بایگانیِ اکتبر 6th, 2016

در اندوه کندز غمبار وغمگسار و داغدار

اکتبر 6, 2016

ko1
هنوز قلب داغدار وسوراخ سوراخ کندز الیتام نیافته بود که جغد های ویرانه جوی شبگرد بار دگر با رگبار مسلسل ها سینه اش را دریدند وخون فرزندانش را مکیدند.
از آنها که میدرند ومیبرند ومیخورند گله نیست چون خصلت شان دریدن وبریدن وخوردن است. شکوه وشکایت وگله و ملامت بر آنانیست که با گرگ گوشت میخورند وبا شبان نوحه میکنند.
کجا شد نتیجه آن بررسی سقوط سال گذشته کندز؟
کی وکیها به جرم سقوط اول کندز به کیفر اعمال شان رسیدند؟
چگونه تانک های غول پیکر در سقوط اول به مهاجمان پیاده تسلیم داده شدند؟
چگونه چندهزار نیروی مجهز با تخنیک عالی محاربوی به چند صد نفر پیاده تسلیم شدند
چه شد آن وعده تصفیه قبل از حمله دوم بر کندز؟
وقتی برای این پرسش ها پاسخ داده نمیشود از حمله دوم بر کندز کسی از کسی باید گله نکند واز اینکه هنوز همان نیم کاسه هاست زیر کاسه ، بنابران از هیچکس نباید نمود استغاثه.
بیگانه جدا دوست جدا میشکند
هرکس به طریقی دل ما میشکند
بیگانه اگر میشکند عیبی نیست
از (دشمن در لباس) دوست بپرسید چرا میشکند

Advertisements