دیگ شیر احساسات رییس اجراییه به جوش آمد

نوشته: محمد داود سیاووش
در حالیکه از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون در طی دوسال داکتر عبدالله از کریدت اجتماعی و سیاسی خویش درقوم تاجک و سازمان جمعیت اسلامی و شورای نظار مصرف کرده و داکتر غنی به کریدت اجتماعی و سیاسی خویش به کمک حامد کرزی در میان قوم پشتون افزوده، در فرجام دوسال طوری در بازی های رقابت سیاسی داکتر عبدالله را داکتر غنی در منگنه گرفت که اکنون در پایان کارهای انجام نشده دوسال که در واقع پایه های تقنینی،سیاسی و اجتماعی داکتر عبدالله به شمار میرود زمانی فریاد میکشد که به ضرب الاجل دوساله وظایف حکومت وحدت ملی چند روزی بیش نمانده است. عبدالله عبدالله که در پی انتخابات مملو از تقلب سال ۲۰۱۴ براساس یک توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را با رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل داد، روز پنج شنبه (۱۱ آگست) شدیداَ از رئیس جمهور انتقاد کرد.
عبدالله که به مناسبت تجلیل از روز جوانان صحبت می‌کرد، شکایت کرد که رئیس جمهور در تعیینات و تصمیم‌گیری‌ها، آن‌چنان که در توافقنامه حکومت وحدت تذکر رفته است، با او مشورت نمی‌کند.
عبدالله گفت: «زمان این که کسی را به شیرینی و کلچه بازی بدهند، گذشته است. در قالب حرف هم کسی کس دیگر را فریب داده نمی‌تواند.»
عبدالله با بیان این که «کسی که حوصله بحث ندارد، لیاقت ریاست ندارد» افزود: «حکومت فلج است. اصلاَ وزیران مجال صحبت کردن ندارند. یک ساعت خود شان لکچر می‌دهند، نیم ساعت یا ده دقیقه عذر و مشکل وزیر را هم بشنوند.»
عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «محترم رئیس صاحب جمهور افغانستان! خودت وقت نداری که با رئیس اجراییه ات در ظرف سه ماه حداقل دو ساعت یا یک ساعت تنها یک به یک ببینی، پس وقت شما بزرگوار در چه سپری می‌شود؟
درین حالت داکتر عبدالله از دو طرف تحت فشار قرار میگیرد، تیم رقیب و ارگ به خاطر ایجاد نشدن بنیاد های حقوقی و قانونی جایگاه وی از انگشت افگارش گرفته آن را به دنباله روی خود دعوت میکنند و تیمی که اورا به قدرت رساند به خاطر عدم رضایت از کفایت کاری وی در اجرای وظایفی که در موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی قید شده بود از او انتقاد نموده ناراضی میباشند.داکتر عبدالله را با حوصله اش در عدم گوش دادن ارگ به سخن هایش میتوان باحوصله ترین دولتمرد افغانستان خواند. وقتی نظام انتخاباتی اصلاح نشده رییس کمیسیون تقلب انتخاباتی به صفت سفیر جایزه میگیرد، توزیع شناسنامه های برقی صورت نمی گیرد، لویه جرگه یی که جایگاه قانونی داکتر عبدالله را مشخص سازد تدویر نمی یابد، در آخر کار فقط به خاطر تقرر و تبدل دو شخص داد و واویلا سر دادن کاملا نا وقت و این احساسات مانند به جوش آمدن دیگ شیر است که با یک اشاره یک سخنگوی ایالات متحده دوباره از جوش و خروش پایین خواهد آمد. آخرین حربه یی که به دست داکتر عبدالله باقی مانده اشتراک در مراسم دفن امیر حبیب الله کلکانی میباشد. اگر داکتر عبدالله پیشاپیش همه جنازه امیر حبیب الله کلکانی را به دوش گرفته به خاک سپرد ،بینی خمیری از محبوبیت برباد رفته خود را در میان متحدین قبلی خواهد ساخت و اگر بازهم مانند گذشته در موضع تذبذب و دوگانه ماند این بار در واقع آخرین میخ بر تابوت تا بو های مذبذب این جریان کوبیده خواهد شد.
