Archive for the ‘سیاسی’ Category

چرا افغانستان در مناظره هیلاری کلنتون و دونالد ترامپ جای نداشت؟

سپتامبر 27, 2016

k

نوشته: داود سیاووش
درحالیکه پای امریکا از آغاز حملات یازده سپتمبر تا کنون در باتلاق افغانستان بند میباشد،در مناظره دو کاندیدا ریاست جمهوری امریکا به موضوع جنگ افغانستان هیچگونه تماس مستقیم گرفته نشد. هردو کاندیدا به مسایل کوریای شمالی ، ایران،عراق و … چسپیدند اما در قضیه افغانستان به استثنای یک بار که آن هم به طور ضمنی هیلاری کلنتون از همکاری اعضای ناتو در حمله بر طالبان پس از یازده سپتمبر یاد آور شد ، در سایر موارد مناظره اصلا افغانستان جا نداشت. هر چند مناظره های دیگر ی نیز میان دو کاندیدا در راه است اما عدم دلچسپی ترامپ و هیلاری کلنتون در این مناظره به دو مفهوم درک میشود. یکی آنکه افغانستان از چشم امریکا افتاده و اصلا موضوعی بنام افغانستان در اجندای هر دو کاندیدا مطرح نیست و دوم آنکه شاید موضوع افغانستان به حدی به نقطه حساس رسیده باشد که پرداختن به آن در این لحظه از نظر منافع ملی امریکا برای هر دو کاندیدا ضرور نبوده باشد و با این حال در حالیکه حامد کرزی 14 سال در کاسه امریکا غذا خورده و اکنون مقارن این مناظره میگوید: اگر طالبان پای پیاده می آیند چرا ما با طیاره امریکایی برویم . خیلی مفهوم واحدی را به موضعگیری سرد هر دو کاندیدا در رایطه به افغانستان به هم میرساندوبه سوالاتی در اذهان جواب تداعی میکند که چرا در زمان زمامداری اش( به قول جنرال داود احمدی فرمانده پولیس لوگر که در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشت) رییس جمهور پیشین افغانستان در زمان ریاست جمهوری خود هیچ نوع عملیاتی را در منطقه زرغون شهر اجازه نمی داد و به پولیس لوگر و ارتش کتبی دستور داده بود که علیه این مرکز عملیات نکنند، در حالیکه به گفته این فرمانده در آن اردوگاه مربیان پاکستانی به حدود 200 عضوگروه طالبان عملیات انتحاری، تاکتیک جنگ چریکی و شیوه تبلیغات را آموزش میدادند و از همین جاست که مفهوم تقاضا کرزی از رابرت گیتس مبنی بر این که ایتلاف شمال خطرناکتر از طالبان برای حکومتش میباشد و باید در مبارزه با آنان امریکا با وی کمک کند را به درستی فهمید.
ساده لوح ترین سیاستمداران در این بازی کسانی را میتوان خواند که با وجود این همه سیاست های روشن ،مولانای سیدخیل ، جنرال داود، مطلب بیگ و سایر کدر های نظامی ایتلاف شمال را در بدل یک رتبه اعزازی و چند روز تکیه دادن به کرسی معاونیت به کشتن دادند. هیچ عقل سلیم قبول نمی کند که طالب نمایی و امریکایی ستیزی های روز های اخیر کرزی بدون اذن و اجازه امریکا صورت گرفته باشد. وقتی رسانه های پر قدرت امریکایی و اروپایی صدای ضد امریکایی و طالب نمایی حامد کرزی را به آواز بلند بوق میزنند و روزانه چند صد نفر به دیدنش در قصر جوار ارگ رفته از وی حمایت میکنند این مساله نشان میدهد که بازی های دیگری در کار بوده زیر کاسه نیم کاسه هایی میباشد که در نتیجه آن به گفته کرزی( بچه فلم) را پس از دو سال پشت دروازه ماندند، جمعیت را در انتخاب جانشین پروفیسور ربانی دچار بحران ساختند،خط بنیاد مسعود را از حمایت حکومت وحدت ملی جدا کردندو با این حال حکمتیار را در حالی وارد صحنه ساختند که خواهان اردو گاه ده هزار نفری در اطراف کابل تحت عنوان اسکان مهاجرین برای هواخواهان و طرفدارانش میباشد.
قرار گرفتن کرزی در خط حمایت اشکار از طالبان و ایستادن اشکار اشرف غنی در کنار حکمتیار که آن رااحمد ولی مسعود ایتلاف میخواند نه پروسه صلح، با پارچه پارچه شدن صفوف جمعیت،شورای نظار و حزب وحدت در موضوع به خاک سپردن امیر حبیب الله کلکانی و همایش خونین جنبش روشنایی معما های مبهمی را در روزهای آینده جلو چشم ناظرین سیاسی ترسیم میکند.
قدر مسلم آن است که بازی چند گانه و ماهرانه پاکستان در وجودطالبان و حمایت کرزی از آنان و حزب اسلامی و حمایت غنی از آنان با حمله از پاکستان بر کشمیر هند و رزمایش روسیه و پاکستان در دره خیبر را همزمان با اخطار( جنگ آب )هند بر ضد پاکستان و طرح این سوال مودی در مجموعه عمومی سازمان ملل که چرا ملا هیبت الله در لیست سیاه سازمان ملل قرار ندارد را ، نباید ساده گرفت.
آنچه امریکا را در منطقه به سرگیچی مبتلاساخته پرداختن کفاره فرمایشات بوش به (زل ) است که گفته بود: (کرزی را به رهبر ملی تبدیل کن) و اکنون امریکا نتیجه همان سیاست کشت شده ای را در منطقه درو میکند که حتا کاندیدا های آینده ریاست جمهور ی توان پرداختن به آنرا در مناظره شان ندارد.

