بایگانیِ آوریل 2014

چشم مردم به کمیسیون سمع شکایات و پیامد اتحاد هاست

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
pen-and-paper-clip-art22-53

در حالیکه دو کاندیدای صدر جدول انتخابات ریاست جمهوری ظاهراً در رقابت با هم قاطع و مصمم به نظر میرسند، چنان معلوم میشود که نتیجۀ انتخابات را در صورت رفتن به دور دوم وزنۀ آرای کسانی تعین میکند که در رده های پایین قرار دارند و با این حال حتا آرای کسانی که در ردیف های پایین دارای آرای بلند استند نیز اهمیت خود را از دست میدهد.
در شرایط کنونی هرگاه نتایج کار کمیسیون شکایات انتخاباتی به کدام تغیر دراماتیک منجر نشود، در دور بعدی فقط آرای (1+50) محک پیروزی خواهد بود که برای بدست آوردن آن کاندیدای دارای بلندترین رأی به جلب حمایت چندین کاندیدا ضرورت ندارد.
آنچه در پیامد این انکشافات قابل نگرانی میباشد آنست که این آرای حد اقل به چه بهایی برای کاندیدای برنده بدست خواهد آمد. در جنگ اول عراق حکومت ویشونات پرتاب سینگهـ بدلیل اجازه دادن به سوخت گیری طیارات توسط حکومت هند پس از سلب حمایت راجو گاندی سقوط کرد، اما در حالیکه در افغانستان امکان پس گرفتن آرا به شیوۀ پارلمانی هندوستان وجود ندارد حوادثی که پس از به قدرت رسیدن متحدین پیش می آید غیر قابل پیشبینی خواهد بود.Ÿ

Advertisements

رسیده گی به شکایت های انتخاباتی

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014

Graphic1

همنشینی به از کتاب مخواه

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014

1625607_737479166285733_7480427278666040715_n

تصویر ها سخن میگویند

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014

از فریاد،غصه و اندوه این سگ در مرگ همنوع اش چه برداشت میکنید؟
10177957_228411470686495_1851765274996903915_n

