نسخه پی دی اف نخستین شماره ارمغان ملی منتشر شده در 28 جوزای 1384 مطابق 18 جون 2005

هنگامیکه نخستین شماره سال اول ارمغان ملی روز شنبه 28 جوزای 1384 مطابق 18 جون 2005 از چاپ برآمد این نشریه تا ماه جون 2008 امکان انتشار در فضای مجازی را نداشت و بنابران فقط صفحات چاپی ارمغان ملی به خوانندگان توزیع شد. با توجه به این گسست نسخه پی دی اف نخستین شماره ارمغان ملی را در ذیل به توجه خوانندگان رسانیده وعده میسپاریم … ادامه خواندن نسخه پی دی اف نخستین شماره ارمغان ملی منتشر شده در 28 جوزای 1384 مطابق 18 جون 2005

درباره نشریه ارمغان ملی

سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد! دو هفته نامهء ارمغان ملي كه بتاريخ (28)جوزا (1384 ھ.ش) به همت عده از قلم به دستان و فرهنگيان به نشرات آغاز نمود، اينك بعد از پشت سر گذاشتن چند سال پر از مشكلات ناشي از فقدان هزينه چاپ و وقفه هاى اجباري آن به تدريج آهنگ حركت چاپ نشريه با سير … ادامه خواندن درباره نشریه ارمغان ملی

سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد!

    دو هفته نامهء ارمغان ملي كه بتاريخ (28)جوزا (1384 ھ.ش) به همت عده از قلم به دستان و فرهنگيان به نشرات آغاز نمود، اينك بعد از پشت سر گذاشتن دو سال پر از مشكلات ناشي از فقدان هزينه چاپ و وقفه هاى اجباري آن به تدريج آهنگ حركت چاپ نشريه با سير تقويمي زمان همگام شده و نشرات آن در آستانه وارد شدن … ادامه خواندن سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به همه همکاران گرداننده گان وخوانندگان عزیز مبارکباد!