دخترم! تبرجهل گرفتند به دست/ که درِ مکتب ها را بستند

در اندوه بستن دروازه مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران / دخترم! راست بگو مشکل چی‌ست؟/ که درِ (مکتب) ها را بستند/ تبر جهل گرفتند به دست/ آرزوهای ترا بشکستند/ رسمِ آن زنده‌به‌گوری‌ست، هنوز/ هله، در پهنهٔ پیکار بیا/ فرض عین است تمرّد به خدا/ دخترم! دغدغه بگذار بیا/ تو چراغی! تو نباشی به خدا ذهن تاریخ شود تیره و تار/ دخترم! مشعل آزادی … ادامه خواندن دخترم! تبرجهل گرفتند به دست/ که درِ مکتب ها را بستند

اشرف غنی از تخت ریاست جمهوری تا تخت سماوار هوتل پنج ستاره دوبی هر کجا و در هر وظیفه باشد متهم به حمایت از عامل قتل یما سیاووش شهید مشاور رسانه ای افغانستان بانک میباشد که به میزعدالت دادگاه بین المللی لاهه باید پاسخ گوید

داود سیاووش/ در حالیکه هنوز داغ اتهام حامی عامل قتل یماسیاووش شهید مشاور رسانه ای افغانستان بانک  درپیشانی رییس اداره موسوم به جمهوری سه نفری اشرف غنی فراری میباشد و به  پیشگاه میز عدالت هنوز پاسخ نگفته ، به نوشته اندپندنت فارسی : «یکی از مقام‌های ارشد دولت اشرف غنی به گروه تحقیقاتی که درباره قاچاق پول تحقیق کرده است، گفته که اشرف غنی در … ادامه خواندن اشرف غنی از تخت ریاست جمهوری تا تخت سماوار هوتل پنج ستاره دوبی هر کجا و در هر وظیفه باشد متهم به حمایت از عامل قتل یما سیاووش شهید مشاور رسانه ای افغانستان بانک میباشد که به میزعدالت دادگاه بین المللی لاهه باید پاسخ گوید

26قوس مصادف است به دومین سال موقف گیری زورگویانه حکومت به ضرب الاجل یک ماهه شکایتنامه خانواده یما سیاووش شهید مبنی برشناسایی قاتل از کامره های بانک و (جی پی اس) موتر که امرالله صالح آن را قلدرمنشانه هیاهوی رسانه ای خواند

داودسیاووش/ در حالیکه حکومت و افغانستان بانک به ضرب الاجل یکماهه ده ماده ای 26عقرب تا 26قوس 1399 شکایتنامه خانواده یماسیاووش شهیدکوچکترین وقع نگذاشته و با نیشخند امرالله صالح معاون اول اشرف غنی آن را هیاهوی رسانه ای خواند. خانواده یماسیاووش شهید یک بار دگر در شماره 261 مورخ چارشنبه26 قوس1399 /16دسامبر2020 نشریه ارمغان ملی به حکومت و اداره فرا قانونی موسوم به جمهوری سه … ادامه خواندن 26قوس مصادف است به دومین سال موقف گیری زورگویانه حکومت به ضرب الاجل یک ماهه شکایتنامه خانواده یما سیاووش شهید مبنی برشناسایی قاتل از کامره های بانک و (جی پی اس) موتر که امرالله صالح آن را قلدرمنشانه هیاهوی رسانه ای خواند

تندیس راه مقاومت آرام مهاتما گاندی زینت بخشای مقرسازمان ملل شد

 گرد آورنده : داودسیاووش/ رسانه ها گزارش دادند که انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از تندیس مهاتماگاندی بنیان گذار راه مقاومت مدنی ، روز پنجشنبه 15 دسامبر سال روان در مقر آن سازمان رونمایی کرده از پابندی به ارزش های مدنی اندیشه های گاندی سخن گفت.  درفش تندیس اندیشه های مقاومت مدنی  و انسانی مهاتما اکنون در شرایطی زینت بخش مقرسازمان ملل به مثابه … ادامه خواندن تندیس راه مقاومت آرام مهاتما گاندی زینت بخشای مقرسازمان ملل شد

بی تفاوت ماندن رییس جمهور غنی در موارد ذیل در قضیه شهادت یما سیاووش شهید سوال برانگیزبوده جانبداری و حامی بودن وی را از پروسه کتمان قاتل نشان میدهد.:

سوالاتی را که غنی باید به هاک پاسخ گوید: 1- رییس جمهور غنی میتوانست در نخستین روز حادثه با تشکیل جلسه به اشتراک رییس بانک، وزیر داخله و رییس امنیت ملی به ایشان هدایت دهد که طی دو هفته اول ضرب الاجل تمام کامره ها، بالون فضایی، (جی پی اس) موترو کامره های چهارراهی ها را از تاریخ تقرر یما سیاووش به بانک تا روز … ادامه خواندن بی تفاوت ماندن رییس جمهور غنی در موارد ذیل در قضیه شهادت یما سیاووش شهید سوال برانگیزبوده جانبداری و حامی بودن وی را از پروسه کتمان قاتل نشان میدهد.:

امرالله صالح به دادگاه هاک چهره فردی را که به عنوان متهم قتل یما سیاووش در گروه 11نفری به رادیو تلویزیون دولتی گفته در کامره های افغانستان بانک و (جی پی اس) موتر منفجر شده نشان دهد