10277591_228411430686499_4421626577368747235_n

بررسی نظام های انتخاباتی در جهان 2

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
مزايا و معايب نظام اكثريتي :
چالش ميان طرفداران نظام تناسبي و نظام انتخاباتي اكثريتي در حقيقت بر سر رعايت عدالت از يك سو و تشكيل حكومتهاي پايدار از سوي ديگر است. در نظام تناسبي، همان گونه كه خواهيم ديد هر حزب و گروهي به ميزان آراي خود در مجلس و دولت حضور مي يابد، در حالي كه در نظام انتخابات اكثريتي، گروه هاي كوچك اميد چنداني براي كسب كرسي نمايندگي را ندارند و از گردونه اداره كشور حذف مي گردند.
طرفداران نظام اكثريتي با پذيرش اين امر، اين نظام انتخاباتي را نوعي معامله ميان دو متغیر اجراي عدالت و ثبات سياسي در كشور مي دانند. در اين روش اگر چه حق همه ي گروه ها به تناسب ميزان آراي آنها كاملاً رعايت نشده است، ولي در مقابل، اين نظام انتخاباتي موجب تشكيل دولتهاي با ثبات و مقتدر مي گردد. بنابراين مهمترين اشكالي كه به نظام انتخاباتي اكثريتي مي شود، امکان نا عادلانه بودن آن است.
انتخابات اكثريتي يك مرحله اي مي تواند در شرايطي،اقليتي را با كمتر از 50 در صد آرا بر اركان كشور حاكم كند و در حقيقت، جناحي كه اقليت محسوب مي شود، به عنوان اكثريت پارلماني ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اكتبر1951 كشور فرانسه، محافظه كاران توانستند با 9/47 در صد آرا 321 كرسي را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اكثريت پارلماني در آيند. از ديگر معايب اين نظام، آن است كه حذف گروه هاي كوچك از صحنه سياست و پارلمان مي تواند موجبات يأس و سرخوردگي آنها از نظام را فراهم كند و در شرايطي، به افراطي شدن آنها بيانجامد و زمينه را براي خشونت كشيده شدن صحنه سياسي فراهم سازد. از ديگر اعتراض هايي كه به نظام هاي اكثريتي در حوزه هاي تك كرسي شده، آن است كه خطر منطقه گرايي را تشديد و نمايندگان را از مسائل اساسي و مهم ملي غافل مي كند.
نظام انتخاباتي تناسبي:
با توجه به معايب نظام اكثريتي، بسياري از كشور ها به نظام تناسبي روي آوردند. بر اين اساس، هر يك از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات، مي تواند كرسيها پارلماني را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبي، بر خلاف نظام اكثريتي كه به موجب آن حايزين نصف به علاوه يك، همه كرسيها را به خود اختصاص مي دهند، هر حزب و يا گروهي به تناسب آراي خود مي تواند صاحب كرسي نمايندگي باشد. بدين ترتيب نظام تناسبي، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتني است و انتخابات تنها در يك مرحله انجام مي شود. در چنين نظامي، حوزه هاي انتخاباتي مي بايست به اندازه كافي وسيع و پر جمعيت باشد تا در هر حوزه لااقل 4 تا5 نفر براي انتخاب شدن لازم باشد.
با توجه به مشكلات نظام اكثريتي، بسياري از كشور ها به انتخابات به شيوه تناسبي روي آوردند. در اين نظام بر خلاف نظام اكثريتي، هر حزب و يا جناحي مي تواند در عين مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب كرسي نمايندگي ولو اندک گردد. دراين نظام بايد كرسيها را بين نامزدها تقسيم كرد. تقسيم كرسيها ميان احزاب، گاه به شيوه ها ي بسيار پيچيده اي صورت مي پذيرد. در اين بخش اجمالاً به مهمترين روشهاي تقسيم كرسيها در انتخابات تناسبي اشاره مي كنيم :
