Archive for the ‘تصویر ها سختن میگویند’ Category

جنگ نیابتی اعراب وپاکستان در افغانستان

ژانویه 12, 2017

رسانه ها:
با آمدن ملا یعقوب وجنرالان (آی-اس-آی) به ارزگان و انفجار در مهمانخانه کندهار جنگ طالب با طالب درجنوب افغانستان آغاز شد
m1

Advertisements

خواستن توانستن است

ژانویه 2, 2017

15780783_10155219881598676_611328932408162449_n

15781287_10155219881513676_9219552250873647713_n

15823176_10155219881413676_1666486967591877911_n

15740874_10155219881328676_2360301777563793777_n

15826097_10155219880303676_443381154550970889_n

15823286_10155219880238676_5483200670554494385_n

15741187_10155219880033676_1413401083676107604_n

15823615_10155219879913676_6112087384158208281_n

15826056_10155219879603676_5581928142495856752_n

15826086_10155219879523676_1272205077322026972_n

15741287_10155219879228676_5771290620812934632_n

15747470_10155219879208676_2755582811300822097_n

15747500_10155219878978676_1552029577006262916_n

15826034_10155219878983676_5705953850691025095_n

15740751_10155219878148676_3493149054884739436_n

15823027_10155219878118676_934655113934569259_n

15826891_10155219877953676_5925655013463527503_n

15823294_10155219877888676_2203438517535527941_n

15825790_10155219877773676_7725619247236040562_n

15780689_10155219877763676_5797794125295792424_n

15825989_10155219877743676_1645575816675171072_n

با نمایش لباس شان دولتمردان به جهان چه میخواهند بگویند؟

ژوئیه 22, 2016

نوشته : داودسیاووش
هرچند ظاهر شدن ونمایش لباس را نمیتوان معرف پیشرفت یا عقب ماندگی یک کشور صدفیصد به شمار آورد اما در برخی حالات رهبرا نی چون قذافی خواسته اند از آن به مثابه انعکاس فرهنگ بدوی بربرها استفاده کنند بنا بران ظاهر شدن در انظار عامه ملی وبین المللی واستفاده افزاری و سمبولیک از لباس میتواند دربعضی حالات به مفهوم انعکاس بدویت و عقب ماندگی کشورنیز درک شود.
وقتی فارغ التحصیل پوهنتون سمله دریشی و نکتایی خود را پنهان کرده و در مقام صدر کشور پیراهن وتنبان گیبی را در بزرگترین محافل و گردهمایی های جهان با کلاه قره قل محمد علی جناح و چپن صفحات شمال کشور به بر میکند، وقتی فارغ پوهنتون امریکایی بیروت مفلر و نکتایی و بو و شبوی دوره تحصیل را که در کاریدور های دانشگاه با آن به دیگران فخر می فروخت فراموش نموده در مقام صدر کشوربا کنار گذاشتن کلاه قره قل و چپن رهبر پیشین لنگته و قدیفه را به پیراهن و تنبان می افزاید و هر کجا در انظار عامه ملی وبین المللی ظاهر میشود برای آنانیکه در سه ربع قرن 20 و سالهای روان قرن 21 با فرهنگ رسمی و پیشرفت های مدنی افغانستان آشنایی دارند سوال بر انگیز بوده می پرسند هدف این زمامداران از این شو و نمایش لباس چیست؟ و دولتمردان با این حرکات به مردم افغانستان و جهان چه میخواهند بگویند؟
مردم آرزو دارند رهبران شان با لباس معیاری در انظار عامه جهان ظاهر شوند، اما در عوض عدالت را در کشورتأمین کنند، توجه خوانندگان را به عکس هایی از گوشه های مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی وفرهنگی مردم افغانستان جلب میکنیم تا دیده شود که رهبران با این لباس ها اصلاً جامعه و تحولات و انکشافات افغانستان را میخواهند نادیده گرفته ،به مردم جهان افغانستان را از زاویه فرهنگ صحرانوردی و بدوی معرفی کنند درحالیکه رییس اجراییه این نظامی که مردم نان خشک برای خوردن ندارند چنان درک کرده که دولتمرد فهمیده یعنی کسیکه دریشی آن از دریشی اوباما وکامرون لوکس تر باشد بنابران از وی که نو به دولت رسیده گله نیست.دیدن گوشه های مختلف زندگی مردم افغانستان درگذشته شاید این سوال را نزد حامیان ولابی های دولتمردان شانزده سال اخیر زنده سازد که اگر درسالهای دهه 90 ودوره طالبان بنا بر تقلید از مدارس پاکستان راه ورسم بدویت دوری ازچوکی ودریشی ولباس کار در دفاتر را برگزیده بودند این قدیفه ولنگوته ویخن های پاکستان وایران را رهبران پرورده دامان دموکراسی برای چه وچرا برگزیده اند؟:

1

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

42

43

44

47

49

50

53

54

55

56

57

58

59

61

62

64

اشتوکبازی های اوباما

ژوئن 26, 2016

برخلاف رهبرانی که بازی با اطفال را شرم وعار وکار طفلانه میدانند . به اصطلاح اشتوکبازی های رییس جمهور اوباما نشان میدهد که بازی وشفقت با اطفال نه تنهامایه شرم وعاررهبران نیست بلکه به موازات رعایت حقوق طفل باعث نهادینه شدن حقوق اطفال در ارکان عالی تصمیمگیری کشور ها میگردد.

