اجمل احمدی: به هیچکس اجازه نمیدهم به خاطر بررسی جی پی اس موتر وکامره های بانک در حادثه انفجار موتر شهید یما سیاووش داخل بانک شود

ادامه خواندن اجمل احمدی: به هیچکس اجازه نمیدهم به خاطر بررسی جی پی اس موتر وکامره های بانک در حادثه انفجار موتر شهید یما سیاووش داخل بانک شود

حکومت باید تروریست قاتل یما سیاووش را تا روز آخر ضرب الاجل نشان دهد در غیر آن خود حکومت قاتل است.ضرب الاجل ۲۶عقرب تا ۲۶قوس

ادامه خواندن حکومت باید تروریست قاتل یما سیاووش را تا روز آخر ضرب الاجل نشان دهد در غیر آن خود حکومت قاتل است.ضرب الاجل ۲۶عقرب تا ۲۶قوس

صدای اعتراض یک جوان تحصیل یافته: آقای رییس جمهور! من نان دسترخوان خیراتی را نمیخورم به من کار بدهید نه نان گدایی

  آقای رییس جمهور! من دیپلوم دارم ومیخواهم کار برایم بدهید تا نان خودرا خودم پیداکنم به من استادم در صنف آموخته که نان خیراتی دسترخوان کسی را نخورم ودر کتاب درسی برایم آموخته که: نا برده رنج گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ادامه خواندن صدای اعتراض یک جوان تحصیل یافته: آقای رییس جمهور! من نان دسترخوان خیراتی را نمیخورم به من کار بدهید نه نان گدایی

پنجسال توقف کشور ، در کشمکش حکومت وحدت ملی با خود

کمیسیون انتخابات با تصمیم نا سنجیده اعلان نتایج انتخابات ،آخرین پتک را برپیکر حکومت وحدت ملی وارد کرده کشور را به بحران برد که باید پاسخگوی این وضعیت بحرانی کشور باشد. ادامه خواندن پنجسال توقف کشور ، در کشمکش حکومت وحدت ملی با خود