بایگانیِ دسامبر 2013

همزمان با شمارش معکوس انتخابات ریاست جمهوری چنـــد توضیح ضــروری به مردم داده شود

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
pen-and-paper-clip-art22-5
در حالیکه برخی رسانه ها از چاپ چهارده میلیون برگه رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و چهارده میلیون برگه برای انتخابات شورای ولایتی خبر میدهند، هرگاه این ارقام صحت داشته باشد:
1- تعداد افراد واجد شرایط رأیدهی در کشور چند نفر است؟
2- تعداد کارتهای قبلی چقدر بوده؟
3- تعدا کارتهای جعلی چقدر بوده؟
4- تعدا کارتهای جدیداً چاپ شده چقدر میباشد؟
5- اگر قبول کنیم که هفت میلیون کارت جعلی با دوازده میلیون کارت اصلی از گذشته وجود داشت، تعداد کارتهای فعلی و قبلی جمعاً به چند کارت میرسد؟
بهتر آنست که این معلومات از یکدست و از یک مرجع هر هفته یکبار به اطلاع عامه در همه سطوح رسانده شود، در غیر آن باعث سوء تفاهمات و ایجاد پرسشهای فراوان بین مردم خواهد شد.Ÿ

Advertisements

بـازی خطـــــرناک

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
شطرنج

بـازی خطـــــرناک رییس جمهور

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
نوشته: محمد داود سیاووش

120517_bush

karzaibodyguard

karzai-obama

با کنار گذاشتن ادبیات دیپلوماسی و افت ادبیات مرسوم سیاسی رییس جمهور افغانستان در اظهارات با امریکا و رسانه یی شدن مسایل سیاست خارجی با آن کشور تا آن حد که (رییس جمهور عده یی از دست اندرکاران رسانه ها را به ارگ دعوت نموده، به دور از چشم کامره و دستگاه ضبط صوت و تحریر و ممانعت از تهیه گزارشات صوتی، تصویری و تحریری مسایلی را بروز داده) و مایۀ شگفتی همگان شده به نظر میرسد رییس جمهور بازی خطرناکی را آغاز نموده است.
بخاطر بررسی مرحله وار این مسأله آنرا به بخش های ذیل تبویب مینماییم:
رابطه قبلی رییس جمهور کرزی با امریکا:
پس از آنکه جمعیت اسلامی و شورای نظار اتحاد شمال با به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه مخالفت نمود، آقای کرزی به حمایت امریکا و با تائید جریان روم در بن اول به مقام رییس اداره مؤقت برگزیده شد.
به حمایت امریکا کرزی از هفت خوان لویه جرگه اضطراری، لویه جرگه قانون اساسی و انتخابات دو مرحلۀ ریاست جمهوری عبور نموده در تمام این مراحل تا آن حد مورد توجه امریکا بود که بوش با کرزی ویدیو کنفرانس های هفته وار داشت و با استفاده از پوتانسیل پشتیبانی امریکا کرزی توانست حریفانش را در اتحاد شمال از صحنه برون نموده به شکلی از اشکال جناح رقیب آنان را به صفت متحد خویش در قدرت شامل سازد.
اولین جرقه های سردی در روابط کرزی با امریکا:
با توجه به تلفات جانی و مصارف گزاف مالی که امریکا در جنگ افغانستان متقبل شد سطح مطالبۀ کنگره امریکا و حزب مخالف دموکرات بر رییس جمهور کرزی افزایش یافت و تا آن مرحله این فشار بالا گرفت که باری رییس جمهوری کرزی در کرسی استجواب کنگره نشست و در پایان آن جلسه بوش از آقای کرزی معذرت خواست.
با پایان دوره کار جمهوریخواهان و به قدرت رسیدن دموکرات ها نشرات انتقادی ضد کرزی در مطبوعات امریکا شدت یافت و از سیاست های دولت افغانستان در زمینه ناکامی در مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و محدود شدن ساحۀ توسعه و تحکیم قدرت دولتی شکایات آغاز گردیده تا آن حد لحن این انتقادات شدید بود که باری رییس جمهور کرزی را شاروال کابل خواندند. در مقابل آقای کرزی از زاویۀ مخالفت با بمباران های هوایی، تلاشی خانه ها و عدم حمله بر پایگاه ها و قرارگاه های دهشت افگنان در نوار مرز شکایت ها را از امریکا آغاز نمود.
