درباره نشریه ارمغان ملی

سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد!

d8a7d8b1d985d8bad8a7d986-d985d984d98a-2

دو هفته نامهء ارمغان ملي كه بتاريخ (28)جوزا (1384 ھ.ش) به همت عده از قلم به دستان و فرهنگيان به نشرات آغاز نمود، اينك بعد از پشت سر گذاشتن چند سال پر از مشكلات ناشي از فقدان هزينه چاپ و وقفه هاى اجباري آن به تدريج آهنگ حركت چاپ نشريه با سير تقويمي زمان همگام شده و نشرات آن در آستانه وارد شدن به سال نو  مشكلات را تا حدي پشت سر گذاشته است. آنچه قابل تذكر است اينكه، موفقيت هاي به دست آمده محصول كار دسته جمعي دست اندر كاران و گردانندگان اين نشريه ميباشد كه بدون تقاضاي مادي فقط بر مبناي صداقت به مسلك و اخلاص به كار‍ ژورناليستيك در سرما و گرما با تلاش شبا روزي شان نام ارمغان ملي را زنده نگهداشته اند. كار در ارمغان ملي دسته جمعي بوده و هر گونه افتخار آن نيز متعلق به فرد فرد گردانندگان پرتلاش آن مي باشد.

محمد داود سياووش

 مؤسس،صاحب امتياز ومديرمسوول ارمغان ملي

Scan

دو هفته نامه ارمغان ملي بعد از آنكه ازوعده دريافت حمايت يكي از نهادهاى مدني به خاطر آغاز نشرات آن مايوس شد، به تشويق قلم به دستان و دست اندركاران هيئت تحرير تصميم گرفت شماره اول ارمغان ملي را از پول شخصي صاحب امتياز به نشر برساند، مطبعهء كه قرار شد اولين شماره ارمغان ملي را چاپ نمايد مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغاني به خاطر چاپ يكهزار نسخه شماره اول حق الطبع دريافت نمود كه تقريباً دو برابر قيمت فعلى ميشود.

 به هر حال شماره اول در نيمه روز (28) جوزاي همان سال از چاپ برآمد و درهمان روزبه بازار, رسانه ها و موسسات فرهنگي توزيع شد.                                 

مدتي چاپ شماره بنابر نبود امكان مالي متوقف ماند، وقتى يكي از وزراي وقت با صاحب امتياز نشريه مقابل شد مبلغ چهارهزار افغاني را طور تحفه به ارمغان ملي اهدا نمود، نا شر باعلاوه نمودن چند افغاني به آن شماره دوم را منتشر نمود، بار ديگر ارمغان ملي بنابر فقدان امكانات مالي متوقف ماند، اينبار حميده عثمان رييس هيئت تحرير (وقت) ارمغان ملي مصارف چاپ شماره سوم را متقبل شد، هزينه شماره چهارم را بكتاش اديتور (قبلی)  نشریه پرداخت وبه اين ترتيب از كمك مالي همكاران از ماه جوزا (1384) تا ماه عقرب (1385) فقط چهار شماره ارمغان ملي توفيق چاپ يافت، شماره هاى 5-6-7-8-9 به حمايت مالي موسسه (GTZ-ded) به نشر رسيد ودرهمين حال با توجه به اینکه در شماره هاى ارمغان ملي در رابطه به سال مولانا مقالات پيهم به نشر ميرسيد موسسه (ded) حاضر شد مصارف چاپ يك شماره (24) صفحه اي ويژه نامه مولانا را متقبل شود، مصارف شماره بعدي را يما پرويز معاون (قبلی) نشريه پرداخت و از شماره(12)بار ديگر به حمايت((ded ار مغان ملي تا كنون به چاپ ميرسد كه از ايشان سپاسگزاريم.  در حال حاضراکثر دست اندر كاران ارمغان ملي به طور داوطلبانه بدون توقع حق الزحمه يا معاش  با نشريه شان همكاري دارند و نشريه دفتر وامكانات لازم به اختيار نداشته به استثناي صندوق پستي, شماره هاى تماس تيلفون و ایمیل آدرس حتي امكان پذيرش همكاران را در محل مناسب نداردولي با اينهمه مشكلات به وجود همكاران داو طلب خويش افتخار نموده به آينده اميد واريم.

يما پرويز ادیتور ارمغان ملي

يما پرويز ادیتور ارمغان ملي از اولين شماره تا كنون در تهيه كارتون ها، عكس ها و مطالب متنوع سهم فعال داشته مصارف يك شماره ارمغان ملي را نيز از پول شخصي خود پرداخته است.

يما پرويز در سرما و گرما با قبول زحمات فراوان در تصحيح پروف ها، و ديزاين صفحات سهم گرفته است. 

بابك خبرنگار, عکاس و مسؤول توزيع ارمغان ملي

بابك در روز هايى  كه ارمغان ملي از چاپ ميبرآيد فعال ترين وپركارترين، همكار نشريه ميباشد.

  بابك  قسمت اعظم ارمغان ملي را به خاطر توزيع به ولايات (قبلاً) به شبكه ني ميبرد، در شهر به غرفه هاى فروش جرايد ومجلات ارمغان ملي را رسانده، به راديو ها، تلويزيون ها، جرايد، مجلات و موسسات از ساعت شش صبح توزيع را آغاز مينمايد وبه راديو هاى ولايات(و فعلاً به ادارات ولایتی) قبلااز طريق شبكه طنين وفعلاازطريق شبكه ني ارمغان ملي را ميفرستد.