نخستين نكته اي كه بايد مورد توجه قرارگيرد آن است كه براي اينكه حزب و يا فهرستي بتواند در تقسيم بندي كرسيها سهمي داشته باشد، لازم است درصد مشخصي از آرا را كسب كند. اين درصد در كشورهاي مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، در كشور دانمارك 2 درصد، فرانسه 5 درصد، يونان 3 درصد و در سريلانكا 12 درصد آرا به عنوان پيش شرط شركت در تقسيم بندي كرسيها لحاظ شده اند. بنابراين در كشوري چون دنمارك، احزابي با كمتر از 2 درصد آرا هيچ كرسي نمايندگي در مجلس نخواهند داشت. به عبارت ديگر، احزابي كه آرايي كمتر از سقف تعيين شده، داشته باشند، بازنده ي كامل انتخابات اند و حضوري در مجلس نمايندگي نخواهند داشت. درنتيجه، در انتخابات تناسبي هم، درصدهاي پاييني حذف مي شوند و اصل « كرسي به تناسب آرا » رعايت نمي شود.
مزايا و معايب نظام انتخاباتي تناسبي:
پس از شرح اجمالي نظام انتخاباتي تناسبي، شايسته است به بررسي نقاط قوت و ضعف اين نظام انتخاباتي نيز بپردازيم.
از مهمترين امتيازات نظام انتخاباتي تناسبي آن است كه مانع از حاكميت حزب و يا گروهي خاص بر جامعه مي شود. علاوه برآن، جناح هاي مختلف بخوبي جايگاه خود را به نسبت مقبوليتي كه نزد افكار عمومي دارند، در نهادهاي كشور مي يابند. اين انتخابات از نظر طرفدارانش بهترين راه احترام به آرا و افكار عمومي تلقي مي شود. بر خلاف نظام اكثريتي، كه درآن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند مي توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبي به احزاب و گروههاي كوچك نيز اين امكان را مي دهد تا به تناسب آراي خود، در قدرت سهيم باشند. به عنوان مثال، در كشور لهستان از نخستين انتخابات آزاد بعد از جنگ دوم جهاني در 27 اكتبر 1991، تعداد 19 گروه سياسي توانستند در مجلس حضور يابند و در انتخابات سال 1992 ايتاليا، پانزده گروه، لذا شيوه مناسبي براي تضمين كثرت گرايي در جامعه است.
افزون بر اين، انتخابات تناسبي به تعبير بسياري از طرفدارانش به صداقت نزديكتر است و مانع از ائتلاف هاي سياسي بي پايه و اساس بين گروه ها و احزاب سياسي مي گردد. بخوبي مي دانيم كه بويژه در انتخابات اكثريتي دو مرحله اي، بسياري از ائتلاف هايي كه در آستانه دومين مرحله انتخابات صورت مي پذيرد، در فرداي پيروزي ازهم مي پاشد و دولت اكثريت را با بحران جدي مواجه مي كند. از ديگر مزاياي انتخابات تناسبي آن است كه برخلاف انتخابات اكثريتي با حوزه تك كرسي، از منطقه گرايي و جزئي نگري احزاب و نمايندگان مي كاهد و احزاب را وا مي دارد به مسائل مهم ملي بپردازند.
