(بینی خمیری) بنام انتخابات

شماره( 193) چهارشنبه 2 میزان 1393 / 24 سپتمبر 2014

x

cartoon3

در حالیکه هند با یک میلیارد نفوس، ترکیه با کشوری در میان سیکولار و اسلامی و سویدن و اسکاتلند کشورهایی با نظام های متفاوت انتخابات را در کشور هایشان طی یکروز به پایان بردند و حتا بزرگترین بحران کشور انگلیس با یک ریفرندوم دموکراتیک به پایان رسیده از نتایج آن رضایت سیاسی مردم بدست آمد، در افغانستان با نفوس بیست و پنج میلیون ماجرای انتخابات با تقلب های فراوان به یکی از رسواترین ماجراهای تاریخ افغانستان معاصر و طولانی ترین انتخابات جهان مبدل شد. این انتخابات هنگامی در تقلب فرورفت که قرار است جامعه جهانی در پایان این سال مأموریت نظامی خود را در افغانستان پایان بخشیده و ادامه همکاری جهان با افغانستان و تأمین ثبات بعدی در کشور مشروط به امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا میباشد.
انتخابات افغانستان از منظر جهانی
جامعه جهانی که در سردترین نقطه روابط با آقای کرزی قرار داشت و بخاطر عدم امضای موافقتنامه امنیتی و عدم اشتراک کرزی در کنفرانس ویلز و فقدان زبان مشترک موصوف با جهان در آخرین روزهای دورۀ کار کرزی به یک پارتنر هرچند ضعیف اما برآمده از فیلتر ظاهری انتخابات ضرورت داشت تا به صفت بینی خمیری از طریق آن و در چوکات امضای موافقتنامه امنیتی به ادامه همکاری حضورش با افغانستان ادامه دهد، بنابران سازمان ملل، ایالات متحده و کشورهای غربی علیرغم غیر شفاف بودن و حتا تا سرحد غیر مشروع بودن انتخابات افغانستان، تمایل نشان دادند با صحه گذاشتن بر یک سلسلۀ غیر دموکراتیک، کاریدوری از طریق رهبر جدید برای تأمین ادامه ارتباط با افغانستان داشته باشند.
در حالیکه به امریکا و جهان غرب کاملاً هویدا بود که این انتخابات به مفهوم آنچه انتخابات معیاری و شفاف در غرب خوانده میشود غیر معیاری بود ایالات متحده و غرب با صحه گذاشتن به این انتخابات در واقع روپوش دموکراتیکی برای ادامه ارتباط شان با افغانستان گذاشتند.
آرایش نیروهای سیاسی و قومی در انتخابات
با توجه به اینکه در این انتخابات شیرازه و تسمه اصلی سازماندهی در ارگ بود و با درنظرداشت اینکه در افغانستان احزاب، سازمان ها و گروههای اجتماعی به دور اهداف کرسی پرستانه تجمع نموده اند، انکشاف اتحادها و افتراق ها از قاعده بطرف رأس اهرم انتخابات به شکل کاملاً عجیب و غیر مترقبه شکل گرفت.
احزاب تجزیه شدند، خانواده ها منقسم شدند، جریانات حتا آشتی ناپذیر به شکل تاکتیکی همدیگر را به آغوش گرفتند و در فرجام با خلاصه شدن انتخابات به دو قطب بازهم تنظیم ها، جریانات و گروههای قومی و مذهبی طوری در کنار هم قرار گرفتند که بدنه های اصلی تیم ها را پارچه پارچه و غیر متجانس کردند.
بسیاری احزاب و جریانات و تنظیم ها با تخیلات رومانتیک قومی، چپی و جهادی فریب فضای گردابی دو محور انتخابات را خوردند که به ظاهر بوقلمون ترسیم شده بود، در حالیکه برعکس تصور آنان این پروسه در دو قطب به شکل پراگماتستی و روزمره و تاکتیکی تجمع نموده بود.
