کشاورزی در افغانستان

شماره ( 220) چهارشنبه ( 12) حمل ( 1393) / ( 1) اپریل ( 2015)
منبع: انترنت
کشاورزی فرهنگ کاشت گیاهان و قارچها تربیه حیوانات و سایر اجسام زنده بمنظور ادامه حیات است. کشاورزی تعلق دارد به نوع نبات، مهارت کشاورز، و ماشینیزه بودن کار دهاقین، وضیعت اراضی، آب و هوا، خاک و مساعد بودن شرایط کشت؛ و یا کشاورزی فن است که نسل به نسل میراث باقی‌مانده‌است؛ و هم زراعت کشت نبات دلخوا می‌باشد. نباتات و جنگلات خود روی زراعت نیست. افغانستان در موقعیت مرکز آسیا قرار داشته دارای اقلیم خشک نیمه گرم یا گرم می‌باشد. زمستان اکثر مناطق این کشور سرد و تابستان خیلی گرم دارد. سطح بارندگی طور اوسط ۲۵۰ ملی میتر می‌باشد. ارتفاع برف در زمستان در بعضی حصص مرکزی هندوکش و کوه‌های پامیر الی ۱ متر می‌رسد. بارندگی افغانستان از وزش جبهات سرد سایبریا و جبهات گرم آن از آبهای گرم بحر هند می‌باشد.
ولایت کنر و نورستان از وزش بارانهای مونسونی هند مستفید می‌گردد. این ولایتها داری بارندگی۴۰۰-۴۵۰ ملی میتر می‌باشند؛ که اکثر ساحات این ولایتها مملو از جنگل نشتر سرب وجلغوزه می‌باشد.
زراعت افغانستان در چوکات دو وزارت عمدتاً وزارت زراعت و مالداری و وزارت انکشاف دهات اداره می‌شود. پس از سال ۲۰۰۲ وزارت زراعت نتوانسته‌است کدام پروژه بزرگ را روی دست گیرد ودلیل آن اینست که تمام موسسات و انجیوهای خارجی درتحت وUSID مستقلانه کار می‌نمایند.
و این موسسات با اداره سازمان ملل تمام بودیجه خویشرا متوجه وزارت احیاو انکشاف دهات ساخته‌است. پروگرامهای زراعتی را با ضروریات دیگر از طریق آن وزارت بپیش می‌برد؛ ولی وزارت زراعت طرح‌های داشته‌است. طبق صحبت معاون وزیر زراعت برای تطبق پلان زراعتی خویش به ۳۵۰ میلون دالر ضرورت دارد. بنابرین چنین وزارت سکتوری که سرنوشت میلونها افغان در آن نهفته‌است کاری انجام نداده‌است.
سوم زراعت مواد خام صنعت است؛ و زراعت در اقتصاد افغانستان بنیادی می‌باشد. با براه انداختن پروژه‌های بزرگ زراعتی تغیرات فاحش در وضع اقتصاد کشور بمیان آمده و کشور ازاین حالت میبراید؛ و خودکفا از هر لحاظ می‌گردد بدین ملحوظ امکان دارد یکتعداد کشورهای نخواهند افغانستان از یک بازار مصرفی به تولیدی تبدیل گردد.
فعلاً وزارت زراعت در ضمن پلان عادی خود پروژه انکشافی را بنام (OFWMP) روی دست دارد. هدف این پروژ تنظیم آبیاری در بعضی ولایات افغانستان می‌باشد. هزینه این پروژه به ارزش ۴۱ میلون دالر آمریکائی از طرف بانک جهانی تمویل می‌گردد. محل تطبیق این پروژه کابل جلال‌آباد مزارشریف و هرات می‌باشد. این پروژه در حال تطبیق است.(منبع۱۸) اکثریت بودیجه که بانک جهانی کمک کرده‌است از طریق وزارت احیا وانکشاف دهات و وزارت فواعد عامه بمصرف رسیده‌است.
اقتصاد زراعتی افغانستان
طبق راپور USID و احصایه وزارت زراعت ۸۰ فیصد مردم افغانستان مشغول پیشه زراعت و مالداری اند؛ که ۳۱٪ درآمد ملی از محصولات زراعتی بدست می‌آید. طبق احصایه سال۲۰۰۹ CIA FACTBOOK]] ۱]]افغانستان حدود ۸٫۵۵ بیلیون دالر واردات و ۲٫۱۲۸ بیلیون دالر صادرات به کشورهای ایالات متحده آمریکا تاجیکستان پاکستان هندوستان وغیره داشته که پس از احجارقیمتی دومین عواید کشور را اقلام زراعتی تشکیل می‌دهد؛ که اقلام عمده آن میوه جات خشک، پشم، قالین، نباتات طبی، پوست حیوانات، وکوکنار (تریاک) بوده‌است. طبق راپور بانک جهانی و سی آی ای فست بوک باوجودیکه از سال ۲۰۰۲تا فعلاً درآمد افغانستان بشمول کمکهای خارجی ۲۹٬۸۱ بیلون دالر بوده‌است عواید سرانه این کشور (منبع شماره ۱) ۱۳۲۱ دالر اند. افغانستان از جمله ۱۶۸ کشور ۱۴۶مین کشور درحال رشد می‌باشد. زیرا این پولها در بانکهای کشور جمع نگردیده واپس بکشورهای خارج سرازیر می‌شود.