آغاز جنگ نیابتی پاکستان با امریکا در افغانستان:
استخبارات پاکستان جنگ نیابتی را با اعزام طالبان به افغانستان آغاز نموده و با استفاده از سردی روابط کرزی با امریکا، امریکا را از یکطرف به دادن امتیاز و به زانو در آمدن در جنگ فرسایشی کشاند و از جانبی تا آن حد به دولت افغانستان خود را نزدیک ساخت که درخواست مشخصی از مطالبات خود منجمله تقرر در پُست های وزارت های کلیدی امنیتی را به دولت افغانستان ارسال نمود.
پاکستان در این حال با موجودیت پایگاه ها و قرارگاه ها در خاک آن کشور موافق نبود و حتا به جواب آدرس هایی که رییس جمهور کرزی به پرویز مشرف سپرد، آن آدرس ها را غیر واقعی خواند، تا آنکه امریکا در ایبت آباد اسامه بن لادن را نابود کرد و پرده از انکار پاکستان برداشته شد، اما رییس جمهور کرزی در حالیکه قبلاً از عدم حمله بر پایگاه ها و قرارگاه های دهشت افگنان در خاک پاکستان شکایت میکرد، در حالیکه امریکا اخطار داد به پاکستان حمله خواهد کرد به طرفداری از پاکستان موقف گرفته اظهار داشت که در صورت حملۀ امریکا به پاکستان درکنار پاکستان قرار خواهد گرفت.
موقف سه جانبه طالبان:
رییس جمهور کرزی طالبان را برادر خواند و با این حال در موقف دفاع از طالبان طوری قرار گرفت که افکار عامه و صفوف متحدینش را در داخل عمیقاً تکان داد. رییس جمهور حتا در حالاتیکه برهان الدین ربانی و احمد ولی کرزی را طالبان شهید نمودند به آنان برادر خطاب نموده و از امریکا خواست که لانه های دهشت افگنان در قشلاق ها و دهات افغانستان نیست و نباید به آن حمله کند.
در این حال طالبان با ترفند ملایی موقف عجیبی گرفتند. ملا برادر در آستین دولت خود را پنهان نمود، ملا آغا جان و ملا طیب از کانال های دیگر تحت پوشش قرار گرفتند و شبکه حقانی در ارتباط مستقیم استخبارات پاکستان خود را مصئون نمودند. فضای عجیبی در سیاست کشور بوجود آمد، همه از طالبان دفاع کردند، همه از طالبان حرف زدند و همه در آرزوی رسیدن به طالبان شدند، اما در مقابل طالبان عملیات های خطرناک انتحاری را در ترور برهان الدین ربانی، حمله بر اسدا لله خالد و افتضاح ملاقات فرد جعلی با رییس جمهور کرزی سازمان دادند.
در این حال عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عرب، پاکستان و رییس جمهور کرزی به صفت چتر محافظتی طالبان در آمد و طالبان توانستند با استفاده از این فرصت در دفتر قطر حتا بیرق و لوحۀ شان را بلند نمایند. در این حال طالبان از یکطرف مورد حمایت چند جانبه خارجی و منجمله رییس جمهور کرزی قرار گرفتند و از جانبی با برخورداری از عواید قاچاق مواد مخدر و پول های قراردادی های امریکا به یک قوت مبدل شدند و رقابت رسیدن به طالبان فضا را طوری دراماتیزه کرد که با قرار گرفتن آقای کرزی در برابر امریکا و طرفداری از طالبان، امریکا به صراحت اظهار داشت که طالبان خطری برای امریکا نمیباشند و با آنان جنگ ندارد.
در این حال تنها حملات پهپادها بر مواضع دهشت افگنان آنهم به استشاره و مشوره استخبارات پاکستان باقیماند و طالبان در افغانستان از حملات هوایی و زمینی امریکا بنابر تقاضا و پافشاری رییس جمهوری کرزی مصئون شدند. رییس جمهور از امریکا خواست زندانیان طالب را به دولت افغانستان تسلیم نماید و پس از تسلیمی زندانیان گروه گروه به فرمان رییس جمهور آنان از حبس رها شدند. با این حال طالبان در چند بُعد خود را مصئون ساختند، زندانیان شان از حبس رها شد، از حملات هوایی در امان شدند، در دفتر قطر هویت سیاسی یافتند و در حالیکه طالبان به شکل کتلوی به دولت مراجعه نکردند، متحدین رییس جمهور از داخل با استحالۀ سیاسی موقف شان را به خطر دیدند.