احمد كاووس حروف نگار و دیزاینر ارمغان ملی

احمد كاووس متعلم صنف هفتم ليسه خصوصی شمس لندن اکادمی در تايپ مطالب ارمغان ملي سهم ميگيرد. بايد گفت كه اين كار در فعاليت هاى در سي احمد كاووس هيچگونه مزاحمت ايجاد نكرده، نكته قابل ياد آوري آنست از روزي كه احمد كاووس كوچك در تايپ مطالب ارمغان ملي همكاري مينمايد اغلاط نشريه كاهش يافته كه موفقيت هاى مزيد شان را از خداوند خواهانيم.

 خط ارمغان ملی

ارمغان ملی به صفت نشریه آزاد غیر وابسته به احزاب, سازمان ها و گروه های سیاسی و دولت در خطه مطبوعات آزاد و با توکل به خداوند پالیسی نشراتی خود را در خطوط ذیل عیار میسازد:

– دفاع از آزادی بیان, مطبوعات آزاد, پلورالیزم فکری و کار در جهت تبدیل مطبوعات آزاد به رکن چهارم ساختار دولت

– نشر مطالب در جهت جلوگیری از مظاهر رشوه, اختلاس, چور و چپاول و فساد اداری در دستگاه دولت و افشای چهره های مشهور بالفساد اداره

– نشر مطالب در رابطه به دفاع از صلح, قطع جنگ, تقبیح اعمال جنگ افروزان, تشویق مردم به حیات مردمسالاری, خلع سلاح, آغاز حیات ملکی و اشتراک در بازسازی کشور

– نشر مطالب تحلیلی از اوضاع اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و طرح پیشنهادات به خاطر اصلاح اداره و رفع نقایص دستگاه دولت

– نشر مطالب انتقادی در رابطه به بیروکراسی, هرج و مرج اداری, واسطه بازی, زورگوئی و حق تلفی در دستگاه دولت

– نشر مطالب در جهت توضیح و تشریح مزایای اعلامیه جهانی حقوق بشر, کنوانسیون جهانی حقوق اطفال, تساوی حقوق زن و مرد,  اساسات جامعه مدنی و کلیه میثاق ها و موازین معتبر بین المللی

– توضیح و تشریح ضرورت تحکیم وحدت برادرانه و دوستی میان اقوام ساکن در افغانستان

– توضیح و تشریح مزایای حفظ محیط زیست و طرح پیشنهادات در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بهبود بیوتوپ های حیوانی و نباتی

– نشر مضامین در رابطه به پرابلمهای تروما, گریف و سایر اعراض ناشی از جنگ

– نشر مطالب در رابطه به وضع زندگی و پرابلمهای مهاجرین و بیجا شدگان

– توضیح و تشریح خطر تروریزم, اضرار مواد مخدر و ضرورت مبارزه با کشت, تولید, ترافیک و قاچاق آن

– آگاهی بخشیدن مردم از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده

– نشر مطالب پیرامون رویداد های سپورتی در سطح کشور و جهان

– نشر مطالب در رابطه به فعالیت های هنرمندان موسیقی در سطح کشور و جهان

– نشر مطالب ادبی, شعر, داستان و نقد

– معرفی چهره های برجسته علمی, ادبی, فرهنگی, سیاسی, عرفانی, اجتماعی و تاریخی کشور و جهان

– انعکاس مطالب پیرامون فعالیت های سینما گران, نقاشان, خطاطان, میناتوریستان, مجسمه سازان و غیره

– آگاهی بخشیدن مردم از ضرورت حفظ آثار باستانی و افشای چهره های قاچاقبران و تخریب کاران آثارباستانی

ارمغان ملی در کلیه موارد فوق موازین آئین نامه خبرنگاران و مفردات قبول شده جهانی آنرا مد نظر داشته اذعان میدارد که هر دست اندرکار این نشریه موارد ذیل را رعایت نماید:

–         حقیقت را منتشر کند نه دروغ را

–         قبل از چاپ مطلب در باره صحت آن تحقیق کند

–         واقعیت و نظر را با هم نیامیزد

–         در مورد هیچکس تبعیض قایل نشود

–         در کسب اطلاع حیله گری نکند

–         کمکی را نپذیرد که در گزارشش تأثیر بگذارد

–         منافع شخصی خبرنگار و ناشر در کارش تأثیر نداشته باشد

و با این حال از اصول دقت, عینیت, انصاف, توازن وبیطرفی در کار پیروی نماید.

ارمغان ملی در آغازین شماره خویش به خوانندگان وعده میدهد که در نشر مطالب عفت قلم را رعایت نموده بهتان نزند, افترا نکند و مطالب وحشت انگیز را به نشر نرساند, کلمات مستهجن را بکار نبرد, مردم را تشویق به جنگ نکند و فقط حقیقت را به نشر برساند.

با این اهداف چشم به راه همکاری همه قلم به دستان, روشنفکران و منورین میباشیم, ما در پی دریافت وجوه اتفاق و برادری و اتصال میان مردم افغانستان بوده در مفاهیم عام منافع ملی دفاع از حاکمیت ملی, تمامیت ارضی با همگان اتفاق نظر داریم و در این راستا  در  پی وصلت همگان می باشیم.

ما برای وصل کردن آمدیم 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s