درباره نشریه ارمغان ملی

سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد! دو هفته نامهء ارمغان ملي كه بتاريخ (28)جوزا (1384 ھ.ش) به همت عده از قلم به دستان و فرهنگيان به نشرات آغاز نمود، اينك بعد از پشت سر گذاشتن چند سال پر از مشكلات ناشي از فقدان هزينه چاپ و وقفه هاى اجباري آن به تدريج آهنگ حركت چاپ نشريه با سير … ادامه خواندن درباره نشریه ارمغان ملی

سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد!

    دو هفته نامهء ارمغان ملي كه بتاريخ (28)جوزا (1384 ھ.ش) به همت عده از قلم به دستان و فرهنگيان به نشرات آغاز نمود، اينك بعد از پشت سر گذاشتن دو سال پر از مشكلات ناشي از فقدان هزينه چاپ و وقفه هاى اجباري آن به تدريج آهنگ حركت چاپ نشريه با سير تقويمي زمان همگام شده و نشرات آن در آستانه وارد شدن … ادامه خواندن سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد!