یک زن و هزار سودا – 9

شماره « 227» چهارشنبه «30» ثور «1394» / «20» می «2015»

barbara with fiedel
نوشته: باربارا والترز
مترجم: محمود طلوعی
دوست من فيدل!
ماجراي هاي من با فيدل كاسترو رهبر انقلابي كوبا
روز گرم و آفتابي زيبايي بود و رنگ آبي يكدست و بي ابر آسمان در يا را هم آبي كرده بود. من در يك قايق گشتي كیوبايي از يكي از معروفترين آب راه هاي جهان ، بخاطر شكست فضيحت بار امريكا را در حمله به كیوبا در اوايل دهه 1960 زنده ميكرد، عبور ميكردم. در اين گشت دريايي از خليج خوكها ، فيدل كاسترو رهبر انقلابي كیوبا و يكي از سرسخت ترين دشمنان آمريكا هم در كنار من بود.
از رهبر ريشوي كمونيست كیوبا پرسيدم «آيا من اولين آمريكايي هستم كه پس از گذشت 11 سال از ماجراي خليج خوكها از اين آب راه دريايي عبور مي كنم؟»
فيدل كاسترو پاسخ داد «تا آنجا كه من به ياد دارم هيچ آمريكايي از ماجراي حمله نافرجا م آمريكا به كیوبا به اين طرف از اين جا ديدن نكرده است». سخنان رهبر كیوبا را خانم مترجمي كه همواره در طول سفر من به كیوبا در كنار او بود به انگليسي ترجمه مي كرد. كاسترو تاحدودي انگليسي مي دانست، ولي ترجيح مي داد انگليسي صحبت نكند.
از او پرسيدم «وقتي شما از اين جا ديدن مي كنيد ، چه احساسي داريد؟ »
فيدل كاسترو گفت «پيش از ماجراي حمله مزدوران آمريكا به كیوبا از طريق خليج خوكها، من گاهي براي ماهيگيري و استراحت به اينجا مي آمدم. بعد از آن ماجراهم بارها به اين جا آمده ام . اين جا را به خاطر سكوت و آرامش و مناظره زيبايش دوست دارم و گاهي هم در اين جا ماهيگيري مي كنم.»
گفتگوي من با رهبر انقلابي كیوبا با همين گشت دريايي، در آب راهي كه حمله سازمان يافته از طرف سازمان سيا براي نفوذ به داخل كیوبا و آغاز مبارزه براي سرنگوني رژيم نو پاي انقلابي كیوبا در سال 1961 به شكست انجاميد، آغاز شد.
روزي كه براي انجام مصاحبه اي با فيدل كاسترو ، كه با تلاش و سماجت بسيار موفق به كسب موافقت رهبر كیوبا با آن شده بودم، وارد هاوانا شدم و در دفتر رهبر انقلابي كیوبا به ديدن او رفتم، فيدل كاسترو به گرمي از من استقبال كرد و گفت قبل از انجام مصاحبه پيشنها د مي كنم از نقاط ديدني كوبا ديدن كنيد و سپس افزود « خودتان دوست داريد از كجا ديدن كنيد؟»
پاسخ دادم« خليج خوكها» و با آن كه ترديد داشتم فيدل كاسترو با آن موافقت كند بدون تامل گفت « بسيار خوب. ترتيبش را خواهم داد».
موافقت سريع فيدل كاسترو به من جسارت داد و گفتم « در صورت امكان مي خواهم از منطقه كوهستاني « سيراماسترا» هم كه حركت انقلابي شما از آنجا آغاز شد ديدن كنم .
فيدل كاسترو بازهم بدو ن تامل موافقت كردو گفت« ترتيب رفتن شما به هر دو نقطه را خواهم داد. فردا براي اجراي اين برنامه آماده باشيد»
روز بعد ترتيب سفر من به خليج خوكها و ديدار از اين منطقه، كه آمريكاييان خاطره تلخي از آن دارند ، فراهم شد و با شگفتي دريافتم كه خود فيدل كاسترو هم در اين سفر با من خواهد بود.
در همين سفر اولين قسمت مصاحبه من با فيدل كاسترو انجام شد و گروه فيلمبرداري همراه من از آن فليمبرداري كرد. برخلاف تصوير و انتظار من ، فيدل كاسترو از جان كندي كه برنامه حمله به كیوبا را در نخستين سال رياست جمهوري خود تاييد كرده بود و بعد از آن هم موجبات برچيدن پايگاه هاي موشكي شوروي را از كیوبا فراهم ساخت، به نيكي ياد كرد و او را يكي از بهترين رؤساي جمهور آمريكا ناميد. برعكس درباره نيكسون كه هرگز فكر حمله به كوبا و سرنگوني رژيم انقلابي اين كشور را عنوان نكرد، با لحن انتقادي تندي سخن گفت. فيدل كاسترو از جمله درباره نيكسون