتمین سالگردش یکبار دیگر تجدید پیمان میکند که:
-حقیقت را منتشر کند، نه دروغ را.
-قبل از چاپ مطلب در باره صحت آن تحقیق کند.
– واقعیت و نظر را با هم نیامیزد.
– در مورد هیچ کس تبعیض قایل نشود.
– در کسب اطلاع حیله گری نکند
– کمکی را نپذیرد که در گزارشش تأثیر بگذارد.
– منافع شخصی خبرنگار و ناشر در کارش تأثیر نداشته باشد.
***
صدیق الله توحیدی:
ارمغان ملی ازنشریه های بسیار خوبی است که درکابل منتشرمیشود آنچه ویژگی خاص ارمغان است نگاه ویژه نسبت به فرهنگ وادبیات وعرفان است که در بسیاری از نشریه های که درکابل منتشر میشوند این نگاه را کمتر شاهد استیم.
متاسفانه کار روز نامه نگاری در افغانستان با چالش های جدی مواجه است که یکی از چالش های مهم واساسی عدم توانایی مالی میباشد. به دلیل پایین بودن میزان سواد درافغانستان و به دلیل عدم وجود فرهنگ روزنامه خوانی حتا درمیان نخبه گان درافغانستان، کار روز نامه نگاری ونشرات چاپی همیشه با مشکل مواجه بوده، اما ارمغان باتحمل تمام این مشکلات وچالش ها به راهش ادامه داده . من به عنوان یکی ازخوانندگان این نشریه بیشترازمطالب ادبی، عرفانی آن سود برده واستفاده کرده ام. امیدوارم ارمغان به راهی که تا کنون آمده ادامه بدهد و شکی نیست که درکار روزنامه نگاری ودرکاررسانه یی گرفتار خبط ها خطاهای هم میشویم که به هیچوجه این خطا ها عامل رکود رسانه نباید قلمداد شود. رسانه ها چه چاپی و چه برقی به ویژه ارمغان که دقیقاً از نزدیک به آن آشنایی دارم، این نشریه باهمه این مشکلات وچالش ها به مبارزه پرداخته وکماکان به راهش ادامه میدهد. حالا دوستان فرهنگ وادبیات ، آنانی که توانایی انجام کارخیری را دارند ، به این مساله توجه داشته باشند که ساکت شدن یکی از نشریه های فرهنگی ومعتبر بسیاری از آرمان ها را ناگفته به جا میگذارد و باید به خاطر کمک با چنین رسانه ها و نشریه ها کمر همت بست ونگذاشت که این صداهای رسا خاموش شوند.
***
سید احمد نجیب محمود استاد فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل:
ارمغان ملی یک نشریه چاپی معتبر وارزشمند درمطبوعات افغانستان میباشد . بدون شک ما وقتی بحث ارمغان رامطرح میکنیم بشارت بحث نو است، بشارت اطلاع نو است، بشارت سخن نواست. مطالبی که در ارمغان ملی جا داده شده بود وجاداده خواهد شد مطالب متنوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وادبی بوده، دقیقاً در تکمیل کردن خواسته های ملت افغانستان نقش کلیدی وسازنده داشته ، ما نمیتوانیم راه صد ساله رایک شبه طی کنیم مابه تجربه، به کمک های مالی ، به تشریک مساعی میان رسانه های بین المللی با رسانه های ملی وحتا صاحبنظران بین المللی با رسانه های ملی ضرورت داریم و اینکه هرنشریه مابه جایگاه دلخواه خود برسد زمانگیر است. ارمغان ملی هم شاید درهمیظوریک موقعیت باشد، اما زمانیکه مابه تفاوت گذاری سال های قبل با اکنون ارمغان ملی میپردازیم تکامل چشمگیری داشته و درجامعه ما طرفداران خود را دارد ودقیقاً برای اطلاع رسانی وتکمیل اطلاعات مفید اکثریت روشنفکران وکسانیکه دست اندرقلم استند خدمت میکند وتااندازه زیادی کسانی راکه به تلویزیون، رادیو وانترنت دسترسی نداشته باشند ازآخرین تحولات روز، افکار صاحبان اندیشه وتحولات اقتصادی واجتمایی آگاه میسازد که نقش سازنده برای خود شخص وکشور دارد.