آخرین فوسیل عهد جنگ سرد درافغانستان درهم شکست

سپتامبر 24, 2016

نوشته : داودسیاووش
در حالیکه منطق وجودی و اهمیت کاری (آی -اس -ای )برای امریکا در شرایط تقابل پکت های وارسا و ناتو و حمله شوروی بر افغانستان در تقویه گروههای بنیادگرا در جنگ افغانستان بود، با سقوط شوروی و جا خالی نمودن این معادله به تقابل غرب با دهشت افگنی و افراط گرایی، پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفت که از یکطرف مجبور است جواب اعترافات پرویز مشرف را به غرب بدهد که گفته بود: القاعده، طالبان، حقانی، اسامه و ایمن الظواهری قهرمانان پاکستان میباشند و از جانبی سند واضح جدایی از خط بنیادگرایان و دهشت افگنان را در شرایط فعلی به امریکا ارائه کند.
پاکستان در سالهای پس از حملات یازده سپتمبر بر برج های تجارت جهانی ، امریکا را از دو طرف تحت فشار قرار داد، از یکطرف با جنگ نیابتی زانوی امریکا را در میدان افغانستان خم کرد و از جانب دیگر با نفوذ لابی ها و طرفدارانش در وجود ستون پنجم کارایی، برش و قاطعیت دستگاه دولت را در مبارزه با طالبان و شبکه حقانی و تندروان و دهشت افگنان پایین آورد و اینک میخواهد با قربانی نمودن حکمتیار به صفت مُهره سوخته این بازی ، از یک جانب خود را بری الذمه در میدان جدایی از بنیادگرایان اعلام کند و از جانب دیگر با اجرای رزمایش نظامی مشترک با روسیه که در تاریخ آن کشور سابقه ندارد به نحوی منیت خود را به رخ امریکا کشیده بار دیگر ایالات متحده را مجبور به پرداخت جزیه به خود سازد.
با حمله ناگهانی از قلمرو پاکستان به هند در مرز با کشمیر و مانور نظامی طیارات هند در سرحد با پاکستان از یکطرف مانور و رزمایش مشترک با روسیه را جوابی برای مانور هواپیماهای هندی میتوان دانست و از طرفی با اتخاذ موضع مشترک دولت افغانستان در سازمان ملل با همآهنگی اظهارات سناتوران امریکایی ترسیم خط جدایی از غرب را در آن میتوان خواند.
مطرح شدن این سوالات در مجمع عمومی سازمان ملل از طرف دولت افغانستان که شورای کویته در کجاست؟ اسامه در کجا کشته شد؟ و… و اظهارات سناتور باب کراکر در جلسه استماعیه مجلس سنا مبنی بر اینکه پاکستان با امریکا همیشه برخورد دوگانه داشته هرگاه با جدیت در همآهنگی قرار گیرد ستون فقرات نظامیان پاکستان و آی اس آی را خواهد شکست.
هشدار اولسن به پاکستان در مجلس سنا مبنی بر اینکه اسلام آباد دو انتخاب دارد: اقدام علیه افراط گرایان و یا انزوای بین المللی، مانند صدای ریچارد ارمیتاژ در آستانه حملات یازده سپتمبر بر برج های تجارت جهانی به گوش میرسد اما از اینکه دوره کار بارک اوباما به پایان رسیده و اولسن نیز در اواخر مأموریت اش چنین ایقاظ را مطرح مینماید بیشتر آنرا برخورد عکس العملی، روزمره و یکبار مصرف میتوان به شمار آورد، چون هیچ یک از دو کاندیدان جدید ترامپ و هیلاری کلینتون، هنوز سیاست واضح شان را در رابطه به جنگ افغانستان ابراز نداشته اند.
تفاوت های رییس جمهور غنی و کرزی در رابطه به پاکستان
پاکستان در وجود احساسات و عواطف قومی رییس جمهور پیشین حامد کرزی توانست بخش بزرگی از طرفداران و لابی هایش را از زوایه قومی به صفت ستون پنجم در بدنه دولت افغنستان نفوذ دهد و از جانبی با تحریک غیر مستقیم احساسات کرزی توسط این لابی ها رابطه افغانستان را با امریکا خراب سازد، در حالیکه از جهت مستقیم گاهی رییس جمهور کرزی را فیل مرغ خطاب نمود و زمانی تحفه انارش را نپذیرفت.
اما رییس جمهور غنی بر خلاف کرزی در حالیکه در روز های اول کارش شیفته و فریفته رهبران اسلام آباد شده بود و از سر شوق و یکه راست تا چونی راحیل شریف شتابان سفر کرد، با ملاحظه برخورد دوگانه پاکستان در اولین اقدام دروازه های افغانستان را از مسیر دو کشور ایران و چین طوری باز نمود که پاکستان را از جا تکان داد و تا آن حد پاکستان را ناراحت ساخت که خواجه حافظ وزیر دفاع پاکستان رییس جمهور غنی را یک بانکدار خواند، نه سیاستمدار.
ضعف کارخانگی رییس جمهور غنی در این مرحله حساس
رییس جمهور غنی با عدم اجرای کارخانگی دو سال حکومت وحدت ملی از یکطرف بنیاد اعتبار دکتر عبدالله و تیم اش را برباد داد و از جانبی خود را در موقعیت خیلی خطرناک سیلاب سیاسی قرار داد.
در بازی وارد کردن حکمتیار در برابر جمعیت و تحریک احساسات مردم با عدم توافق به دفن رسمی امیر حبیب الله کلکانی رییس جمهور غنی دل به دریا زده به سوی توفان در حرکت است. دو سال حکومت وحدت ملی بدون دستآورد کشور را در موقعیتی قرار داده که حتا پهلو نشینان رییس جمهور غنی اکنون گوشۀ چشم و ابرو به سوی حامد کرزی به صفت الترناتیف مرحله بعدی دارند و از سوی دیگر هرگاه پروفیسور سیاف در جایگاه برهان الدین ربانی وارد صحنه شود و رهبری مجاهدین را در جمعیت بدست گرفته با حامد کرزی در ائتلاف قرار گیرد با توجه به اختلافی که امریکا با حامد کرزی دارد پاکستان یکبار دیگر نزدیکی تاکتیکی خود را با کرزی تأمین نموده گلیم رییس جمهور غنی و دکتر عبدالله را از صحنه سیاست برخواهد چید و فصل جدیدی از کشمکش ها، جنگ ها و بازیهای آی اس آی مانند دهه 90 در افغانستان آغاز خواهد شد.
حتا اگر رییس جمهور غنی و عبدالله از این آزمون مؤفق بدر آیند بازهم حکمتیار مانند ملا آغا جان معتصم بار دوش حکومت افغانستان خواهد ماند و با مصارف گزاف مهمانخانه ها، اقامتگاه ها و بازمانده هایش کمر اقتصاد مبتنی بر گدایی از جهان دولت افغانستان را شکسته هیچ سودی به نفع صلح و امنیت نخواهد کرد، چون صلح در افغانستان اکنون با معجزۀ هیچ رهبر تأمین نخواهد شد و حکمتیار با اعضای حزبش که سالها در ساختار دولت افغانستان بر چوکی های قدرت تکیه زده اند در خواهد افتاد وبا ماجرای پرونده لیست سیاه سرخط رسانه ها بوده در بهترین حالت در حالیکه سایر فوسیل های بنیادگرایی افغانستان در نظام طرفدار خط غرب حل شدند، آخرین فوسیل بنیادگرایی جنگ سرد نیز پس از 16 سال نعره های ضد امریکایی در هاضمه جهان آزاد به مرحله کتابولیزم رسیده در هم خواهد شکست.