کسانی در این ساختار های مقوایی ایستادن با آنرا رسالت نجیبانه و مخالفت با آنرا تا سرحد عمل جنایتکارانه محاسبه نموده در صفوف این کشمکش های چه بسا انسان هایی که دشمنی ابدی طرف مقابل را در بدل موضعگیری هایشان به جان خریدند.
با پیوستن به این محور ها بسیاری نیروهای سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی خواب رسیدن به مقام و چوکی و منصب و وزارت و ولایت و قوماندانیت را دیده در ازای آن با گلو پاره کردن ها و رجز خوانی و ملامت کردن های همدیگر به جان هم افتادند، اما برخلاف آن همه ساز و برگ کمپاین ها نتیجۀ انتخابات بدون اعلان شمارش آرا و با امضای خموشانه توافقنامه سیاسی آنهم با حالت اخم و در فضای سکوت در حالی به امضا رسید که دو کاندیدا به چشم همدیگر نمی دیدند که در این حال تفوق تفاهم سیاسی بر پروسه تخنیکی مشروعیت انتخابات را خدشه دار ساخت.
اعلان شگفت انگیز کمیسیون انتخابات
حتا در یک تست صنفی اگر یکی از شاگردان بدون مقایسه نمرات با سایرین برنده اعلان شود قناعت سایر همصنفان را فراهم کرده نمیتواند، در حالیکه رییس کمیسیون انتخابات بدون اعلان نتایج شمارش آرا یکی از نامزدان را برنده و دومی را به صفت رییس شورای وزیران آنهم خلاف اصول وظایف کمیسیون انتخابات اعلان نمود که با این حال برنده بودن بدون اعلان نتایج شمارش آرا مشروعیت را خدشه دار میسازد.
در انتخابات 2009 رییس جمهور کرزی هرچند با فیصدی زیر 50+1 درصد آرا اما با ارائه ارقام برنده شناخته شد، اما اینبار کمیسیون انتخابات با دلایلی که قناعت هیچکس را فراهم نمیکرد پروسه تفتیش آرا و نتایج حاصله از آن را به نحوی کنار گذاشته کاندیدی را پیروز اعلان نمود که پیامد های منفی آنرا در ابعاد ذیل میتوان انتظار داشت:
1- در صورت بروز اختلاف میان دو تیم کاندیدای صدر نمیتواند متکی بر ارقام خود را پیروز بنامد.
2- در صورت بروز اختلاف میان دو تیم شامل در قدرت آقای کرزی میتواند با استفاده از این خلاء به صفت کسی که در دور گذشته به آرای زیر 50 درصد رییس جمهور بوده وارد صحنه سیاست شود.
3- طالبان میتوانند با استفاده از خلاء ارقام انتخابات خود را موازی به دولت افغانستان در سطح بین المللی مطرح سازند.
اپوزیسیون و جامعه مدنی چه شد؟
با موضعگیری نهادها و فعالان مدنی در صفوف تیم های انتخاباتی و مدغم شدن دو تیم در قدرت جای اپوزیسیون واقعی جدا از اتوریته های دولت خالی ماند و نهادهای مدنی با فرورفتن در جریانات سیاسی و کمپاین های انتخاباتی جایگاه خود را به مثابۀ پل ارتباط مردم با حکومت و وسیله فشار مردم بر دولت از دست دادند که باید در حکومت جدید برای اپوزیسیون و جامعه مدنی مستقل زمینه فراخ تبارز در چوکات قانون اساسی مساعد گردد.
چرا انتخابات بدون شمارش آرا اعلام شد؟
فرایند مهم این پروسه جلوگیری از تصادم مسلحانه نیروهایی بود که بر علیه همدیگر رجز میخواندند، اما تورم تشکیلاتی که با ادغام این دو گروپ در قدرت به وجود می آید بر گردۀ بودجه حکومت سنگینی خواهد کرد و عدم برنده و بازنده پایان انتخابات را غیر دموکراتیک ساخت.
