بایگانیِ سپتامبر 2012

من نا راحتم!

سپتامبر 18, 2012

نوشته : داود سیاووش
ناراحت از خشکیدن درختان خیابانها از نرسیدن آب
ناراحت از بوق زدن قطارسکورت بیسوادان در جاده ها که در املا( ث) را به(س) و(س) را به (ص) مینویسند اما نیم ساعت باید به خاطر عبور شان از جاده ها منتظر بمانم
ناراحت از کند وکپر جاده ها در قلب پایتخت
ناراحت از ازدحام بیکاران هنگام گلبانگ سحری درقلعه نجار ها ، کوته سنگی، چارراهی حاجی یعقوب وسرچوک
ناراحت از صف های طویل پایوازان دم دروازه بیمارستان ها و تعمیر قدکشیده بیکار وتهی از بیمار جمهوریت در آلوده ترین نقطه شهر
ناراحت از تالاب ها وگندآب های پس از باران در جاده های شهر
ناراحت از سخنان پادر هوای کارشناسان دررسانه های اجاره یی به ظاهر آزاد ویا آزادی نامیده
ناراحت از حرفهای کردکی دولتمردان بی برنامه
ناراحت از روشنفکران بی فکر ومتفکرین خاموش
ناراحت ازفرصت های برباد رفته وپول های به یغمارفته
ناراحت از سردمداران دوست با دشمن و دشمن با دوست که با گرگ گوشت میخورند وبا چوپان نوحه میکنند
ناراحت از پنهان شدن کسانی در پشت چوکی ها که روزگاری در آتش سخن شان نان پخته میشد
ناراحت از نسلی که بهترین کتاب مطالعه برا یش تعبیر خواب ابن سرین است
ناراحت از جعل کتابهای تاریخ ونمایشگاه های کتاب بدون بیننده
ناراحت ازعمامه دارانی که موتر ومعاش وکش وفش فیشن دفتر شان رااز دولت وفتوا وصلاح انفجار وانتحاررا از مفتی های پاکستان میگیرند
ناراحت از ملای تیل فروش وتیل فروش سیاست ساز و بیسواد(پی-اچ-دی)دار وکم سواد قانونگذار وکسبه کار سیاستگذار
ناراحت از مغازه های لوکس ، ومالکان دارای گارد های مجهز به سلاح ناریه وجارحه و پنجه بوکس
آه!
ای خوانندگان وشنوندگانی که نمیدانم در کجایید
آیا میدانید که کار دولت داری درشهر ما به کجا کشیده؟
نه!
حتا شاید باور تان نشود که در شهر ما اکنون دهن شاعر ونویسنده را با زر میدوزند
شاید تصور تان نشود که در شهر ما به اندازه نفوس شهر رهبر وجوددارد
شایددرتصور تان نگنجد که در شهر ما نامهای احزاب بی برنامه را در دوکتاب نوشته ومنتشر کرده اند
شاید در فکرتان هم نیاید که درشهر ما چند نراد کلاهبردار وچالاک همه کار باگشودن دکان های مدنی شیره کمکهای بین المللی را میچوشند و به صفت ماموران مطیع وفرمانبردار فقط به پر کردن جیبهای شان می اندیشند
شاید تصور هم کرده نتوانید که بهتری کارمند مدنی از شمار بهتری بشقاب چینان وگارسونهای عرسها ومحافل یاد بود شعرا انتخاب میشود
شاید در تصور تان نگنجد که در نصاب درسی دانشگاه ها هنو میتود چاپ چقور تدریس میشود و مدرسین با صفحه آرایی کمپیوتری بلد نیستند
شاید حتا برایتان باورنکردنی باشد که درستون معاشات امتیازی ماهوار مامورین برای فارغ صنف 12 هشت افغانی ،برای فارغ صنف 14دوازده افغانی وبرای لیسانس پانزده افغانی درراپور معاش حواله میکنند
شایدباورتان نیاید که در شهر ما اکنون دسترسی به وند وفند وزد وبند وقاچاقبری واختلاس ورشوه مایه افتخار وگفتن حرف راست مایه عقب مانی وملامتی بیشمار است
وبا این حال دست فروشان ودوره گردان این شهر از بام تا شام به دنبال پیدا نمودن یک لقه روزی حلال به اطفال شان خاک وگرد خیابان ها ومشت ولگد پاسبان ها را میخورند ومن غم آنان را خورد ه چنینم ناراحتم

Advertisements

مبارزه مدنی در راه آزادی بیان به شگوفه نشست!

سپتامبر 16, 2012

گفته مشهوری است که اگرکسی به رویت یک سیلی زد روی دیگرت را پیش کن تاسیلی دیگر بزند ودر آن حالت است که ضارب متوقف میشود، اما اگر دستت را بلند کردی ممکنست دست وپایت هردو بشکنند. هرچند گاندی به جواب کسانی که در افریقا با چنین تحمل مدنی افراطی همه داروندار مادی ومعنوی شان را از دست داده بودند نوشت که معنی مقاومت آرام آن نیست که انسان در همه حالات دست زیر الاشه بنشیند ،اما تا آنجا که به مقاومت مدنی اعتصاب غذایی بکتاش سیاووش به خاطر شکستن دژ سانسور در شورا ارتباط میگیرد این مبارزه موفقانه از آزمون بدر آمد.

اگر مقاومت مدنی به فرهنگ حل کلیه منازعات جامعه مبدل گردد یقینا التهاب وتب سیاسی جامعه در هنگام بن بست ها وبحرانها پایین آمده مولفه های مدنی به نورمهای زندگی اجتماع مبدل میگردند. در این جا دو مساله پیروزی را ضمانت میکند: یکی آنکه بر خاستن در دفاع از احکامی مانند مواد 24و34 و50قانون اساسی ومواردی از این گونه جرات اخلاقی برآمدن به میدان مبارزه مدنی را درشهروند تقویت میبخشد ودوم همصدایی صنفی که این حرکت مدنی در دفاع از آنان به راه افتاده برگشت ناپذیری آن را تضمین مینماید ودر همینجاست مواد قانون به نیروی مادی مبدل میگردد.

رسانه ها را در جهان آزاد رکن چهارم ارکان دولت ها مینامند واگر رسانه های آزاد وهمه ژورنالیستان افغانستان به دور از مسایل سلیقوی وتفرقه افگنی های دشمنان آزادی بیان متحدانه ویکپارچه ویک صدا عمل کرده و باتکیه بر احکام مندرج قانون اساسی به پیش روند زود باشد که به صفت بازوی چهارم نظام گامهای بلندی در جهت نهادینه شدن آزادی بیان و تحقق پایه های نظام مردمسالاری برخواهند داشت.

اعلامیه مطبوعاتی

سپتامبر 16, 2012

تاریخ: 15 سنبله 1391
کابل – افغانستان
سانسور از مجلس نمایندگان را بردارید!

موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، یک بار دیگر ایجاد میدیاپول ( جایگاه ویژه برای خبرنگاران) در مجلس نماینده گان را غیر قانونی دانسته و موجودیت آن را برای خبرنگاران و رسانه ها سانسور می داند. این موسسه همچنان از اعتراض تعدادی از نمایندگان که به ایجاد این جایگاه داشته اند حمایت می کند.
…پس ازپایان تعطیلات تابستانی مجلس نمایندگان، ریاست دارالانشاء با ایجاد میدیا پول ( اتاق ویژۀ خبرنگاران) مشکلات جدی در زمینۀ گزارش دهی از این مجلس را به وجود آورده است، زیرا خبرنگاران اجازه ندارند از این اتاق بیرون شوند ویاهم وارد تالار عمومی گردند. عکاسان روزنامه ها و خبرگزاری ها نیز از گرفتن عکس وتصویر محروم شده اند.
باوجود تماس ها ودرخواست های مکرربا و ازپارلمان افغانستان مبنی بر برطرف کردن این جایگاه، تاهنوز این مشکل وجود داشته و خبرنگاران نمیتوانند بدون کنترول ونظارت، از مجلس نمایندگان اخبار وگزارش تهیه نمایند.
در جلسۀ علنی مورخ 15 سنبله 1391 خورشیدی چند تن از نماینده گان به دلیل وجود سانسور ومشکلات روزنامه نگاران وخبرنگاران جلسه را ترک نمودند که پس از آن همه خبرنگاران نیز به رسم اعتراض پارلمان را ترک و از دادن گزارش امروزی از جلسۀ علنی اباء ورزیدند.
همچنان نماینده گان معترض اذعان داشتند که در صورت ادامۀ این سانسور در برابر درب مجلس نمایندگان دست به تحصن خواهند زد.
موسسۀ نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ضمن قدردانی از این اقدام نماینده گان از همه رسانه های کشور اعم از دولتی وآزاد ونهاد های مدافع آزادی بیان ، نهاد صنفی خبرنگاران ونهادهای جامعه مدنی تقاضا دارد تا زمانی که این مشکل رفع نشده و میدیا پول برداشته نشده است به رسم اعتراض اخبار وگزارشهای مجلس نمایند گان را تحریم نمانید.
از هیات اداری مجلس نمایندگان تقاضا می گردد تاهرچه زودتر سانسور رااز پارلمان کشور برداشته از آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات مسجل در قانون رسانه های همگانی حمایت نمایند.
جهت معلومات بیشتر به تماس شوید
محمد صابر فهیم، گزارشگر ارشد دیده بان رسانه ها: 0700266727

بر پا گردیدن خیمه اعتصاب غذایی بکتاش سیاووش بخاطر اعتراض به سانسور و موجودیت مدیا پول در مجلس نمایندگان
خیمۀ اعتصاب غذایی بکتاش سیاوش بخاطر اعتراض به سانسور و موجودیت میدیا پول در مجلس نماینده گان، توسط خبرنگاران برپا گردید.
آقای سیاوش گفت نه آب خواهد نوشید و نه نان خواهد خورد تا زمانی که خواست های خبرنگاران برچیدن اتاق ویژه یا میدیاپول در پارلمان برآورده نشود.

بکتاش بخاطر احقاق حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در پارلمان دست به اعتصاب غذایی زد

اعتصاب بکتاش سیاوش به پایان رسید
پس از آن که رئیس مجلس نماینده گان به خبرنگاران وعده داد که تمام زمینه های سانسور از پارلمان افغانستان را برمیدارد، بکتاش سیاوش نیز اعتصاب غذایی اش را پایان داد.
رئیس مجلس نماینده گان در دیداری که با نماینده های رسانه ها و خبرنگاران داشت وعده سپرد که پس از این هیچ نوع سانسور در پارلمان صورت نخواهد گرفت
در این جلسه رئیس مجلس گفت نماینده ی خبرنگاران در داخل تالار خوا…هد بود تا هر آنچه در داخل تالار اتفاق می افتد آن را از طریق میدیا پول به خورد رسانه ها قرار دهد.
همچنان عکاسان روزنامه ها و رسانه های آنلاین حق ورود به داخل تالار را دارند تا از تالار عکس بگیرند و ممانعت در کار های عکاسان روزنامه ها و رسانه های آنلاین رفع شدو پس از این عکاسان رسانه های چاپی و آنلاین می توانند به داخل تالار حضور داشته باشند.
خبرنگاران این پیشنهادات مجلس را پذیرفتند و بکتاش سیاوش نیز اعتصاب غذایی اش را خاتمه داد.

شورای امنیت ورهبری امریکا باید از خواب بیدارشوند

سپتامبر 14, 2012

نوشته : داود سیاووش

اگرنامه جان اف سوپکو مفتش عمومی ایالات متحده را به لیون پنیتا وجان الین جدی بگیریم که صورت حساب خریداری نفت وروغنیات وزارت دفاع افغانستان ازاکتوبر 2006 تافبروری 2011 بالغ به چارصدمیلیون دالرعمدا نابود شده ، وگزارش اخیر سازمان ملل را جدی بگیریم که در آمد طالبان از درک مالیات واخاذی از تجار وقاچاقبران مواد مخدر در افغانستان ، شرکتهای ساختمانی ، انتقالاتی، شرکتهای موبایل ، شرکتهای استخراج معادن وپروژه های امدادی وانکشافی به چارصد میلیون یورو میرسد انتشار این گزارش به مفهوم پایان بازی در افغانستان میباشد. درکشور فقیری چون افغانستان که برای اختلاس حتا ده افغانی در صورتیکه قانون تطبیق شود احکام قانونی جزایی وجود دارد نابودی اسناد مالی پنجساله وزارت دفاع کشور مساله میباشد که ستون فقرات نظام را میشکند وارکان عالی رتبه نظامی داخلی وخارجی دست اندر کار قدرت را زیر سوال میبرد. سر به مهر ماندن ماجرا اختلاس شفاخانه چارصد بستر واینک نابودی اسناد مالی در یک وزارت خانه که برای ملاقات یک افسر متوسط رتبه آن باید از ده ها فلتر پونت وپوسته تلاشی گذشت نشان میدهد که منبعد باید تمام کدر های دست اندرکار را زیر سوال برد. جالبتر از آن اینست که سازمان ملل افشا میکند که طی دوازده ماه سال از جمله 400 مییلون یورو 275 میلیون آن به رهبری طالبان رسیده و125 میلیون آن در داخل! حیف ومیل شده. با انتسار این گزارس مخصوصا وقتی مو بر اندام انسان راست میشود که در گزارش گفته میشود این در آمد از تولید کنندگان وقاچاقبران مواد مخدر، شرکتهای ساختمانی، انتقالاتی وشرکتهای موبایل ،شرکتهای استخراج معادن، پروژه های امدادی وانکشافی به دست آمده. اگر این گزارشات وگزارشات اخراج صد ها عامل نفوذی طالبان را از صفوف قوایمسلح وعطش جلب وجذب چندی قبل رهبران را در ملی سازی اردو وپولیس کنار هم بگذاریم منظره عجیبی از وضعیت نظامی – سیاسی کشور ترسیم میشود که نه هیاهوی کارشناسانه برای بحث پبرامون آن ضرور است ونه آزادی بیان برای انتقاد از این وضعیت.کشور به مرحله رسید که اگر شورای امنیت سازمان ملل ورهبری ایالات متحده صادق باشند فقط با یک مصوبه باید همه فاسدین را از صدر تا ذیل اعم از داخی وخارجی طی 24 ساعت به جرم خیانت دستگیر کنند. هرگاه اراده این کار وجود ندارد لطفا همین گزارشات را در میدیا نشر نکنید وبالای زخم مردم افغانستان نمک نپاشید وهر چه دلتان میخواهد پنهانی وبدون آزار روح مردم انجام دهید.

چه دلاورست دزدی که به کف چراغ دارد

در پشتیبانی از اعتصاب غذایی بکتاش سیاووش نماینده مردم در ولسی جرگه بخاطر دفاع از آزادی بیان

سپتامبر 10, 2012

اعتراض دو نماینده مجلس به سانسور در افغانستان

سپتامبر 8, 2012

.
به روز شده: 18:27 گرينويچ – پنج شنبه 06 سپتامبر 2012 – 16 شهریور 1391
بکتاش سیاووش به خبرنگاران گفته است اگر سانسور در مجلس برداشته نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد
بکتاش سیاووش و رمضان بشر دوست دو تن از نمایندگان کابل در مجلس افغانستان گفته اند، اگر محدودیت حضور رسانه ها در صحن علنی مجلس برطرف نشود، به اعتصاب غذا دست خواهند زد.

آقایان بشردوست و سیاووش روز چهارشنبه پنجم سپتامبر، در اعتراض به عدم دسترسی خبرنگاران به جزئیات آنچه در مجلس مطرح می شود، جلسه علنی مجلس را ترک کردند.

اخیرا اداره توسعه بین المللی آمریکا محل خاصی را برای ضبط صدا و تصویر برای رسانه ها در مجلس نمایندگان ساخته است.

پس از ایجاد این مرکز، هیات اداری مجلس از حضور خبرنگاران به صحن علنی مجلس جلو گیری می کند.

خبرنگاران شاکی اند که هیات اداری مجلس، تمامی جزئیات صحن علنی مجلس را به این مرکز مخابره نمی کند و مواردی را سانسور می کنند.

بکتاش سیاووش که در اعتراض به این اقدام هیات اداری مجلس، جلسه آنروز را ترک کرده بود، در بیرون ساختمان مجلس به خبرنگاران گفت: من امروز مجلس عمومی را به دلیل سانسور شدید مطبوعاتی از سوی دارالانشا(دبیرخانه)ی مجلس، ترک کردم.

آقای سیاووش به خبرنگاران گفت، جلوگیری از دسترسی خبرنگاران به صحن علنی مجلس، سانسور است و این خلاف قانون اساسی است.

بکتاش سیاووش قبل از آنکه نماینده مجلس شود، خبرنگار بود. او می گوید، سانسور در مجلس، جزئی از یک برنامه کلان سانسور در مملکت است و اگر مجلس به این سانسور پایان ندهد، او از دوشنبه آینده در صحن علنی مجلس اعتصاب غذا خواهد کرد.

رمضان بشردوست از نمایندگان رسانه ها خواسته است برای شکستن سانسور در مجلس، به نمایندگان معترض بپیوندند
رمضان بشردوست دیگر نماینده مجلس افغانستان نیز از ایجاد مرکز رسانه ها در مجلس انتقاد کرده و گفته است که صرف هزینه هنگفت برای ایجاد مرکزی که در نهایت به منظور سانسور از آن استفاده شود، به هدر دادن پول‌هایی است که مردم افغانستان سخت به آن نیاز دارند.

