تقدیم به آنانی که به نرخ روز نان میخورند و به رنگ روز لباس میپوشند

آنچه یاد گرفتم آنچه یاد نگرفتم نوشته نادر ابراهیمی منتشره شماره (14 ) 30جون 2007/ شنبه 9 قوس 1386 ارمغان … بیشتر

Advertisements

بمناسبت 4 فبروری زادروز » روزاپاركز » بانوي مبارزسياهپوست

زني كه جنبش حقوق شهروندي درآمريكارا كليد زد سال 1955 خانمی جایش را در (سرویس) به مرد سفید پوستی نداد … بیشتر

Advertisements