به سوالات مردم در رابطه به کابل بانک ، کابینه و سرنوشت کمیسیون انتخابات چه جواب میدهید؟

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 در حالیکه مردم افغانستان از حکومت جدید معجزه نمیخواهند، … بیشتر

Advertisements

جنایت قرن

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 این عکس وجدان بشریت را تکان میدهد. در کشوری … بیشتر

Advertisements

ضجه ها

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 حمیرا ملاحت خدایا ! چیزی نیست فقط کمی دلتنگم … بیشتر

Advertisements

معاشات پولیس افغان در برخی و لایات با کلدار پاکستانی پرداخته میشود

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 در حالی که در بعضی ولایات سرحدی افغانستان شکایات … بیشتر

Advertisements

تعریف و انواع نثر

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 دکتر داریوش صبور تعريف نثر: آنچه تاكنون در تعريف … بیشتر

Advertisements

طرح پیشنهادی بکتاش سیاووش نماینده مردم در ولسی جرگه برای اصلا حات در مجلس نمایندگان پیش از معرفی کابینه جدید

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 دکتر اشرف غنی که با شعار مبارزه با فساد … بیشتر

Advertisements

چالش های حکومت وحدت ملی کدامهاست؟

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 محمد داود سیاووش چوکی هر نظام سیاسی بر چهار … بیشتر

Advertisements

دموکراسی چیست و چه نیست؟

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 اثر فیلیپ سی . اشمیتر و تری لین کارل … بیشتر

Advertisements

ترانه لی لی لی

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 لی لی لی لی حوضک گرد حوضک سوزک گنجشک … بیشتر

Advertisements

اطفال عزیز ! سگ ها را آزار ندهید

شماره( 198 ) چهارشنبه 7 عقرب 1393 / 29 اکتوبر 2014 سگ ها حیوانات عجیبی اند. اگر یک لقمه نان … بیشتر

Advertisements