رمضان بشردوست از مسئولان رسانه‌ها نیز خواست که برای شکستن این سانسور، با نمایندگان معترض همصدا شوند.

کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور فرهنگی و دینی مجلس نمایندگان به رسانه ها گفت که هیات اداری مجلس وعده داده است که به سانسور پایان دهد.

آقای اصولی افزود که اگر هیات اداری مجلس به وعده اش عمل نکند، او نیز به جمع نمایندگان معترض خواهد پیوست.

هفته گذشته شماری از خبرنگاران نیز در اعتراض به سانسور هیات اداری مجلس گفته بودند که اگر این روند ادامه یابد، دیگر خبرهای مربوط به مجلس نمایندگان را پخش نخواهند کرد
بی بی سی

اتاق سانسورپول ولسی جرگه!

سپتامبر 6, 2012

کوه بچه
دریک نظام مردمسالارو مبتنی بر اراده مردم، رسانه ها ومطبوعات نباید زیر سانسور حکومت وارکان قدرت کار نمایند. در چنین تشکیلاتی که چوکات عمومی نظام را مردم انتخاب نموده اند، ارکان دولت مسوول اعمال خودشان میباشند ومردم که آنان را انتخاب کرده اند حق دارند بدانند در زیر سقف تالار ها و در عقب دروازه های بسته قصر های مجلل پارلمان وسایر نهاد های اصلی قدرت متولیان امور به نمایندگی از آنان روی کدام مسایل بحث میکنند،چه تصامیمی میگیرند وچه حوادث ورویدادهایی درجریان است.یگانه مجرایی که که مردم از آن طریق به چنین معلومات دست یافته میتوانند رسانه ها میباشد. در حالیکه قوه مقننه مطابق احکام قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت ورعایت احکام قانون اساسی افغانستان میباشد، تصمیم اخیر دارالانشای ولسی جرگه مبنی بر ایجاد میدیا پول به مصرف دو میلیون دالر درقوه مقننه افغانستان به خاطر سانسور اخبار ولسی جرگه مخالف مواد24 و34 قانون اساسی وگامی در جهت محدود ساختن آزادی بیان ومخالف ماده 50 قانون اساسی و محدود کننده حق دسترسی رسانه ها به معلومات میباشد. اجرای تصمیم مبنی بر جلوگیری از ورود ژورتالیستان به تالار ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان و سانسور اخبار مجلس قانونگذار سوالات زیادی را در محافل مدنی ورسانه یی افغانستان ایجاد کرده که دستگاه حاکم چرا اینچنین پشت به احکام قانون اساسی نموده وچه اسراری را در شورا میخواهد از نظر مردم مخفی نگهدارد. کارشناسان به این باور اند که حکومت در پشت این ماجرا قراردارد و میخواهد معاملاتی را که باعدول از ارزش های قانون اساسی انجام دهد دور از انظار رسانه ها وپنهانی از صحه شورا طوری بگذراند که صدای مخالفان آن معاملات را از شورا مردم نشنوند. اما عکس العمل وکلای پارلمان ، دیده بان رسانه ها ورسانه های آزاد نشان داد که آزادی بیان اکنون به یک نیرو تبدیل شده ونمیتوان آن را از مردم گرفت. صف آرایی نیرومند وکلای پارلمان ، مدافعان حقوق مدنی، رسانه های آزاد ودیدبان رسانه ها این امید را در میان طرفداران آزادی بیان تقویت می بخشد که این حق باتسجیل در قانون اساسی وکسب پشتیبانی معنوی اجتماعی اکنون نهادینه وبرگشت ناپذیر میباشد.

آهنگ محلی شمالی به صدای شهبانوی هنر هنگامه

سپتامبر 5, 2012

در شماره های گذشته ی ارمغان ملی ابیات آهنگ محلی شمالی که به صدای شهبانوی هنر هنگامه اجرا شده به نشر رسیده، اینک آن ابیات را به صدای گیرا و سحر آسای هنگامه بشنوید و لذت ببرید، خدا میداند آنانیکه از وادی سر سبز و زیبای شمالی به سر زمین های غربت و مهاجرت آواره اند چقدر با شنیدن این آهنگ اشک خواهند ریخت.

برای شنیدن و دیدن این آهنگ به اینجا کلیک کنید

نماینده پارلمان به ژورنالیست: آقا! داخل جلسه پارلمان رفته نمیتوانید

سپتامبر 5, 2012