معاهده ستراتیژیک و پس لرزه های قرارداد امنیتی :
با به قدرت رسیدن اوباما مسأله خروج نیروهای امریکا از افغانستان مطرح شد، اوباما گفت که سربازان امریکا تا ابد در کوه های افغانستان نخواهند جنگید و با این حال برای استمرار حمایت امریکا از دولت افغانستان پس از سال 2014 مسأله امضای معاهده ستراتیژیک مطرح شد. معاهده ستراتیژیکی با امریکا در حالیکه با سایر کشور ها چنین معاهدات در یک چشم به هم زدن و حتا بدون مشوره با پارلمان به امضا میرسد به اصرار و پا فشاری آقای کرزی به یک ماجرای بزرگ مبدل شد، به این منظور لویه جرگه را رییس جمهور دعوت نمود و در لویه جرگه با ترسیم فضای شیر و جنگل از اشتراک کنندگان توافق به امضای این معاهده را به دست آورد، اما امضای قرارداد امنیتی را که محتوای آن در معاهده آمده بود به آینده محول ساخت. رییس جمهور باری گفت امریکا از افغانستان خارج نمیشود و او با چانه زنی میخواهد از آن امتیاز بدست آورد.
در حالیکه معاهده ستراتیژیک به امضا رسید و آنرا پارلمان تصویب کرد اما در امضای قرارداد امنیتی بار دیگر رییس جمهور لویه جرگه را دعوت نمود. هر چند تدویر این لویه جرگه ها مطابق معیار های قانون اساسی نبود، اما لویه جرگه دوم نیز امضای قرارداد امنیتی را تائید نمود، اما در این حال آقای کرزی به جواب تقاضای لویه جرگه امضای این سند را مشروط به بر آوردن چند شرط نمود.
خواسته های آقای کرزی:
آقای کرزی در پایان لویه جرگه شرایطی را مطرح کرد که با تحقق آن قرارداد امنیتی را امضا خواهد کرد. این شرایط قرار ذیل اند:
1- سربازان امریکایی به تلاشی خانه های افغانها نروند. در جواب این تقاضا رییس جمهور اوباما نامه یی به لویه جرگه فرستاد و از عدم تکرار آن اطمینان داد که آقای کرزی خودش آن نامه را در لویه جرگه قرائت کرد.
2- رییس جمهور قید نمود که با امضای این قرارداد باید در افغانستان صلح تأمین شود. اما مقامات امریکایی تأمین صلح را کار خود افغانها خوانده کمک به این پروسه را وعده دادند.
3- رییس جمهور از امریکا خواست انتخابات شفاف در افغانستان برگزار نماید. که با عکس العمل تند کارشناسان در داخل مواجه شده در مقابل استدلال نمودند که انتخابات کار خود افغانهاست، نه وظیفه امریکا.
4- رییس جمهور از امریکا خواست زندانیان گوانتانامو را به دولت افغانستان بسپارد.
این شرایط آنهم پس از توافق لویه جرگه به امضای قرار امنیتی از نظر کارشناسان عجیب به نظر میرسد، چون در روز نخست لویه جرگه رییس جمهور تلویحاً حضار را به امضای این قرارداد تشویق نموده از رضایت پاکستان، هند، چین، روسیه و سایر کشور ها اطمینان داده قید نمود که فقط ایران با امضای این سند مخالفت دارد. اما موقف رییس جمهور در روز آخر جرگه برای هیچکس قابل درک نبود و امضای آن سند را به بن بست کشید.
موقف ایالات متحده:
سخنگوی کاخ سفید خواهان امضای هر چه زودتر قرارداد امنیتی شد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا عدم امضای این سند را به مفهوم به مخاطره افتادن کمک های مالی به افغانستان خواند. وزیر خارجه امریکا گفت قرارداد امنیتی میتواند به عوض کرزی با بسم ا لله محمد به امضای برسد. سوزان رایس مشاور امنیتی ملی امریکا گفت اگر کرزی قرارداد را امضای نکند نیروها را بیرون میکشیم. لاریس سمپلر یک عضو ارشد ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا گفت حتا اگر نیروهای امریکایی مجوز حضور در افغانستان را بدست بیاورند فعالیت های امدادی به دستآورد های دفاعی سال های اخیر متمرکز خواهد بود و اهداف بلند پروازانۀ دیگر مطرح نخواهد بود.
