بایگانیِ ژوئن 2015

بیاییـــد خود را فریب ندهیـــم

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )
logo
نوشته: محمد داود سیاووش
فقط در یک جمله، هرگاه این ادعا حقیقت داشته باشد که فرد انتحاری با کارت مجوز سلاح تا دروازه پارلمان رسیده اگر حکومت نمیتواند آن مسوول توزیع کارت را در محکمه علنی مجازات کند پرونده مبارزه با انفجار و انتحار را در دولت افغانستان برای همیش باید بست.
حکومتی که بار اول در خیمه لویه جرگه با کارت مجوز سلاح انتحاری حمله نموده حتا نقشه امنیتی خیمه را داشت و اینک با کارت مجوز سلاح و نقشه پارلمان به خانه ملت حمله میکند این پاک و صاف داغ ننگ بر پیشانی همه ارگانهایی میباشد که بخش اعظم بودجه مملکت را می بلعند.
نظام در افغانستان در این حال از سه استقامت مظلومانه تضعیف میشود:
1- عناصر نفوذی و مدافعان قدرتمند شان در بدنه دولت افغانستان
2- مانور های کشورهای همسایه در وجود اجنتان و گماشتگان شان از جانب مقابل نظام
3- ستون پنجم موازی با حکومت وحدت ملی که در سطح ملی و بین المللی به جلب و جذب و آرایش نیروها برای آینده مصروف است
وقتی حکومت وحدت ملی نمیتواند مارهای آستین را به کیفر بکشد، وقتی از صف لیدران دیروز کسی به تقلب یکهزار مکتب خیالی متهم میشود و از جانب مقابل صدای هفتاد میلیون دالر رشوه در ازای امضأ تفاهمنامه با آی اس آی بلند میشود و وقتی از یک بانک هفتاد و شش میلیون افغانی برای چارماه کشیده میشود و پس از کار و منفعت برداری از آن دوباره به بانک دولت تحویل میشود، در چنین وضعیت و حالت مبارزه با آن هفت هزار دهشت افگنی که در شمال با خانواده هایشان جابجا شده اند خیلی دشوار به نظر میرسد.
حکومت وحدت ملی هرگاه بخواهد در صحنه حضور خود را ثابت سازد باید به چند مسأله توجه کند:
1- با عبور از مفهوم تشکیل سیاهی لشکر به تصفیه عناصر نفوذی دشمن در دل نظام پرداخته متکی بر اصل دو صد مرد جنگی به از صد هزار وارد صحنه عملی مبارزه با دشمن شود.
2- هفت هزار دهشت افگن آنهم با خانواده و فامیل هایشان رقم کوچکی نیست که در زیر کدام درخت و یا جویه و پلوان پنهان شوند با توجه به تشخیص موقعیت آنان باید از قوای هوایی که در آنسوی دریای آمو تجمع نموده و از قوای توپچی و سلاح های ثقیل طوری کمک خواسته شود که پیاده نظام از داخل و قوای هوایی و ثقیله از آنسوی دریای آمو مواضع دشمن را نابود کند.
3- به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری اجازه داده شود که در همکاری با والی بلخ و قوای مردمی شمال طی پانزده روز شمال افغانستان را از وجود دشمن تصفیه کند.
4- از قوای بین المللی مستقر در افغانستان تقاضای کمک های هوایی و زمینی شود.
5- از تمام جنرالان ارکانحرب رژیم های قبلی دعوت شود که در قرارگاه قول اردوها بخاطر دفع و طرد دشمن همکاری نمایند.
جامعه جهانی بخاطر منافع خود نیز مجبور است در دفع و طرد دشمن در افغانستان همکاری نماید زیرا حملات همزمان بر تونس، فرانسه و کویت نشان داد که آتش این جنگ بسوی غرب در حال پیشروی میباشد، بنابران هر نوع سهل انگاری غربی ها در افغانستان به مفهوم تبدیل افغانستان به پایگاه های مستحکم دهشت افگنان خواهد بود که در گام بعدی دروازه فرد فرد رهبران غرب را دق الباب خواهد کرد.
نامه طالبان به داعش و نامه عضو القاعده به این گروه نشان میدهد که وارخطا ترین و لرزان ترین گروه در حال زوال در این صحنه طالبان میباشند که با توجه به تغییر جغرافیای جنگ و تغییر نقطه نظر های رهبران پاکستان نسبت به لیدران پشتونخوا احتمالاً پاکستان در نفوذ دادن و تسلیم دادن این گروه به دولت افغانستان بیش از هر وقت دیگر متمایل میباشد تا به صفت ستون پنجم از آن در اداره ضعیف کابل استفاده کند؛ اما اگر ملا عمر مفقود و یا مرده باشد جمع آوری گروههای طالبان به دور یک محور خیلی دشوار به نظر میرسد.
برخلاف آنچه تبلیغ میشود به نظر میرسد هنوز داعش وارد صحنه جنگ در افغانستان نشده و آنچه به نام داعش تبلیغ میشود پیش مرگ های خوش خدمت طالبان و بیعت کرده به داعش است، اما اگر غرب طوریکه یکی از مقامات واشنگتن گفت به این نظر باشد که امریکا تا ابد از افغانستان دفاع کرده نمیتواند بنابران خود نیروهای دولت افغانستان باید مسوولیت های امنیتی را به عهده گیرند، با توجه به اینکه رهبران ملکی و جنگ ندیده (که حتا دوره مکلفیت عسکری را سپری نکرده اند) قبلاً در افغانستان کورکورانه و احساساتی این مسوولیت را به دوش گرفتند روزهای دشواری را انتظار باید داشت.
حتا در یک محاسبه عادی غیر مسلکی نیز میتوان نتیجه گرفت که 350 هزار نیرویی که هنوز با وسایط ثقیله و قوای هوایی مجهز نیست در برابر هفت هزار دهشت افگن انفجاری و انتحاری در بیلانس متوازن قرار ندارد و اگر داعشی که طالب و القاعده از شدت حملات آن به هراس افتاده واقعاً در شرایط کوهسار افغانستان با این نیروهایی که هنوز تجهیزات ثقیله و هوایی ندارند مقابل شود شاید در آنصورت غرب با بمب های هشت هزار کیلویی توره بوره نیز نتواند قرارگاه های آنان را از کوههای صعب العبور افغانستان نابود سازد.Ÿ