***
فرحت متعلم صنف هشتم:
ارمغان ملی نشریه بسیار خوب است و من دایم صفحه اطفال وجوانان ارمغان را مطالعه میکنم ازنظرمن اگر در باره کسانی که اقتصاد ضعیف دارند گزارش داده شود بهتر خواهد بود؛ ازکاووس سیاووش مسوول صفحه ارمغان اطفال تشکر میکنم که در تهیه مطالب زیاد زحمت میکشد هشت سالگی ارمغان را به کار کنان آن تبریک میگویم.
***
نگهت فروغ صادقی متعلم صنف هفتم:
در نخست باید یادآوری گردد که عنوان این جریده بیان گر هیجان بسیار می باشد که سبب جلب توجه اطفال به مطالب می گردد. در جریده مذکور معلومات وسرگرمی های سودمند وموثر در عرصه فعالیت های مغزی ومصروفیت های ذهنی چهره کلیدی این جریده را آشکار میسازد و باعث رشد استعداد های نهفته در غنچه نهالان نوثمر وطن مان میشود.
آنچه ما شاهد آن هستیم این نهالان نو شگفته به نور علم را، ارمغان در عرصه های مختلف زندگی رهنمایی همکاری وهمیاری می نماید هرطفل در ذهن خودخیالات وآرزوهایی دارد، ارمغان اطفال روحیه و اعتماد به نفس و خوشبینی رسیدن به این آرزو ها را تقویت میبخشد.
ارمغان در میان اطفال از علاقمندان بسیار برخوردارمی باشد که همه آرزو دارند تا روزی مطالبی که آنان می نویسند به روی صفحه ارمغان چاپ شود تا افتخار ی باشد به خود آنان و به فامیل شان من پیشنهاد میکنم تا همیشه همراه با مطالعه ارمغان اطفال به سفرهای شگفت انگیز بروید تااز احوال مردم آگاه گردید. از همین رو مطالعه این جریده را برای همه اطفال پیشنهاد مینمایم.
***
حسنا فارغ التحصیل صنف دوازدهم:
سپاس از دوهفته نامه ارمغان ملی که ما مطالب بسیار خوب در مورد جوانان وافغانستان را از آن به دست می آوریم، من منحیث فارغ التحصیل صنف دوازده درمورد ارمغان ملی نظر دارم که بسیار یک دوهفته نامه خوب میباشد، زیر ا درمورد مسایل محیط زیست، جوانان واطفال مطالب ارزنده دارد. من یکی از علاقمندان صفحه جوانان ارمغان هستم . این صفحه به معلومات ما میافزاید من از زحمت کشی های جناب سیاوش صاحب مدیر مسوول ارمغان وبابک سیاووش مسوول صفحه جوانان تشکر مینمایم وهشتمین سالگرد ارمغان ملی را به ایشان وهمه همکاران ارمغان تبریک میگویم.

خوشباوری سیاسی دولتمردان به کنفرانس قلب آسیا

ژوئن 19, 2012


شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
محمد داود سیاووش
اشتراک وزرای خارجه یا معاونان وزرای خارجه چهل کشور در کنفرانس قلب آسیا که مایة شور و شعف دولتمردان افغانستان شد از چند زاویه قابل بحث و بررسی میباشد:
یکی آنکه نشست قلب آسیا در کابل با آنکه واقعاً افغانستان قلب آسیا میباشد، زیر تأثیر اجلاس استانبول دایر شد که سایة آن اجلاس در فضای تالار سنگینی میکرد.