گفته شد اگر به فرض کانگرس امریکا تا حدی به تمویل پروژه های امنیتی افغانستان ادامه دهد این کار از طریق گروه های کمکی سازمان های چند جانبه و یا احتمالاً از طریق یک کشور همسایه انجام خواهد شد.
جیمز دوبینز هشدار میدهد که شاید ایالات متحده حتا سفارتش را در کابل ببندد. ست جونز گفت هرگاه ترتیبات مشترکی با رهبران آینده افغانستان به وجود آیند برخی عناصر حکومتی ایالات متحده احتمالاً در افغانستان باقی خواهند ماند، مهم نیست که اینها عناصر دیپلوماتیک اند، یا مقام های کمکی و یا اینکه عناصر استخباری و یا ضد تروریستی. جونز میگوید چنین امری (از لحاظ تخنیکی ممکنست اما این مسأله به میان می آید که آیا حکومت آنقدر خسته شده است که فقط میخواهد بجهد و نیروهایش را بیرون بکشد چنانکه در عراق کرد). ویلدر میگوید وقتیکه شما یک پوقانه کمک و یک اقتصاد جنگی به وجود می آورید راه حل ترکاندن این پوقانه نیست، شما باید هوای آنرا به تدرج تخلیه کنید، چالش اینست که به سرعت از (کمک های) بسیار زیاد به بسیار کم نرویم. جیمز دوبینز میگوید با خروج نیروهای امریکایی کمکی وجود ندارد. با این حال حکومت ایالات متحده به نظر میرسد تقریباً به طور یقینی میخواهد میزان کمک هایش را به افغانستان به مراتب کاهش دهد، مگر اینکه حکومت اوباما بتواند رییس جمهور کرزی را ترغیب نماید که موافقتنامه امنیتی را امضا کند.
معاهده با ناتو:
رییس جمهور کرزی خواهان امضای معاهده با ناتو شد اما راسموسن منشی ناتو امضای معاهده با ناتو را مشروط به امضای قرارداد امنیتی با امریکا نمود.
در همین حال وزیر خارجه جرمنی، رییس پارلمان روسیه و وزیر خارجه عراق از رییس جمهور کرزی خواستند قرارداد امنیتی با امریکا را امضا کند و دولت هند تقاضای رییس جمهور را مبنی بر سپردن سلاح های ثقیله رد کرد.
لحن تند رییس جمهور کرزی از کجا ناشی میشود؟
ظرف کلامی را که رییس جمهور کرزی در ابراز نظر پیرامون سیاست خارجی افغانستان با امریکا به کار میبرد، کلماتیست که حتا کوریای شمالی و کیوبا نیز آنرا به ضد امریکا کمتر به کار برده اند و شگفتی آنست که این لحن و اتهامات از طرف متحدی و در شرایطی ابراز میشود که امریکا در مقابل آن واکنش جدی نشان نمیدهد.
به نظر میرسد امریکا تا پایان دورۀ کار رییس جمهور کرزی به شکل بگو مگو و دیالوگ این پروسه را ادامه دهد، اما آنچه قابل تشویش است اینکه اگر بار دیگر ایقاض حکومت افغانستان با به تعویق افتادن کوتاه مدت روغنیات مانند مرحلۀ قبل صورت گیرد در کشور چه اتفاق خواهد افتاد؟
چرا امریکا با رییس جمهور کرزی خود را مواجه نمیکند؟
دلایل خونسردی امریکا با رییس جمهور کرزی را در موارد ذیل میتوان جستجو نمود:
1- رییس جمهوری به حمایت مستقیم امریکا به قدرت رسیده و امریکاییها مشکل با او را یک مشکل خودی میدانند.
2- دورۀ کار رییس جمهور به پایان رسیده و این امکان وجود دارد که قرارداد امنیتی با رییس جمهور آینده به امضا برسد.
3- امریکا به خوبی درک میکند که دو لویه جرگه، پارلمان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، برخی کاندیدان ریاست جمهوری و مطابق نظر سنجی ها اکثریت مردم با امضای این سند موافقند و با گذشت هر روز فضا به نفع امضای این سند در حال تغییر است.
4- هیچ راهی برای افغانستان جز امضای این سند وجود ندارد چون دولتی که معاشات مأمورین ملکی و نظامی و اکمالات قوای مسلح آن در رهن کمک های امریکا میباشد چگونه میتواند از آن متحد جدا شود.
امریکا با توجه به عناصر فوق احتمالاً با تأنی و تحمل با رییس جمهور کرزی تا پایان دورۀ کارش روز گذرانی خواهد کرد. Ÿ