Advertisements

شمشیر ( تفنگ ) داموکلس

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

اشتی به زور

اپارتمان رؤیایی میرزا پردل خان

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

داستان کوتاه
نوشته: محمد داود سیاووش
میرزا پردل خان از همکاران نازنین و رفیق و یار و عیار دفتر ما بود که همه همکاران او را لالا پردلم صدا میزدند. در ساعات رخصتی وقفه نان چاشت نقل مجلس بود و از آسمان و ریسمان قصه و حکایت و داستان و فکاهه به همکاران میگفت و گرده های همکاران را از خنده به کفیدن می آورد.
این میرزای یگانه و همکار صادق دل زمانه در زندگی یک مشکل کلان داشت که هر وقت سر گپ می آمد از همان مشکلش داد و ناله سر میداد و همکاران را متأثر میساخت. میرزا خانه شخصی نداشت و در خانه های کرایی سالی دوازده ماه از این ناحیه به آن ناحیه و از این کوچه به آن کوچه بار و بستره بدوش در کوچ کشی و حرکت بود.
یکروز وقتی بدفتر آمد چهره اش شگفته و قاش پیشانی اش باز و لبانش خندان بود و همکاران همه با یک صدا از او خواستند که علت آن خوشی زایدالوصف و سرور و شادمانی را که در چهره اش برق میزند هرچه زودتر بگوید. میرزا پردل بعد از کمی مکث و تفکر رو به همکاران نموده گفت:
– او بچا شما هنوز بسیار جوان استین، تجربه ندارین، ده تلویزیون ها همه گوش و هوش تان به موسیقی و رقص و بازیست ولی اعلانات یادتان میره، باید شما هم مثل مه برای اینکه خوشبخت شوید به اعلانات گوش دهید.
همه ما از شنیدن این سخنان میرزا پردل خان هک و پک حیران ماندیم که در اعلانات چه بوده که ما نمیشنویم و خوشبختی خودرا از یاد برده ایم. میرزا پردل خان بار دیگر سرش را بلند نموده در حالیکه به طرف سقف دفتر می دید گفت:
– دیروز از تلویزیون اعلانی شنیدم که به یک چشم به هم زدن مره از آواره گی و بدبختی به جاده خوشبختی سوق داد.
همه به یکصدا پرسیدیم:
– این چه اعلان بود میرزا پردل که ما هم آنرا بشنویم.
میرزا پردل در حالیکه گلویش را صاف کرد و به چهره های هر یک ما با دقت می دید گفت:
– گوش کنید! در یک اعلان تلویزیونی شنیدم که شهرک رؤیاها اپارتمان هایی ساخته مجهز با عالیترین امکانات لفت، آب گرم و بهترین سهولت های کودکستان، مکتب، میدان بازی اطفال، کتابخانه، منطقه سبز، حوض شنا، پارک وسایط، چراغ های الوان جاده ها، فواره های آب، کافی شاپ، سالون نمایشات سینما و تیاتر، سرک های اسفالت، بلاک های ده منزله و در و دروازه پی وی سی که آنرا فقط با سه صد هزار افغانی بدست آورده میتوانید.
ما که حوصله شنیدن این همه خوشبختی را در خود از دست داده بودیم همه با یک صدا چون اسپند انفجار نموده پرسیدیم:
– لالا پردل این شهرک ده کجاس؟
میرزا پردل تبسم معنی داری نموده لحظه یی سکوت کرده در حالیکه چشمانش را بسته بود گفت:
– ببینین مه خو میگم که جوان استین و کم تجربه به همین خاطر ای سوالتان هم از بی تجربه گی اس، مه چطو میتوانم یک شهر را پشت کرده پیش شما آورده به شما نشان بتم.
میرزا بی توجه به سوال ما پرسید:
– حالی مه دو لک افغانی کار دارم، کدام جوان، کدام کاکه، کدام خراباتی میتانه به مه قرض بته؟
یکی از همکاران ما گفت:
– میرزا صایب پیسه چیس جان ما را صدقه سرت میکنیم مگم به اندازه توان ما، مه به نمایندگی از همی همکارای خود برایت وعده میدهم که ما همه ما یکماه معاش خود را برایت تا روز خدا داد قرض میدهیم.
و ما به تائید قول آن همکار گفتیم:
– راست میگو، راست میگو.
میرزا دفعتاً ماشین حساب خود را از جیب کشیده بعد از جمع و ضرب و تقسیم پیدا کرد که یکصد هزار افغانی از معاشات ما برایش پیدا میشود. همکار دیگر ما گفت:
– میرزا صایب ما همه ما میریم پیش رییس صایب و عرض میکنیم پنجاه هزار افغانی به اعتبار ما برایت قرضه بدهد، دیگه چه میگویی؟
با این وعده های سر خرمن که آنرا بدست آورد القصه سر معاش همه همکاران یکماه معاش خود را به میرزا تا روز خداداد دادیم و رییس اداره هم پنجاه هزار افغانی طور قرضه برایش داد.