آن عده افغانهای که ازین مدرک پول بدست می‌آورند تا اکنون درپایداری دولت افغانستان اعتقاد نداشته سرمایه خودرا در کشورهای عربی هند پاکستان ازبکستان روسیه سر مایه گذاری نموده‌اند. وهم قراردادها صرف با کمپنی‌های خارج می‌شود؛ که مایه یاس هموطنان با عزت ما گردیده‌است. حاصلات گندم درسال ۲۰۱۰ حدود ۴٫۵ میلیون تن بوده‌است. ملت افغان ٪۱۰۰ بالای نان گندم زندگی می‌کنند که ۴۵ فیصد زمینهای افغانستان تحت زرع همین نبات قراردارد؛ که ناکافی می‌باشد. متباقی را تاجرها از کشور قزاقستان و پاکستان وارد می‌کنند. علت وارد نمودن گندم اینست که یک تعداد دهاقین به نسبت عدم استفاده از سیستم میکانیزه زراعتی، کمبود متخصصین عدم امنیت سطح محصولات وبازدهی خیلی کم دارند. هکذا در ۳۲ سال جنگ نفوس از ۱۹ میلیون به ۲۴ میلون رسید و لی توسعه زمین زراعتی و میکانیزه شدن منفی است. درکشورهای پیشرفته هردهقان حد اقل برای صد نفر غذا مهیا می‌کند ولی درکشور ما ۲۰ میلیون نمی‌تواند برای ۲۵ میلون نان تهیه دارد.[۳] یک دهقان افغانی از یک جریب زمین لاغر ۱۳۰-۳۰۰ کیلو گندم بدست می‌آورند.[۴] درحالیکه باید بیشتر از ۷۵۰کیلو بدست ارند. درمجموع دهقانان افغانی از یک هکتار ۱٫۳ تن پاکستان ۴٫۹ تن هندوستان ۵٫۵ تن و کشورهای اروپائی المان و فرانسه و انگلیس ۷-۸ تن بدست می‌آورند. گدام گندم ابی شهر قندوز وگدام للمی تپه‌های کوه بابا که شامل ولایت بلخ دره صوف سنگ چارک وغیره قریه جات می‌باشد
اراضی زراعتی افغانستان اراضی افغانستان از دیدگاه زراعت به ۶ گونه تقسیم شده‌است. – زمین‌های مزروعی -زمین‌های تحت غرس نهالها- که هردو قسمت۷٫۸میلون هکتار ۱۱٫۹۶ ٪ ساحه خاک را در بر دارد-علفچرها ۳۱ میلون هکتارکه حدود ۴۹ ٪– جنگلات ۱٫۹ میلون هکتار ۳٪- زمین‌های تحت آب- وزمینهای غیر مزروعی می‌باشد. اراضی افغانستان طوریست که هرمنطقه دشت ودره اب هوای مخصوص دارند. مثلاً ولسوالی سروبی که در۳۰ کیلومتری کابل موقیعت دارد در زمستان برف باری ندارد.[م۳] ولایت قندهار خوست جلال‌آباد لغمان گرم سیر بوده در زمستان برف باری ندارد. طبق راپور سازمان غذائی جهان مساحت خاک کشور۶۵۲٬۲۲۵ کیلومترمربع یا ۶۵٬۲۲ میلون هکتار می‌باشد.(م۲).۱بر۶حصه خاک رادشت تشکیل داده‌است که به مساحت ۱۰۸۷۰۴ کیلومترمربع ۱۰٬۸۷۰میلون هکتارمی‌شود(۶). بالاتر از ۸۰ فیصد منبع آبی افغانستان را کوهای هندوکش تشکیل می‌دهد. درمجموع ۷٫۸ میلون هکتار ساحه قابل کشت می‌باشد. ازجمله ۳٫۳ میلون هکتار (۱۸۱٫۵میلون جریب) آبی ۴٫۵ میلون هکتار(۲۲٫۵میلون جریب) للمی و یابارانی وجود دارد. ازجمله ۴ میلیون هکتار