مهمترين اشكال انتخابات تناسبي، تشديد گروه گرايي در كشوراست. اين نظام انتخاباتي مانع از تشكيل حكومت هاي با ثبات در كشور مي گردد و راه را براي دسته بندي هايي، كه بسياري از آنها مي تواند اجتناب پذيرباشد، بازمي كند. از آنجا كه در اين نظام انتخاباتي همه احزاب و گروه هاي كوچك، اميد مشاركت در قدرت را به ميزان آراي ولو اندك خود دارند و تمايلي براي ائتلاف با ديگر جناح ها نشان نمي دهند. حاصل آنكه در بسياري از موارد ممكن است اكثريت لازم براي تشكيل حكومت حاصل نشود. از ديگر معايب اين نظام آن است كه افراد مستقل بدون وابستگي حزبي، اميدي براي انتخاب شدن ندارند و در بسياري از اقسام نظام انتخاباتي تناسبي، رأي دهندگان از حق انتخاب واقعي محروم اند. چرا كه آنها غالباً نقشي در تنظيم فهرست ها ندارند. به عبارت ديگر، رأي دهنده بين خود و نمايندگانش، كه از سوي احزاب سياسي منصوب مي شوند، ارتباط مستقيمي نمي يابد.
از ديگر انتقادهايي كه به اين نوع نظام انتخاباتي شده آن است كه رأي دهندگان از هر نوع ايفاي نقشي درانتخاب دولت آينده خود محروم اند. در انتخابات اكثريتي، هر رأي دهنده مي داند كه در صورت پيروزي ائتلافي كه وي بدان ها رأي مي دهد، دولت آينده را اين ائتلاف اداره خواهد كرد، در صورتي كه در انتخابات تناسبي رأي دهندگان بايد در فرداي پيروزي منتظر سازشها و ائتلاف هاي سياسي احزاب در پارلمان باشند. لذا همان گونه كه محقق و انديشمند معروف فرانسوي، «موريس دورژه» پيش بيني كرد، اين احزاب سياسي هستند كه فعال مايشاء هستند، نه رأي دهندگان. ازجمله ديگر انتقادهايي كه به اين نظام مي شود آن است كه احزاب كوچك، كه خاستگاه اجتماعي مهمي ندارند، گاهي نقش تعيين كننده اي در تشكيل دولتها پيدا مي كنند؛ چرا كه در مواردي، تنها با پاسخ و هم آوایی يك حزب كوچك، ائتلافي مي تواند به اكثريت برسد يا از اكثريت ساقط شود.
نظام انتخاباتي مختلط:
اين نظام تلاشي است براي جمع كردن مزاياي بین دو نظام پيشين انتخاباتي. هدف اساسي اين نظام انتخاباتي:
1- جمع كردن ميان اصل عدالت و رعايت حق گروه ها و احزاب سياسي مختلف.
2- امكان تشكيل اكثريت پارلماني براي تأسيس دولت هاي پايدار از سوي ديگر.
الگوي اصلي نظام انتخاباتي تلفيقي، كشور آلمان است كه از ساليان پيش اين شيوه انتخابات را برگزيده است و از جمله كشورهايي كه تجربه آلمان را مورد استفاده قرار مي دهند، عبارت اند از، ايتاليا از سال 1993 ، ژاپن از سال 1994 ، كشورهايي چون آلباني، روسيه، لهستان، ليتواني و گرجستان.
انتخابات اجباری
در اغلب قريب به اتفاق دموكراسي¬ها رأي دادن آزاد است. تنها درشمار بسيار اندكي اجباري است و يا رأي ندادن جريمه دارد. در استراليا و بلژيك كساني كه رأي ندهند، جريمه مي شوند. در ايتاليا بر روي شناسنامه كساني كه رأي ندهند، جريمه مي¬شوند. در ايتاليا بر روي شناسنامه كساني كه رأي ندهند، مهر «رأي نداده» مي¬زنند، كه گاه مشكلاتي براي استخدام دولتي آنها و يا بهره برداري از مزاياي دولتي ايجاد مي¬كند.
در کشورهایی که انتخابات به صورت نمایشی برگزار می شود، غالباً شرکت در انتخابات¬ها اجباری است. مانند انتخابات¬هایی که در زمان صدام در دهه 90 میلادی در کشور عراق برگزار نمود که در آن مردم مجبور بودند در انتخابات شرکت کنند. در لیبی و دوران حکومت معمر قذافی نیز انتخابات اجباری وجود داشت. همچنین در کشورهایی که حکومت های کمونیستی بر آنها مسلط بوده است، انتخابات اجباری برگزار می¬شده است. عدم شرکت در انتخابات در این کشورها موجب محرومیت بسیاری از حقوق اساسی افراد می¬گردیده است. اکنون این نوع انتخابات نمایشی در دنیا به ندرت دیده می¬شود.Ÿ
بقیه در آینده