چند روز میرزا به دفتر نیامد و پس از قرض و وام و کافتن کوری و کبودی پول های گوری در کنج های خانه و حویلی و گرفتن پولهای پت و پاسره همسر و فروختن زر و زیورات دوران عروسی همسر پول معینه را پیدا کرده به دفتر شهرک رؤیا ها رفته پس از طی مراحل اسناد و غیابت چند روزه دفتر بازهم با چهره شگفته و خندان لب و مست به دفتر آمده ورقه ملکیت اپارتمان 2 بلاک 8 شهرک رؤیا ها را با یک بروشر از نما و عکس های تعمیرات و ملحقات و فضای شاعرانه و رؤیایی آن شهرک به ما نشان داد، اما آدرس شهرک در بروشر نوشته نشده بود.
ما همه همکاران به میرزا پردل خان تبریکات عرض کردیم و بخاطر رسیدن به آن آرزوی دیرینه از اینکه قسط اول را پرداخته بود تا پرداخت قیمت نهایی اپارتمان دعا کردیم و میرزا پردل خان بخاطر رسیدن به آن آرزوی دیرینه از پول باقیمانده قرض و وام خود ما را به عنوان شیرینی اپارتمان به ضیافت کباب چوپان در هوتل ترازوی میزان واقع در شهرنو و کوچه خراباتیان برد. آنروز واقعاً برای همه ما جشن و سرور و شادمانی بود و به سر سلامتی خانواده میرزا پردل خان و به صفت شیرینی اپارتمان هر کدام ما کم از کم سه خوراک کباب از کیسه قرض و وام میرزا فرمایش دادیم و تناول کردیم و از هر جمله یی که در مجلس از زبان پردل خان در رابطه به دریافت اپارتمان و پرداخت قسط اول آن میبرآمد چنان خنده مستانه یی سر میدادیم که گویی سقف اتاق به طرف آسمان از جایش بلند میشد. آنروز پر خاطره به پایان رسید و به دفتر برگشتیم.
از فردای آنروز برخلاف شادمانی و سرور روز اول میرزا پردل خان را هر روز از روز قبل خموش تر و متأثر تر و قاش پیشانی اش را ترش تر میدیدیم. ما که علت غمگینی میرزا را نمیدانستیم گستاخانه و با خنده و مطایبه هر روز از شروع کار تا ختم ساعت رخصتی از او مصرانه میخواستیم تا ما را به آن شهرک ببرد تا آن بلاک ها و رؤیا ها را از نزدیک ببینیم، ولی میرزا از آن تقاضا های ما تیر خود را می آورد ویا خموشانه از جواب به سوالات همکاران شانه خالی میکرد.
ما که همه یکماه معاشات خود را از دسترخوان اولاد و خوراکه و پوشاک زندگی اطفال خود زده و به قسط اول اپارتمان میرزا پردل داده بودیم بالاخره بطور جدی از میرزا خواستیم که هر طوری میشود ما را به آن شهرک رؤیایی ببرد. میرزا هر قدر استدلال کرد که در آنروز رفتن به شهرک ممکن نیست ما قبول نکردیم، خلاصه یک موتر از دفتر گرفتیم و هی میدان و طی میدان با میرزا به سوی دفتر فروشات اپارتمان های شهرک رؤیایی راه افتادیم اما میرزا از این کار ما به اصطلاح آزرده و خفه به نظر میرسید و لب و رویش کشال بود. به دفتر فروشات شهرک رفتیم و از آنجا یکی از مأمورین با ما در موتر نشسته به سوی شهرک به راه افتادیم، اما مأمور شرکت ما را به یک تپه بلند برد که در مقابل آن دشت وسیعی قرار داشت. با تعجب یکی از همکاران ما پرسید:
– او برادر به شهرک رؤیاها میرویم.
مأمور گفت:
– حوصله داشته باشید.
و بعد موتر را در بالای تپه توقف داده از موتر پایین شد و ما را نیز به دنبال خویش فرا خواند. مأمور در حالیکه دوربین بسیار قوی در دست داشت مرا صدا زده اول خودش به دوربین نگاه کرد و بعد دوربین را به دست من داده گفت:
– ببین
من در حالیکه به دوربین نگاه میکردم و جز دشت هیچ چیزی را نمیدیدم مأمور برایم میگفت:
– ببین آنجا بلاک هاست. آنطرف تر مکتب است، در پهلوی مکتب کودکستان است، اینطرف تر حوض شنا و در اطراف بلاکها مناطق سبز و فواره های آب است، در سرکهای داخل بلاک ها چراغ های الوان و کردهای گل است.
با بی حوصلگی فریاد زدم:
– آقای مأمور من جز دشت و صحرا چیزی نمی بینم شما از چه حرف میزنید؟
مأمور دوربین را از دستم گرفته لحظه یی به من خیره شد و با صدای آمرانه گفت:
– آقا! شما اگر امروز نمی بینید شاید این چیزها را که فعلاً روی نقشه قرار دارند روزی در اینجا ببینید و در اپارتمان میرزا پردل خان شبی را در این شهرک رؤیایی در عیش و نوش یک ضیافت به سر برده به ما دعا نمایید.
با شنیدن گپ های مأمور فروشات میرزا پردل خان از حال رفته و بیهوش شده به زمین افتاد و ما هم گیچ و مات و مبهوت ماندیم.Ÿ
پایان

باغبــــــــــان – 42

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

باغبان42
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
42
ای دیوانه، ای مست بیخود و مدهوش!
اگر درت را با پا زده از هم باز کنی و آنگاه به هزل در میان مردم آشکار شوی، اگر کیسه ات را در یک شب تهی کنی و حزم و تدبیر بشکن بزنی، اگر راه های شگفت را بپیمایی و با چیزهای بیهوده بازی کنی، اگر در پی رهبری دانش نروی، اگر بادبان هایت را بروی طوفان بگشایی و سکان را بشکنی، آنگاه ای رفیق من، من از تو پیروی خواهم کرد و خویشتن را مست و خراب خواهم ساخت.
من شبها و روزهای خویش را در صحبت همسایگان عاقل و فرزانه ضایع کردم و بباد دادم.
بسیار دانش موهای مرا سپید ساخت. بسیار بینش چشمان مرا تاریک کرد.
سالیان زیادی پاره های اشیا را گرد آوردم و روی هم انباشتم. آنها را برون آر. روی آنها رقص کن. آنها را لگدکوب کن و به بادهای تند بسپار.
دانسته ام که معراج دانایی در آنست که خویشتن را مست و خراب سازم و به فنای خود بکوشم.
بگذار همه اندیشه های پست و وسواس های ناشایسته نابود شوند و من به یاس راه خود را باز کنم.
بگذار موج دیوانه ای بیاید و وحشیانه مرا از جایی که لنگر انداخته ام با خود ببرد.
دنیا از مردمان ارزنده، کارکن، مفید و هوشیار پر است. کسانی هستند که به سهولت در قطار اول میآیند. کسانی هستند که محجوبانه بعد از ایشان قرار میگیرند.
بگذار آنها شادی کنند و به عشرت بگذرانند. بگذار من به بیهوشی از همه چیز باز مانم. زیرا میدانم که آخر همه کارها همین است که مست و خراب باشم.
سوگند میخورم که همین لحظه همه حق ها و دعوی های خود را با این مردم فرو گذارم… از غرور و فخر، از دانش و قضاوت نیک و زشت درگذرم. ساغر خاطرات را بشکنم، همه چیز را فراموش نمایم و در پایان همه آخرین قطرۀ اشک خویش را نثار کنم.
با سرجوش شراب سرخ، خنده های خویش را درخشنده و پاک بسازم و در میان آن شنا کنم.
نشان مردمان مهذب را محو کنم و برای این آرزوی آنی خویش همه را نابود سازم.
سوگند خواهم خورد که همه چیز را از دست بدهم و مست و خراب باشم و خویشتن را فنا کنمŸ

راه دشوار آزادی – 15

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

mandela-cell-jpg_extra_big

خاطـــرات نلســـــون مـــــاندلا
15
ترجمه : مهوش غلامی
تا سال 1960 يونيورسيتي كالج فورت هير در منطقه شهر داري آليس واقع در حدود بيست مايلي شرق هيلد تاون تنها مركز آموزش عالي شبانه روزي براي سياهان در افريقا بود. فورت هير چيزي بيش از دانشگاه بود و براي تمام محصلين افريقايي در سراسر مناطق شرقي آفريقا و جنوب افريقاي مركزي مانند چراغي مي درخشيد. براي جوانان سياهپوست افريقاي جنوبي مثل من ، اين دانشگاه در واقع مجموعه اي از دانشگاههاي آكسفورد، كمبريج ، ها روارد ييل بود كه در هم ادغام شده باشند.
رييس بزرگ بسيار مشتاق بود كه من در فورت هير ادامه تحصيل دهم ومن از پذيرفته شدن در آنجا خرسند بودم. قبل از عزيمت به دانشگاه ، رييس بزرگ اولين كت و شلوار را براي من خريد. اين كت و شلوار كه خاكستري و چهاردكمه بود به من احساس بزرگ شدن و پيشرفته بودن مي داد. من بيست ويك ساله بودم و نمي توانستم كسي را شيك تر از خودم در فورت هير تصور كنم. احساس مي كردم تقدير من اين است كه در اين دنيا هميشه موفق باشم. خوشحال بودم كه اكنون رييس بزرگ فردي را در ميان اعضاي خاندان خود دارد كه مدرك دانشگاهي مي گيرد. جاستيس براي دنبال كردن تحصيلات متوسطه هنوز در هيلد تاون بود . او از بازي كردن بيشتر از درس خواندن لذت مي برد و دانش آموز بي تفاوتي بود .
