من نا راحتم!

نوشته : داود سیاووش ناراحت از خشکیدن درختان خیابانها از نرسیدن آب ناراحت از بوق زدن قطارسکورت بیسوادان در جاده … بیشتر

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: 15 سنبله 1391 کابل – افغانستان سانسور از مجلس نمایندگان را بردارید! موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد … بیشتر