قانون اساسی در معرض خطر
دولت جدید شبه صدارتی که زمینه ساز تغییر قانون اساسی بوده و میخواهد نظام را طی دو سال آینده به صدارتی با تغییر قانون اساسی مبدل سازد این ریسک را برای ارزش های مدنی سیزده ساله به وجود آورده که با معاملات پشت پرده در تغییر قانون اساسی این ارزش ها قربانی تن دادن به تحجر و استبداد و بنیادگرایی شده ارزش های مندرج قانون اساسی در دفاع از جامعه مدنی، آزادی بیان، مردمسالاری، تفکیک قوای ثلاثه و غیره نابود گردد.
عاملین تقلب کی ها بودند و چرا محاکمه نمیشوند؟
در حالیکه دستهای پنهان عاملین تقلب چرخ زندگی سیاسی کشور را کاملاً از حرکت باز مانده و کشور را در آستانه پرتگاه نابودی قرار داده هیچکس از رهبران موجود افغانستان و جامعه جهانی نمیپرسد که عاملین این تقلبات گسترده و سازمان یافته کی ها بودند و چرا به پای میز محاکمه کشانیده نمیشوند؟
مردم توقع دارند که:
1- عاملین تقلب چندصد هزار رأی به پای میز محاکمه کشانیده شوند و در ترکیب کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی تغییرات اساسی رونما گردد.
2- فضای مخدوش و مغشوش و آسیب دیده سیاست خارجی افغانستان با ایالات متحده و جامعه جهانی بازسازی و ترمیم گردیده با جلب کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان کشور از ورطۀ هولناک کنونی نجات یابد.
3- پابندی به آزادی بیان، ارزش های مدنی و احکام قانون اساسی به طور مؤکد و مجدد در سر لوحۀ کار در تیم حاکم حکومت جدید قرار گرفته و در حلف وفاداری و بیانیه اساسی روز اول هر دو رهبر تیم ها بخاطر انکشاف رسانه های آزاد و زمینه سازی فضای فراخ به نهادهای مدنی سوگند یاد کنند.
تجربه به کرات ثابت نموده و تاریخ گواه است که اتحادهای سیاسی نیروها تا وقتی مستحکم میماند که نیروها به قدرت برسند و از فردای به قدرت رسیدن تیم ها چنان به جان هم می افتند که دمار از جان هم دیگر میکشند. جدول کشی های قومی، مذهبی، تنظیمی، گروهی، سمتی و تقسیم اقوام به شهروندان درجه اول، دوم و فکر کردن چند نفر به جای یک ملت به نمایندگی از اقوام، گروهها در مسایل سرنوشت ساز کشور از عناصریست که سایۀ آن به فضای سیاسی کشور سنگینی میکند و در حالیکه حربۀ اکثریت قاطع در حال حاضر بدست هیچیک از دو نامزد نیست، بیم آن میرود که حقوق اقلیت های قومی پایمال سم ستوران چند معامله گر شده حتا ارزش های دموکراتیک قانون اساسی قربانی معامله گری های تبدیل نظام ریاستی به صدارتی گردد.
سخنرانی دکتر غنی پس از اعلان پیروزی با عدم حضور دکتر عبدا لله و تیمش در آن نشست و زخم زبان و کنایه هایی که با ذکر حکومت موازی و عدم تقسیم قدرت به زبان آورد نگرانی های جدی را در رابطه به نحوۀ همکاری این دو گروپ در قدرت میان مردم به وجود آورده است.
طلب منصب فانی نکند صاحب عقل
عاقل آنست که اندیشه کند پایان را
جمع کردند، نهادند و به حسرت رفتند
وین چه دارد که به حسرت بگذارد آن را
آن به در می‌رود از باغ به دلتنگی و داغ
وین به بازوی فرح می‌شکند زندان راŸ

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s