فورت هير در سال 1916 توسط مبلغين… اسكاتلندي، در محلي كه بزرگترين دژقرن نوزدهم در شرق كيپ بود ، ساخته شده است. ساختمان آن روي يك منطقه مرتفع صخره اي قرار دارد و رود خانه مارپيچ تايوم آن را احاطه كرده است. فورت هير در قرن نوزدهم محلي كاملا مناسب براي يك دژ بود وبه انگليسي ها امكان مي داد با سانديل ، جنگاور شجاع خوسا و آخرين پادشاه ( رارهابه ) مبارزه كنند. اين جنگجو در دهه 1800در يكي از آخرين نبر دهاي جنگ فرانتي ير از انگليسي ها شكست خورد.
***
فورت هير فقط يكصدو پنجا ه دانشجو داشت ومن قبلا در كلارك بري و هيلد تاون ده دوازده نفر آنها را مي شناختم . يكي از دانشجوياني كه براي اولين بار او را ملاقات مي كردم كي . دي. ماتانزيما نام داشت . هرچند او طبق سلسله مراتب قبيله اي برادرزاده من حساب مي شد، اما من از او كوچكتر بودم واو از نظر تحصيلات نيز از من بالاتر بود. او كه مردي بلند قد ولاغر و فوق العاده به خود مطمئن بود، دانشجوي سال سوم بودو مرا زير پر و بال خودگرفت . من به او نيز مانند جا ستيس احترام مي گذاشتم.
هر دوي ما پير و فرقه متديست بوديم ومن در همان خوابگاه او كه ( وسلي هاوس ) نام داشت وساختماني دو طبقه و زيبا در حاشيه محوطه دانشگاه بود ، فرستاده شدم. تحت سر پرستي و رهنمايي هاي او… رشته ورزشي فوتبال را ( كه خودش در آن ماهر بود ) انتخاب كردم ، و ازتوصيه هاي او پيروي مي كردم. رييس بزرگ براي بچه هايش در مدرسه پول نمي فرستاد و اگر كي . دي . مقرري اش را بامن قسمت نمي كرد هميشه جيبهايم خالي بود. او نيز مثل رييس بزرگ مشاورت ساباتا را شغل آينده من مي دانست ومرا تشويق كرد در رشته حقوق تحصيل كنم.
***
فورت هير مانند كلارك بري و هيلد تاون يك كالج … بود. ما به اطاعت ا ز خداوند ، احترام گذاشتن به مقامات سياسي تشويق مي شديم واز ما خواسته مي شد در مقابل فر صت ها و امكانات تحصيلي كه كليسا و دولت به ما داده اند سپاسگزارباشيم. اين گونه مدارس اغلب به دليل ماهيت استعماري طرز بر خوردها و فعاليت هايشان مورد انتقاد قرار مي گرفتند. اما حتي با وجود چنين نظراتي ، به اعتقاد من فوايد اين مدارس بيش از نكات منفي آنها بود. مبلغ هاي… يا توانايي اين كار را نداشت اقدام به احداث و اداره اينگونه مدارس كردند. محيط ياد گيري در مدارس ديني ضمن آنكه اغلب از نظر روحي خشك و انتزاعي بود، اما بسيار بازتر از اصول نژادپر ستانه حاكم بر مدارس دولتي بود.
فورت هير خانه و محل آموزش و تحصيل بر خي از بزرگترين دانشمندان افريقاست. پروفیسور زي .كي .ماتيوس نمونه بارز يك متفكر افريقايي بود. اوكه فرزند يك معدنچي بود تحت تاثير زندگينامه بوكر واشنگتن به نام ( آزادي از بردگي ) قرار گرفته بود. واشنگتن در اين كتاب راه موفقيت را در كار سخت و اعتدال مي داند. ماتيوس در رشته حقوق و انسان شناسي تدريس مي كرد و آ شكارا عليه سياست هاي اجتماعي دولت سخن مي گفت .
نام ( فورت هير ) و ( پرف سوردي . دي. تي . جاباوو) تقريبا مترادف هم بودند. او يكي از نخستين اعضاي كادر دانشگاه در زمان تاسيس آن در سال 1916 بود. پروفیسور جاباوو در رشته انگليسي از دانشگاه لندن ليسانس گرفته بود كه شهكار ي بي همتا بود . او زبان خوسا ، لاتين ، تاريخ و انسان شناسي درس مي داد. وقتي مبحث شجره نامه هاي خوسا ها مطرح مي شد ، جابا وو واقعا حكم يك دايره المعارف را داشت و حقي را درباره پدر من مي گفت كه براي خودم ناشناخته بود . او در زمينه حقوق مردم افريقا نيز سخنگوي بانفوذ بود و درسال 1936 بنيانگذار ورييس ( مجمع افريقا ) شده بود.اين مجمع بانظر پارلمان در تصويب قانوني براي لغو ثبت نام راي دهنده گان معمولي در كمپ مخالفت كرده بود.
به خاطر دارم كه روزي با قطار از فورت هير به اومتاتا مي رفتيم ودر كوپه مخصوص افريقا يي ها كه تنها كوپه براي سياهان بود جا گرفته بودم . مامور سفيد پوست قطار براي كنترل بليت ها آمد ووقتي متوجه شد كه من در ( آليس ) سوار قطار شده ام پرسيد : ( در مدرسه جاباوو درس مي خواني ) من با سر تاييد كردم و او با خوش حالي بليت مرا سوراخ كرد و چيزهايي در باره اينكه جاباوو چه مردي خوبي است گفت.Ÿ
بقيه در آينده

