محکومین به زندگی

نوشته: محمد داود سیاووش این تیتر را با عنوان کتاب( محکومین به زندگی) جک لندن اشتباه نکنید و همانطوری که … بیشتر

چفسیدن به چوکی ها

نوشته : محمد داود سیاووش وقتی مردم افغانستان میشنوند که داود اوغلو با اختلاف اندک با اردوغان از صدارت استعفا … بیشتر