تحت کشت می‌باشد. در سال ۲۰۱۰ حدود ۳٬۱ میلون هکتار تحت زرع علوفه جات و از جمله ۲ میلیون هکتار تحت زرع گندم قرار داشت. از لحاظ کلتوری زمینهای افغانستان به ۳ دسته تقسیم شده‌اند سیراب، کم اب وللمی. زمین‌های سیر آب حدود ۱٫۸ میلون هکتار را دربر دارد (۱۸). افغانستان منشأ مادر و گدام وراثت بسیاری نباتات است. طور طبیعی به جز چند نبات محدود همه نباتات درین خاک می‌رویند. در شمال افغانستان ۱۲ ورایتی خربوزه تربوز کدو ترائی ۴ نوع زردک شرین، بامیه، میوه جات زردآلو، قیصی، انار، انجیر، توت، بادام پسته، گندم للمی وآبی، جو، جوار، جودر، ارزن وغیره می‌روید؛ ولی چیز پر اهمیت اینست که نباتات صنعتی از قبیل لبلبو، پنبه، تنباکو، گل آفتاب‌گردان؛ نباتات چون شرشم، زغر، کنجد، نباتات نشه آور چون چرس و کوکنار نباتات طبی نظیر هنگ زیره و شیرین بویه بابونه زعفران اسفرزه وغیره (۱۰) ونباتات پروتین دار یا فامیل لیگوم نظیر (لوبیا نخود ماش باقلا فاصلیا) خیلی خوب حاصل می‌دهد؛ و هکذا در تربیه کرم پیله گوسفند قره قل و اسپ نیز شهرت دارد. درنواحی مرکزی وارتفاعات بلند انواع میوه جات تازه وخشک، مواشی، لبنیات وسبزیجات نیز از تولیدات کشور مامی‌باشد؛ ولی از لحاظ تکنالوجی معاصر مناطق کوهی چون هوای سرد دارد برای تربیه میلیاردها مواشی گاو، گوسفند آهو، مرغداری چون مرغ، مرغابی، قاز وغیره، تربیه انواع گل غرض عطر و فروش، زنبور داری، زرع درختان میوه جات و میوه جات خشک، چوب فرنیچر (توت و چهارمغز) خیلی زیاد مساعداست. از همه مهمتر صفحات مرکزی افغانستان داری طبیعت و اب وهوای صاف می‌باشد جایگاه استراحت میلونها سیاح جهان خواهدبود. وچیز جالب وبسیار پر اهمیت اینکه درجلال آباد نباتات تروپیک یا گرم از قبیل خانواده ستروس (نارنج مالته کینو لیمو) نیشکر جوار و زیتون می‌روید واینگونه زمینها طور طبعی سال ۳بار حاصل می‌دهند. جلال‌آباد ولغمان یخچال طبیعی است که خداوند برای این ملت تحفه داده‌است. این بدین معنی است انعده سبزیجات که درسایر نقاط در تابستان حاصل می‌دهند درجلال آباد درزمستان کشت می‌شود و ضرورت سردخانه سبزیجات نیست تازه بدست آورده می‌شود. در مرکز افغانستان همه کوه ها و پراز برف اند. شمال جنوب وغرب افغانستان همه دشت اند. افغانستان به نسبت نداشتن تکنالوجی جدید نتوانسته‌است این آبها را ذخیره نماید. واین دشتهای که خاک آن دست ناخورده‌است تحت زرع قراردهند. سه دریا بسیار پر اهمیت درین خاک اند که دریای کابل، رود هلمند و رود آمو می‌باشد. این دریاها به اندازه ۱۷ بیلون متر مکعب آبرا دریک سال به جریان می‌آورند.