فواید روزه برای سـلامت بدن

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

نماز
روزه فواید جسمی و روحی فراوانی برای انسان در بردارد و روزه داری، شفا بخش جسم و همچنین توان بخش، جان انسان است. تحقیقات ثابت می‌کند روزه داری درست که با کاهش 20 تا 30 درصد مصرف غذا همراه است، نتایجی چون کم شدن چربی‌های ذخیره، کم شدن میزان چربی خون و کلسترول و نیز فعال شدن سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد.
سفره افطار در رمضان
به گفته پزشکان، در مدت روزه داری، دستگاه گوارش برای چندین ساعت خالی می‌ماند و در واقع این دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که به گونه‌ای در هضم و جذب مواد غذایی دخالت دارند، استراحت کرده و پس از روزه داری به شیوه بهتری اعمال خود را انجام خواهند داد.
روزه در حقیقت باعث استراحت معده می‌شود. در حالت روزه، اسید معده به جای غذا به وسیله صفرا، خنثی می‌شود و زخم معده ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل افراد روزه دار باید بدانند که پرخوری، خود موجب زیان‌های چشم گیری برای دستگاه هاضمه می‌شود.
پیروی از یک برنامه غذایی صحیح در ایام ماه مبارک رمضان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا هم بتوان عادات غذایی غلط را اصلاح کرد و هم از برکات معنوی این ماه بهره برد.
روزه داری و چربی خون بالا
طی مطالعات صورت گرفته روزه گرفتن برای افراد مبتلا به چربی خون بالا مفید است و میزان چربی‌های نامطلوب موجود در خون را تنظیم کرده و موجب افزایش میزان چربی مفید خون در بدن می‌شود.
برخی از بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم تحت نظر پزشک معالج و یک متخصص تغدیه می‌توانند روزه بگیرند و از اثرات مفید روزه بهره‌مند شوند.
روزه داری در اغلب بیماری‌هایی که عادات غلط غذایی، چاقی و افزایش وزن در بروز آن‌ها دخالت دارد نقش موثری در بهبودی این نوع بیماری‌ها دارد.
سالمندان هنگام روزه گرفتن باید مراقب کاهش میزان آب بدن و کاهش قند خون باشند چرا که این عوامل منجر به ایجاد سرگیجه در این افراد می‌شوند.
زنان باردار که در ماه‌های اول بارداری هستند نیز باید مراقب مشکل کمبود غذایی در ماه مبارک رمضان باشند….
روزه داری نباید موجب پرخوری به هنگام سحر و افطار و بی نظمی در خواب شب شود و در صورت رعایت این مسایل، روزه داری صحیح به کاهش استرس‌ها منجر می‌شود
مصرف نشاسته و پروتئین در ماه مبارک رمضان، انرژی بدن را تامین می‌کند. غذاهای گوشتی می‌تواند پروتئین مورد نیاز بدن را در ماه رمضان تامین کند. روزه داران از خوردن غذاهای شور در این ماه پرهیز کنند و حتی الامکان در این ماه، نمک را با احتیاط مصرف کنند. مصرف نمک و غذاهای شور فقط عطش روزه دار را بیشتر خواهد کرد. هموطنان روزه دار باید بدانند که استفاده از انواع میوه و سبزیجات، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مواد غذایی پرنمک باشد. همچنین مصرف شیر فراوان نیز سبب رفع تشنگی می‌شود. استفاده از غذاهایی که آسان هضم می‌شود و باعث جذب انرژی لازم در بدن می‌شود، به روزه داران توصیه می‌گردد. روزه داران در این ماه از افراط در مصرف مواد غذایی پرهیز کنند.
استفاده از آب کافی در ماه رمضان برای سلامت پوست و بدن ضرورت غیر قابل انکاری دارد. استفاده از کرم‌های مرطوب کننده همزمان با نوشیدن آب کافی در فواصل افطار و سحر، روش مکملی برای حفط سلامت پوست است. در صورت عدم رعایت این موضوع، کم آبی در پوست و بدن تنها با جذب آب فراوان رفع می‌شود.
استفاده از کرم‌های مرطوب کننده استاندارد، باعث ایجاد طراوت و نشاط در پوست‌های خشک می‌شود.
روزه داران مصرف میوه و سبزیجات تازه را در برنامه غذایی خود قرار دهند تا بتوانند شادابی و تازگی پوست خود را حفظ کنند.»
روزه داری اسلامی وکاهش استرس
«براساس آخرین یافته‌ها و تحقیقات علمی، روزه داری اسلامی موجب کاهش استرس و اضطراب در بین افراد می‌شود.
روزه داری اسلامی همان روزه داری صحیح و اصولی است و با روزه داری برای ترس از عسر و حرج و روزه داری برای رژیم لاغری متفاوت است.
روزه داری نباید موجب پرخوری به هنگام سحر و تغییرات بی نظمی در خواب شود و در صورت رعایت این مسایل، روزه داری صحیح به کاهش استرس‌ها منجر می‌شود.
پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد در طول ماه مبارک رمضان کاهش کامل و صد درصدی خودکشی‌ها و کاهش نسبی جرایم عمومی مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم خاص می‌شود.
غذاهای سحر روزه داران باید کم حجم و خواب آن‌ها نیز متناسب باشد و روزه داران از خوابیدن پس از خوردن سحری اجتناب کنند.
روزه داری موجب امتناع افراد حتی از خوردن مواد حلال مانند آب می‌شود و این امتناع از حلال‌ها نیز اراده انسان را قوی می‌کند.
عصبانیت‌های برخی از افراد به هنگام روزه داری به علت پرخوری آن‌ها به هنگام سحر است که بدن را در طول روز برای جذب آب فعال می‌کند.»Ÿ
انترنت

