اشتباه مونا

شماره 250 چهارشنبه 6 عقرب 1394 / 28 اکتوبر 2015 نویسنده : انوپا لال مترجم : ذبیح ا لله آسمایی … بیشتر

موش

شماره 250 چهارشنبه 6 عقرب 1394 / 28 اکتوبر 2015 دست و پايش كوتاه دم او باريك است روی صحرا … بیشتر

ضرب المثل ها

شماره 250 چهارشنبه 6 عقرب 1394 / 28 اکتوبر 2015 – يك گوش خود را در بساز يكي را دروازه. … بیشتر