خلیفه رحیم بلال، تهمتنی از زور خانه های افغانستان

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
bilal

«استا د رحیم بلال پسر بلال خان نواسه فقیر محمد خان به قول خودش در سال 1294 هجری شمسی در کوچه ریکا خانه شهرکابل چشم به دنیا گشوده است. وی آموزشهای اولیه را نزد ملا مسجد محله خود فراگرفته بعداً شامل مکتب تنور سازی شده ودرنهایت در مکتب صنایع به تحصیل پرداخته است. وی از زمان طفولیت به ورزش وبالخصوص به پهلوانی علاقه داشته، روی این علاقه در سن 12 سالگی در کوچه علی رضا خان کابل نزد خلیفه یاسین شاگرد خلیفه برهان به صفت شاگرد شروع به ورزش پهلوانی نموده است. هنوز چندی از بهار زندگی اش سپری نشده بود که در میان جوانان ورزشکا ر این چهره درخشان پهلوانی چون مشعل فروزان به درخشندگی آغاز نمود. این درخشندگی تا ختم دروه ای حیاتش ادامه داشت.
استاد بلال قهرمان ورزیده ما در 120 مسابقات داخل وخارج از کشور اشتراک نموده وافتخاراتی نصیب خود ووطن عزیزش کسب نموده درهمه ی مسابقات از خود شجاعت ومردانگی بروز داده و کپهای طلایی بدست آورده ولقب قهرمانی در یافته است. از جمله میتوان گفت: در پاکستان با ورزیده ترین پهلوانان چون، امانت علی خان رستم پنجاب، جلندرخان وغلام حبیب خان، در هندوستان در مقابل تییارسنگهه، قیصر سنگهه وگرد اورسنگهه و در ایران در مقابل پهلوان نامی ایران وقهرمان جهانی سروری که وی با او در ده دقیقه تعین شده مسابقه مساوی گردیده بود. سروری کسی است که در مقابل تختی پهلوان نامی ایران وجهان مسابقه داده ومساوی گردیده بود.
استاد بلال مجموعاً 17 مدال طلا و تقدیر نامه از کشورهای که جهت مسابقات شرکت نموده در یافت نموده است. همچنان این استا د در حدو.د سه هزار شاگرد در ورزش پهلوانی تربیه نموده که اکثر آنها پهلوان هستند؛استا د بلال برعلاوه از کلپ های شخصی در شهرکا بل در کلپ های رسمی چون کلپ معارف وکلپ قوای مسلح کشور همکاری ورزشی داشته وشاگردانی دراین کلپ ها تربیه کرده است. از جمله شاگردان کلپ های متذکره پهلوانی چون یوسف خان و قدرت ا لله لقب قهرمانی کمایی نموده اند. برعلاوه سپورت این چهره ای شناخته شده ورزش در رشته معماری وانجنیری مهارت داشته، چنانکه مدت 35 سال در وزارت د فاع به صفت سرمعمار ایفای وظیفه نموده است. در سالهای اخیر به ریاست المپیک کشور شامل کار شده اورا به حیث پدر سپورت لقب دادند.
از جمله ورزشکاران کشتی در کشور به مرحوم استاد نظام، استاد امیر جان، احمد جان، خلیفه ابراهیم، قدرت اله، یوسف خان، اشرف، ستار محمد بالخصوص به تاکتیک وتخنیک محترم خلیل شاگرد خلیفه نعیم برقی که نعیم برقی خود شاگرد استا د بلال است علاقه مند بوده و ورزش پهلوانی آنهارا می ستاید. از جمله خاطرات استا د مسابقه پسرش در مقابل محمود فشنگ پهلوان ایرانی است که عبدالرزاق بلال به ضربه فنی به وی غالب گردید. ناگفته نباید گذاشت که نواسه های استاد بنام بای مصطفی وعلی در رشته پهلوانی و فتبال چهره های شناخته شده بوده و در مسابقات کابل واسلام آباد درخشیدند.
استاد بلال در فیلم مردها ره قول است به حیث ورزشکار ظاهر شده است؛ طوریکه استاد خود می گفت، وی از طرف صبح یک پاچه گا و واز طرف ظهر شوربای، گوشت گوسفند ویک پا و دمبه را همراه شش یا هفت شاگرد خود صرف میکرده است.
استاد رحیم بلال شخص با تقوا، تیز هوش، رحم دل، مهربان ومسلمان با دیانت بوده و در گفتار خویش همیشه دستان خویش را با دیده ی پراشک بلند نموده ودر حق مردمان افغانستان وتمام جهان اسلام دعای خیر می نمود. با دریغ استاد بلال روز سه شنبه 25-1-2000 میلادی مطابق دلو 1378 هجری شمسی به عمر 84 سالگی در اسلام آبا د پاکستا ن با جهان وداع گفت و قرار وصیت اش جنازه مرحومی از اسلام آبا د به کابل انتقال ودر آن جا به خاک سپرده شد.
روحش شاد و جنت برین نصیبش باد.»
کانون فرهنگی افغانستا ن مقیم بلغاریا، نیز یاد وخاطره این فرزندان برومند کشور عزیزمانرا گرامی داشته، ورزش پهلوانی را که یکی از ریشه واساس تاریخی در سرزمین رستمها وسیاوشها وسهرابها وافراسیابها میداند از مسوولین خواهشمندند که، پهلوانان این سرزمین را همیشه زنده وپهلوانی را در ضمیر و قلب انسانهای این سرزمین ونسلهای بعدی جاودانه گردانند.سخن را با دو بیتی فردوسی به پایان می بریم:
درود جهـــان آفرین بر تو باد
خم چرخ گردان زمیـن تو باد
به نیروی یزدان پیروزگر…. یاد پهلوانان نام آور کشور گرامی باد!Ÿ
انترنت