دیکتاتوری در نقاب دموکراسی

سپتامبر 17, 2016

به بهانه روز جهانی دموکراسی
نوشته داود سیاووش
توقع انسانها در جوامع از دولت ها به موازات اعلام خطوط کلی اهداف شان شکل میگیرد. از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری که یا به بهانه گویا (عدم رسیدگی وپختگی مردم به مرحله رشد لازم شعور سیاسی ) چون حکومت داود خان یا به بهانه (اتخاذ سیاست دولت کارگری در رژیم های پس از هفت ثور) و یا به موازات (درک افراطی از مفهوم امت مسلمه با تنزیل شأن و شوکت حکومتداری از مقام جمهوریت به سطح امارت ) از دموکراسی انکار میشود هیچکس توقع مفاهیم آزادی بیان، مردمسالاری، جامعه مدنی، تفکیک قوای ثلاثه را نداشته و هیچگونه گلایه و شکوه و شکایتی از آن نظام ها بنابر خصلت شان در این زمینه نزد مردم وجود ندارد.
اما گلایه و شکوه و شکایت از روزی و از لحظه یی آغاز میشود که پای جهان آزاد به کشوری چون افغانستان باز میشود و اهداف و برنامه های جوان پسند و مدنی مردمسالاری، تفکیک قوای ثلاثه، آزادی بیان، جامعه مدنی، تساوی حقوق زن و مرد و… را بلطبع در اذهان تداعی و زنده میسازد. حضور جهان آزاد در وجود این شعار ها چنان توقعات مردم را ارتقاء بخشیده و بالا میبرد که در آرزوی رسیدن به چنان ستاندارد های بلند عطش و اشتهای سیری ناپذیری در مردم به وجود می آورد.
لیکن بحران و تراژیدی در چنین وضعیت از لحظه یی آغاز میگردد که به ضرب المثل مردم (از زیر پلو مُلی می بر آید ) و سیمای افراطی ترین قوم پرستان و قبیله گرایان و عبدالرحمن خانی ها و منکران تاریخ از زیر نام دموکراسی و از مکتب مردمسالاری سر بلند میکند . این همان اشتباهیست که شوروی نیز در افغانستان مرتکب شد چون شوروی ها نیز میخواستند یک قوم خاص را در دولت افغانستان از بیروی سیاسی تا سازمان اولیه مستولی و حاکم سازند که پس لرزه آن نظام را به قهقرا وبحران وسقوط برد.
وقتی جهان آزاد با اندیشه سرکوب دهشت افگنی و مبارزه با تروریزم در افغانستان با طیارات بی 52 وارد میشود خیلی دلچسپ است که در فردای سقوط طالبان افغان امریکایی نماینده بزرگترین دموکراسی جهان در کتاب «فرستاده» می نویسد:
«من مثل بسیاری نسبت به طالبان خوشبین بودم.» (ص 84 کتاب فرستاده)
و دلچسپ تر از آن رازیست که افشأ میشود که در آن کرزی از رازی پرده بر می دارد که طالبان در نظر دارند او را به صفت نماینده خود در سازمان ملل تعین کنند. (ص 96 همانجا) و دلچسپ ترین بخش دیگر آن وقتی به ملاحظه می رسد که افغان امریکایی نماینده امریکا با روایت معیاری سازمان سیا در مورد افغانستان به بهانه اینکه گویا :اینجا یوگوسلاویا نیست مخالفت میکند و دوست نزدیک اش کرزی که به حمایت افغان امریکایی نماینده امریکا در افغانستان به قدرت رسیده در دوره بعدی با هولبروک که سابقه کار در یوگوسلاویای سابق را دارد حتا تا سطح مخالفت شخصی پیش میرود و بایدن را از سر میز قابلی پلو ناراحت ساخته مجبور به ترک سفره میسازد، اما با مک کریستل رابطه دوستی برقرار میکند.
دلچسپ ترین نمونه دیگر کار معمار دموکراسی در افغانستان آنست که جهان آزاد ستار سیرت را با 9 رأی در برابر 2 رأی کرزی از صدر حکومت مؤقت کنار کشیده، حامد کرزی را با 2 رأی پیروز اعلان میکند و دموکراسی افغان امریکایی نماینده امریکا در افغانستان با زور فرساژ های هوایی بر فراز خانه جنرال دوستم در شبرغان، خانه برهان الدین ربانی در وزیر اکبر خان و ترساندن اسماعیل خان در هرات تحقق می یابد که خیلی خنده آور است. اینجاست که میتوان به جرأت و صراحت نتیجه گرفت که اصلاً این تشکل و اتحاد به وجود آمده نه تنها دموکراتیک نبوده بلکه ضد دموکراسی میباشد که باید قصر سفید مسوولان خود را در افغانستان در چنین موارد مورد بازپرس قرار دهد.
در هیچ فصل کتاب (فرستاده ) دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی بیان، مردمسالاری و دفاع از حقوق اقلیت ها و زنان در متن تعاملات و معاملات قرار نداشته بلکه در حاشیه و خود بخودی چون سر زدن سبزه در هنگام بهار سر بلند کرده است.
کسانیکه کتاب «فرستاده» را خوانده اند به خوبی میدانند که اصلاً به معاملاتی که پس از یازده سپتمبر به رهبری خلیلزاد در افغانستان جریان داشت ساختار نظام بر مبنای بازی های تطمیع، تخویف و فشار مطرح بودند نه روند نورمال دموکراسی.
سیر حوادث بعدی دلگیر کننده تر و ناراحت کننده تر از ماجرای تشکیل اداره مبتنی بر دموکراسی در افغانستان است. به رسوایی کشیدن رقابت انتخاباتی کرزی با قانونی، سر و صدای کرزی با گالبریت در جریان انتخابات، آمدن سرمنشی سازمان ملل به کابل و بلند کردن دست کرزی به عنوان پیروز، رسوایی انتخابات بدون نتیجه اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله، عدم تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی در شش ماه اول، محاصره پارلمان توسط نیرو های نظامی در دوره حامد کرزی، انکار 9 ماه حکومت حبیب الله کلکانی از لحاظ زمانی توسط اشرف غنی، عدم دسترسی رسانه ها به اطلاعات، تنگ شدن جاده آزادی بیان و توقف بسیاری رسانه های آزاد در دوره اشرف غنی، فشار شورای امنیت بر تلویزیون طلوع و سایر رسانه در زمینه یکدست شدن اخبار فرمایشی، معاملات پنهانی با برخی کدر های شمال ، طالبان و حزب اسلامی حکمتیار دور از انظار مردم، جعل کاری در قانون اساسی، ادامه خارج وقت قانونی کار ولسی جرگه، عدم اصلاح نظام انتخاباتی، عدم توزیع شناسنامه برقی، زمینه سازی برای مواجه ساختن جنرال دوستم با تاجک ها در قضیه به خاک سپاری امیر حبیب الله کلکانی، اجازه دادن به تبلیغات تمامیت خواهی قومی عده یی از رسانه های تصویری همزمان با تحت فشار قرار دادن رسانه های رقیب شان، محدود ساختن ساحه فعالیت رسانه های چاپی و صوتی با ممانعت های قصدی اداری دیوانسالاری، انکار از شنیدن خواسته های مدنی جنبش روشنایی و عدم جلوگیری از بوقوع پیوستن فاجعه حمله انتحاری به دمونستراسیون نافرمانی مدنی جنبش روشنایی، ترویج حس نفرت و نفاق میان اقوام با هم برادر و استفاده افزاری حکومت از آن، جان به لب رسیدن معاون اول رییس جمهور از غصب صلاحیت هایش توسط رییس جمهور، شکوه و شکایت رییس اجرائیه از عدم ملاقات رییس جمهور طی سه ماه با وی، شکستاندن قلم نماینده یوناما به رسم اعتراض بر فساد جاری در دولت افغانستان، نشان دادن بکس نماینده سازمان ملل به حاضرین جلسه مبنی بر اینکه با همین بکس و از طریق پول کدر ها در وزارت داخله مقرر میشوند، به غلیان آوردن قصدی احساسات مردم با عدم توافق به دفن حبیب الله کلکانی، نفوذ دشمن در حمله بر ریاست ده، سقوط کندز، وجود مکاتب خیالی، افشای توزیع پیسه های سیاه میان رییس اجرائیه و رییس جمهور، عدم جلوگیری از حمله بر تلویزیون طلوع با وجود اطلاع قبلی، سبکدوشی والی پکتیکا و معاون والی هلمند بخاطر افشاگری هایشان، سر به مهر ماندن قضیه سی دی که ظاهر قدیر مدعی افشای آن بود، بستن دروازه دفتر نمایندگی یونیسکو به بهانه عدم توانایی دولت به پرداخت 20 هزار دالر کرایه به آن در پاریس، خاموش ماندن ماجرای اجرای تفاهمنامه امنیت ملی با آی اس آی، خاموش ماندن ادعای فاروق وردک مبنی بر رد و بدل شدن چند میلیون دالر در امضای تفاهمنامه امنیت ملی با آی اس آی، مجبور به استعفا ساختن نور الحق علومی طوریکه در استعفا نامه اش تذکر رفته، مجبور به استعفا شدن رحمت الله نبیل، استعفای مرموز داودشاه صبا، امضای تفاهمنامه دندغوری و سپردن آن منطقه به طالبان که به قول لوی درستیز، پاکستانی ها در آنجا با دولت می جنگیدند، دست خالی برگشتن هیئت افغانستان از کنفرانس وارسا و عدم کارآیی کمیسیون عدلی و قضایی که به عنون تحفه به آن کنفرانس برده شد، عدم دستگیری و مجازات عاملان تقلب انتخابات ریاست جمهوری و…
که با این شرایط در سالگرد روز جهانی دموکراسی و همزمان نزدیک شدن پایان دوره دو ساله حکومت وحدت ملی با عدم اجرای تعهدات رییس جمهور و رییس اجرائیه هرگاه در افغانستان سال 2016 از دموکراسی و مردمسالاری حرف بزنیم شاید یک گزافه و مضحکه یی بیش نباشد ، چون از یکطرف با سپردن کنترل اکثر ولایات به طالبان دولت شرایط تطبیق قوانین عنعنوی و عشیروی و عرفی و قبیلوی را در اکثر ولایت جنوب افغانستان مساعد ساخته و از جانب دیگر با آوردن حکمتیار در کابل و تقابل و تخالف حضرت مجددی، پروفیسور سیاف، دکتر عبدالله و بسیاری قوماندانان ائتلاف شمال باآن با اشتعال جنگ به خصوص در شمالی آخرین میخ بر دموکراسی نام نهاد افغانستان کوبیده خواهد شد و این شعر حافظ در منصه اجرا قرار خواهد گرفت:
این چه شوریست که در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد
پسران را همه بدخواه پدر می بینم
اسب تازی شده مجروح به زیر پالان
طوق زرین همه در گردن خر می بینم

استفاده ناسنجیده از کمک های جهان در افغانستان

سپتامبر 15, 2016

نوشته محمد داود سیاووش
بعضا چنان به نظر میرسد که زمامداران افغانستان در مرحله وفور و فوران کمکهای جامعه جهانی حتی به اندازه رییس یک خانواده کوچک نیز استعداد سازماندهی و تنظیم امور اقتصادی را نداشته اند و اولویتهای کشور را ضایع کرده اند که مثالهای آن را در ذیل بر میشماریم:
1-در سده های 60 و 70 خورشید ی منازلی که در شهر کابل به فروش میرسید داشتن تیلفون و نل آب یکی از مزایای آن به شمار میرفت و حتی در سند فروش از آن تذکر به عمل می آمد و بهای فروش را افزایش میبخشید.در برخورد به احیای شبکه تیلفون در شهر کابل، نخست تیلفونهای خیلی قشنگ برای استفاده عموم در کنار جاده ها و خیابانهای شهر نصب شد و همزمان تمدید لین شبکه دیجیتال با کندن کاری جاده ها و خیابان ها روی دست گرفته شد و در جوار منازل مسکونی و بلاکها لین های زیرزمینی شبکه دیجیتال با مصارف گزاف تمدید شد.اما بلافاصله پروسه توزیع تیلفون های همراه و انترنت بیسیم چنان انکشاف داده شد که اکنون آن مصارف تمدید لین های دیجیتال و نصب تیلفون های مقبول خیابان ها یک چیز اضافی و یک مصرف بیجا به نظر میرسد.
2- در پروسه برقی سازی به عوض احداث بندهای آبگردان و احداث نیروگاه های بزرگ برق در کشور جنراتور های دیزلی به شکل یک بار مصرف با مصارف گزاف در شرایطی وارد شد که مواد سوخت آن از خارج وارد میشد. در حالیکه آب های افغانستان به کشورهای همسایه به هدر میرود.
3- به عوض رشد و انکشاف صنایع کوچک در کشور تورید مواد مورد ضرورت از کشورهای همسایه صورت گرفت که اکنون در نتیجه آن افغانستان به مارکیت اموال استهلاکی کشور های همسایه مبدل شده و در بخش ادویه حتی یک فاجعه در جریان است.
4- به عوض تمدید راه آهن ووصل بنادر شیرخان ،حیرتان،آقینه ، تورغندی، اسلام قلعه، سپین بولدک در داخل کشور به هم و اتصال این بنادر به همدیگر و ارتباط دادن آن بنادر به شبکه های راه آهن جهان، به ترانسپورت موتری آن هم از بنادر یک کشور همسایه یعنی پاکستان اکتفا شدکه اکنون مردم با هر بار اخم شدن پیشانی نظامیان پاکستان ضربه آن را در بالای دسترخوان خود مشاهده میکنند.
5- تکنالوژی چاپ روزنامه ها، جراید و مجلات طوری انکشاف داده نشد که روزنامه های افغانستان ساعت هشت صبح از بدخشان تا بلخ و فاریاب و از هرات تا قندهار و هلمند و فراه و پکتیا و تورخم بالای میز هر کارمند دولت قرار میگرفت و از تحولات کشور باخبر میشد.
6- در یک کشور زراعتی چون افغانستان آرد از قزاقستان و پاکستان وارد میشود که خیلی ننگین و شرم آور است.
7- تاسیسات استخراج نفت و گاز در شمال کشور احیا نگردید و انکشاف داده نشد که اکنون حتی در یک ماه قیمت گاز وارداتی از 40 افغانی به 60 افغانی صعود میکند و هیچکس جلو آن را گرفته نمی تواند.
خلاصه ودر یک کلام، در حال حاضر افغانستان را این دولت مردان به کشوری مبدل نموده اند که حتا نمک و آرد و روغن و بوره و چای و تیل خود را از خارج وارد میکند و همزمان خودشان با آخرین مودل موتر ها در شهر کابل و ولایت در انظار عامه خودنمایی میکنند. سوالی که نزد اکثریت مردم افغانستان وجود دارد اینست که در گزینش و حمایت و پیش کشیدن این کدر های پس از سقوط طالبان چه معیار هایی نزد جامعه جهانی وجود داشت که چنین افراد بیکفایت را بر شانه ملت بار نمودند . چنان به نظر میرسد که این دولتمرادان با وجود ادعا و مدعا های بلند بالای شان از شمار کم استعداد ترین رهبران در میان کشورهای عقب مانده میباشند.
در تازه ترین مورد وقتی هندوستان حاضر میشود یک میلیارد دالر به افغانستان کمک کند، رهبری کشور موافقه میکند که این مبلغ در چندین چشمه به مصرف برسد که با این حال چنان در شنزار تشنگی اقتصادی کشور قطره قطره چوش خواهد شد که هیچ اثر ی از آن باقی نخواهد ماند و کشور کماکان تشنه کمک خواهد بود. در حالیکه رهبری کشور باید از دولت هندوستان بخواهد که همین یک میلیارد دالر را حد اقل در بخش قوای هوایی افغانستان کمک نماید تا چند سال بعد افغانستان دارای پوتاانسیل دفاع از آسمان کشور گردد.
این رهبران به کلان های خانواده های فقیری میمانندکه در خانه شان هیچ ندارند و وقتی مبلغی از جایی برایشان کمک میشود از فرط ذوق زدگی آن رابا خرید یک متاع لوکس که هیچ موردی در خانه ندارد به مصرف میرسانند.

