شب یلدا

شماره 104/چهارشنبه 6 جدی 1391/ 26 دسمبر 2012 تلخیص و نگارش: کاووس سیاووش شب یلدا یا شب چله به دراز … بیشتر

گَواک گَواک

شماره 104/چهارشنبه 6 جدی 1391/ 26 دسمبر 2012 گَواک بايد چرا كنه بنگ بنگ بنگ صدا كنه بخوره علفكاره شير … بیشتر