خنده نمک زندگیست

    به بهانه روزجهانی خنده   ارسطو معتقد بود که در میان همه موجودات تنها انسان ‌است که مى‌تواند … بیشتر

شکوه های مهاجران

چهل پنجاه ساله های امروز !   در روزگاری نه چندان دور، چهل پنجاه سالگی، سن قرار و آرام بود. … بیشتر

درفراق زغال

در این روز برف باران وشدت سرمای زمستان ، آخرین آرزوی یک خانواده بینوا ، در رسیدن به زغال وصندلی … بیشتر