شاعر ســــــیاستمدار

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

a-rahman
حبیب یغمایی
شاعر سیاست مدار عبدالرحمن پژواک نماینده ی دایمی افغانستان در ملل متحد که اکنون در کنفرانس حقوق بشر در تهران ریاست هئیت کشور افغانستان را دارد یکی از دانشمندان و شاعران بنام زبان دری است که در زبان های انگلیسی و فرانسه و عربی تبحر دارد. وی فرزند مرحوم قاضی عبدا لله از علمای افغانستان است و در سال ۱۲۹۸ هجری متولد شده و پس از ختم تحصیلات در خدمت وزارت امور خارجه افغانستان درآمده ، مدت ها در انگلستان و امریکا سفیر کبیر بوده ، و در بیشتر مجامع بین المللی نمایندگی افغانستان را داشته و همواره با ایمان و منطق مستدل از حقوق ملت خود و از حقوق بشری دفاع فرموده است.
بی شایبه و اغراق پژواک از شخصیت های ارجمند جهان و از افتخارات مشرق زمین است ، در شعر او لطافت تغزلات فرخی و استواری قصاید عنصری و سوزناکی گفتار مسعود و طربناکی سخن منوچهری نهفته است. استاد خلیل ا لله خلیلی را در ستایش او قصیده ایست که این چند بیت از آن قصیده است:
کاروان فرخی رفت آن جرس ها شد خموش
و آن نوا ها شد نهان درپيچ وتاب روزگار
در فروغ خامه ی وی ميکنم اکنون سراغ
آتشی زان کاروان گر مانده باشد يادگار
باستانی شيوه ها آميخته درسبک نو
با دوشيوه مينمايد درمعانی ابتکار
نثر من در پيش نثرش چون خزف پيش گوهر
نظم او پهلوی نظمم همچو گل پهلوی خار
پژواک تا کنون در حدود سی کتاب و رساله تألیف و ترجمه نموده و دیوان مختصری از اشعارش که متضمن پنجاه و چند قطعه است در افغانستان به چاپ رسیده ، که برای نمونه چند بیت یکی از آن قطعات انتخاب میشود.
روزی که هر که را به خودش وا گذاشتند
ما را در اختیار دل ما گذاشتند
آتش فگند دهر به هر آشیان که یافت
جز آشیانه یی که به عنقا گذاشتند
بشکست هر چه بود در این عهد روزگار
جز مهر غم که بر دل دانا گذاشتند
مردان که راز خویش هویدا نمیکنند
صد معنی نهفته در ایما گذاشتند
دل در خور زبونی یأس و امید نیست
آن را چرا به دست تمنا گذاشتند
ساقی مشو ملول که خوش اتفاق بود
امشب اگر مرا به تو تنها گذاشتند
ز چشم اختران نتوان خواند بی شراب
آن رازها که در دل شب ها گذاشتند
بعد از هزار دور چو نوبت به ما رسید
ساغر به تاق و وعده به فردا گذاشتند
موی سپید بر سر مستان من نگر
چون پنبه ی که بر سر مینا گذاشتند
رطل گران کشیدن و مستانه زیستن
بار امانتی است که بر ما گذاشتند
پژواک شاد باش که یاران بزم خویش
جای ترا به دیده نه بیجا گذاشتند
این دانشمند بزرگ در کنفرانس حقوق بشر در تهران ، روز سوم اسفند اردی بهشت ماه ۱۳۴۷ خطابه ی جامع به زبان انگلیسی ایراد فرمود که اصل و ترجمه ی آن در جراید ایران و جهان منتشر شده است ، پژواک در پایان سخنرانی مطالب و مرام خود را در این ده جمله خلاصه فرمود:
۱- سوگند و تعهد کامل بر اینکه اعمالی اختیار کنیم که تأمین حقوق بشری جهانی شود. این وظیفه ی نخستین این کنفرانس است و یگانه دلیلی است که ضرورت انعقاد کنفرانس را ثابت میسازد.
۲- درخواست به تطبیق اسناد قوانینی که تا حال به تصویب رسیده بدون تأخیر و در ظرف سال ۱۹۶۸ یعنی سال حقوق بشر.
۳- درخواست تصویب یک میثاق برای آزادی اطلاعات و مطبوعات که قدرت تکلیف و تعهد را از جانب حکومت ها داشته باشد بسویه ی بین المللی.
۴- درخواست تطبیق محاکم آزاد به سویه ی بین المللی برای حفظ حقوق فردی ، استقلال این محاکم باید که در تحت نفوذ هیچ فشار سیاسی و یا قوت دیگری قرار نگیرد.
۵- تأسیس یک دفتر کمشنر برای حقوق بشر.
۶- تثبیت نورم های قانونی در ساحه ی حقوق بشر.
۷- تأسیس یک محکمه ی دایمی برای قضایای خاص
۸- مطالعه و تأسیس طرق و دستگاه هایی که به طور آزاد و بیطرفانه با سویه ی عالیتر از سویه ی ملی به جزییات قضایای خاص توجه کند.
۹- تحلیل شکایتهای عارضین فردی بدون آنکه از حکومتهای خود خوف داشته باشند.
۱۰- معاونت با حکومتها برای حل مشکلات شان به منظور انکشاف حقوق بشر و همچنین معاونت به موسسات غیرحکومتی خاصه در ممالک رو به انکشاف.
مجله ی ادبی یغما در این هنگام که حضرت استاد پژواک در تهران است و به شاعران دری زبان لطفی بیکران دارد به موقع دانست این شرح مختصر را فراهم آورد و به خوانندگان عزیز اهدا کند.Ÿ
آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

بدون معاش خدمت می کنم

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

shekeba hashimi

شكيبا «هاشمي» وکیل منتخب مردم قندهار در ولسی جرگه:
بدون معاش خدمت می کنم
شكيبا «هاشمي» در برگه فیسبوک اش نوشته: طی یک مکتوب رسمی عنوانی ریس ولسی جرگه نوشتم که،از اول سرطان ۱۳۹۴ معاش ام را به ریاست عمومی سره میاشت به اطفالی که مبتلا به سوراخ قلب هستند کمک مینمایم، بالخصوص چون حوزه انتخاباتی ام قندهار میباشد میخواهم به اطفالی که در قندهار مصاب به سوراخ قلب هستند کمک نمایم، گر چی این کمک گفته نمیشود زیرا حق خود ملت مان است.
فیسبوک

