نه تنها انسان بلکه حتا گیاهان هنگام آسیب دیدن از احساس درد فریاد میزنند

  · یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که گیاهان هنگام آسیب دیدن با صدای بلند فریاد می‌زنند. هرچند این صداها را ما انسان‌ها نمی‌شنویم. به نقل از ساینس‌آلرت، این فریاد شبیه سر و صدای انسان نیست؛ بلکه در فرکانس‌های فراصوت خارج از محدوده شنوایی انسان و شبیه به کوبیده شدن است. به گفته‌ دانشمندان، گیاهان به وسیله این صداها ناراحتی خود را به دنیای اطراف … ادامه خواندن نه تنها انسان بلکه حتا گیاهان هنگام آسیب دیدن از احساس درد فریاد میزنند

شعری ازقریحه یک کودک افریقایی در محکوم نمودن انواع تعصب و تبعیض و امتیاز که به عنوان بهترین شعر سال 2006 از طرف سازمان ملل برگزیده شد

متن يک کودک افریقایی که بهترين شعر منتخب توسط سازمان ملل در سال 2006 شد This text was written by an African child and nominated by The United Nations as the Best Poem of 2006 . And you calling me colored?? و تو مرا رنگین پوست میخوانی؟ When I born, I black. من وقتي به دنيا ميام سياهم . When I grow up, I black. … ادامه خواندن شعری ازقریحه یک کودک افریقایی در محکوم نمودن انواع تعصب و تبعیض و امتیاز که به عنوان بهترین شعر سال 2006 از طرف سازمان ملل برگزیده شد

به نام خداوند لوح و قلم – عدالت بخواهم قلم در قلم

به نام خداوند لوح و قلم/ عدالت بخواهم قلم در قلم/ از آن ها که کردند یما را شهید/ نهان قاتلش را چو در کامره دید/ برم محکمه اشرف و اجملک/ بنالم ز صالح فلک در فلک/ که دانش بگوید چرا بوده است/ به کامره قاتل کی ها بوده است/ داود سیاووش ادامه خواندن به نام خداوند لوح و قلم – عدالت بخواهم قلم در قلم

یما جان فصل بیداد رفت اینجا – دلم از رفتنت بشکست اینجا

یما جان فصل بیداد رفت اینجا/ یما جان کاخ ظلم بشکست اینجا/ ولی مانند گل ها بر نیایی/ دلم از رفتنت بشکست اینجا/ داودسیاووش ادامه خواندن یما جان فصل بیداد رفت اینجا – دلم از رفتنت بشکست اینجا

یما جانم زمستان رفت امسال – غمت قلب مرا بشکست امسال

یما جانم زمستان رفت امسال/ غمت قلب مرا بشکست امسال/ به صحرا لاله ها روید دوباره/ غمت در سینه ام شد زفت امسال/ داودسیاووش ادامه خواندن یما جانم زمستان رفت امسال – غمت قلب مرا بشکست امسال

به سال نو غنی در محکمه بهِ – دهد اجمل جواب محکمه بهِ

به سال نو غنی در محکمه بهِ/ دهد اجمل جواب محکمه بهِ/ زصالح می بخواهد محکمه هاگ/ که با دانش بیا پاسخ به مه دهِ/ داودسیاووش ادامه خواندن به سال نو غنی در محکمه بهِ – دهد اجمل جواب محکمه بهِ

شود لاله نوروز اندر خروش – ز خون یما جان بخواند سروش

شود لاله نوروز اندر خروش/ ز خون یما جان بخواند سروش/ گریزنده اجمل و دانش ببر/ قضا امرالله و غنی باردوش/ داودسیاووش/ نوروز1402 ادامه خواندن شود لاله نوروز اندر خروش – ز خون یما جان بخواند سروش

ببر دانش و اشرف و امرالله – ز قتل یما اجملک شرمــســار

بگوید به من لاله در نوبهــار/ محاکم ببر قاتلش زینهـــــــار/ ببر دانش و اشرف و امرالله/ ز قتل یما اجملک شرمــســار/ داودسیاووش/ نوروز1402 ادامه خواندن ببر دانش و اشرف و امرالله – ز قتل یما اجملک شرمــســار

به نوروز گوید به ما لالــه ها – که اجمل و دانش غنـی امرالله

به نوروز گوید به ما لالــه ها/ که اجمل و دانش غنـی امرالله/ ببرید در محـــــکمـه میز عدل/ حق العبد یما بخواهید به عدل/ داودسیاووش/ نوروز1402 ادامه خواندن به نوروز گوید به ما لالــه ها – که اجمل و دانش غنـی امرالله

پوهاند دوکتورسید محمد حسینی استاد فزیک میخانیک فاکولته سیانس پوهنتون کابل به ابدیت پیوست /به جز عشق وطن درسی نخواندیم- بیامرزد خدا استاد ما را

پوهاند دوکتور سید محمد حسینی عمرش را در تدریس مضمون فزیک میخانیک در تالار بزرگ صنف درسی موسوم به اتاق یک ، همین تعمیر قدیمی فاکولته سیانس که در تصویر می بینید به محصلان دانشگاه کابل صرف کرد. آقای خالد افضل یار  در صفحه فیسبوک شان که آن را آقای احمد شاه ستیز با یادداشت کوتاه شییر کرده اند  خبر وفات استاد پوهاند دوکتور سید … ادامه خواندن پوهاند دوکتورسید محمد حسینی استاد فزیک میخانیک فاکولته سیانس پوهنتون کابل به ابدیت پیوست /به جز عشق وطن درسی نخواندیم- بیامرزد خدا استاد ما را