دوم در حالیکه دولتمردان افغانستان و حتا بعضی رسانه های آزاد از دستآورد های این اجلاس در وجود اعلامیه ی آن صحبت میکنند هیچکس متوجه اظهارات وزرای خارجه در تالار نشد که وزیر خارجه ی ایران با قاطعیت حضور ناتو را عامل بی ثباتی در افغانستان میداند و تحت نام یک کشور مشخص بر ایالات متحده و توافق ستراتیژیک کابل-واشنگتن میتازد. وزیر خارجه ی پاکستان در حل قضیه افغانستان به صراحت سهم کشور خود را مطالبه میکند و به خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان توسط نیرو های بین المللی اشک تمساح می ریزد. وزیر خارجه ی روسیه فقط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر متمرکز میشود. معاون وزارت خارجه ی آذربایجان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با چوکات روسیه وارد میشود. چین از زاویه مس عینک و چاه های نفت وارد کنفرانس میشود. و اما از اصل مسأله که بی ثباتی افغانستان ناشی از وجود لانه های دهشت افگنان در پاکستان و تربیه و تسلیح دهشت افگنان توسط ایران میباشد، هیچکس به استثنای نماینده ی هند حرفی بر زبان نمی آورد.
سوالیکه از دولتمردان افغانستان باید پرسیده شود اینست که:
-1با توجه به موضع مخالف ایران و پاکستان با حضور جامعه جهانی در افغانستان و مواضع مختلف هند، چین و روسیه در رابطه به تأمین ثبات در افغانستان چگونه میتوان از دیدگاه مشترک صحبت کرد؟ در حالیکه ایران از خروج قبل از وقت فرانسه استقبال میکند، آیا اتحاد نظر به معنای خروج هر چه زودتر و عجولانه نیرو های ناتو از افغانستان درک میشود؟ که در اینصورت مفاد آن به تأمین صلح و ثبات در افغانستان چه خواهد بود؟
-2اینکه امریکا با وجود اظهار آمادگی معاون وزارت خارجه ی آنکشور برای ادامه مأموریت پس از 2014 در افغانستان قرار است پایش را از باتلاق جنگ افغانستان بکشد، تضمین اجرایی عدم مداخله ی ایران و پاکستان در افغانستان که تا دندان مسلح اند و در کنفرانس ها رجز میخوانند در کدام بند اعلامیه کنفرانس پس از خروج نیروهای بین المللی مشخص شده؟
-3طوریکه دیده میشود سه مرکز برای تعاملات و معادلات ستراتیژیک قضیه افغانستان ایجاد شده، یکی پاکستان، دیگری عربستان سعودی و سومی ترکی؛ چرا در کنفرانس پیرامون این سه دیدگاه بحث نشد و دلایل دور ماندن موضوع قطر از متن و محتوای کنفرانس چه بود؟
-4کنفرانس قلب آسیا چه تعهد مشخص و چقدر پول بخاطر کمک به افغانستان سپرد؟ و اگر سپردند پس چی؟ آمدند و مقاله و خواندند و رفتند!
ناظرین سیاسی میگویند اگر تفاهم در کنفرانس قلب آسیا به مفهوم تعارفات دیپلوماتیک و رعایت تشریفات نشستن در کنار هم و گوش دادن به حرف های همدیگر باشد واقعاً دیپلومات ها مؤدبانه درکنار هم نشسته بودند و خموشانه به حرف های یکدیگر گوش میدادند، ولی اگر وحدت نظر در بیانیه ها و نظریات مطرح باشد از بیانات به وضاحت میتوان دوری دیدگاه ها را با لهجه ی نرم دیپلوماتیک احساس کرد. اینکه دیپلومات های ما آنرا نشنیده اند جای تعجب است.
