سهم توپ وسهم کره در بودجه ملی سال مالی1396 افغانستان!

  نوشته :  محمد داود سیاووش هزاران تاسف بر زمامداران افغانستان که به غیر از منافع شخصی شان در قدرت ،حرفی وسخنی و انتقادی برای شان دلچسپ نیست و فرصتی برای فکر کردن و مطالعه در سایر موارد ندارند، ورنه خوانش پاسخ راکفیلر به حسنین هیکل هفت آسمان به خواب رفته شعور شان را در حکومت داری بیدار میکرد و حداقل یکی از اعضای کابینه … ادامه خواندن سهم توپ وسهم کره در بودجه ملی سال مالی1396 افغانستان!

 درصد ساعت کاری سالا نه درافغانستان چند است

    نوشته: محمدداود سیاووش با توجه به اینکه فابریکات تولیدی وصنایع  بزرگ در افغانستان بازسازی نشده و اکثرا فلج اند حتی در یک نگاه استعجالی میتوان دریافت که افغانستان از مجموع 366  شبانه روز سال کبیسه 1365 به رقم ناچیزی مصروف کار به روال عادی!  بوده  ،درحالیکه سرعت کاری کشور  در حد پلان مارشال اروپا باید میبود. برای رسیدن به این نتیجه هرگاه از … ادامه خواندن  درصد ساعت کاری سالا نه درافغانستان چند است

سیاست ناکام نرخ پیاز و گاز حکومت وحدت ملی

نوشته: محمد داود سیاووش برای دهقانی که حاصل پیاز کرد زمین اش را ، حتا فی به اصطلاح (بوجی ) یا خریطه چهار سیره صد افغانی ، با وجود تقلا و فریاد های مکرر پشت بلاک ها کسی خریداری نمیکند ، و در همین حال آن دهقان مجبور است یک کیلو گاز وارداتی را هفتاد افغانی خریداری کند، درحالیکه نرخ پیاز دریک ماه چند برابر … ادامه خواندن سیاست ناکام نرخ پیاز و گاز حکومت وحدت ملی

شهری که گریه میکرد

کوه بچه در یک نیمروز آفتابی از خانه برآمده بسوی شهر روان شدم تصور نکنید که مانند شما به طرف دریا یا پارک سرسبز و چمنها و دمنها، نه ،هرگز نه، بطرف فضای آلوده به گرد و غبار و مزبله دل آزار شهر کابل رفتم. شهری که از هر گوشه آن فریاد خاموش یک ناراحتی به هوا بالاست، به کتابفروشی های پل باغ عمومی رفتم. … ادامه خواندن شهری که گریه میکرد

کار های خورد ولاف های بزرگ دراقتصاد 16 سال اخیرافغانستان

کوه بچه یک مقایسه ابتدایی نشان میدهد که دولتمردان شانزده سال اخیر افغانستان ضعیف ترین مدیران وسازماندگان اقتصادی صدسال اخیر بوده اند. به گزارش صدای امریکا میزان صادرات افغانستان در طول نهُ ماه اول سال 1392 هجری خورشیدی، تقریباً به ۳۹۹ میلیون دالر میرسید درحالیکه میزان واردات در شش ماه اول این سال به پنج میلیارد دالر میرسید که به این ترتیب در طی 16 … ادامه خواندن کار های خورد ولاف های بزرگ دراقتصاد 16 سال اخیرافغانستان

دولتمردان افغانستان! لطفا این مقاله را نخوانید چون مغز شما به آن کار نمیکند

آیا دولت شغل ایجاد می‌کند؟ میلتون فریدمن با یک تور به چین سفر کرد. هیئت نمایندگان چینی حاضر در آنجا به وی یک پروژه احداث کانال نشان داد که بر روی آن کار می‌کردند. فریدمن از هیئت نمایندگان پرسید، می‌توانم از شما بپرسم که چرا کارگران شما دارند با بیل زمین را حفر می‌کنند؟ چطور است که شما از ماشین‌های خاک‌برداری یا بولدوزر برای این … ادامه خواندن دولتمردان افغانستان! لطفا این مقاله را نخوانید چون مغز شما به آن کار نمیکند

افغانستان در کام دایناسور منطقه رفت

شماره (257 )سه شنبه (1) جدی ( 1394)/ ( 22) دسمبر ( 2015) نوشته : محمد داود سیاووش پس از آنکه قطار پاکستانی که به رهبری نصیرا لله بابر از طریق افغانستان به آسیای میانه می رفت در زمان حکومت مجاهدین در هرات متوقف شد، طرح تشکیل طالبان رویدست گرفته شد و کمپنی های یونیکول، بریداس و دلتای عربستان سعودی در دوره طالبان به خاطر … ادامه خواندن افغانستان در کام دایناسور منطقه رفت

گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 16

شماره 255 چهارشنبه 11 قوس 1394/ 2 دسمبر 2015 16 صنايع تخنيكي و توليدات فلزي: با وجود اين حقيقت مسلم كه صنعتي شدن يك كشور بحيث عامل اساسي جهش اقتصادي به احداث صنايع ذوب فلز نيازمندي خاصي داشته و با استفاده از تجارب جهاني بدون احداث صنايع فلز بحيث صنايع ما در وزيربنا تحكيم اقتصاد ملي ورفع وابستگي اقتصادي ناممكن بنظر ميرسد. بايد گفت كه … ادامه خواندن گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 16

گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 15

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015) حمیدالله امین 15 6- صنعت طبابت و نشرات: نخستين مطبعه: طبع كتب و اوراق مطبوع در افغانستان براي بار اول در دوره امير شير علي خان آغاز يافت و نخستين مطبعه چاپ سنگي در حوالي سالهاي 1283 هجري قمري وارد مملكت گرديد كه براي اولين بار جريده پانزده روزه شمس النهار تكت … ادامه خواندن گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 15