مروری بر رویداد های داغ سال 2012

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
2
با استفاده از اخبار بی بی سی
گردآورنده: کاووس سیاووش
earth
9 جنوری
‹توقیف› هواپیمای حامل طلا در فرودگاه استانبول ترکیه
گزارش‌ها حاکی از آن است که یک فروند هواپیمای باری با یک و نیم تن طلا در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شد.
این هواپیما از نوع ایرباس ای ۳۰۰ و به شرکتی خصوصی در ترکیه تعلق دارد.
گفته می‌شود که هواپیما ابتدا از الجزایر به غنا رفته و پس از آن از طریق استانبول قصد داشته به دوبی برود.
برخی از مطبوعات ترکیه نوشتند مقصد نهایی هواپیما ایران بود.
***
11 جنوری
قتل سه زن فعال کرد در پاریس
سه زن فعال کرد در محل مرکز اطلاعات کردستان در شهر پاریس به ضرب گلوله کشته شدند که هر سه آنها از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند.
یکی از این زنان به نام سکینه جانسیز از بنیانگذاران پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) بوده است.
انگیزه این قتل‌ها هنوز مشخص نیست. در خلال ۲۵ سال درگیری میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک ۴۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
دولت ترکیه اخیرا گفت‌و‌گوهایی را با عبدا لله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک داشته تا این گروه را به خلع سلاح ترغیب کند.
یک منبع پلیس به خبرنگاران فرانسوی گفت: «صحنه جرم نشان دهنده نوعی اعدام است اما باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.»
***
انفجار در دره سوات پاکستان کشته و زخمی برجای گذاشت
مقام های پلیس دره سوات پاکستان اعلام کردند به دنبال انفجار در یک مراسم مذهبی، دست کم ۲۱ نفر کشته شدند.
پلیس در ابتدا گفته بود که دلیل انفجار نشئت گاز بوده، اما یک مقام ارشد اعلام کرد که در شهر مینگورا بمب گذاری شده است.
بیش از ۶۰ نفر نیز در اثر این بمب گذاری مجروح شدند.
***
13 جنوری
ناگفته‌های نشست خبری اوباما – کرزی
نشست خبری رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا با اشاره‌هایی به برخی چالشهای حساس پیش روی ماموریت نظامی نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان همراه بود.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا سپردن مسئولیت کامل تامین و حفظ امینت به قوای مسلح افغان در سال جاری را یک «پیشرفت دیگر» در افغانستان خواند و گفت که تا پایان ۲۰۱۴ «جنگ به شکلی مسئولانه پایان خواهد یافت.»
او تاکید کرد که «القاعده هدف اساسی ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان بود»‌ و افزود با «ضربات ویران کننده‌ای» که نیروهای آمریکایی بر القاعده وارد کرده اند،‌ هدف نظامی آمریکا برآورده شده است، یعنی: «حصول اطمینان از اینکه القاعده دیگر هرگز نمی‌تواند از افغانستان برای حمله علیه کشور ما استفاده کند.»
***
14 جنوری
حسنی مبارک دوباره محاکمه شود
دادگاهی در مصر فرجام خواهی ِحسنی مبارک رییس جمهوری سابق مصر به حکم حبس ابد را پذیرفته و دستور تکرار محاکمه را داد.
به گفته قاضی احمد علی عبدالرحمان، «دادگاه به پذیرش فرجام خواهی متهمان حکم داده و دستور اعاده دادرسی را صادر کرد.» قاضی عبدالرحمان این موضوع را بعد از یک جلسه کوتاه بازپرسی اعلام کرد.
به جز آقای مبارک، درخواست فرجام حکم حبیب العادلی وزیر کشور دولت آقای مبارک هم پذیرفته شده است.
***
نخستین آزمایشگاه مواد غذایی در هرات
برای نخستین بار یک آزمایشگاه تجزیه و تعیین کیفیت مواد غذایی در ولایت هرات در غرب افغانستان نصب شد.
در گذشته به علت فقدان این امکانات، تجار مجبور بودند نمونه مواد غذایی وارداتی را به کابل، پایتخت، برای تعیین کیفیت منتقل کنند ــ چیزی که هزینه اضافی می‌طلبید و باعث تلف شدن وقت می‌شد.
انواع مواد غذایی مانند همیشه از خارج وارد گمرک هرات می‌شود. از این پس اما تجار مجبور نیستند که نمونه‌های مواد غذایی وارداتی را برای تعیین کیفیت آنها به کابل ببرند.
***
دولت محلی ایرلند شمالی خواستار مصالحه گروه‌های متخاصم شد
در پایان چهلمین روز اعتراضات خیابانی در بلفاست، شهر اصلی ایرلند شمالی، پیتر رابینسون، وزیر اول ایرلند شمالی گفته است که توافق و مصالحه سیاسی تنها راه حل مشکلات در آن منطقه است.
۲۹ مامور پلیس در اثر حملات مسیحیان پروتستان «وحدت طلب» که خواستار یکپارچگی منطقه ایرلند شمالی و بریتانیا هستند، مجروح شدند.
پلیس برای متفرق کردن شورشیان از گلوله مشقی و دستگاههای آبپاش فشار قوی استفاده کرد.
***
16 جنوری
تصمیم گیری درباره مجلس شورای مصر به تعویق افتاد
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در پایان جلسه (پانزدهم جنوری) دعوای اقامه شده علیه مجلس سنای این کشور را، به هیئت مشاوران این دادگاه ارجاع داد.
بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی مصر، هیئت مشاوران این دادگاه، مطابقت این دعوا را با قانون بررسی کند.
همزمان دادگاه دعوای اقامه شده علیه مجلس موسسان مصر را به جلسه سوم فبروری به تعویق انداخت.
استدلال کسانی که دعوا اقامه کرده اند، این است که انتخابات مجلس سنا براساس یک قانون غلط انجام گرفته. بنابرین، مجلس شکل گرفته قانونی نیست و باید همانند انتخابات مجلس نمایندگان با آن برخورد کرد.
***
17 جنوری
پاتریس لومومبا؛ نخست‌وزیری که در اسید حل شد
ژرار سئورت، مامور نظامی بلژیک می گوید او و همکارش پس از قطعه قطعه کردن جسد پاتریس لومومبا و دو وزیر وفادارش، آنها را در اسید سولفوریک انداختند و بقایای اجساد را هم در آتش سوزاندند.
جزئیات نقشه ترور، نحوه اعدام و ناپدید کردن پاتریس لومومبا برای سالها به عنوان یک راز سیاسی باقی مانده بود.
