مشعلداران معارف

شماره 100/چهارشنبه 8 قوس 1391/28 نومبر 2012 بخاطر معرفی خدمتگذاران واقعی معارف افغانستان ارمغان ملی در نظر دارد یادی از … بیشتر

خبر خوش

شماره 99/چهارشنبه 1 قوس 1391/ 21 نومبر 2012 باخوشي فراوان اطلاع حاصل نموديم كه داكتر عالمه رييس كميته مشاركت زنان … بیشتر

بشوییم دسته کاره

شماره 99/چهارشنبه 1 قوس 1391/ 21 نومبر 2012 بشوییم دسته کاره بلی بلی آ دور کنیم مکروب ها ره بلی … بیشتر

سلام مانده نباشی

شماره 99/چهارشنبه 1 قوس 1391/ 21 نومبر 2012 سلام مانده نباشی پنسل های نقاشی سبز و زرد و نارنجی سرخ … بیشتر