شمارش معکوس پایان کار حکومت تا انتخابات آغاز شد

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 در حالیکه کمتر از هفتاد روز به تدویر انتخابات باقیمانده و … بیشتر

Advertisements

مراجعین محترم! کمکها ی انکشافی 50 فیصد کاهش یافت بودجه نیست لطفا مزاحم خواب ما نشوید

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014

Advertisements

من رویایی دارم

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 بینش و انگیزه اگر چه برده داری در اواخرقرن نوزدهم در … بیشتر

Advertisements

از رنجش با کرزی تا مجازات مردم

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 نوشته محمد داود سیاووش حتا در روزیکه رییس جمهور کرزی با … بیشتر

Advertisements

امید حاتم متعلم صنف چهارم مکتب کابل آسیا

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 من به عنوان عضو خانواده اطفال کشور عزیزم افغانستان از کارمندان … بیشتر

Advertisements

پنج اشتباه در برخورد با اطفال

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 در این مقاله 5 اشتباه والدین در برخورد با نوجوان و … بیشتر

Advertisements

اولین وآخرین آهنگ ولی فتح علی خان

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 ولی فتح علی خان با آهنگ (( در روی صحنه ارض)) … بیشتر

Advertisements

دروغ آدمی را کند شرمسار

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 کـــسی را که گـــردد زبان در دروغ چراغ دلـــش را نباشـــد … بیشتر

Advertisements

تصویر ها سخن میگویند

شماره/ 160 یکشنبه/6 دلو 1392 / 26 جنوری/ 2014 فعالان جامعه مدنی در کابل با تدویر راهپیمایی حمله بر هوتل … بیشتر

Advertisements

زیگنال عراقی شدن جنگ افغانستان

شماره 159/ یکشنبه 29 جدی 1392 / 19 جنوری 2014 با گزینۀ صفری و خروج نیروهای امریکا از افغانستان امکان … بیشتر

Advertisements