بازآسمان شد غلغله

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
n00164602-r-b-003

باز آسمان شد غلغله
پر شد زشور و ولوله
هنگام كوچ است و ببين
صدها هزاران چلچله
تا فصل سرما مي رسد
ازشهر ما پر مي زنند
اما دوباره در بهار
سر مي رسند سر مي زنند
اين رفتن وبرگشتشان
خيلي عجيب وديدنيست
دراين سفر ها يارشان
غير ازخداي خوب كيست؟
به انتخاب اناهیتا سیاووش

کوش بی بی ترشده

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014

كوش بي بي تر شده
ازدست دخترشده
دختر ده کنج خانه
دوخته كالاي مردانه
دخترک عبدا لله
شيشته ده قات گلا
چه میدوزه يك كلا
سوزنكش گم شده
مالک مردم شده
به انتخاب ناهید سیاووش

30 کتابی که باید تا قبل از 30 سالگی خواند

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014

تاکنون فهرست‌های مختلفی از کتاب‌هایی که حتما باید خوانده شود، منتشر شده است. یک فهرست جدید اسامی 30 کتاب را که تا پیش از 30 سالگی باید خواند، منتشر کرده است.
در این فهرست مشهورترین رمان‌های قرن نوزدهم و بیستم در کنار آثاری درباره دیدگاه‌های اجتماعی جای دارند.
1-«سیذارتا» نوشته هرمان هسه
2- «1984»نوشته جورج اورول
3- «کشتن مرغ مقلد» نوشتن هارپر لی
4-«پرتقال کوکی» نوشته آنتونی بورخس
5- «زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند» نوشته ارنست همینگوی
6- «جنگ و صلح» نوشته تولستوی
7- «حقوق انسان» نوشته تامس پین
8- «قرارداد اجتماعی» نوشته ژان ژاک روسو
9- «صد سال تنهایی» نوشته گابریل گارسیا مارکز
10- «منشا انواع» نوشته چارلز داروین
11- «خرد بیابان» نوشته توماس مرتون
12- «نقطه اوج» نوشته مالکوم گلدول
13- «باد در میان شاخه‌های بید» نوشته کنت گراهام
14- «هنر جنگ» نوشته سان تزو
15- «ارباب حلقه ها» نوشته جی. آر. آر. تالیکن
16- دیوید کاپرفیلد نوشته چارلز دیکنز
17- «چهار کوارتت» نوشته تی‌اس الیوت
18- «کچ 22» نوشته جوزف هلر
19-«گتسبی بزرگ» نوشته اف. اسکات فیتس جرالد
20- «ناتور دشت» نوشته جی. دی. سلینجر
21- «جنایت و مکافات» نوشته فئودور داستایوفسکی
22- «شهریار» نوشته نیکولو ماکیاولی
23- «والدن» نوشته هنری دیوید تورو
24- «جمهوری» نوشته افلاطون
25- «لولیتا» نوشته ولادیمیر ناباکف
26- «انجام دادن کارها» نوشته دیوید آلن
27- «آیین دوستیابی» نوشته دیل کارنگی
28- «سالار مگس ها» نوشته ویلیام گلدینگ
29- «خوشه‌های خشم» نوشته جان اشتاین بک
30- «مرشد و مارگریتا» نوشته میخاییل بولگاکفŸ
انترنت

بکتاش سیاووش باکمک های تجاروسرمایه داران ملی شهر کابل به کمک سیلاب زده گان ولایات جوزجان،سرپل وفاریاب شتافت

آوریل 30, 2014

شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
sailabb

در نتیجه سیلاب های ویرانگر اخیر در ولایات جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس شمار زیادی از مردم کشته و زخمی و بی خانمان شدند. سیلاب ها به حدی ویرانگر و مدحش بود که مردم شب ها را در بام سپری کردند. بکتاش سیاووش و عده یی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان با پیغام هایی از همکاری سرمایه داران شهر کابل به ولایات شمال رفت تا کمک های شهروندان کابل را به مردم آسیب دیدۀ ولایات شمال برساند.