کارزار جمع آوری امضای مردم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان مبني بر تقاضا از شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط به شناسایی قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره های افغانستان بانک، جی پی اس موتر بانک، بالون فضایی و کامره های چهارراهی های مسیر بانک تا مکروریان تحت نظر هیئت کرمنال تخنیک بیطرف بین المللی

ارمغان ملی: شماره 263/ دوشنبه 13 دلو 1399/ 01 فبروری 2021

ویژه دادخواهی مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل برای شناسایی قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره های بانک…

Justice-Seeking Petition to the United Nations Security Council with Regards to the Assassination of Martyr “Yama Siawash”

After an explosion that hit a government vehicle owned by “Afghanistan Central Bank” on 07 November 2020 in Kabul martyring the bank’s media advisor and famous afghan television presenter “Yama Siawash”, his family, public media of the country, Afghanistan parliament’s fact finding commission, civil society and people of Afghanistan have presented a written complaint to the government of Afghanistan, containing four basic requests based on human rights principles, in order to discover the truth about assassination of “Yama Siawash”.

1- Access to and official criminal technique investigation of the CCTV records of the Central Bank which cover vehicle parking area of the bank, as well as enter and exit gates;

2- Access to and official criminal technique investigation of the GPS data attached to the vehicle of martyr Yama Siawash, which was hit by the explosion of 07 November 2020;

3- Access to and official criminal technique investigation of videos recorded by security surveillance balloon over the presidential Arg (Palace) and the Central Bank, which covers vehicle parking of the bank, as well as enter and exit gates with security cameras;

4- Access to and official criminal technique investigation of video records of CCTV cameras of route between the Central Bank and 4th Microrayan (the area where the explosion took place);

An important factor to consider in this regard, is the necessity of all aforementioned data confirming each other and remaining consistent with each other.

. This is mainly important because the possibility of video or GPS data being edited or even recreation of a portion of the data or videos by the government could not be ruled out.

The reaction of government of Afghanistan during the last two months since the assassination of “Yama Siawash” has only included creation of deadlocks in the judicial system, hiding videos of evidence recorded by CCTV cameras, refraining from cooperation with media and systematically avoiding and escaping accountability towards basic questions, continuously raised by Yama Siawash’s family, public media of the country, Afghanistan parliament’s fact finding commission, civil society and people of Afghanistan.

After more than two months since the assassination of Yama Siawash and government’s lack of accountability with regards to the basic, legal and human rights requests raised, we collectively suspect that the government is professionally buying more time and avoiding timely cooperation with regards to providing access to CCTV videos, in order to make changes in the data and evidence requested, and to hide existing facts.

Given the above, we the undersigned, as a result of lack of trust towards government and its relevant institutions with regards to the assassination of Yama Siawash, and considering the international human rights convention provisions where it obliges governments to enable citizens’ access to justice, request the Security Council of the United Nations to hold the government of Afghanistan accountable in this regard in order to discover the truth and achieving justice. We also request the Security Council of the United Nations to appoint and impartial international technical investigation teams to assess and investigate video records of Central Bank’s CCTV footages, GPS data of the vehicle in which Yama Siawash has been assassinated, video footages of the security surveillance balloon and CCTV footage along the route between Central Bank and 4th Microrayan; for the entire duration covering appointment of Yama Siawash at the Central Bank until his assassination on 07 November 2020.

***

دادخواهی به شورای امنیت سازمان ملل در پیوند به ترور شهید یما سیاووش

پس از انفجار در موتر دولتی «بانک مرکزی افغانستان» به تاریخ (17) عقرب (1399) مطابق (7) نوامبر (2020) در شهر کابل و شهادت «یما سیاووش» مشاور این بانک و مجری معروف تلویزیونی در افغانستان؛ خانواده شهید یما سیاووش، رسانه های همگانی کشور، کمیسیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان، جامعه مدنی و مردم افغانستان در (بيش از دو ماه گذشته) در شکایتنامه مکتوب، 4 خواسته ابتدایی را مطابق اصول حقوق بشر، به منظور دست یافتن به حقیقت موضوع ترور «یما سیاووش»، به حکومت افغانستان مطرح کردند:

1- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دست یابی به محتوای ضبط شده توسط دوربین های مدار بسته ی بانک مرکزی که پارکینگ وسایط نقلیه و رفت و آمد دروازه های ورودی و خروجی بانک مرکزی را تحت پوشش داشته است؛

2- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دسترسی به معلومات «جی پی اس» یا دستگاه ردیاب واسطه نقلیه بانک حامل شهید «یما سیاووش» که صبح روز هفتم نوامبر آماج انفجار قرار گرفته است؛

3- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دستیابی به تصاویر بالون امنیتی که بر فراز ارگ ریاست جمهوری و نیز بانک مرکزی موقعیت دارد به جهت بررسی دروازه های ورودی و خروجی و پارکینگ وسایط بانک مرکزی؛

4- بررسی رسمی کرمنال تخنیکی با حضور خانواده شهید با دسترسی به تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته چهارراهی ها در مسیر بانک مرکزی تا مکروریان چهارم؛

قابل یادآوری میباشد که خواست همگانی این بوده که تمام معلومات ذکر شده به طور همزمان همدیگر را تائید کنند، زیرا امکان دستبرد جعلکاری و ویرایش یک قسمت از معلومات ضبط شده توسط دوربین ها و دستگاه جی پی اس (به عنوان مثال دستکاری و بازسازی معلومات ضبط شده دوربین های بانک مرکزی در تاریخ های مشخص) توسط حکومت بعید از تصور نیست.

واکنش حکومت افغانستان نسبت به ترور «یما سیاووش» در بیش از (دو ماه) گذشته، تنها بستن مجرا های عدالت، پوشیده نگهداشتن مدارک مشهود در کامره ها، عدم همکاری با رسانه ها و فرار هدفمندانه از پاسخگویی به پرسش های ابتدایی و اساسی بوده است که به تکرار توسط خانواده «یما سیاووش»، رسانه ها، کمیسیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان جامعه مدنی و مردم افغانستان از راه های مختلف، طرح شده است.

با گذشت بیش از (دو ماه) از ترور «یما سیاووش» و عدم پاسخگویی حکومت به این خواسته های ابتدایی، قانونی و حقوق بشری؛ اکنون شک جمعی ما بر آنست که حکومت با وقت کُشی ماهرانه و عدم شریک سازی به موقع معلومات ضبط شده توسط دوربین های متذکره، در تلاش مهندسی و دستکاری در مدارک درخواست شده و در صدد کتمان حقیقت و اجتناب از بیان آن است.

با توجه به موارد فوق ما امضأ کنندگان به دلیل عدم اعتماد به صداقت در کارکرد نهادهای دولتی مربوطه در رابطه به شهادت «یما سیاووش»، از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم مطابق به اصول کنوانسیون جهانی حقوق بشر که دولت ها را مجبور به رعایت دسترسی شهروندان به عدالت می کند؛ برای دستیابی به عدالت و روشن شدن حقیقت در پرونده شهادت یما سیاووش حکومت افغانستان را وادار به پاسخگویی در این زمینه نموده و برای دستیابی همگانی به حقیقت، تیم تخنیکی بیطرف بین المللی را جهت بررسی تصاویر ضبط شده توسط دوربین های بانک مرکزی، و هم چنین بررسی معلومات دستگاه جی پی اس موتر بانک حامل «یما سیاووش» و نیز تصاویر بالون امنیتی و تصاویر دوربین های چهارراهی های مشخص در مسیر بانک مرکزی تا مکروریان چهارم از تاریخ تقرر یما سیاووش به بانک مرکزی الی تاریخ 17 عقرب که روز انفجار در موتر دولتی بانک حامل یما سیاووش میباشد، موظف نماید.

***

د شهید یما سیاووش د وژنې په تړاو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته عریضه!

