قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

طراح پشتی و صفحه آرا: کاووس سیاووش، استخراج معانی واژه ها از: بابک سیاووش، رسام: حفیظ الله بهزاد و حروف نگاران: اناهیتا سیاووش و ناهید سیاووش میباشند. در صفحه آخر پشتی این کتاب که با قطع جیبی به چاپ رسیده، نوشته شده: اهدأ به فرزندانم: قصه های مثنوی معنوی به اطفال-دفتر سوم را به فرزندانم یما سیاووش فارغ دوره کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی … ادامه خواندن قصه های مثنوی معنوی به اطفال- دفتر سوم- به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد

بستن وبلاک ارمغان اطفال مطابق این ماده کنوانسیون جهانی حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 20نوامبر 1989عمل غیر قانونی میباشد.

  ماده13 1-طفل باید حق آزادی بیان داشته باشد.این حق در برگیرنده حق جستجو، دریافت وتبادله اطلاعات ونظرات از هر نوعی میشود بدون در نظر داشت مرزبندی ها، چه به صورت شفاهی، چه چاپ،  یا به شکل اثر هنری، ویا از طریق هرنوع رسانه مورد پسند طفل. (قانون بین المللی که افغانستان یکی از امضا کنندگان آن میباشد جنین میگوید. واما اگر زور باشد ما … ادامه خواندن بستن وبلاک ارمغان اطفال مطابق این ماده کنوانسیون جهانی حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 20نوامبر 1989عمل غیر قانونی میباشد.

قصه های مثنوی معنوی به اطفال

قصه های مثنوی معنوی به اطفال، دفتر اول، به کوشش محمد داود سیاووش از چاپ برآمد. برای دانلود اینجا را کلیک کنید: قصه های مثنوی معنوی به اطفال ادامه خواندن قصه های مثنوی معنوی به اطفال

اشتوکبازی های اوباما

برخلاف رهبرانی که بازی با اطفال را شرم وعار وکار طفلانه میدانند . به اصطلاح اشتوکبازی های رییس جمهور اوباما نشان میدهد که بازی وشفقت با اطفال نه تنهامایه شرم وعاررهبران نیست بلکه به موازات رعایت حقوق طفل باعث نهادینه شدن حقوق اطفال در ارکان عالی تصمیمگیری کشور ها میگردد. عکسها ازصفحه توانا ادامه خواندن اشتوکبازی های اوباما

چای در فرهنگ مردم افغانستان

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) گردآوری و نگارش: اناهيتا سياووش خواهران و برادران عزيز! در فرهنگ مردم افغانستان اصطلاحات بيا چاي بنوشيم، چاي ناخورده جنگ نمیشه، بيا چاي بنوش، يك چاي ندادی، یک روز چای خوردن خانه ات می آیم و … وسیله برقراری روابط انسانی و عیار گونه وافاده از مهمان نوازي و مراودات عالی … ادامه خواندن چای در فرهنگ مردم افغانستان

شـــاگرد زحمتکش

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) یسرا متعلم صنف اول مکتب مولانا عبدالمجید مصفی غزنوی با نمرات اعلی به صنف دوم ارتقا نمود. مؤفق و سعادتمند باشند.Ÿ ادامه خواندن شـــاگرد زحمتکش

طفـــل ذکـــی

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) الهام جان مصور متعلم دوره آمادگی مکتب خصوصی الهام علوم با کسب نمرات عالی به صنف اول دوره ابتدایی ارتقا نمود. پیــــروز و کامگـــار باشـــند.Ÿ ادامه خواندن طفـــل ذکـــی

در رخصتی های زمستانی چه کنیم؟

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) نويسنده: خواهر شما ناهيد سياووش خواهران وبرادران عزيز! شاگرد خوب آنست كه در رخصتي هاي زمستاني تقسيم اوقات درسي داشته با شد. وطبق تقسيم اوقات، درس هاي خويش را بخواند وتمام كتاب هاي خود را با مادر ، پدر ، خواهر ، برادر وياهم با معلم خود خط خواني كند . … ادامه خواندن در رخصتی های زمستانی چه کنیم؟

میلاد نوری همکار صفحه ارمغان اطفال به صنــف هفتــم ارتقا نمود

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) میلاد نوری متعلم صنف ششم مکتب شمس لندن اکادمی و همکار صفحه ارمغان اطفال با اخذ نمرات عالی امتحانات سالانه را پشت سر گذاشته و به صنف هفتم ارتقا نمود. ارمغان ملی پیروزی شان را تبریک میگوید. ادامه خواندن میلاد نوری همکار صفحه ارمغان اطفال به صنــف هفتــم ارتقا نمود

قهــــرمان تنبلــي

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) نبیله القمه دو تنبلي كه در يك اتاق زندگي مي كردند. رفيق بودند. تنبل اولي به دومي گفت : بخي ببي كه باران مي باره يانه ؟ در همين لحظه پشك از بيرون به اتاق داخل شد. تنبل دومي گفت كه: پشك از بيرون آمد به پشتش دست بكش ، معلوم … ادامه خواندن قهــــرمان تنبلــي