در چند سال گذشته، پژوهش های جدید و مدارک فاش شده از سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بلژیک چگونگی ساقط شدن نخستین دولت قانونی کنگو و اعدام لومومبا در ۱۷ جنوری سال ۱۹۶۱ را برملا کرده است.
***
اوباما طرح خود برای کنترل سلاح جنگی را اعلام کرد
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، طرح خود برای کنترل سلاح‌های جنگی را اعلام کرد. به این ترتیب مبارزه او با گروه‌های حامی حمل اسلحه آغاز شد.
در طرح آقای اوباما، فروش اسلحه جنگی ممنوع می شود. همین طور فروش سلاح‌هایی که ظرفیت خشاب بالایی دارند. همچنین گذشته افرادی که می خواهند سلاح بخرند با دقت بیشتری بررسی می شود.
منظور از سلاح جنگی در این طرح، سلاح های نیمه خودکار است. سلاح هایی که بعد از هر شلیک، فشنگ بعدی به صورت خودکار را در تفنگ بارگذاری می‌کند. اما برخلاف سلاح‌های خودکار، برای شلیک هر گلوله باید یک بار ماشه را فشار داد.
یک ماه پیش مردی در ایالت کانتیکات به مدرسه‌ای رفت و بیست دانش‌آموز شش تا هشت ساله را به همراه شش نفر از معلم‌ها کشت.
آقای اوباما هنگام اعلام طرحش، گفت که بیشتر از این نمی توان برای تصویب قوانینی از این دست منتظر ماند.
***
گروگان‌گیری در حمله پیکارجویان به تاسیسات گاز الجزایر
مقام‌های امنیتی الجزایر می‌گویند که در حمله‌ای به تاسیسات گاز شهر ‹ان امناس’، در شرق این کشور، دو نفر کشته و چند تبعه خارجی هم ربوده شدند. یکی از کشته شدگان بریتانیایی بوده است.
پیکارجویان اسلام‌گرای مرتبط با القاعده گفتند که این حمله توسط آنان انجام شده است.
آنها مدعی شدند که شش نفر را به اسارت گرفته‌اند. ملیت افراد ربوده‌شده روشن نیست.‌
شرکت عظیم نفتی بی‌پی گفته است که حمله‌ای در یکی از میدان‌های گازی تحت اداره این شرکت به وقوع پیوسته. علاوه بر شرکت بریتانیایی بی‌پی نروژی‌ها و الجزایری‌ها هم در این میدان فعال بوده‌‌اند.
***
سی کشته در حمله انتحاری به دفتر حزب دموکرات کردستان در عراق
مقام‌های عراقی می‌گویند حمله انتحاری به دفتر حزب دموکرات کردستان در کرکوک، در شمال عراق، دست کم ٣٠ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.
پلیس می‌گوید که این حمله با یک موتر انتحاری انجام شده و خسارت قابل توجهی به بار آورد.
کرکوک بیش از هر منطقه دیگری در عراق محل مناقشه است و هم دولت مرکزی و هم دولت اقلیم کردستان ادعای اداره کنترل آن را دارند.
***
مرگ ناگیسا اوشیما، شکننده «خط قرمزها» در سینمای جاپان
ناگیسا اوشیما در دهه ۱۹۷۰ میلادی با کارهایی جسورانه، سینمای جاپان را از رکود و سکون بیرون کشید و به عنوان برجسته‌ترین نماینده سینمای مدرن در غرب شناخته شد. با مرگ او بزرگترین سیمای «موج نو»ی جاپان در نقاب خاک کشید.
هنر ناگیسا اوشیما بیرون از سنت‌ها و هنجارهای آشنا به بیان می‌آمد، و این بیان در رادیکال‌ترین شکل ممکن به روی پرده می‌نشست. به همین خاطر به حق بی‌پرواترین سینماگر جاپان نام گرفت. Ÿ
بقیه در آینده