همه ی جهان می فهمد که لانه های تروریزم در پاکستان است و نماینده ی ایران رییس مجلس سنا را اخطار داد که هر گاه معاهده ستراتیژیک با ایالات متحده امضاء شود، ایران به اقداماتی متوصل خواهد شد و جالب از همه که مقارن اجلاس قلب آسیا رسانه ها گزارش دادند که طالبان به حمایت نظامیان پاکستان بر پوسته های دولتی در ولایت کنر حمله کردند و این را هم همگان شنیدند که در کنفرانس قلب آسیا یک انچ پاکستان و ایران از مواضع شان عقب ننشستند و عربستان سعودی نیز کدام طرح مشخصی ارائه نکرد. با این حال وقتی زمامداران و دلتمردان از توافق نظر در اجلاس کنفرانس قلب آسیا صحبت میکنند مایه ی شگفتی مردم افغانستان میگردد.

کتابشناسی مولوی

ژوئن 19, 2012

شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
کتابشناسی مولوی با تدوین و تنظیم ماندانا صدیق بهزادی کتابیست در محتوی معرفی آثار مولانا به زبانهای فارسی، اردو، ترکی قدیم و عربی و شرح و تفسیر های مثنوی، مقاله ها، نسخه های خطی، فرهنگها، کشف اللغات، کشف المطالب، کشف الابیات، شرح حال مولانا و… که در 637 صفحه به چاپ رسیده .
در بخش نخست چاپ متن کامل مثنوی معنوی توسط بنگاه ها، موسسات و نهاد های فرهنگی و پژوهشی مختلف از قدیم الایام تا کنون معرفی شده که در ذیل به اختصار آنرا میخوانید:
مثنوی معنوی
الف. متن کامل
1-مولوی جلال الدین محمد بن محمد 6.4-672ق. مثنوی رومی لکهنو :مطبعه نول کشور
2- مثنوی مولوی معنوی/ ازجلال الدین رومی.پشاور: نورانی کتب خانه . 1ج.(شماره گذاری گوناگون)
3- المثنوی المعنوی/للعالم… مولینا جلال الدین محمد البلخی ثم الرومی؛بفرمایش…محمدرحیم خان علاالدوله؛ فهرست موسوم به کشف الابیات به اهتمامات میرزا محمد طاهر مستوفی کاشانی. تهران:کتابفروشی وصال.
4- کتاب مثنوی مولانا جلال الدین رومی قدس سره/ ازمولانا جلال الدین رومی، مرتبه محمدصادق بمبیی:فضل الدین، 1830 م. 1ج. (شماره گذاری گوناگون)
4- کتاب ها به زبانهای فارسی، …
5- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604-672ق. مثنوی . بولاق:1835م. 6ج.
6ـ کتاب المثنوی المعنوی/ تصحیح محمدرضا شیرازی. مشهد:عمدة المطابع، 1244ق.1ج.(شماره گذاری گوناگون)
7- مثنوی رومی. تبریز:1264ق.
8- مثنوی معنوی.تبریز:1264ق.1ج. (شماره گذاری گوناگون)
اولین مثنوی چاپ شده
دومین چاپ تهران :1373ق.(چاپ سنگی ، قطع رحلی)
سومین چاپ:علاالدوله در سال 1299ق.
9- مثنوی.بمبیی: 1266-1267ق.ج.
10- مثنوی .رومی بمبیی:1266 ق.
11- کتاب المثنوی المعنوی .خط احمد بن الوصال .بمبیی :مطبعه محمد رضا شیرازی،1267ق.
12- مثنوی معنوی. بولاق: مطبعه عامره 1268ق.3ج.
ترجمه وینفلید به انگلیسی ازروی این چاپ انجام یافته
13- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604-672 ق. کتاب المثنوی المعنوی. با شرح عبدالعزیز بحرالعلوم و حاشیه حاجی امدادالله . هند
: مطبعه شهاب الدین بابا حاجی، 1270ق.
14- مثنوی رومی. بمبیی: 1270ق.
15- کتاب المثنوی المعنوی . باشرح حال مولوی به شعر از وقار . به تصیحح باقر شیرازی از روی چاپ بمبیی1270ق. بمبیی : 1280ق.
16- مثنوی رومی . بمبیی: 1273 ق. 6ج.
17- مثنوی رومی . تهران: 1273 ق.
18- مثنوی رومی .خط احمد وقار. بمبیی: 1273ق.