از جذبه ها و هیجانات عقب میز خطابه تا آرامیدن در خلوت میز کار رییس جمهور!

سپتامبر 6, 2016

نوشته : داود سیاووش
اگر یک درصد جذبه ها و هیجاناتی را که رییس جمهور غنی هنگام سخنرانی بالای ستیژ خطابه نشان میدهد در خلوت دفتر بالای مسوولان امنیتی تبارز دهد به مسوولیت میتوان گفت که امنیت شهر کابل در یکروز تأمین خواهد شد .
اشرف غنی با همین جذبات و هیجانات روی ستیژ که حتا صدایش گاهی دو رگه میشود ، باید در گوشه خلوت دفترکارش یخن مسوولان امنیتی را بگیرد، چشمانش باید به اعماق چشمان مسوولان امنیتی خیره شود و آنگاه فریاد بکشد که : ای بیکفایتان، ای بیصلاحیتان، ای ناتوانان، ای بزدلان، ای نفوذی های دشمن !
وقتی پول و امتیازات فوق العاده از دولت میگیرید،
وقتی موتر های آخرین مودل از دولت میگیرید،
وقتی پرسونل کافی از دولت میگیرید،
چرا جلو حادثات را قبل از وقوع گرفته نمیتوانید و چرا اینهمه صدای انفجار و انتحار از هر گوشۀ شهر شنیده میشود؟
در این حال اشرف غنی باید دو سوال را در برابر این مسوولان قرار دهد که:
یا با دشمن ارتباط دارید و یا کفایت کاری ندارید.
اگر رییس جمهور غنی چنین هیجانات و چنین مطالبات را از مادونانش نشان نمیدهد خودش از نظر مردم زیر سوال است.
مردم میپرسند:
اگر با اینهمه امکانات و پرسونل ، هرگاه مار آستینی و ستون پنجمی به حمایت رهبری کشور در ارگان های امنیتی وجود نداشته باشد چگونه ممکن خواهد بود که موتر های مملو از بمب و مواد انفجاری از دروازه های شهر تا شاه شهید، کمپ خارجی ها، دم دروازه وزارت دفاع، جوار اداره امور، پارلمان ، پاملرنه ، ریاست ده و سایر نقاط شهر برسد و اینهمه عملیات موفقانه اجرا شود؟
مردم میپرسند:
وقتی حکومت نمیتواند مطابق بند 3 ماده 75 قانون اساسی در تأمین نظم و امن عامه تدابیر اتخاذ کند، چرا استعفا نمیکند؟
حالا به وضاحت قابل درک است که چگونه پارلمان را با به سر رسیدن دوره کار ولسی جرگه زخمی ساختند و چگونه حکومت وحدت ملی خارج تعریف قانون اساسی را بر شانه های مردم تحمیل نمودند و چگونه مردم را با انفجار، انتحار و مشکلات اقتصادی و بیکاری و ناچاری مستضعف ساختند تا مطیع و فرمانبردار تحت ستم دستگاه حاکم جان بکند.
این واعظانی که روزگاری به مردم لکچر هایی در باره انواع اداره های استبدادی و توتالیتر ارایه میکردند و از طریق رادیو ها با زبان دراز کارشناسانه از بی کفایتی وانواع مظالم حکومت ها بر مردم شکوه و شکایت داشتند حالا چگونه خودشان نظربه بدترین نظام های افغانستان بی کفایت تر، بی صلاحیت تر، ناتوان تر و در عین حال مستبد تر اند.
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند

عیار خراسان را عیاران زمان با اعزاز و اکرام به خاک سپردند

سپتامبر 4, 2016

t11
نوشته داود سیاووش
در تاریخ ادبیات افغانستان معاصر،استاد خلیل الله خلیلی آن نویسنده چیره دست و قلم به دست توانایی میباشد که با نوشتن داستان تاریخی عیاری از خراسان سیمای سیاسی و اجتماعی امیر حبیب الله خادم دین رسول الله را در هیات یک عیار با صفا و مومن با خدا به مثابه حقیقت اظهر من الشمس به تصویر کشید. قلم سحار استاد در این جولانگه چنان طیران وطغیان نمود که مطالعه داستان عیاری از خراسان چون رعد در قلمرو ادب دری فارسی پیچید وبه سان شعله بیداری شعور روشنفکران ، هفت آسمان به خواب رفته ابجدخوانی مسخ تاریخ را به آتش کشیده ، اولین بار توفان احساسات داعیه دفاع از شهادت مظلومانه امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یاران با صفا و با وفایش را به غلیان آورد.
به همینسان در تاریخ سیاسی افغانستان دکتر نجیب الله احمدزی با آنکه از تبار مخالفان امیرحبیب الله بود

نخستین بار با صدای بلند اعتراف کرد که:من از جمله کسانی نیستم که : (در تاریخ آشتی اعلان میکردند ، قسم یاد میکردند ودر قرآن امضا میکردند وباز مردمه میخواستند ومیکشتند.)
و اینک گورخونین آن شهیدان مظلوم امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یارانش در روشنایی این اسناد تاریخی توسط کسانی ردیابی و پیدا شد که همچون ابومسلم خراسانی، یعقوب لیث صفار و سمک عیار بر مبنای آیین جوانمردان، فتوت و اقتضای عیاری مبتنی بر مروت و ایثار و فداکاری و یاری مظلومان و راستگویی، رازداری، استغنا، پاکی، دلیری و وفا به عهد ، سهم جوانمردانه شان را در راستای ، از تشییع جنازه تا اعزاز و اکرام و به خاک سپردن امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یارانش به جا آوردند.
لحظه عبور از جوار لانه قصاب و مقتلگاه امیر حبیب الله و یارانش ، هنگامیکه جنازه ها را راهپیمایان با سر های پر شور و حواس تبداردر خیابان انتقال میدادند صدای مادر جنرال جانفدا محمد صدیق خان و شیرجان خان وزیر دانشمند دربار امیر حبیب الله خادم دین رسول الله را از دهلیز تاریخ شنیدند که روزگاری هنگامیکه جلاد برایش گفت:
فرزندانت را ببر
صدا کرد که:
«فرزندانم را زینهار از کنار همسنگرانشان جدا نکنید! کسی برای شیر در جنگل قبر نساخته و کفن ندوخته»
و اینک از میان عیاران و وفاداران آیین فتوت به جواب آن صدای مادر قهرمان و شیردل هنگامیکه با به خاک سپردن امیر حبیب الله ویارانش در تپه شهرآرا مخالفت می شد عیاری پا پیش گذاشت و گفت:
اگر فردا امیر حبیب الله خادم دین رسول الله ویارانش را در تپه شهرآرا به خاک نسپارم ریشم را کل می کنم.
اینست ندای تاریخ واینست پاسخ زمان!
گفتم که سکوت از چه رولالی وکور
فریاد بکش که زندگی رفت به گور
گفتا که خموش تا که زندانی زور
بهتر شنود ندای تاریخ زدور
اما از درون ارگ در حالیکه دکتر نجیب الله احمدزی از خط مخالف به حکم وجدان به مظلومیت و شهادت عیار خراسان اعتراف کرد برعکس اشرف غنی احمدزی با ارتکاب بزرگترین اشتباه تاریخ افغانستان حتا دوره 9 ماهه پادشاهی امیر حبیب الله را از نظر زمانی نیز انکار نمود ،گویی هنوز کینه وعطش به خون عیار خراسان ویارانش در دل بسیاری ارگ نشینان فروکش نکرده و در حالیکه در سایر موارد روزی هزاران پیام تسلیت به نام های مختلف حتا در سطح یک قریه از رسانه ها این دولتمردان منتشر میکنند، هیچکس پیامی و تسلیتی به ارواح این شهیدان وطن نفرستاد و چه زیبا شد که نفرستاد، چون راه عیاران از راه معامله گران از همینجا جدا میشود.
حماسه به خاکسپاری عیار خراسان و یارانش حادثۀ به خاکسپاری فرانتس فانون را به یاد می آورد:
وقتی محصلی به نام فرانتس فانون جنایات استعمارفرانسه را در الجزایراز طریق رسانه ها میشنود و می بیند، درس وبحث و فحص فاکولته وشهر پاریس را ترک کرده در سنگر انقلابیون الجزایر قرار میگیرد . از پاریس زیبا ی موسوم به عروس شهر ها به صحرای افریقا و الجزایر خونین میرود. میخواهد به صف مقدم نبرد قرار گیرد اما انقلابیون الجزایر مخالفت میکنند، اتفاقاً با انفجار ماین در عقب جبهه زخمی می شود، بن بلا و قهرمانان استقلال الجزایر او را به ایتالیا به خاطر تداوی می فرستند، در شفاخانه ایتالیا پس از یافتن شفا مصاب به سرطان تشخیص می شود و می میرد. اما وقتی کتابچه یادداشت اش را باز میکنند میخوانند که نوشته : مرا در گورستان مبارزان استقلال الجزایر در کنار آن شهدا دفن کنید. گورستان در داخل گارنیزیون فرانسوی ها با چند خط دفاعی محاصره شده، کمیته ملی استقلال الجزایر وصیت فانون را مورد بحث قرار داده فیصله میکند که به هر صورت باید فانون در داخل گارنیزیون قوای اشغالگر فرانسه در قبرستان شهدای انقلاب الجزایر به خاک سپرده شود. از داخل جلسه فی الحال چندصد فدایی حاضر می شوند که فانون را به داخل گارنیزیون اشغالگران فرانسه برده در قبرستان شهدا با عبور از خطوط دفاعی دشمن دفن کنند و این کار صورت میگیرد.
وقتیکه سیمای زعامت ارگ در قبیله وانکار از تاریخ خلاصه شد .ولنگهای همتباران امیر حبیب الله به شکل ناجوانمردانه وکرسی پرستانه در رفتن به مارش تشییع و تدفین جنازه از ترس غنی میلرزید . قهرمان و عیاری که از زیر تپه صدا کرد:
اگر امشب امیر حبیب الله خادم دین رسول الله را در همین تپه دفن نکردم ریش ام را به رسم بی ننگی می تراشم.
این خطابه کوتاه سیمای امیرحبیب الله بایارانش و حماسه خونین انقلاب الجزایر و فانون را به مثابه تکرار یک شهکار قربانی بی مثال تاریخ در انظار تداعی کرد و به این ترتیب حماسۀ فانون در تپه شهرآرا برای دومین بار در تاریخ جهان رقم خورد.
عیاران با عزم جزم و در اوج مخالفت با صدر کشور پیکر مطهر امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یاران با وفایش را با شعار:
الله الله الله
امیر حبیب الله
به خاک سپردند،
جا دارد که با اصطلاحات خود عیاران ، این جوانان را مخاطب قرار داده بگوییم:
خرابتان نبینم،
هزار آفرینتان باد!