دریای آمو دریک ثانیه ۲۰۰۰ مترمکعب… آبرا بجریان می‌آورد… پس از طی نمودن دشتهای قراقرم به جهیل ارال می‌ریزد. (۹). این دریا از کوههای پامیر سرچشمه می‌گیرد نتوانسته‌است دشتهای شمال افغانستان را که از کنار ش می‌گذرد سیرآب سازد. طول مجموعی این دشتها حدودبیشر از ۲۰۰ کیلومتر وبه عرض اوسط -۵۰ کیلومتر می‌باشد. اگراوسط از قندز الی اندخوی به عرض ۵۰ کیلومتر در نظر گرفته شود. حدود۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع می‌شود اگر به هکتار سنجیده شود حدود تقریبی یک میلون هکتار درکنار دریای آمو بی حاصل افتاده‌است. (۸) در دنمارک ۶۰۰۰ دهقان یعنی ۰٬۱۲ فیصد نفوس کشور ۵٫۶۵ میلون گاو را اداره می‌کنند از جمله ۶۶۰۰۰۰ شیر ده می‌باشد. یک دهقان در پهلو زمین‌داری الی۱۰۰ تا ۴۵۰ گاو راتربیه می‌کند. هر گاو حد اقل روزانه ۲۱-۲۶ لیتر شیر می‌دهد. سالانه ۴٫۵ میلیارد لیتر شیر تولید می‌کند. دلیل آن اینست که هر دهقان علاوه بر کاه و علف مینوی غذائی گاوهارا صد فیصد تطبیق می‌نمایند وهم دارای هوای سرد ونسل گاوخوب اند. دنمارک لبنیات نصف جهان را باکیفیت درجه اول تولید می‌کند. در افغانستان ۶۴ فیصد دهقانان مصروف مالداری می‌باشند که حدود ۳٫۷ میلون گاوشیری وغیرشیری را تربیه می‌نمایند. یک گاو افغانی دریک روز بطور اوسط ۵ لیتر شیر تولید می‌نماید. درصورتیکه از این تکنالوجی در صفحات مرکزی افغانستان استفاده شود سطح تولیدات از ضرورت نفوس بلند خواهد رفت.
تحقیقات جنیتیکی نباتات
اساس تغیرات و پیشرفت در سیستم زراعت تحقیقات جنتیکی نباتات همان کشوربمنظور بدست آوری اصلاح و نسل بهتر می‌باشد. در افغانستان ۲۱ ستیشن تحقیقاتی نباتات وجود دارد. الی سال ۱۳۶۲ خدمات ارزنده نمودند. این مراکز الی سال ۱۳۷۲ فعال بودند ولی ازاینکه سایر سازمانهای تحقیقاتی بین المللی روابط خودرا قطع نموده بودند وهم جنگ داخلی وجود داشت کار مراکز خیلی محدودوبطی پیش می‌رفت. فعلاً این ستیشنها تحت اداره انستیتیوت تحقیقات زراعت کار وفعالیت می‌کنند. ریاست تحقیقات نباتی درجنب پروگرامهای محلی درپروگرامهای بین‌المللی نیز سهمدار می‌باشد. درجنوری سال۲۰۰۲ دولت آمریکا تحت نظر نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین‌المللی (USAID) در شهر تاشکند باشرکت ۳۲ سازمانهای زراعتی وسازمانهای تحقیقاتی زراعتی جلسه نمودند. هرکدام ازین سازمانها در بخشهای خود با بودیجه مالی هنگفت کار می‌نمایند. این سازمانها یک تعداد متخصصین داخلی زراعت را با معاش کافی جذب نمودند وبدین ملحوظ وزارت زراعت از صحنه دور گذاشته شد. سازمانهای بین‌المللی تحقیقاتی نباتی جهانی که در افغانستان فعلاًمصروف اند قرارذیل اند. FAO, ICARDA, JICA, RAMP, FHCRAA, CIMMyT PHDP ,ICRISTو،UNDP CIP, CIAT ,IFPRI, IPGRI ,ILRI,ISNAR, AVRDC, IWMI ,IFDC, IFRC, SOLIDARITES, GRSP, (IMC), ACTED, MADERA, CARE, HAFO), (ADA), FOCUS, DACAAR,ISRA , United Nations Agencies: FAO, World Food, United States Institutions: Texas A&M, Cornell Program, University, University of California, Davis, University of Vermont and Michigan State.[۵] این سازمانهاهرکدام از بزرگترین سازمانهای زراعتی جهان درهربخش می‌باشد. درجنب آن روابط با سازمانهای تحقیقاتی کشورهای منطقه وهمسایه خیلی مهم اند. بسیاری تحقیقات را پروگرامهای منطقوی تشکیل می‌دهندکه چند کشور همسایه یکجا پیش می‌برند. مثلاً تحقیقات درمورد برنج جریان دارد و این نبات تقریباً دومین قلم مصرف کننده افغان ها شده‌است. سازمان ایکاردا در سوریه و اکریسات درهندوستان می‌باشند که هردو بالای مناطق خشک کار می‌نمایند. افغانستان عضو آن سازمان است. فعلاً همین سازمانها هرکدام داخل اففانستان کار می‌نمایند. اولاً اینها درصدد جمع‌آوری ۱۷۷۰ نوع نبات افغا نستان اند؛ که قبلاً در سال ۱۳۶۲ فارم دارالامان از قریه جات جمع نموده بودند. مهمترین کار تحقیقات نباتی انکشاف و اصلاح نباتات است تا بتواندحاصل اعظمی را بدهد.Ÿ
بقیه در آینده

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s