19- . کتاب مثنوی معنوی . به اهتمام احمد بن محمد خرم . بمبیی: 1273 ق.
20- . مثنوی رومی . 1276ق.
21- . مثنوی لکهنو: 1282ق. 6ج.
22- . مثنوی مولوی معنوی . با مقدمه وحواشی محمد الهی بخش خان فیض آبادی. لکهنو: 1282ق.
23- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد ، 604 – 672ق. مثنوی. با پیشگفتاری از زین العابدین شیروانی . بمبیی: 1286 ق.
24-. مثنوی .قسطنطنیه: 1287ق.2ج.
25- .مثنوی. قاهره : 1289ق. 6ج.
26- مثنوی. قسطنطنیه: 1289ق.6ج.
27- مثنوی مولوی معنوی؛ هست قرآن درزبان پهلوی.به اهتمام قاضی محمدابراهیم صاحب . حواشی ازمولاناایوب وسیدعبدالفتاح و میرنور الله و محمد عمرناصرالمله وبحرالعلوم وغیره خط ازناظم حسین رضوی موهانی بمبیی: مطبعه حیدری 1293ق.
28- مثنوی . بمبیی : 1294ق. 6ج.
29- المثنوی المعنوی/ مولیناجلال الدین محمد البلخی . تهران : محمد رحیم خان علاالدوله امیرنظام، 1296-1299ق.
30- کتاب المثنوی المعنوی بفرمایش محمد رحیم خان علاالدوله. باکشف الابیات ازمحمد طاهر مستوفی. خط طاهربن احمد کاشانی . طهران: 1298-1299ق.
31 مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 – 672ق.مثنوی . باکشف الابیات ازمحمد ظاهرکاشانی، باهمکاری فرج الله کاشانی. طهران : 1299ق.
32- مثنوی. به اهتمام محمد رحیم علاالدوله. طهران: 1299ق.
33- مثنوی.چاپ محمد رحیم علاالدوله باکشف الابیات ازبصیرالملک محمد طاهرمستوفی کاشانی .طهران: 1299ق.
34- مثنوی بمبیی: 1300ق.
35- مثنوی رومی . به اهتمام محمدصاحب . بمبیی: 1301ق.
36- مثنوی. لکهنو: 1885م.
37- مثنوی . سیواس: 1886م.
38- مثنوی : معنوی للعالم العامل والعارف الکامل مولانا جلال الدین محمد البلخی ثم الرومی قدس الله اسرار … /ازجلال الدین رومی . میرزا حبیب الله، 1887م.
39- مثنوی . قسطنطنیه: 1305ق.6ج.
40- مثنوی لکهنو: 1889م. 6ج.
41- مثنوی معنوی / لمولیناجلال الدین محمد البلخی ثم الرومی ؛با مقدمه حیدرعلی مجد الادبا. طهران: کارخانه آقامیرزاحبیب الله، 1306- 1307ق. 671 ،176ص.
همراه با ((کشف الابیات))
42 مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 – 672ق. کتاب مثنوی معنوی . به اهتمام محمود خوانساری. خط محمد حسن الجرفاد قانی . باکشف الابیات از محمد طاهر کاشانی . ازروی نسخه میرزاابوالحسن جلوه، بامقدمه بقلم مجد الادبا حیدر علی . طهران : دارالخلافه طهران ، 1307ق.
43- مثنوی الاطفال/ من کلام مولینا جلال الدین محمد البلخی ثم الرومی ؛ تصحیح مفتاح الملک محمود.{تهران}:1309 ق.
44- کتاب المثنوی المولوی المعنوی / به سعی واهتمام میرزا ابراهیم صاحب تاجر شیرازی بمیی : مطبع ناصری، 1310ق.
(حقوق ، ملی)
45- مثنوی مولوی معنوی؛ هست قرآن در زبان پهلوی. دفتر دوم تا چهارم. گا نپور : مطبع نامی الکریمی ، 1310ق. 3ج.
46- مثنوی . مرادآباد :1894م.
