تومار شکایت شهروندان افغانستان از مداخلات پاکستان به دفترنماینــــدگی ســـــازمان ملل سپرده شد!

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) سرانجام پس از هفت روز کمپاین به گونه … بیشتر

Advertisements

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) نوشته :محمدداود سیاووش با قرار گفتن جنرال دوستم … بیشتر

Advertisements

دوکتور ظاهر طنین دیپلومات برجسته وژورنالیست بزرگ افغانستان به حیث نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کوزوو برگزیده شد

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) به گزارش رسانه ها بان کی مون دبیرکل … بیشتر

Advertisements

باغبان 45

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) اثر رابیندرنات تاگور ترجمه عبدالرحمن پژواک نقاشی اسراییل … بیشتر

Advertisements

گریه بر فابریکه های ویران افغانستان 4

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) شرکت سپین زر : از جمله موسسات فوق … بیشتر

Advertisements

راه دشوار آزادی 17

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) خاظرات نلسون ماندلا ترجمه : مهوش غلامی در … بیشتر

Advertisements

زمین در آستانه ششمین دوره انقراض

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) محیط زیست بر اساس تحقیق جدید دانشمندان بریتانیایی، … بیشتر

Advertisements

همه جا دکان رنگ است

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) کوه بچه گویی سرنوشت سیاسی افغانستان طوری رقم … بیشتر

Advertisements

سنجاب

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015 دمش بلنــــد است قــدش چه ریز است دنـــــدان … بیشتر

Advertisements

ملخ

شماره ( 241) چهارشنبه (4) سنبله (1394) / ( 26) اگست (2015) رنگ آمیزی کنید! سرش مانند اسپ است دو … بیشتر

Advertisements