راههای مقابله با ترس کودک

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )
قهر
برای مقابله با ترس کودک دو شیوه وجود دارد :
1- شیوه پیشگیری
2- شیوه کاهش ترس
1- شیوه پیشگیری: پیش از آنکه کودک در موقعیت ترسناک قرار گیرد آمادگی‌های لازم را به او بدهید.
– اگر احتمال می‌دهید کودکتان از صدای رعد و برق می‌ترسد، در یک روز طوفانی او را لباس بپو شانید و به حیاط یا با لکن ببرید و به او بگویید که حالا در آسمان برقی را خواهد دید و صدای بلندی را خواهد شنید و به این صورت با او بازی کنید.
– اگر حدس می‌زنید کودکتان از دندانپزشک می‌ترسد او را پیش از آنکه با دندانپزشک رو به رو شود آماده سازید اگر کودک باید برای مدتی در بیمارستان بستری شود او را از قبل آماده کنید.
– اگر خودتان از چیزی ترسیدید سعی کنید تا جایی که برایتان امکان دارد خود را کنترل کنید چون دلهره و اضطراب شما به کودک منتقل خواهد شد.
– هرگز نزد کودک از خطر احتمالی یا مکان وقوع حادثه ای صحبت نکنید.
2- شیوه کاهش ترس : چگونه می‌توان ترس او را از بین برد و یا کاهش داد؟
– هرگز کودک خود را به خاطر ترسش مسخره نکنید.
– او را مورد تهدید و سرزنش قرار ندهید.
– از گفتن جملاتی نظیر : خجالت آور است، تو دیگر بزرگ شده ای و… جداً بپرهیزید.
– با او درباره افراد شجاع صحبت کنید.
– نزد او از افراد ترسو انتقاد کنید و رفتار آنها را زشت بشمارید.
– تا جایی که می‌توانید او را به مهر و علاقه خودتان نسبت به او مطمئن سازید. او را از نظر بدنی و مزاجی تقویت کنید.
– علت ترس را بیابید.
– رفتار عاقلانه خونسردانه پدر و مادر در برخورد با شرایط خطرناک نمونه ای از رفتار صحیح در موقعیت‌های خطرناک را به کودک نشان می‌دهند بنابراین سعی کنید برای کودک خود الگوی مناسبی باشید.
ترس نوزادان :
نوزادان از صدای بلند و از دست دادن تعادل یاسطح اتکاء می‌ترسند و ترس خود را با جیغ و گریه جمع کردن دست و پا نشان می‌دهد به این ترس ها ترس‌های اولیه می‌گویند که به مرور زمان برطرف می‌شود.
ترسهای معمول کودکان :
در اغلب کودکان در سنین شش تا هشت ماهگی ترس از افراد بیگانه دیده می‌شود و ممکن است تا هجده ماهگی نیز ادامه یابد ولی با بالا رفتن سن کودک نوع ترسها نیز تغییر می‌کند.ترس از تاریکی و تنهایی و ترس از حیوانات بین دو تا پنج سالگی ظاهر می‌شود.
چرا ترس های گوناگونی در وقت خواب به سراغ بچه ی من می آید؟ چه کار کنم تا کودکم بتواند به ترس های شبانه ی خود فائق آید؟ چه طور می توانم بفهمم که ترس های شبانه ی کودکم غیرطبیعی است؟
وقتی چراغ ها خاموش می شوند، همه جا تاریک می شود. گاه این تاریکی بسیار ترس آور و وحشت انگیز است خصوصاً برای کودکانی که به تازگی در اتاق خودشان خوابیده و از مادرشان جدا می خوابند.
ترس از تاریکی به عنوان یک ترس طبیعی شناخته شده که همواره با نوع بشر همراه بوده است. انسان از همان نخستین ایام هنگام شب یا قرار گرفتن در تاریکی غارها گاه صدایی می شنید که منشأ اصلی آن را ندانسته و چون همه جا تاریک بود ترس از تاریکی به یک واکنش همیشگی در او تبدیل شد.بنابراین کودکان نیز گاه از تاریکی دچار هراس می شوند.
بزرگ‌ترین اشتباهی که والدین مرتکب می‌شوند، نامحترم دانستن ترس کودک از تاریکی و مسخره کردن اوست…Ÿ
انترنت

طنین :افراطي ډلي د افغان حکومت پر ضد یو موټي شوي

ژوئن 30, 2015

شماره ( 233 ) چهارشنبه ( 10 ) سرطان ( 1394) / ( 1) جولای ( 2015 )

491326B0-3ABF-46D2-BCC9-CDDF4D1467D8_w640_r1_s

D01D396F-1C15-4B7C-84C7-EC395E5B0D10_mw1024_s_n

په ملگرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ويلي دي چې پر افغان حکومت او خلکو باندي اوسنی يرغل د طالبانو، نزدې ۷۰۰۰ بهرنیو جنگیالیو او نورو ډلو لکه داعش په گډون په «بې ساري يووالی» سره پيل شوی.
ظاهر طنین د ملگرو ملتونو امنیت شورا ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه ډلي نه یوازي افغان ځواکونه او ملکي کسان د ځانمرگې بریدونو، په لاس د جوړو شوو چاودیدونکو توکو، تښتوني او ترور هدف نه گرځوي، بلکې په وینا یې هغوی د ولسوالیو او ولایتونو د نیولو هڅه کوي چې په افغانستان او همداشان سویلي آسیا کې د فعالیتونه له پاره مرکزونه ولري.
د افغانستان له پاره د ملگرو ملتونو ځانگړي استازي نیکولاس هیسم، ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات او ناټو د جنگي ماموریت په پای کې، تر بشپړ امنیتي مسئولیت اخیستو وروسته افغان امنیتي ځواکونه له آزمویني او چیلنجونو سره مخامخ دي. هغه په خپلو څرگندونو کې ویلي دي چې له دې سره سره چې په ټول هیواد کې کړکېچ زور اخیستی دی «افغانستان خپلو امنیتي چیلنجونو ته رسیدگي کوي.»
هیسم په خپلو څرگندونو کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو ژمنتیا په هکله «پوښتنه ځای» نه لري او هغوی له یاغیانو څخه د سیمو د بیرته نیولو له پاره مقاومت ښيي.
طنین او هیسم دواړو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو هجوم، د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پایله ده. د پاکستان پوځ د وسله والو یاغیانو پر ضد دغه تعرضي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې پیل کړي. ظاهر طنین په خپلو څرگندونو کې ویلي دي: «زموږ اټکلونه ښيي چې اوسمهال په افغانستان کې تر ۷۰۰۰ زیات بهرني جنگیالي حضور لري» چې پکښې چیچنیان، ازبکان، تاجيکان او پاکستانیان شامل دي.
هغه زیاته کړې ده چې همداشان حکومت اټکل کوي «چې ښایي په سلونو او یا هم زرونو خلک د ځینو سخت دریځه طالبانو په شمول» د «اسلامي دولت» ډلې یا داعش تر تور بیرغ لاندي فعالیت کوي.
د هیسم په وینا، ده امنیت شورا ته ویلي دي چې «افغانستان مخ پر زیاتیدونکي توگه د نړۍ د لسو بې وزلو هیوادونو په کتار کې راځي، چې د تروریستانو پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ځان مومي، چې ریښې یې په گاونډیو هیوادونو کې دي او ښایي خپل احتمالي منزل یې هم د [افغانستان] گاونډیان وي.»
د افغانستان له پاره د ملگرو ملتونو ځانگړي استازي د سیمه ییز او گډ گواښ پر وړاندي مبارزه کې له افغانستان سره د لا ډیري همکارۍ او ملاتړ غوښتنه کړې ده.Ÿ
dw