کشاورزی در افغانســــتان – 2

شماره ( 221) چهارشنبه ( 19) حمل ( 1394)/ ( 8) اپریل ( 2015)

منبع: انترنت
جنگل‌ها
در سال ۱۹۷۰ مساحت جنگلات افغانستان ۱۳۱۳۰۰۰ هکتار بود. سه حصه خاکرا جنگلات نشتر سرب ارچه جلغوزه و پسته در ولایت کنر نورستان پکتیا و بادغیس تشکیل داده‌است. ۴۵۰۰۰ هکتار زمین را در بادغیس جنگلات پسته طبعی پوشانیده‌است. جنگلات پسته در ولایت سمنگان بلخ نیز وجود دارد. با استفاده از مکانیزه شدن محصولات آن چندین برابرخواهد شد. بزرگترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است.
غلات
عمده‌ترین نباتات که در جهان بشریت بالای آن زندگی می‌کنند غلات است. غلات عبارتند از گندم برنج، جو، جواری، جودر وارزن می‌باشد. نفوس جهان ۶٫۹۱ بیلون اند. ۴ بیلون آن یا۶۰فیصد نفوس آن درآسیا زندگی می‌کند. تمامی این نفوذ بالای نان گندم زندگی می‌کنند.۷۵ فیصد بودیجه زراعتی سازمان ملل درمورداین نبات بمصرف می‌رسد. ملت افغان ۱۰۰ فیصد بالای نان گندم زندگی می‌کنند. درسال ۲۰۱۰ افغانستان ۹۰ فیصد گندم خودرا از کشورخود بدست آورد. درکشورهای پیشرفته یک انسان دریک سال کمتراز صد کیلونان گندم را استفاده می‌کنند در افغانستان طبق راپورسازمان غذائی جهان [اف ای و] یک افغان سالانه ۱۵۲ کیلونان خشک را بمصرف میسرساند. بدین معنی ۸۴، ۴ میلون تن نان گندم ضرورت این کشور است. درصورت استفاده از وسایل مدرن وسیستم جدید زراعتی این حاصل را از یک میلون هکتاربدست آوده می‌تواند. در حالیکه دومیلیون هکتار مصروف تولید این نبات است. پاکستان و هندوستان در تولید برنج اعلی مشهوراند. خریدار این برنج افغان است. تاجرین این برنج افغان و مارک برنج افغانی است اما برنج افغانی نیست سالانه میلونها دالر اسعار این کشور به جیب آنها می‌ریزد در حالیکه در افغانستان مناطق لغمان بغلان قندوز خان آباد لونگ وهرات شرایط مساعدبه کشت انواع برنج دارند. کشت جوار در جلال‌آباد وجو جودرو ارزن در صفحات شمال خوب ارزیابی شده‌است.
حبوبات
از اینکه ریشه این نبات مقدارزیاد نیتروژن را از هوا بخود جذب می‌کند و در تقویه خاک مؤثر است بنام خاندان لیگوم یاد می‌شوند.حبوبات عبارتند از دانه ماش لوبیا مشنگ باقلا نخود انواع دال عدس وسایبین می‌باشد. کشت این نباتات درهرگوشه افغانستان می‌شود ولی درشمال شرق افغانستان زیاده کشت می‌شود. لوبیا سرخ سفید و چشم بلبلی درافغانستان کشت می‌شود. لوبیا سرخ به اب زیاد ضرورت دارد. نخود که درمقابل خشکی مقاومت دارد در قسمت‌های زیاد افغانستان کشت می‌شود.
میوه جات
میوه جات درافغانستان طور وافر پیدا می‌شود. چون افغانستان زمستان سرد دارد دراکثر مناطق نباتات می‌روید که تخم یا پندک آن باید حرارت منفی صفر را سپری کند. برخلاف در جلال‌آباد حرارت زیر صفر نمی‌شود درآن جا نباتات مناطق گرم از قبیل مالته سنگتره کینو نارنج لیمون زیتون نیشکر می‌رویند. مناطق اطراف کوه های پغمان ساحه خوب برای رشد نهال سیب نوع Gulden dilcious و Red dilcious شفتالو خیلی مناسب است.
سبزیجات
