بر مزار زمستان

    نوشته : کارو زمستان مرد… مثل همه زمستانها – این زمستان هم – خیلی ساده و بی تکلف … بیشتر

احساس …

از کارو به نقاش انسان : ( جورج) آتش است !جهنم است!… یک پارچه درد است… یک پارچه درد بی … بیشتر

قلعه حيوانات

    نوشته:جورج اورل مترجم: مژگان فشی   داستان فصل اول آقاي جونس صاحب مزرعه مانر،‌شب در مرغداري را قفل … بیشتر

ابوالمشاغل

      نادر ابراهیمی گفت: بله…خدا رحمتش کند! چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یک مورچه … بیشتر

مرد و نامرد

در این روزها که فشار افکار عامه از حکومت خواهان به خاک سپاری امیرحبیب الله خادم دین رسول الله میباشد.توجه … بیشتر

اشتباه مونا

شماره 250 چهارشنبه 6 عقرب 1394 / 28 اکتوبر 2015 نویسنده : انوپا لال مترجم : ذبیح ا لله آسمایی … بیشتر