عکسها ازصفحه توانا

o1
o2
o5
o6
o7

کاری که در اجلاس اخیرسران دول بزرگ درجاپان بیش از همه مورد توجه مردمان کشور های غیربزرگ قرار میگیرد!

مه 27, 2016

کاری که در اجلاس اخیرسران دول بزرگ بیش از همه مورد توجه مردمان کشور های غیربزرگ قرار میگیرد!

جای مردان سیاست
بنشانید درخت
تا هواتازه شود
p2

From left, German Chancellor Angela Merkel, U.S. President Barack Obama, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, and French President Francois Hollande participate in a tree planting ceremony during a visit to the Ise Jingu shrine in Ise, Mie Prefecture, Japan, Thursday, May 26, 2016,  as part of the G-7 Summit. REUTERS/Carolyn Kaster/ Pool

From left, German Chancellor Angela Merkel, U.S. President Barack Obama, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, and French President Francois Hollande participate in a tree planting ceremony during a visit to the Ise Jingu shrine in Ise, Mie Prefecture, Japan, Thursday, May 26, 2016, as part of the G-7 Summit. REUTERS/Carolyn Kaster/ Pool

p5

کابل شهر ارواح

آوریل 28, 2016

در اینکه وقوع حوادث این تصاویر پس از هشت ثور صورت گرفته هیچکس تردید ندارد، اما در اینکه منطره این شهر ارواح محصول کار کیست ؟ هیچکس در حال حاضر چیزی نمیگوید که این تراژیدی قرن 20 میباشد.

8a

8b

8c

8d

8e

8f

کابل شهرتالاب ها ودندآب ها

آوریل 4, 2016

کابل شهریست که از بیکفایتی دولتمردان وبی تفاوتی زمامدارانش، در فصل شگفتن ها و رستن های مرغزاران وزمزمه بلبلان وشگوفه درختان، که با فواران باران بهاران برزمین خدا ارزان میشود،رحمت در آن به زحمت وبلی به بلا و منجلاب سیلاب وگنداب وتالاب مبدل میشود.
توجه تان را به صحنه های درد آور اما درعین حال مضحک زندگی در این شهر جلب میکنم که در این روز ها از شبکه های اجتماعی دنیای مجازی نشر شده است.
داودسیاووش

8345_472357666306547_1057796199492925344_n

67797_1727711740785131_1629606664667556423_n

946193_476248459232934_1704198542389973886_n

947011_1088347777883490_8983851897696263993_n

1504950_867945606661959_2148410529887955756_n

10153632_591204594369094_2452596574723818484_n

11701075_1727711750785130_6070532962974658674_n

11998898_1727711804118458_7458202263129682386_n

12039760_1088373454547589_4048719606325979014_n

12321523_1088347817883486_4448676611955705502_n

12417560_613958305439949_9153859498060237991_n

12472790_1727711817451790_7803819066942438043_n

12804871_834879359989668_7857819789031858693_n

12809713_1005135252912017_2863627107246167965_n

12832519_843948972415737_1684794418758946164_n

12924383_1005135396245336_7415440587891486372_n

12924564_1071351439598840_8278199381847521108_n

12931243_1005135269578682_6178457690686600397_n

12963571_1113135625374806_2016753720619124700_n

b - Copy

b2 - Copy

b3 - Copy

b4-herat - Copy

باران2 - Copy

باران3 - Copy

باران4 - Copy

باران5 - Copy

باران6 - Copy

باران7 - Copy

باران8 - Copy

باران9 - Copy

باران11 - Copy

باران12 - Copy

باران13 - Copy

باران14 - Copy

باران15 - Copy

باران16 - Copy

باران17 - Copy

باران18 - Copy

باران20 - Copy

باران21 - Copy

ترافیک

مارتین لوتر کینگ اسطوره مقاومت مدنی

ژانویه 15, 2016

به بهانه سالروز مارتین لوترکینگ سیمای افسانوی مقاومت مدنی

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m11

فریاد سر های بریده

نوامبر 17, 2015

شماره(253) چهارشنبه 27 عقرب 1394 / 18 نوامبر 2015

10527468_921136967939838_8994116461599066550_n

سیاست های هوایی

نوامبر 10, 2015

شماره 252 چهارشنبه 20 عقرب1394 / 11 نوامبر 2015

خیمه