47 – مثنوی .گا نپور: 1897م. 6ج.
48- مثنوی معنوی مولوی ، هست قرآن در زبان پهلوی / حواشی ازمحمد امدادالله صاحب مهاجر مکی… {ودیگران} . گانپور: مطبع نامی ، 1314 – 1321 ق. 6ج. چاپ 1319 در7 مجلد که هفتم شامل: اختتام مثنوی ورساله سپه سالارو انموذج المناقب
49- مثنوی رومی . 1315ق.
50 – المثنوی المعنوی/ لمولیناجلال الدین محمد البلخی ثم الرومی. بمبیی: مطبع ناصری، 1315 ق.
همراه با((فهرست حکایات مثنوی مولوی)) و ((کشف الابیات))
51- مثنوی معنوی جلال الدین محمد البلخی . بنفقه محمد رحیم علاء الدوله امیرنظام. کشف الابیات از محمدطاهر مستوفی کاشانی بصیرالملک.طهران : 1315ق.
52- کتاب المثنوی المعنوی /ازروی چاپ علاءالدوله ؛به سعی واهتمام محمد صاحب تاجر شیرازی. به اضمام فهرست کشف الابیات به اهتمام محمد طاهرمستوفی کاشانی. بمبیی: مطبعه ناصری ، 1318ق. Ÿ
بقیه درآینده

بیایید ژورنالیست را دوست داشته باشیم

ژوئن 19, 2012


بیایید ژورنالیست را دوست داشته باشیم و به کارش احترام بگذاریم. طوریکه در این تصویر دیده میشود، ژورنالیستان با دست خالی و با کامره و وسایل ضبط آواز در میان رگبار مسلسل ها و انفجار راکت و واسکت انتحار به تهیه گزارش مصروف اند.
وفا داری به مسلک را در همین تصویر به خوبی میتوان مشاهده کرد، چون به پول هیچ انسانی حاضر نیست در چنین شرایط قرار گیرد و در چنین حالت هر انسان شاید به فکر حفظ جان خود باشد، تنها ژورنالیست است که با دست خالی سینه سپر کرده در چنین محل خطرناک با تعهد به مسلک به تهیه گزارش میپردازد.

در رثای شهنشاه غزل و شهنشاه پاپ

ژوئن 19, 2012

فرنگیس
شماره 96/یکشنبه 28 جوزا 1391/ 17 جون 2012
با یورش خزان عمر، شمع زندگی هنرمندی که نیم قرن بر دلها فرمانروایی داشت خاموش شد و مهدی حسن شهنشاه غزل به دیار ابدیت پیوست.
آنچه شگفت انگیزست اینکه چسان روز وداع آن سحار غزل از دار فانی با روز پرواز آواز آن شهنشاه موسیقی پاپ افغانستان احمد ظاهر از دنیا به عقبا در تقویم فلک زده این گنبد دوار در یکروز اتفاق می افتد و اینکه روز تولد و مرگ احمد ظاهر چگونه در یکروز سال اتفاق می افتد.
احمد ظاهر موسیقی شبه قاره را در کاپی ها طوری به مردم افغانستان معرفی کرد که کاپی هایش را اکنون بجای اصل بر می گزینند و آهنگ «چشم به راهت دل به یادت» را بیشتر از «چل اکیلا، چل اکیلا» می شنوند و اصلاً کسی فکر نمیکند که اصل آهنگ های «بس که جفا ز خار و گل» و «شدم دیوانه دیوانه ی رویت» و… از هنرمندان شبه قاره باشد و با همین اعجاز است که صدایش یکی از پنجاه صدای طلایی جهان میشود.
به همینسان مهدی حسن آهنگ های «دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی» و «تا ای می من رفتی ز برم-خونابه چکد از چشم ترم» و «خبرم رسیده امشب که نگار خواهی آمد» را آنچنان هنرمندانه و به دنیای موسیقی سرزمین افغانستان آشنا اجرا کرده که هیچکس فکر نمیکند این آهنگ ها از هنرمند شبه قاره باشند.