به نظر میرسد دکتر غنی در سیاست بازی با رقیبان در دو سال اخیر خیلی موفقانه عمل نموده است. اولا جدا شدن جنبش از جمعیت با اختلافاتی که در شمال میان این دو جریان ظهور نمود موقعیت طلایی را در برتری بر رقیبان برای داکترغنی مساعد ساخت . در مرحله دوم با تقرر معصوم استانکزی و عبدالله خان در مقامات ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع وحنیف اتمر در شورای امنیت با آزرده خاطر شدن و به انزوا رفتن جنرال دوستم فرستی را کمایی کرد. در مرحله سوم با جدا شدن خط خلیلی و محقق قوم هزاره را به دو گروه تقسیم نموده و در مرحله چهارم با به خاک و خون غلتیدن چند صد جوان جنبش روشنایی در جاده دهمزنگ میان صفوف و رهبران قوم هزاره فاصله بزرگی ایجاد شد. در همین حال به حمایت حامد کرزی توانست جایگاه خود را میان اقوام سدو زی ، الکوزی ، محمد زی ، اچکزی ، اسحاق زی و نور زی تا حدودی تحکیم بخشد.به خاک سپردن سردار محمد داود، تجلیل از سالگرد محمد ظاهر شاه، تجلیل از سالگرد حشمت خلیل کرزی و تجلیل از سالگرد حکومت داری احمدشاه ابدالی آن هم در شرایطی که در نقطه مقابل آن فرمان دفن امیر حبیب الله کلکانی را امضا نکرد میتواند به صفت صف آرایی های مشخص در پایتخت ارزیابی شود . با پخش شایعات و سر و صدا های تعویض پست معاون اول به داکتر عبدالله و مخالفت جنرال دوستم با آن فضای روابط معاون اول با داکتر عبدالله بیش از پیش مکدر شد و با ابراز این جمله که غنی خطاب به حامد کرزی در محفل سالگرد حشمت خلیل کرزی گفت: اگر یکبار رییس جمهور گفتی چند بار برایت رهبر ملی گفتم. نیش زهر آلود دیگری به داکتر عبدالله زد. اتهامات جدیدی که توسط سخنگوی داکتر عبدالله مبنی بر امکان توطیه حامد کرزی بر علیه حکومت وحدت ملی مطرح شد بار دیگر بر تیرگی روابط کرزی و عبدالله افزود. در فرجام داکتر عبدالله که د راین دو سال در بدل حفظ حوصله مندی و آرامش در برابر حکومت از محبوبیت خود در میان جمعیت و شورای نظار شدیدا کاسته بود هنگامی زهره ترکاند که عطا محمد نور به صفت رقیب عبدالله و والیی که طی دو سال بدون فرمان رییس جمهور بر بلخ حکم رانده سر بلند نمود و حتی غنی حاضر شد باوی ملاقات دو به دو داشته باشد و این ملاقات در حالی صورت میگیر د که چند روز قبل داکتر عبدالله در کمال بی حوصله گی از حاضر نشدن داکترغنی به ملاقات دو به دو در طی سه ماه گفت: کسی که حوصله بحث را ندارد قابلیت رهبری را نیز ندارد و ضرب الاجل تعیین کرد که روز شنبه پس از آن اظهارات با رییس جمهور غنی مسایل را دو به دو مطرح خواهد کرد در حالیکه رییس جمهور غنی به روز شنبه که ضرب الاجل تعیین شده بود بازهم حاضر به ملاقات با داکتر عبدالله نشده درمراسمی به مناسبت گرامیداشت ازروزجهانی جوانان درارگ دراین باره چنین می گوید:”من یک رئیس جمهور انتقالی استم، کسی که منافع منفی داشته باشد، بر من اعتقاد نداشته باشد، من هم سر از آنها عقیده ندارم.داکترغنی در افتتاح پارلمان جوانان گفت: هر وقت که از مبارزه با فساد صحبت میکند کسانی که از فساد صاحب میلیون ها دالر شده اند او را به انحصار طلبی متهم میکنند. در آخرین عکس العمل به این اظهارات داکتر غنی داکتر،داکتر عبدالله هشدار داد که از پروتوکول های که در دولت با مافیا عقدشده اطلاع دارد ومی داند که با اقارب زمامداران چه پروتوکولهایی عقد شده است وپس از این تنش ها مذاکراتی پشت درهای بسته میان رییس جمهور ورییس اجراییه صورت گرفت که محتوای آن تا کنون افشا نشده است.
در چنین وضعیت حساس سیاسی ، سر بلند نمودن تشکیلات هایی در وجود انور الحق احدی، عمر داود زی و شورای حراست که از صفوف آن تشکیلات صداهایی بلند میشود که گویا ریاست اجراییه بار دوش حکومت است و از جانبی ملاقات ها و دید وا دید های کرزی با مقامات کنونی و حکومت پیشین و متنفذین محلی و مطرح نمودن اینکه لویه جرگه عنعنوی باید دایر شود حدس و گمان های زیادی را در حلقات مدنی و اجتماعی باعث گردیده است. در حالیکه از نظر قانون اساسی بنابر عدم تدویر انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی امکان تشکیل لویه جرگه قانونی وجود ندارد. کارشناسان پیشبینی میکنند که هرگاه لویه جرگه عنعنوی پیشنهادی حامد کرزی تدویر یابد با توجه به زمینه سازی که حامد کرزی در طی دو سال نموده این لویه جرگه داکتر عبدالله و داکتر غنی را از قدرت کنار گذاشته حامد کرزی را بار دیگر به صفت رییس اداره موقت بر خواهد گزید . در چنین لحظه حساس که دولتمردان به جان هم افتاده اند آنطرف حریف سیاسی افغانستان از یکطرف پروژه های تاپی و کاسا با افغانستان را کنار میگذارد و از طرف دیگر دروازه سرحدی را در تورخم افتتاح نموده در سایر نقاط مرزی میخواهد گسترش دهد و در کابل در حالی که ستون پنجم در قدرت تکیه زده هیچ صدایی در اعتراض به آن بلند نمی شود و کسانیکه تا دیروز ترانه( دا پشتونستان زمونژ ) را زمزمه میکردند مهر سکوت بر لب دارند.
کارشناسان تماس های مجدد حکومت با حزب اسلامی و اظهار آمادگی به بر گشت حکمتیار به کابل را از زبان فرزندش با بلند نمودن سمبولیک دست حامد کرزی در محفل سالگرد حشمت خلیل کرزی را توسط داکتر غنی ، فصل جدیدی از تشکیل اتحاد ها و بروز اختلاف ها و کشمکش ها در شرایط فعلی ارزیابی میکنند.
کارشناسان این انکشافات اخیر را، در راستای آن گفته حامد کرزی میدانند که به اشرف غنی در آستانه تشکیل حکومت وحدت ملی گفته بود: یکبار تو در ارگ داخل شو ، کشیدن عبدالله از قصر سفیدار آسان است.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s