پس از قرن ۱۸ در افغانستان تبلیغات برای خوردن سبزیجات اضافه شد. در جنب یک تعداد سبزیجات افغانی تخم یکتعدادسبزی از خارج وارد و بذر گردید. امروز در افغانستان بجز براکلی تقریباً تمامی سبزیجات به انواع مختلف می‌روید. در افغانستان سبزیجات به مقصد بدست آوردن منرالهاو انزایمها بدن و خوش‌مزه ساختن غذا مورداستفاده قرارمی‌گیرند. سبزیجات اصلی افغانستان را ابوعلی سینا یاد آوری نموده‌است. خوردن پیاز خیار ترائی گشنیز نعنا سیر طره مرچ کاهو کم برگ درقدیم مروج بود. بادنجان رومی بانجان سیاه کرم کدوسیب زمینی گلپی وغیره از خارج واردشده‌است. از اینکه سبزیجات در جلال‌آباد درزمستان کشت می‌شود. دولت آمریکا بمنظورقطع کشت کوکنارپروگرامهای را در جلال ابادروی دست گرفته‌است. اخیراً ۲۰۶۸هکتارزمین تحت زرع قرارگرفته‌است. کشت کدو دربغلان ومیدان نتیجه خوب داده‌است. (۱۶). زیاده از ۲۳ نوع سبزیجات درین خاک می‌موجود است.
مالداری
نگهداری و تربیه حیوانات یک بخش عظیم از زراعت می‌باشد. مالداران افغانستان بدو بخش تبدیل گردیده‌اند دهقانان قریه جات و کوچی هاعشایر. درسال۲۰۰۳ سازمان FAO با هزینه ۷۸۰۰۰۰ دالر امریکایئ که از جانب کشور ایتالیا معاونت شده بود. در ۳۶۷۰۰ قریه جات افغانستان نفوس شماری را باهمکاری ۹۰۰ افغان براه انداخت. درنتایج چنین نگاشته شده‌است. در ۳۶۷۰۰ قریه بتعداد ۳ میلون فامیل زندگانی دارند. تعداد حیوانات بمقایسه ۱۹۸۱ خیلی‌ها کم شده وگراف بطرف کم شدن حیوانات اهلی دیده می‌شود. فعلاً افغانستان دارای ۳٫۷ میلون گاو ۸٫۸ میلون گوسفند ۷٫۳۰ بز ۱۴۰۰۰۰ راس اسپ ۱٫۶ میلون مرکب ۱۸۰۰۰ شتر ۱۲٫۲ میلون دام مرغ مرغابی وغیره می‌باشد. درجه کم شدن حیوانات از ۱۱-۱۴ فامیلی هرسال درهر قریه می‌باشد. مثلادرسال۱۹۸۱افغانستان بتعداد ۱۸ میلون گوسفند داشت. درسال ۱۹۹۵ بتعداد ۲۲ میلون و در ۲۰۰۳ افغانستان ۸ میلون راس گوسفند داشت. دوره طالبان شوم‌ترین دوره اقتصادی افغانستان بوده‌است. ازاینکه۱۲ شرکت افغانی گوشت را از هندوستان و مرغ را از آمریکا و برازیل وارد می‌نمایند. کدام پلان تدابیر دولتی دیده نمی‌شود. فعلاً درشهرکابل یک کیلوگوشت گوسفند ۳۰۰ افغانی، گوساله ۲۶۰ افغانی و گاومیشهای پاکستانی ۲۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.[۶]
حیات وحش
کنترول حیوانات وحش بخش از کار زراعت می‌باشد؛ که از لحاظ حفظ محیط، شکار، تفرجگاها وغیره اهمیت زیاد دارد که بخش از اقتصادکشورها محسوب می‌شود. در افغانستان۱۲۰ نوع حیواتات پستاندار از نوع گوشتخواران و غیر گوشت‌خوار،۵۰۰ نوع پرنده -۴۵۰۰ نوع نبات خودرو، هم تعداداز خزندگان روی زمین و زیر زمین و ذوحیاتین انوع حشرات، بیشتر از ۲۶ نوع ماهیان وما رماهی وجود دارد. بتعداد ۲۷ نوع مارزهری غیر زهری وافعی آبی و خشکه شناخت گردیده‌است. تعدادازین حیوانات درحال انقراض اند. وتعداد ازبین رفته‌است. درمدت ۳۲ سال جنگ وغریبی مردم آنچه که طبعی وجود داشت مورد تاراج قرار دادند. تقریباًتمامی عقاب باشه وشاهین درکشور شکار شده و به خارج قاچاق شده‌است. عمده‌ترین حیوانات وحشی افغانستان عبارتند از پلنگ، پشکهای کوهی و دشتی، پلنگ برفی درنواحی شمال شرقی، کفتار در قندهار آهو رنگ آهوختن گوزن آجر آهومارکوپولو خرس سیاه آسیایی میمون بز شنگلدار آهو باختری بز کوهی در نواحی شرقی وشمال شرقی افغانستان وجود دارد. خوک وحشی در ولسوالی گلران هرات بادغیسات و غیره پیدا می‌شود. گرگ و روباه و شغال را می‌توان در همه نقاط افغانستان مشاهده نمود اگرچه آنها هم به خاطر پوست شان از چنگ شکارچیان آرام ندارند و بعضی از انواع آنها توسط شکارچیان از بین رفته و یا خیلی کمیاب می‌باشند که ساحه حیات وحش افغانستان خیلی تنگ گردیده‌است. (۱۳)Ÿ
بقیه در آینده

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s