د (۱۳۹۹) د عقرب په (۱۷ مه) چې د (۲۰۲۰) د نومبر د (۷) نیټې سره سمون خوري، په کابل ښار کې د افغانستان بانک پر دولتی موټر د چاودني له امله د دغه بانک سلاکار او په افغانستان کي د یو تلویزیون مشهور ژورنالیست یما سیاووش ووژل شو، د یما سیاووش تر شهادت وروسته د یما سیاووش کورنی، د هیوار د رسنیو ګډ دفتر، د ولسي جرګې د حقیقت موندني کمیسیون، مدني ټولنو او د افغانستان خلکو په تیرو (دوه میاشتو) کې په لیکلو ډول په شکایت نامه کې، د بشر د حقوقو له اصولو سره سم، د حقیقت موندلو په پار، د افغانستان دولت ته څلور اساسي غوښتنې وړاندې کړې:

1- د مرکزي بانک د هغو امنیتي کامرو، چې د وسایطو د پارکینګ او د مرکزي بانک دننه او داخلي دروازې یې پوښلي، د ثبت شوي تصاویرو په رسمي ډول څیړل

2- د نومبر پر (7) د هغه موټر، چې چاودنه پر وشوه او یما سیاووش پکې شهید شو، د «جی پی ایس» یا د وسایطو د تعقیب د الې د مالوماتو په رسمي ډول څیړل

3- د ولسمشرۍ ماڼۍ او مرکزي بانک څخه په پورته موقعیت کې، د امنیتي بالون د ثبت شویو تصویرونو په مرسته، مرکزي بانک ته د ننوتلو او وتلو موټرانو او پارکینګ ځایونو رسمي څیړنه

4- د مرکزي بانک او څلورم مکروریانو تر منځ په څلور لارو کي د امنیتي کامرو د ثبت شویو تصویرونو په رسمي دول څیړل

باید ووایو٬ ز موږ عمومی غوښتنه دا وه، چې باید ټول ذکر شوي معلومات په ورته وخت کې یو بل سره برابر وي، ځکه د امنیتي کامرو په تصویرونو او د جي پي ایس په واسطه په ثبت شویو مالوماتو کې ممکنه ده چې لاسوهنه شوې وي، د بیلګې په توګه (په ټاکلې نیټه کې د مرکزي بانک د کامرو ثبت شوي معلومات له منځه وړل یا تغیرول) د حکومت له وسي لوړ کار نه دی.

په تیرو (دوه میاشتو) کې د یما سیاووش د وژنې په اړه د افغان حکومت غبرګون یوازې د عدلی چینلونو بندلول، له امنیتي کامرو څخه د شواهدو پټول، له رسنیو سره د مالوماتو نه شریکول او د یما سیاووش د کورنی، رسنیو، مدنی ټولنو، د ولسي جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون او د افغانستان د خلکو له خوا د اساسي او لومړنیو پوښتنو نه جوابول دي.

د یما سیاووش تر وژني (دوه میاشتو) وروسته هم حکومت زموږ د ابتدایه، قانوني او حقوقي پوښتنو په جوابولو پاتی راغلی، او زموږ جمعي شک دا دی، چې د حکومت له لورې، په ټاکلي وخت کې د اسنادو په واک کې د نه راکولو څخه هدف دا دی، چې حکومت په ډیره ماهرانه توګه هڅه کوي چې په غوښتل شویو اسنادو کي لاسوهنه وکړي، تر څو د حقیقت د ښکاره کیدلو مخه ونیسي یا حداقل حقیقت ښکاره کیدل د خنډو ځنډ سره مخ کړي.

موږ ددې لیک لاسلیک کوونکي ددې لپاره چې نور مو د دولتي نهادونو پر څیړنو باور ختم شوی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړو، چې د بشري حقونو د نړیوال کنوانسیون د هغه اوصولو له مخې، چې دولتونه پر خپل ولسونو باندې د عدالت تامینولو ته مجبوره کوي، غواړو، چې افغان حکومت څخه وغواړي چې د یما سیاووش د شهادت په تړاو اړونده دولتي نهادونو د څیړنو په اړه جواب ورکړی او حقیقت ته د رسیده لپاره دې یوه بې طرفه نړیواله تخنیکي ډله، د مرکزي بانک د امنیتي کامرو د تصویرونو د څیړلو، د یما سیاووش د لیږد پر موټر د جي پي ایس د څیړولو، او همدارنګه د هغه امنیتي بالون او امنیتي کامرو د تصویرونو څیړنه، د یما سیاووش د مقرریدو څخه بیا د عقرب د میاشتي تر (۱۷) نیټې پوري دې وکړې، چې د مرکزي بانک او د څلورم مکروریانو تر منځ په مشخصو څلور لارو کې واقع دي.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s