رادیو تلویزیون دولتی افغانستان روز 18 حمل 1400از قول امرالله صالح معاون اول رییس جمهور خبر داد که نیرو های امنیتی یک گروه 11نفری اعضای  طالبان را که مسوول بمگذاری و ماین های مقناطیسی و قتل یماسیاووش استند باز داشت کرده است. سوالات از صالح: 1- چهره فردی را که در این گروه 11نفری به قتل یماسیاووش شهید متهم است در کامره بانک و (جی … ادامه خواندن امرالله صالح به دادگاه هاک چهره فردی را که به عنوان متهم قتل یما سیاووش در گروه 11نفری به رادیو تلویزیون دولتی گفته در کامره های افغانستان بانک و (جی پی اس) موتر منفجر شده نشان دهد

اظهارات متناقض کمیته مشترک حکومت ورسانه ها تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در تضاد به اظهارات وزیر داخله و رییس امنیت ملی مبنی بر بازداشت3تن درقضیه شهادت یماسیاووش شهید

رادیوافغانستان ماه جدی1399 خبر داد که جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها تحت ریاست سرور دانش دایر گردیده در آن از قول وزارت داخله گفته شد که 3تن به ارتباط شهادت یماسیاووش توسط وزارت داخله بازداشت شده است. این خبر در حالی منتشر شد که یک ساعت قبل از انتشار آن رییس امنیت ملی به منزل یما سیاووش شهید آمده گفت که : یک … ادامه خواندن اظهارات متناقض کمیته مشترک حکومت ورسانه ها تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در تضاد به اظهارات وزیر داخله و رییس امنیت ملی مبنی بر بازداشت3تن درقضیه شهادت یماسیاووش شهید

مدارک ،شواهد واسناد انکار ناپذیر پنهانکاری قاتل یما سیاووش شهید توسط اجمل احمدی رییس افغانستان بانک ، امرالله صالح ، سروردانش و ارگانهای اداره فراقانونی موسوم به جمهوری سه نفری تحت امر اشرف غنی و عدم بازپرس غنی در گزارش مستند دومین سالروز آن شهید، با مراجعه خانواده اش به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بین المللی هاک

داودسیاووش/ دقیقاً دوسال و اند روز از ساعت 35-7 شنبه سیاهی 17عقرب 1399 /7نوامبر 2020 میگذرد که یماسیاووش شهیدمشاور رسانه ای افغانستان بانک با انفجار موتر افغانستان بانک در یک توطیه مرموز طوری به شهادت رسید که رییس بانک  پس از انفجار به پایگاه هوایی بگرام فرار نموده دفترش را مهر و اجازه پاسخ گویی به هیچ یک از مقامات بانک ، به هیآت حقیقت یاب … ادامه خواندن مدارک ،شواهد واسناد انکار ناپذیر پنهانکاری قاتل یما سیاووش شهید توسط اجمل احمدی رییس افغانستان بانک ، امرالله صالح ، سروردانش و ارگانهای اداره فراقانونی موسوم به جمهوری سه نفری تحت امر اشرف غنی و عدم بازپرس غنی در گزارش مستند دومین سالروز آن شهید، با مراجعه خانواده اش به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بین المللی هاک

اندردعوای خون یما سیاووش شهید:دو سال ناله کنم آه و دَربه دَر گردم/غنی و اجمل از آن بی خبر، خدا شاهد

داودسیاووش/ یما نمیرود از یاد من، خدا شاهد/ ندا کند به من هر دم ندا، خدا شاهد/ بگویدم ببرید قاتلم به دادگه هاگ/ به میز عدل بکش قاتلم ، خدا شاهد/ هزار جوشن اگر قاتلم بپوشد دان/ چو موم ز خون من  نرم شود، خدا شاهد/ گدازد و بشود عدل آن زمان جاری/ به حکم قاضی دوری زمان ، خدا شاهد/ دو سال ناله کنم … ادامه خواندن اندردعوای خون یما سیاووش شهید:دو سال ناله کنم آه و دَربه دَر گردم/غنی و اجمل از آن بی خبر، خدا شاهد

ازترکش صدای انفجار ساعت 7/35بامداد آن شنبه سیاه تاکنون ، طی دوسال و 16 روز پس از شهادت یماسیاووش شهید به کرات میپرسیم که : چرا غنی…؟ چرا اجمل…؟ چرا صالح…؟چرا دانش…؟ اما پاسخ این چرا ها را درپای خون آن شهید نه تنها کسی نداد بل حکومت وقت برضد آن موقف گرفته دروازه عدالت را به رویم بست؟ کجا روم؟ چه کنم؟ عرض خود کی را گویم؟

داودسیاووش / ما میپرسیم:/ 1چرا اجمل کامره های بانک و (جی پی اس ) موتر را مخفی کرد؟ 2چرا اجمل به هیأت پارلمان و رسانه ها پاسخ نداد؟ 3چگونه اجمل یماسیاووش شهید را با اصرار و صمیمانه بدون شناخت قبلی به بانک جذب کرد؟ 4چرا پس از انفجار موتر بانک اجمل دفترش را مهر نموده به بگرام گریخت و به هیچکس در بانک صلاحیت نداد … ادامه خواندن ازترکش صدای انفجار ساعت 7/35بامداد آن شنبه سیاه تاکنون ، طی دوسال و 16 روز پس از شهادت یماسیاووش شهید به کرات میپرسیم که : چرا غنی…؟ چرا اجمل…؟ چرا صالح…؟چرا دانش…؟ اما پاسخ این چرا ها را درپای خون آن شهید نه تنها کسی نداد بل حکومت وقت برضد آن موقف گرفته دروازه عدالت را به رویم بست؟ کجا روم؟ چه کنم؟ عرض خود کی را گویم؟