دولتمردان و زورمندان تاجک شمال وشمالی نزد استخوان های امیرحبیب الله خادم دین رسول الله ابدالدهر خجالت ماندند

سپتامبر 1, 2016

نوشته داود سیاووش
در حالیکه اشرف غنی حتا از استخوان های امیر حبیب الله کلکانی نفرت داشت و یک فرمان بخاطر ملاحظات قومی خود در تشییع جنازه آن صادر نکرد و زلمی خلیلزاد دوستش در قصر سفید به بوش در قرن بیست درس الگو برداری از اداره سرکوب و اختناق اقوام توسط امیر عبدالرحمن خان در افغانستان را به صفت یک درس با افتخار می داد، دولتمردان و زورمندان شمالی اولاً طی چند ماه با گدایی حمایت دروازه به دروازه به دنبال فرمان حمایت و تشییع جنازه امیر حبیب الله گشتند و در آخرین لحظه که اشرف غنی حاضر نشد فرمانی را صادر کند و اصلاً حبیب الله را به صفت پادشاه افغانستان به رسمیت نشناخت در روز یازده سنبله اولاً بطور دزدانه و مرموز و ظاهراً به دلایل امنیتی استخوان های این غازی مرد و عیار خراسان را از تپه مرنجان مخفیانه کشیده به مسجد عیدگاه آوردند و در مرحله بعدی در حالیکه قرار بود به تپه شهرآرا به خاک سپرده شود از ترس جنرال دوستم آنرا در شهرآرا به خاک سپرده نتوانسته و در کلوله پشته به خاک میسپارند.
اینجاست که میتوان گفت تمام دولتمردان، زورگویان و سرکشان تاجک شمالی و شمال به یک استخوان فرسوده هشتاد ساله امیر حبیب الله خادم دین رسول الله نمی ارزند و تا ابد خود را این قدرتمندان و قلدرانی که فقط بالای فقرا و غربا هیبت و غرور و دبدبه شان را نشان میدهند خجالت ماندند.
هیچ محقق تاریخ در خیطه شمال و شمالی و تاجک زمین پیدا نشد که به جنرال دوستم استدلال کند در حالیکه بابر از اندی جان ازبکستان و محل وفات اش آگره هندوستان است و بر سبیل عیاشی های شاهنشاهان چند باغی را در مناطق خوش آب و هوای کابل بخاطر عیاشی احداث کرده بود به کدام دلیل امیر حبیب الله متولد ولسوالی کلکان ولایت کابل را اجازه نمیدهد در تپه شهرآرا که زادگاه اصلی اش است به خاک سپرده شود. اگر چنین استدلالی باشد حتا باید منطقه پروان نیز به تیمور لنگ اختصاص داده شده باشد چون جوی ماهیگیر را تیمورلنگ کشیده و یا امپراطوری موریا مربوط عظمت بودیسم است، باید تمام این مناطق مربوط بودیسم باشد و یا در بگرام کنشکای کبیر بزرگترین افتخارات را آفریده بناءً بگرام باید از کوشانی ها باشد و یا هرمایوس آخرین زمامدار یونانی در بگرام زندگی کرده و آبدات تاریخی دارد، باید آن مناطق از یونان باشد؛ در حالیکه چنین نیست، امپراطوری کورگانی ها در اندی جان ازبکستان متولد شده و در هندوستان حکومت کرده و فقط چند باغ عیاشی در کابل به خاطر منطقه خوش آب و هوای کابل دارند و بابر چنان شیفته آب و هوای کابل بود که از آگره هندوستان وصیت کرد که جنازه اش به کابل انتقال داده شود و در یک منطقه سرباز که در آن هوای کابل بوزد دفن شود، آیا همین دلیل شده میتواند که امیر حبیب الله که در کابل تولد شده، در کابل بزرگ شده، در کابل جنگ کرده، درکابل به حکومت رسیده و در کابل کشته شده وبخشی از تاریخ افغانستان میباشد گویا به دلایل تاریخی یک باغ در خاک کابل دفن نشود که این داغ ننگ معامله گری بر پیشانی تمام تاجکان شمال و شمالی ابدالدهر ماند. اشرف غنی با تکتیک تفرقه بیانداز حکومت کن از یکطرف دشمنی دیروزی تاجک و ازبک را در کابل زنده کرد تا نشان دهد که در قوم تاجک بعد از احمد شاه مسعود مردی در صحنه نیست واز سوی دیگر در حالیکه دولتمردان شمالی را در حکومت به زانو آورده این لیدرنمایان را نزد مردم شان بی اعتبار ساخت.

سخنان عیارانه و جوانمردانه امیرحبیب الله خادم دین رسول الله خطاب به اسیران رساله شاهی قندهاری شاه امان الله خان

اوت 30, 2016

habibullah-kalakani
سواران اسیر –یعنی دشمنان او- را تفنگداران فاتح و انتقام جو نزدیک آوردند، چشم های همگان منتظر فیصله خونین است، مردم تصور میکنند مرد نیرومندی که جز شمشیر چیز دیگری را نمی شناسد اکنون چهره خون آلود رفقای جوانش به یادش می آید و البته جز انتقام اندیشه ی دیگر ندارد. خاموشی بر صحنه حکمفرما بود. خادم دین انتظار مردم را پایان داد و خلاف پندار مردم خطاب به اسیران گفت:
من شما را دوست دارم که با من مردانه جنگ ها کردید و وظیفه عسکری خود را صادقانه انجام دادید. دشمن من کسانی هستند که در گذشته مورد اعتماد بودند و حق نمک بادار خود را نشناختند. در جنگ نان و حلوا بخش نمیشود. رفقای مرا که شما کشته اید خون آنها را به شما بخشیدم و رفقای شما را که همراهان من کشته اند، شما ببخشید، بخشایش کار جوانمردان است. اگر وظیفه خود را ادامه می دهید معاش شما دو چند گذاشته میشود.
فریاد آفرین مردم اوج گرفت.
اسیران گفتند:
شرم است که بادار ما زنده باشد و ما در رکاب دیگران خدمت کنیم. بهتر است به خانه های خود باز گردیم.
خادم دین در برابر این جواب تلخ و قاطع بعد از اندک تأمل گفت:
از سخنان شما بوی جوانمردی می آید. مصارف سفر تان را اخذ کنید و سلام مرا به خانواده هایتان در قندهار برسانید.
ساعت منار با نواختن یک ضربه، ساعت یک را اعلان کرد. خادم دین در میان هلهله شادی و دعا های مردم از راهی که آمده بود شتابان بازگشت. دروازه ارگ بسته شد و آواز اذان پیشین از کنگره های مسجد او را به سوی خدا دعوت کرد.
از کتاب «عیاری از خراسان»
نوشته : استاد خلیل الله خلیلی (ص 119-120)

