دراعتراض از آنانیکه وبسایت ارمغان ملی را مسدود ووبلاک آنرابه حدی ضعیف ساخته اند که برای دومین باز نشود

دموکراسی افغانستان وبسایت انترنتی میباشد که با نوشتن ( account suspended) آنرا می بندند – دموکراسی افغانستان سوچی میباشد که … بیشتر

Advertisements

دراعتراض از آنانیکه وبسایت ارمغان ملی را مسدود ووبلاک آنرابه حدی ضعیف ساخته اند که برای دومین باز نشود

دموکراسی افغانستان وبسایت انترنتی میباشد که با نوشتن ( account suspended) آنرا می بندند – دموکراسی افغانستان سوچی میباشد که … بیشتر

Advertisements

حق شهروندی در گرو دو گروه الیگارشی!

نوشته داود سیاووش با داخل شدن پای جهان به  افغانستان پس از یازده سپتمبردو آرایش بزرگ قدرت بر سر اقتدار آمد … بیشتر

Advertisements

نهضت روشنفکری در سالهای آزادی

بمناسبت سالگرد استرداد استقلال افغانستان نوشته داود سیاووش اگر به اوراق پریشان تاریخ بدون افتیدن به دام اسطوره و یا … بیشتر

Advertisements

وضعیت دردناک جوانان افغانستان

نوشته : داود سیاووش اگر فردای کشور را از چگونگی تربیه نسل امروز پیشبینی کنیم، متأسفانه دیده میشود که در … بیشتر

Advertisements

وقتیکه نثار احمد بهاوی در میدان المپیک 2012 لندن مجروح شد

Advertisements

Advertisements

دولتمردان! بالاخره با مشاهده الم‍یک ۲۰۱۲ ازجاتکان بخورید

کوه بچه المپیک 2012 لندن نشان داد، لحظه یی که ورزشکار افغانستان روی صحنه بخاطر مصاف با ورزشکاری در سطح … بیشتر

Advertisements

نثار احمد بهاوی به افغانستان در المپیک 2012 لندن افتخار آورد!

Advertisements

Advertisements

پنج طالب = یک سرباز

عنقریب زندانیان گوانتانامو تبادله میشوند (رسانه ها) Advertisements

Advertisements

روح الله نیکپا درفش افغانستان را درمسابقات 2012لندن بلند نگهداشت

Advertisements

Advertisements