ز دانشگاه (هارورد) یک سوال است

ز دانشگاه (هارورد) یک سوال است/ مگر در درس او کشتن حلال است؟/ چرا آن عامل قتل یما را؟/ پذیرفت اجمل این خود یک سوال است؟/ داودسیاووش ادامه خواندن ز دانشگاه (هارورد) یک سوال است

ایا اجمل محاکم انتظار اس/تو و اشرف دو خونی خوندار اس

ایا اجمل محاکم انتظار اس/ تو و اشرف دو خونی خوندار اس/ کجا شد کامره و(جی پی اس) بانک/ یما جانم شهید زآن انفجار اس/ داودسیاووش ادامه خواندن ایا اجمل محاکم انتظار اس/تو و اشرف دو خونی خوندار اس

قضا در قضا در قضا درقضا/محاکم کشم اشرف واجملا

قضا در قضا در قضا درقضا/ محاکم کشم اشرف واجملا/ محاکم بپرسد ز نزد شما/ که قاتل کجا گشت از کمره ها؟ چه شد کامره(جی پی اس)موترش/ یما را کی کشت و چه شد اثرش/ به دنیا و عقبا بگیرم شما/ زپنهانی راز قتل یما/ داودسیاووش ادامه خواندن قضا در قضا در قضا درقضا/محاکم کشم اشرف واجملا

ازخون یما شکایه بردم وعلل/اقامه دعواش به سازمان ملل

ازخون یما شکایه بردم وعلل/ اقامه دعواش به سازمان ملل/ در محکمه هاک عرایض دادم/ یا رب تو به کیفر برسان این مجمل/ داودسیاووش ادامه خواندن ازخون یما شکایه بردم وعلل/اقامه دعواش به سازمان ملل

ز قلبی که سوزد ز روزی سیاه/چو گشته به خون سیاوش تباه

ز قلبی که سوزد ز روزی سیاه/ چو گشته به خون سیاوش تباه/ نوشتم یکی نامه قصر ملل/ بگفتم غم و درد دل مستدل/ که فرزند خطاط و رسام من/ جگر گوشه قلب بریان من/ دل خاینان از صدایش به لرز/ خبر ها که می گفت دایم به طرز/ به اخبار شب ها ورا نام بود/ چو تلویزیونش شب هنگام بود/ برایش نهادند دامی به … ادامه خواندن ز قلبی که سوزد ز روزی سیاه/چو گشته به خون سیاوش تباه

یما جان با این ندای مولانا به پدرت بگو که :اي ساکن جان من آخر به کجا رفتي؟

اي ساکن جان من آخر به کجا رفتي/ در خانه نهان گشتي يا سوي هوا رفتي/ چون عهد دلم ديدي از عهد بگرديدي/ چون مرغ بپريدي اي دوست کجا رفتي/ در روح نظر کردي چون روح سفر کردي/ از خلق حذر کردي وز خلق جدا رفتي/ رفتي تو بدين زودي تو باد صبا بودي/ ماننده بوي گل با باد صبا رفتي/ ني باد صبا بودي … ادامه خواندن یما جان با این ندای مولانا به پدرت بگو که :اي ساکن جان من آخر به کجا رفتي؟

گَله ما را گِله از گرگ نیست

حاکم ظالم به سنان قلم/ دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند/ گله ما را گله از گرگ نیست/ این همه بیداد شبان می‌کند/ آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق/ فهم ندارد که زیان می‌کند/ چون نکند رخنه به دیوار باغ/ دزد، که ناطور همان می‌کند/ سعدی ادامه خواندن گَله ما را گِله از گرگ نیست

وقتی حتا شورای امنیت سازمان ملل صدایم را نمی شنود ، پس از قاتل یما سیاووش در دنیا به کی عرض کنم؟ ، به کی گریه کنم ؟و به کی شکایت کنم؟  به غیر از خدا!

در شرایطی که اگر در کشور های مخالف امریکا بینی یک نفر خون شود ویا خار در پایش بخلد، زمین و زمان را با نعره دهل و نقاره  به عنوان نقض حقوق بشر کر میکنند.  اینجا در افغانستان در برابر شهادت مظلومانه یما سیاووش با زمینه سازی  یک امریکایی که به صفت رئیس غیر قانونی بانک مرکزی افغانستان صلاحیت کلی سیاست گذاری و نشر پول … ادامه خواندن وقتی حتا شورای امنیت سازمان ملل صدایم را نمی شنود ، پس از قاتل یما سیاووش در دنیا به کی عرض کنم؟ ، به کی گریه کنم ؟و به کی شکایت کنم؟  به غیر از خدا!

خطاب به قاتل ، عامل قتل و حامی عامل قتلش/ از زبان یما سیاووش شهید

مکن تکیه بر لشکر بی عدد که شاید ز نصرت نیابی مدد مکن تکیه بر ملک و جاه و حشم که پیش از تو بودست و بعد از توهم مکن بد که بد بینی از یار نیک نمی روید از تخم بد بار نیک مکن تکیه بر ملک و فرمان دهی که ناگه چو فرمان رسد جان دهی بسا پادشاهان سلطان نشان بسا پهلوانان کشور … ادامه خواندن خطاب به قاتل ، عامل قتل و حامی عامل قتلش/ از زبان یما سیاووش شهید

مکن که آه فقیری شبی برون تازد/هزار همچو تو از خانمان بر اندازد/

مکن که آه فقیری شبی برون تازد/ هزار همچو تو از خانمان بر اندازد/ ز تیر آه یتیمان مگر نمیترسی؟/ ز سوز سینه پیری که ناوک اندارد/ حذر نمای از آن ناله ی سحر گاهی/ که گر به کوه زند روزنی در آن سازد/ به وقت نیمه شبی گر بگوید ای الله/ فغان و ناله به عرش و ملایک اندازد/ هزار جوشن فولاد اگر بپوشی … ادامه خواندن مکن که آه فقیری شبی برون تازد/هزار همچو تو از خانمان بر اندازد/