چرا کتاب «فرستاده» را خواندم؟

اوت 29, 2016

نوشته: داود سیاووش
قسمت ششم
با توجه به نقش و تأثیری که زلمی خلیلزاد در حوادث پس از یازده سپتمبر در افغانستان داشت و با توجه به سوالاتی که در این روند نزد جامعه و مردم لاینحل وجود دارد، نگارنده پس از آنکه خبر رونمایی کتاب «فرستاده» را از رسانه ها شنیدم بلادرنگ این کتاب را از کتابفروشی پل باغ عمومی خریدم و از آنجا که رونمایی کتابها، تدویر محافل فرهنگی، عرس ها و سالگره های بزرگان ادب و فرهنگ در حال حاضر در گرو یک گروه توجیه گر ها و گروه دیگر چکچکی ها افتاده و در آن نظریات فقط به رسم شهر خربوزه و به رنگ نرخ روز ارایه میشود و اصلا چنین کتابهای با اهمیت تاریخی مورد بحث و فحص و ریشه یابی و کنکاش و پرخاش عمیق قرار نمیگیرد وپس از صرف (تی بریک) هرکس با چند تبسم مصنوعی به آهنگ (نخود- هرکی بره خانه خود) پی کارش میرود، پس از خوانش کتاب «فرستاده» جای این مباحث عمیق را در حلقات مدنی، اجتماعی و سیاسی کشور طورجدی خالی احساس نمودم.
از اینکه روال معمول لحظه جاری کشور مکث کوتاه و گذرا و سریع بر رویداد هاست خواستم این مکث کوتاه و مسیر نگاه گذرا و یکبار مصرف به رویداد ها را در محتوای کتاب «فرستاده» بشکنم و حداقل سوالاتی را در اذهان خوانندگان برای یافتن راه بدیل و الترناتیف ها برای اندرز آینده به شکل توفان دماغی و راههای ممکن احتمالی ایجاد کنم.چون بزرگان گفته اند:
هرکی ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد زهیچ آموزگار
هرچند کتاب «فرستاده» به روال بیوگرافی آغاز گردیده اما مسیر آن گاهی مانند سفرنامه ناصر خسرو تا دور دست ها و حوادث در خانواده امریکایی و آشنایی فرهنگ های ملل عربی در بیروت و غربی در امریکا ادامه می یابد و زمانی مانند سفرنامه سی ساله ابن بطوطه در این مسیر کار این حکایت گر و روایتگر تا دسترسی به مقامات بلند دولتی یک قدرت بزرگ چون ایالات متحده به صفت نماینده در عراق و سازمان ملل می کشد؛ اما آنچه بیش از همه توجه نگارنده را جلب نمود سلسله حوادث پس از یازدهم سپتمبر در افغانستان و نقش خلیلزاد در توالی و مطاوی این حکایت بود که آن را از لابلای اوراق آن کشیدم.
حالا که پس از شانزده سال حتا یک نگاه گذرا نشان میدهد از نقطۀ صفری امنیت عام و تام تشکیل اداره مؤقت کار تأمین امنیت به خرابی اوضاع تا دق الباب طالبان به دروازه های کابل در تنگی ابریشم، چوک ارغندی و ده سبز و غوربند کشیده و انفجار و انتحار در پایتخت کشور جزء لاینفک زندگی روزمره مردم شده و تنها در هشت ماه اخیر پنجهزار سرباز و افسر قوای مسلح افغانستان در جنگ با طالبان به خاک و خون غلتیده و آنطرف چند صد یا چندین صد میلیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکا در افغانستان بدون دستآورد نا پدید شده و دوهزار و چندصد سرباز و افسر امریکا در این جنگ در افغانستان کشته شده، جا دارد ببینیم که افغانستان با وجود حمایت یک قدرت بزرگ و جامعه جهانی واین همه مصارف گزاف چرا وچگونه به چنین سرنوشت دچار شد؟
نگارنده میتوانست این سلسله را از لابلای کتاب و از میان حوادث بررسی کرده به شکل یک تحلیل به خوانندگان ارایه کند، اما بخاطر جلوگیری از سوء تفاهم مبنی بر اینکه مبادا تصوری ایجاد شود که گویا نویسنده در ارزیابی مطالب مبالغه کرده و چیزهایی از خود افزوده باشد در پنج بخش اول اظهارات زلمی خلیلزاد را با ذکر صفحات و نقل مثل اصل کود نموده منتشر کردم؛ اینک بر مبنای آن اظهارات آقای خلیلزاد سوالاتی مطرح میگردد تا هر خواننده در خلوت خود در باره آن با توجه به انکشافات و انحرافات و فرورفتن کشور در بحران بیاندیشد و در باره الترناتیف هایی که میتوانست از بروز این بحران جلوگیری نماید فکر کند.
سوالات:
1- آیا چقدرمعقول به نظر میرسد که در یک کشور کثیرالاقوامی که در آن جنگ ها، تعصبات و دشمنی های دیرین را مردم پشت سر گذاشته اند، نماینده ایالات متحده در شرایط جنگی از یک قوم تعین شود؟
2- آیا کسی که بهترین الگوی زندگی سیاسی برایش امیر غضب ناک عبدالرحمن خان میباشد میتواند معمار دموکراسی و نماینده جهان آزاد در قرن بیست برای افغانستان باشد؟
3- آیا لازم نبود آقای خلیلزاد حساسیت های قومی در تنظیم ها را با رییس جمهور امریکا در میان می گذاشت تا در کنار حکمتیار محصل فاکولته انجنیری و یونس خالص فارغ مدارس دیوبند رهبران تنظیم هایی که پروفیسوران و فارغ التحصیلان جامعه الازهر بوده در دانشگاه های افغانستان سابقه تدریس داشتند نیز در ملاقات با رییس جمهور اشتراک می کردند تا باعث حب و بغض و حساسیت نمیشد؟
4- آیا مخالفت خلیلزاد با طرح دولت امریکا در رابطه به اقدامات آنکشور پس از خروج قوای شوروی باعث بحران سیاسی در افغانستان نشد؟
5- چه ضرورت بود کسی که بطور واضح اعتراف میکند خوشبین طالبان میباشد به صفت نماینده امریکا در افغانستان در سرکوب طالبان مؤظف گردد؟
6- چه لازم بود کسی که طالبان او را به صفت سفیر خود در سازمان ملل معرفی می نمودند در رأس قدرت دولتی قرار گیرد که علیه طالبان می جنگید؟ آیا واقعاً به این وسیله میتوان طالبان را سرکوب کرد؟
7- چرا برای پایین آوردن نقش ظاهر شاه با انداختن چادر یک زن به سرش در کنفرانس زمینه سازی شد؟
8- چرا به گفته خلیلزاد وزارت خارجه امریکا طالبان را در دوره کلینتون حتا حامی تروریست ها نمیدانست؟
9- آیا مشوره خلیلزاد به بوش در رابطه به سرکوب مخالفان داخل نظام پس از تشکیل اداره مؤقت به سبک امیر عبدالرحمن خان گمراه کننده نبود؟
10- آیا روایت معیاری سازمان سیا از افغانستان در مقایسه به نظریات خلیلزاد در مورد افغانستان واقعبینانه تر نبود؟
11- چرا رییس جمهور یک قدرت بزرگ ،درس های تاریخ افغانستان را از مؤسسات تحقیقی و دانشگاه های کشور خودش نمی گیرد که از زلمی خلیلزاد می شنود؟
12- چرا رییس جمهور بوش برای خلیلزاد کانال ارتباطی شخصی جدا از فلتر های معمول وزارت خارجه، پنتاگون و سیا باز نمود؟ آیا این کانال گمراه کننده نبود؟
13- آیا سرمایه گذاری یک قدرت بزرگ چون ایالات متحده بالای رؤیا های شخصی خلیلزاد در مورد افغانستان معقول به نظر میرسد؟
14- آیا وحدت ملی با فرساژ های هوایی بالای خانه برهان الدین ربانی و جنرال دوستم و تحت فشار قرار دادن اسماعیل خان واقعاً تأمین شد؟
15- باطل نمودن اکثریت آرأ به نفع سیرت و تعین کرزی با فشار به عوض آن در صدر اداره موقت چقدر با معیار های دموکراسی در کنفرانس بن همخوانی داشت؟
16- خطاب بوش به زلمی خلیلزاد مبنی بر اینکه کرزی را به سیاستمداری بزرگ و رهبر ملی تبدیل کند به چه معنا بود؟
17- تقاضای کرزی از بوش مبنی بر اینکه خلیلزاد را به صفت سفیر (پس از آن فرمایش مشهور بوش) به افغانستان بفرستد به چه معنا بود؟
18- کرزی با آنهمه نزدیکی که با سازمان سیا و خلیلزاد داشت چگونه حالا به عنصر ضد امریکایی تبدیل شده؟
19- آیا تقسیم همکاران مبارزه با ترور توسط خلیلزاد به سازندگان، خرابکاران و فرصت طلبان به معنی بر هم زدن اتحاد ضد ترور نبود؟
20- آیا نشر مقاله خلیلزاد در وال ستریت ژورنال تحت عنوان «کمر جنگسالاری را می شکنیم» به معنی جنگ با ائتلاف شمال نبود؟ و آیا استفاده از نیروی امریکا در حل مشکلات داخلی بین دولت به معنای خراب کردن اوضاع تعبیر نمیشود؟ و هرگاه رامسفیلد مخالفت نمیکرد آیا این مقابله با نیروهای دولت به جنگ داخلی منتهی نمیشد؟ نظر رامسفیلد معقول بود یا نظر خلیلزاد؟
21- چرا خلیلزاد از تفاوت نسخه اصل قانون اساسی به نشانی امضای صبغت الله مجددی تا نشر نسخه جعلکاری شده با توشیح حامد کرزی و نافذ شدن آن خموش ماند؟
22- چرا با وجود مخالفت الاخضر ابراهیمی و مراکز تحقیقی و پژوهشی در کابل قبل از ایجاد نهادها، انتخابات ریاست جمهوری اول با پافشاری خلیلزاد و کرزی به خاطر مصرف داخلی انتخابات بوش دایر شد؟
23- چرا خلیلزاد اعتراف به ناتوانی را که پس از رساندن خبر پیروزی کرزی به بوش و بیرون شدن از دفتر بوش نمود در اول با بوش مطرح نکرد؟
24- چرا به عوض عصبانیت کرزی در برابر سمپاشی مزارع کوکنار خلیلزاد و کرزی از امریکا نخواستند که امریکا چهل تریاک سالار را دستگیر کند تا جلو کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گرفته شود؟
خوانندگان میتوانند پس از خوانش هر سوال ،نوشته خلیلزاد درهمین مورد را در قسمت های پیشین پیدا نموده در باره آن فکر کنند. کتاب (فرستاده ) سندیست که در هر فصل آن به ده ها سوال از این دست میتوان برخورد و پیرامون هر سوال چندین مقاله وارزیابی وتحلیل نوشت.به بیان دیگر در این کتاب خلیلزاد به قول معروف بالای خود عریضه نموده ومعلوم نیست آن را تحت چه شرایطی به رشته تحریر آورده است.
قابل یاد آوریست که نگارنده در طول شانزده سال اخیر و پیش از آن به هیچیک از جناح های درگیر انتیپتی وسمپتی نداشته اصلا در موضعگیری های دیروز وامروز از زاویه بیطرفی آزاد وملی موقف گرفته ام و هیچگونه حب وبغض با نیروهای درگیر نداشته وندارم
پایان