این تداخل و امتزاج هنری در واقع خدمت بزرگیست برای نزدیک ساختن مردمان افغانستان و شبه قاره. بعضی ها به این باور اند که هنرمندان آوازشان را از سه منبع بلند میکنند: از بینی، یا گلو و یا سینه و مهدی حسن که از آتشدان سینه اش ناله میکرد، حقا که در صدایش جاذبه اهورایی و جادویی داشت که بدون پی بردن به مفهوم ابیات انسان را آب و مذاب میکرد.
در همین ماه جوزا هنرمند دیگری که روزگاری با ناله های «چه کرده ام که ز جانان خود جدا شده ام» دلها را از جا می کند رُخ بر نقاب خاک گذاشت. او که روزگاری از جوانان پر شور و شوق کوچه ی خرابات به شمار میرفت و نزد استادان بزرگ خرابات چون استاد محمد حسین سرآهنگ تلمذ کرده بود، استاد هماهنگ میباشد که با رُخ بر نقاب خاک گذاشتن در ماه جوزا با احمد ظاهر، ضیا قاریزاده، استاد سرآهنگ و بالاخره مهدی حسن ماه جوزا را ماه یاد، یادبود از نام بزرگش گردانید از نظر برخی ها شاید وقوع مرگ این هنرمندان در ماه جوزا تصادفی نباشد. اگر حاکمان و زمامداران بر جسم انسانها حکومت دارند، هنرمندان فرمانروای دلها میباشند و با این حال الحق که استاد سرآهنگ، محمد رفیع، مکیش، لتا منگیشکر، غلام علی، احمد ظاهر، مهدی حسن، گوگوش، شجریان و دیگران کسانی اند که بر دلهای مردمان منطقه طوری فرمانروایی دارند که با هیچ تیر و تلوار و پیاده و سواری حاکمان جلو نفوذ محبوبیت آنها را در قلبهای ساکنان منطقه گرفته نمیتوانند.
هنوز نسل میانسال افغانستان کنسرتی را به یاد دارند که در دهه چهل خورشیدی مهدی حسن در کابل اجرا نموده میخواند:
همه آهوان صحرا سرخود نهاده بر سر
به امید آنکه روزی به شکار خواهی آمد
و عده یی هنوز آن کنسرت به یاد ماندنی مهدی حسن را در کابل ننداری به یاد می آورند که میخواند:
باشد که شبی در حلقه زنی
در باز کنی گیری خبرم
و بعضی ها در مجالس شخصی آن کنسرت شهنشاه غرل را در کابل هنوز زمزمه میکنند که مهدی حسن میخواند:
یار من در مکتب و من بر سر راه منتظر
منتظر بودم که یارم با کتاب آمد برون
از نظر برخی ها موسیقی خود زبان است و جاذبه آن به قوت لفظ کمتر مربوط میباشد چنانکه گیرایی نغمه ی پرندگان و چهچهه بلبلان بر شاخساران مؤید همین ادعاست و از همینجاست که وقتی الاب های سوزنده مهدی حسن از آتشدان سینه اش بلند میشد و یا ناله های مستانه احمد ظاهر در تالار ها به فضای شهر میپیچید و یا هنگامی که صدای «چون جان خراباتم، جانان خراباتم» سرتاج و بابای موسیقی در کوه های شیر دروازه و بالاحصار انعکاس و پژواک می یافت و یا وقتی که صدای «بیوفا بیا تو رحم کن به حالم» استاد هماهنگ در محافل عروسی شور و هلهله بر پا می کرد همه از یک منبع یعنی سوز درون و زمزمه عجین با شور فزونی منشأ میگرفت و در جانها طنین آفاق نورد عشق را به ارتعاش می آوردند، از همینجاست که خط هنرمندان از دیگران جداست و جایگاه شان در دلهاست و الحق که با پاکی آواز ها:
جان به جانان میرسد از راه عشق
دل به ایمان میرسد از راه عشق