منابع فراموش شده انرژی در افغانستان 3

شماره (176) چهارشنبه 31 ثور 1393 / 21می2014

گرد آورنده : کوه بچه

پروژه برق حرارتي كابل:
از آنجاييكه در اوقات خشك سالي و همچنان در موسم زمستان در سيستم برق كابل كمبود احساس ميشد وضمنا از مطالعاتيكه در سالهاي 1353 و 1354 بالاي درياي كابل صورت گرفت و واضع شد كه توسعه فابريكه موجوده سروبي و همچنان ساختمان پروژه هاي دو م وسوم سروبي وقت زياد را ايجاب مينمايد لذا براي رفع اين معضله تاسيسات فابريكه برق حرارتي كابل در مرحله اول با نصب دو توربين هريك بظرفيت اعظمي 31هزار كيلوات در نظر گرفته شد. قرار داد مربوط در زمينه كه مصرف 27 ميليون فرانك سويسي را احتوا مينمود و 80فيصد از قرضه بانك جهاني تمويل ميگرديد بايك كمپني سويسي عقد وتوريد و نصب ماشين آلات آن در سال 1356 آغاز يافت. اين پروژه كه در تدوير آن از تيل خام توليد شده در صفحات شمال كشور استفاده ميشود بامصرف ده ميليون دالر از قرضه بانك جهاني و دوميليون دالر به شمول پنجاه مليون افغاني از مدارك داخلي در اواخر سال 1357 به فعاليت آغاز نمود.
پروژه برق پروان:
امور ساختماني پروژه در سال 1347 آغاز يافت وامور ساختمان بند آبگردان درياي پنجشير باسيفون ها و دروازه هاي كنترول آب در سال 1349 تكميل شد. كانال عمومي كه از درياهاي سالنگ و غوربند عبور نموده تا شهر چاريكار امتداد می يابد 3/24 كيلو متر طول و 27 متر مكعب في ثانيه ظرفيت دارد. اين كانال از شهر چاريكار به دو قسمت منقسم ميگردد. مرحله اول اين پروژه كه برا ي1480 هكتار زمين كم آب بوده هزار هكتار زمين باير آب كافي تهيه مينمود و شامل 57/85 كيلومتر كانال، دستگاه هاي واترپمپ ، دستگاه برق آبي و 481 ساختمان ديگر مشتمل بر پل، پلچك، ترناب سيفون وغيره بود . بامصرف 453/576 ميليون خاني و 5/1 مليون پوند سترلدكنگ بتاريخ 12 جدي سال 1355 افتتاح و به فعاليت آغاز نمود.
به منظور توليد انرژي برق مورد ضرورت براي دستگاه واترپمپ وضمنا تنوير هر چهار يكار با استفاده از تفاوت ارتفاع طبيعي كانال شرقي يك دستگاه توليد برق كه داراي سه توربين هريك به ظرفيت 800 كيلوات ويا مجموعا 2400 كيلوات ميباشد احداث گرديده كه در شمال شهر چهاريكار موقعيت دارد.
در زمينه توزيع جغرافيايي برق و استفاده از آن در مناطق مختلف بايد اظهار داشت كه طور نسبي اين ساحه هنوزهم خيلي محدود بوده وتا اواخر سال 1355 استفادهاز انرژي برق تنها درسي مركز شهري كه تعداد مجموعي نفوس آنها از دو مليون تجاوز نميگيرد صورت ميگرفت از آن جمله تنها در حدود 700 هزار نفر با تقريبا پنج فيصد نفوس مجموعي كشور واقعااز انرژي برق مستفيد ميشدند. از اين حقيقت چنين مي توان استنباط نمود كه يك اكثريت عظيم نفوس دهاتي كشور وحتي مردمان غير ثروتمند در شهر ها از برق استفاده نمي نمايند. در همين سال 1355 ظرفيت مجموعي توليد برق در كشور به 318 ميگاوات (318 هزار كيلوات ) ميرسيد كه از آن جمله 255 ميگاوات يا 80 فيصد آن مربوط برق آبي ، 23 ميگاوات يا هفت فيصد مربوط برق ديزلي و متباقي 40 ميگاوات يا 12 فيصد آن مربوط برق حرارتي بوده است. پمنا چنانچه از جدول ذيل نيز برمي آيد در حدود 60 فيصد ظرفيت ناصبه برق در حوزه كابل تمركز بوده است.
نوت: از دستگاه كجكي در حوزه قندهار كه در اواخر سال 1355 تكميل شده بود در سال 1355 استفاده كمتر صورت گرفته بود بهر صورت از جدول فوق بر مي آيد كه استفاده از ظرفيت هاي ناصبه به پيمانه اعظمي آن صورت نگرفته و بنابرآن به غرض جلوگيري از ضايعات ايجاب مي نمايد تا ارتباط بين مناطق و منابع مختلف توليد ي برقرار گردد.
ناگفته نبايد گذاشت كه از جمله ظرفيت ناحيه فوق در كشور 261 ميگاوات يا 82 فيصدآن مربوط دافغانستان برشنا موسسه ، 43 ميگاوات يا 14 فيصد آن مربوط ساير وزارت خانه ها بوده و 14 ميگاوات يا 4 فيصد باقيمانده آن توسط موسسات انفرادي و شخصي فعاليت مينمود. تعداد مجموعي كارگران دايمي واجيرد افغانستان برشنا موسسه كه در سال 1345 بحيث يك موسسه دولتي بوجود آمد در سال 1355 به 4900 نفر ميرسيد كه از آن جمله ده فيصد آنها در دفاتر مركزي كابل 28 فيصد در فعاليت هاي عملي حوزه كال و متباقي در هفت منطقه ديگر مصروفيت داشتند البته اين موسسه از هنگام تاسيس تا سالهاي اخير خسارات زيادي را مستقبل گرديده است كه قيمت ناچيز برق توزيع شده و ضايعات زياد بنابر عدم موجوديت شبكه موثر توزيع و استفاده غير مجاز و غيره عوامل عمده آنرا تشكيل ميدهد با اينهم موسسه بااعمال بعضي روشها اندازه ضايعات را كه درسالهاي بين 1349 و 1353 بين 40 تا 53 فيصد بود در سال 1354 به 36 و در سال 1355 به 32 فيصد تنزيل داده است.Ÿ
پایان

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s