آقا قهر است!

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
1461085_509192349178199_771946158_n

رخصتی های زمستانیست، چه کنیم؟

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
کودکان امروز

رخصتي زمستاني شاگردان

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
به روز ختم مكتب
مهذب و مودب
بخوان درس فراوان
كه باشد مژده هر آن
به صنف نو كه رفتي
به املا در نيفتي
بخوان درس های نو را
بپوش کالای شو را
بخواني مثل بلبل
لباسهايت مثل سنبل
اول نمره شوي تو
به صنف ها تو در تو
زمستان فصل سرماست
چه خوبي ها که برماست
كتابهايت زمكتب
لباسهايت مرتب
ز یخ بازیچه داری
چه زیبا سرچه داری
از: د. س. ن

برفی زمستان

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
ز زير صندلي هان
به روزهاي زمستان
برو باهمرهانت
به لب خندان و شادان
زمستان فصل سرما
زمستان رخصتي ها
هوايش سرد باشد
زسردي برد باشد
بپوش كالاي گرمت
به دسكش ها ي نرمت
بگير برف زمستان
ببر برفي به دوستان
كه برفي بردن تو
جريمه داره منتو
از: د . س. ن

شخصیت تاریخی و داستانی بابا نوئل کیست؟

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013
کاووس سیاووش
babanoil
بابا نوئل را در فرهنگ اروپا و امریکا یک پیرمرد چاق با ریش سفید و لباس قرمز معرفی میکنند که در شب سال نو یا یک شب قبل از آن هدیه هایی برای اطفال می آورد.
بابا نوئل که در زبان دری به کار برده میشود برگرفته از اصطلاح فرانسوی پاپا نوئل یا پدر نوئل است که در بیشتر کشور های جهان نام انگلیسی-انگلیسی آن سانتاکلاوز میباشد.
منظور از بابا نوئل شخصی بنام سن نیکولاس میباشد که در قرن چهارم میلادی می زیست و از اهالی بیرانس و منطقه اناتولی در ترکیه فعلی بود که به خاطر کمک و دادن تحفه به فقرا شهرت داشت.
اروپائیان به این باور اند که گویا این مرد در گادی که توسط چندین گوزن کشیده میشود به شهرهای مختلف میرود و در شب سال نو به بچه های خوب هدیه میدهد.Ÿ

الن دولن و گوگوش در مرحله پیری شیر و شیری پیر

دسامبر 29, 2013

شماره 156/ یکشنبه 8 جدی 1392/ 29 دسمبر 2013

شمارalan dolan

googoosh

در جوانی به خویش می گفتم
شیر اگر پیر هم شود شیر است
فصل پیری رسید و دانستم
پیر اگر شیر هم شود، پیر است