چنين گفت:« من هرگز از نيكسون خوشم نمي آمد. به نظر من او يك آدم عوضي و صريحتر بگويم نابكار و احمق بود!». مصاحبه اصلي من با فيدل كاسترو پس از بازگشت از خليج خوكها وهمان شب در دفتر كار رهبر كیوبا انجام شد ومي توانم بگويم دشوار ترين وطولاني ترين مصاحبه من با يكي از رهبران جهان طي قريب نيم قرن كار خبر نگاري وبرنامه سازي براي تلويزيون بود. مصاحبه به مدت پنج ساعت از 5/8 شب تا يك ونيم با مداد روز بعد به طول انجاميد ودر تمام اين مدت فيدل كاسترو با سيگار برگ خود كه مرتب آن را دود مي كرد مرا به حالت خفقان در آورد. روز بعد يادادشتي از طرف فيدل كاسترو كه روي نسخه انگليسي قانون اساسي كیوبا نوشته بود به دست من رسيد كه نشان مي داد براي خود كاسترو هم اين مصاحبه طولاني بسياردشوار و خسته كننده بوده است. ترجمه متن نوشته فيدل كا سترو واين است:
«براي باربارا ، به عنوان ياد بود دشوار ترين مصاحبه اي كه در تمام عمرم انجام داده ام . فيدل كاسترو 20 مه 1977 ساعت 29/1 دقيقه بامداد.»
اين مصاحبه در دو برنامه طولاني زير عنوان« فيدل كاسترو سخن ميگويد» از تلويزيون ( اي. بي .سي) پخش شد كه من فقط به بعضي از نكات برجسته آن اشاره ميكنم. در اين مصاحبه فيدل كاسترو به صراحت گفت كه او يك كمونيست است و در شرح احوال خود گفت هرچند در يك خانواده مرفه به دنيا آمده بود از سال ها ي جواني به كمونيسم گرايش پيدا كرد ه و در اعتقادات خود پابرجاست. از نكات جالب توجه ديگري كه كاسترو دراين مصاحبه عنوان كرد اين بود كه مي گفت سازمان سيا بيش ازبيست بار براي كشتن او توطيه چيني كرده و تمام اين توطيه ها از طرف ماموران اطلاعاتي او كشف و خنثي شده است. در آن زمان اين ادعاي فيدل كاسترو براي خيلي ها از جمله خود من مبالغه آميز و باور نكردني بود. ولي اسنا د سيا كه بعدها افشا شد، لااقل چند مورد از توطيه ترور او را از طرف سيا تاييد نمود.
فيدل كاسترو درمور د شدت عمل نسبت به مخالفانش و تعداد كثير زندانيان سياسي در كیوبا هم صريح و صادق بود. كاسترو گفت كه رقم دو تا سه هزار زنداني سياسي در كیوبا كه در مطبوعات آمريكا عنوان شده درست است. وقتي از او پرسيدم چرا اين قدر زنداني سياسي در كیوبا وجود دارد، گفت:«ما در اين كشور اجازه مخالفت و توطيه عليه نظام مورد حمايت اكثريت مردم را نمي دهيم». گفتم:« روزنامه هاي شما، راديو، تلويزيون وحتي صنعت سينماي شما هم تحت كنترل دولت است. شما اجازه تشكيل اجتماعات و اظهار نظر به مخالفان خود را نمي دهيد تا معلوم شود آنها چقدر طرفدار دارند …» كاسترو در جواب گفت:« باربارا، برداشت ما از مفهوم آزادي با آنچه شما تصورمي كنيد متفاوت است. اگر منظور شما از آزادي اين است كه روزنامه ها هرچه دلشان مي خواهد عليه نظام سوسياليستي ما بنويسند، صادقانه به شما مي گويم كه نه ، ما اجازه انتشار چنين مطالبي را در رسانه ها نمي دهيم …»
از نكات جالب توجه در اين مصاحبه اين بود كه هرقدر فيدل كاسترودر پاسخ دادن سوالات مربوط به امور سياسي صريح و قاطع و صادق بود، درباره مسايل مربوط به زندگي خصوصي خود، از پاسخ دادن به سوالات من طفره مي رفت . او حاضر نشد به سوالات من درباره اين كه آيا ازدواج كرده است و زن يا بچه دارد پاسخ صريحي بدهد.
او مي گفت:«اين موضوع چه اهميتي دارد كه من ازدواج كرده ام يانه ؟» گفتم ممكن است اهميت زيادي نداشته باشد، ولي چرا حاضر نيست به چنين سوال ساده اي پاسخ بدهد.
كاستروگفت:«زندگي خصوصي من به خودم مربوط است و قطعا حاضر نيستم در باره آن صحبت كنم».Ÿ
بقیه در آینده

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s