نگاهی به اعترافات زلمی خلیلزاد در کتاب «فرستاده»- قسمت پنجم

اوت 27, 2016

قسمت پنجم
تتبع و نگارش داود سیاووش
در حالیکه اخیراً نسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه 4 جنوری 2004 پیدا شده که به امضای صبغت الله مجددی صفحات آن نشانی گردیده، اما این نسخه با نسخه توشیح و نافذ شده قانون اساسی به امضای حامد کرزی (به قول ناشر نسخه اصلی ) در هفتاد مورد اختلاف دارد و در آن جعلکاری شده، خلیلزاد با چشم پوشی از این جعلکاری در قانون اساسی می نویسد:
«قانون اساسی در 4 جنوری 2004 در میان تحسین و شادی تصویب شد که یکی از روشن ترین قوانین اساسی در جهان اسلام می باشد. رییس جمهوری و مدیران ارشد خوشنود شدند حتا رامسفیلد که باور داشت تعریف افراد (آنها را خراب) خواهند کرد در روز های پایانی جرگه به من برف ریزه هایی فرستاد… (من در جریان فعالیت های شما قرار گرفته ام. به نظرم شما کار های درجه اول انجام میدهید و خوب هم پیش میرود، پیشاپیش تبریک باشد!)» (ص 210)

این شادمانی های خلیلزاد و رامسفیلد در حالی صورت می گیرد که عملاً قانون اساسی جعلکاری شد و هیچکس به آن اعتراض نکرده.جهان باهمین قانون اساسی زخمی با کرزی کار نمود وتا کنون کار مینماید. سطحی نگری جامعه جهانی از اینهم به وضاحت معلوم میشود: در حالیکه کشور های غربی به خاطر سپورت بیشترین مصرف وتشویق را به جوانان کشورهای شان مبذول میدارند.در افغانستان تحت نام خیمه لویه جرگه آلمان یکی از بهترین میدان های ورزشی دانشگاه پولتخیک کابل را خراب کرد. در حالیکه با مصارف گزافی که در آن خیمه صورت گرفت امکان اعمار یک تالار آبرومند برای تدویر جرگه ها وکنفرانس ها وگردهمایی ها و همایش ها وجود داشت ویا حداقل همین خیمه در یک میدان میتوانست برافراشته شود.

انتخابات بی وقت ریاست جمهوری:
انتخابات ریاست جمهوری از نظر کارشناسان بی وقت دایر شد و بسیاری از دیپلمات ها از جمله الاخضر ابراهیمی به این نظر بود که انتخابات باید به تعویق بیافتد، اندریو ویلدر رییس مؤسسه areu در کابل انتخابات ریاست جمهوری را بی وقت دانسته در مصاحبه با هفته نامه طلوع افغانستان شماره 20 جنوری 2004 گفت:
«یگانه کسانی که میخواهند انتخابات در ماه جون برگزار شود آقای کرزی، خلیلزاد و دولت امریکا میباشد، سوال اینجاست که اگر اتحادیه اروپا، الاخضر ابراهیمی و همه در فکر آنست که انتخابات به تعویق بیافتد چرا امریکا علاقمند اینست که انتخابات در ماه جون صورت گیرد؟ به عقیده من این انتخابات زیادتر به انتخابات بعدی جورج بوش نتیجه مثبت خواهد داشت، امریکایی ها بخاطری در انتخابات پا فشاری می کنند که این انتخابات باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر صورت گیرد، باید ما فکر کنیم که این انتخابات منافع افغانستان را تأمین کند نه منافع جورج بوش را.»
انتخابات ریاست جمهوری و فریاد زدن کرزی بر خارجی ها که چرا فهیم را از او دور کردند:
خلیلزاد می نویسد:
«من فکر میکردم بغرنج ترین نتیجه برای افغانستان اینست که انتخابات بین دو نامزد عمده با برنامه های کاری در پایگاه های حمایتی متفاوت برگزار شود، کرزی تنها چهره عمده یی بود که میتوانست ظرفیت فراتر از خطوط قومی به نمایش بگذارد، قانونی که احتمالاً بیشتر رأی تاجک ها را میگرفت و مورد حمایت ائتلاف شمال بود به نظر میرسید که جایگزین واقعی کرزی باشد. مهمترین تصمیمی که کرزی باید میگرفت انتخاب دو نامزد معاون رییس جمهور بود . او نام خلیلی را به عنوان معاون دوم خود برای جلب رأی هزاره ها به سرعت یادداشت کرد، اما مطمئن نبود که آیا معاونت اول را به فهیم دهد که معاون رییس جمهوری و وزیر دفاع وقت بود… اما چه کسی میتوانست جاگزین فهیم شود، ضیا مسعود برادر احمدشاه مسعود… کرزی معاونیت اول را به ضیا مسعود پیشنهاد کرد… اما کار فهیم تمام نشده بود . او ضیا مسعود را در جلسه یی با سایر رهبران ائتلاف شمال فرا خواند… او موفق شد ضیا مسعود به کرزی زنگ زد تا به او اطلاع دهد که به دلیل مخالفت رهبران ائتلاف شمال دیگر در تیم انتخاباتی رییس جمهور نخواهد بود… به ضرب الاجل ثبت نام تنها چند ساعت مانده بود، کرزی دستپاچه شده بود و اظهار تأسف میکرد که چرا اجازه داده آرنو او را برای ترک فهیم تحت فشار قرار دهد .کرزی فریاد زد: ببینید شما خارجی ها بر سر من چی آوردید، من دیگر هرگز حرف شما را نخواهم شنید. عبدالله به ارگ آمد تا پافشاری کند که کرزی دوباره فهیم را برگزیند… اما او پیشنهاد مؤثری داشت، چرا به ربانی زنگ نمیزنید… من به دیدن ربانی رفتم او قول داد که من مشکل را حل میکنم، ضیا مسعود دوباره تعهد کرد وارد تیم کرزی شود.» (ص 229)

حمایت تدارکاتی امریکا از کرزی:
خلیلزاد می نویسد:
«پاول پاسخ داد اجازه نداریم به هیچ نامزدی پشتیبانی مالی فراهم کنیم اما میتوانیم برای کرزی حمایت های تدارکاتی انجام دهیم چون او رییس جمهور کشور است.» (ص 231)

چند بار ظاهر شدن خلیلزاد در تلویزیون بخاطر تشویق مردم به انتخابات:
خلیلزاد می نویسد:
«من خودم هم در جریان فصل انتخابات چند بار در تلویزیون ها ظاهر شدم و از مردم خواستم رأی دهند.» (ص 231)

قمار زدن خنده آوردیپلمات های ارشد روی کاندیدا ها در کابل:
خلیلزاد می نویسد:
«کارمندان ارشد دیگر دیپلمات ها و مقام های سازمان ملل هم هیجانی میشدند و بر سر نامزد ها شرط بندی میکردند رییس ام آی سیکس سازمان اطلاعات بریتانیا اعلان کرد که بر سر یک بطری شامپاین شرط می بندد، من پیشبینی کردم کرزی 55 درصد آرا را از آن خود خواهد کرد.» (ص 231)

ارسال برگۀ رأی به امضای کرزی به بوش:
خلیلزاد می نویسد:
«وقتی بحران کاهش یافت با دسته یی از برگه های رأی دهی رهسپار واشنگتن شدم یک برگه رأی به امضای رییس جمهور کرزی را به بوش سپردم، آنرا در دفتر بیضی سر میز رییس جمهور باز کردم… رییس جمهور بوش وقتی به برگه نگاه میکرد حالتی جدی داشت اما وقتی دستنوشته کرزی را خواند لبخندی زد و گفت شما به کی رأی میدادید؟ همچنان یک برگه را به رامسفیلد دادم… برگه را به صورت برجسته زیر شیشه روی میز دفترش به نمایش گذاشت، چند هفته به درازا کشید تا صندوق های رأی جمع آوری شد، اعتبار سنجی و شمارش شد، کرزی 55.4 درصد رأی گرفت.» (ص 233)

اعتراف ناگهانی خلیلزاد به ناتوانی کرزی:
خلیلزاد می نویسد:
«وقتی از جلسه بیرون شدم به فکر افغانستان افتادم، کرزی خوش نخواهد بود او مرد شجاعی بود اما نه یک دولت ساز اثر گذار، میدانستم که وزن سیاسی او عمدتاً از رابطه او با امریکا بر می خواست ما مثل یک تیم خوب کار میکردیم.» (ص 234)

طرفداری امریکا از پاکستان در برابر افغانستان:
ملاقات خلیلزاد باپاول
خلیلزاد می نویسد:
«من با اشاره به گزارش های اطلاعاتی اظهار کردم که ارتش پاکستان درگیر بازی دو گانه است، پیکار جویان مشخص گروه القاعده را گرفتار اما همزمان به طالبان، شبکه حقانی و حزب اسلامی یاری و معاونت میکند، مناطق غربی پاکستان مثل افغانستان پس از یازدهم سپتمبر به پناهگاه های تروریستی تبدیل میشود… سفیر امریکا در پاکستان پاول این گزارش را رد کرد و گفت که پاکستان شریک قابل اعتماد است… من که سر خورده شده بودم… یکبار وزیر خارجه کولن پاول به من زنگ زد بصورت مستقیم گفت که از دادن بیانیه های همگانی در باره این مسایل خودداری کنم چون در مورد تعامل با پرویز مشرف مشکلاتی ایجاد میکند، من در مقابل گفتم چیزی که میگویم نادرست است؟ پاسخ نداد… پاول از کنار دیدگاه من گذشت و از من خواست چنین اظهاراتی در ملأ عام نکنم.» (ص 224)

توهین شدن کرزی با رد تحفه اش توسط پرویز مشرف:
خلیلزاد می نویسد:
«پیش از جلسه من ، کرزی به مشرف زنگ زد به مشرف گفت سفیر امریکا در افغانستان با تفاهم ما به دیدن شما می آید . من به او کاملاً اعتماد دارم بر سر هرچه شما و او موافقت کردید برای ما کاملاً پذیرفتنی است، او به ملاقات شما با تائید ما می آیید، کرزی همچنان یک جعبه انار افغانی داده بود تا به مشرف هدیه کنم، وقتی با رییس جمهور پاکستان ملاقات کردم خیلی تحویل نگرفت، مشرف به سردی گفت من انار دوست ندارم، توضیح داد که دانه های کوچک میوه آزارش میدهد.» (ص 224)

خلیلزاد از مشرف میخواهد از پشتون ها در دولت افغانستان طرفداری نکند:
خلیلزاد می نویسد:
«برایش (مشرف) گفتم سودمند نیست که به عنوان رییس جمهور پاکستان بگوید که پشتونها در دولت افغانستان نماینده کمتری دارد وقتی کرزی برای توازن قومی و سیاسی گامهایی بر میدارد بیانات شما این تصور را به میان می آورد که گویا رییس جمهور افغانستان دستور پاکستان را اجرایی میکند… و او فوراً توافق کرد که شکایت کردن در باره نمایندگی پشتون ها را بس کند و قول داد که به آی اس آی هم بگوید آن ها هم از این کار خود داری کنند.» (ص 225)
انکار مشرف از وجود طالبان در پاکستان:
خلیلزاد می نویسد:
«من به مسأله طالبان و پناهگاه های شورشیان پرداختم من پیشنهاد دادم همانطوریکه میتوانیم برای رسیدگی به نگرانی های پاکستان کار مشترک کنیم نیاز به پیدا کردن راهی برای نابود کردی پناهگاه ها داریم، مشرف جای خود را در صندلی تغییر داد و به صورت آشکاری از تغییر مسیر گفتگوی ما ناراحت شد. او گفت: هیچ عضو طالبان در پاکستان وجود ندارد… او ادعا کرد هیچ پناهگاه طالبان در اینجا وجود ندارد، اگر اطلاع در باره طالبان دارید مثلاً شماره های تیلفون، موقعیت یا آدرسهایی ما علیه آنها اقدام خواهیم کرد.» (ص 226)

رسوایی تریاک وبه بن بست رسیدن مبارزه با آن در افغانستان:
با افزایش کشت کوکنار درجنوب افغانستان که به تشویق بریتانیا صورت گرفت یکی از بدنام ترین القاب جهان یعنی سرزمین کشت کوکنار به افغانستان داده شد، بریتانیا دهقانان را تشویق میکرد کوکنار بکارند.
خلیلزاد می نویسد:
«بریتانیایی ها اول تصمیم گرفتند به کشاورزان خشخاش پول بپردازند تا از کشت غیر قانونی جلوگیری کنند البته این رویکرد مشوق گمراه کننده یی فراهم کرد و این برداشت را به میان آورد که خشخاش بکارید تا به شما پول پرداخت شود تا نکارید.» (ص 220)

آمادگی بوش به سم پاشی مزارع کوکنار:
خلیلزاد می نویسد:
«وقتی من بر سر موضوع مواد مخدر با رییس جمهور صحبت کردم راه حل پیشنهادی او ساده و صریح بود او گفت من مرد پاشیدن استم اشاره به طرح تخریب کشتزار های خشخاش به وسیله پاشیدن علف کش ها از هوا بود.» (ص 220)

عصبانیت کرزی در برابر سم پاشی مزارع کوکنار:
خلیلزاد می نویسد:
«کرزی با من حتا در دوره های تنش آلود به ندرت غیر مدنی و بی حوصله میشد اما مبارزه با مواد مخدر مورد نادری بود که او احساسات خود را نتوانست کنترل کند… در حالیکه او را خشم گرفته بود شروع کرد به متهم کردن امریکا به سم پاشی محصولات زراعتی افغانستان فریاد کشید مواد شیمیایی تان علیه درختان و آبهای ما استفاده میشود شما هیچ احترامی به ما ندارید، شما با شوروی هیچ تفاوت ندارید.» (ص 221)

عصبانیت و احساساتی شدن کرزی با سفیر بریتانیا:
خلیلزاد می نویسد:
«جلسه یی با روزالین مارس دان سفیر بریتانیا گذاشتیم کرزی به این زن صمیمی و حرفه ای تاخت، انتقاد های تند او بر سر مسایل مواد مخدر به زودی به خطابه بلند بالایی تغییر کرد که بریتانیا هنوز بدنبال ذهنیت استعماری و امپریالیستی است… پس از آن من و کرزی در یک خط قرار گرفتیم بدون شک سم پاشی یک جانبه توسط کشور های خارجی پذیرفتنی نبود.» (ص 221)

چشم پوشی از چهل تریاک سالار ومخالفت با سم پاشی در افغانستان:
اگر اراده واقعی مبارزه با مواد مخدر وجود میداشت باید در بدل جلوگیری از سم پاشی بازداشت ودستگیری چهل تریاک سالار به امریکا پیشنهاد میشد.
خلیلزاد می نویسد:
«کم و بیش چهل تریاک سالار قدرتمند بود که در کشتزارهایی در حد صنعتی و با قاچاقچیان داخلی و خارجی فعالیت میکردند آنها تا دندان مسلح بودند و با مقامهای دولت افغانستان و طالبان ارتباط داشتند، اقدام علیه تریاک سالاران کار ساده ای نبود.» (ص 221)

رو آوردن به طرح قانونی ساختن کشت کوکنار کاری که اشرف غنی نیز در کمپاین انتخاباتی خود اشاره کرد واز زبان بعضی هنرمندان نیز نا آگاهانه به خورد رسانه ها داده میشود:
خلیلزاد می نویسد:
«نیاز داشتیم که رو آوردن به کشت قانونی (تریاک) را فعالانه تشویق کنیم.» (ص 222)

ناکام شدن همه طرح های مبارزه با کوکنار پس از عقب نشینی ایالات متحده:
خلیلزاد می نویسد:
«از آنجاییکه پنتاگون میلی به هیچ یک از این کار ها نداشت ناچار بودیم به روند کند تقویت حاکمیت قانون در افغانستان بسنده کنیم.» (ص 222)

طوریکه دیده میشود خلیلزاد ازموارد جعلکاری در قانون اساسی، مبارزه با مواد مخدر طفره میرود که دلیل آن را نمیتوان فهمید
بقیه در آینده