دنیای آدمکها

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد (ژاله) در صحنه یکتای هنرمندی انسان که آدمها ، آدمکها،رجال، رجاله ها،دلقکها و…هر یک به نحوی با اجرای نقش شان از صحنه رفتند و میروند تمثال هایی را از (photography by tommy ingberg) به نمایش میگذارم تا هر کس در … ادامه خواندن دنیای آدمکها

مردم افغانستان از فشار مالیاتی حکومت به فغان آمده اند

حکومت وحدت ملی در حالی از کریدت کارت تا نشر کتاب و واردات مواد غذایی وادویه و… مالیات اخذ میکند که توجه به بیلانس عاید ومصرف خانواده در پرداخت معاشات کارمندان دولت ندارد وفشار هرنوع مالیه در نهایت به دوش کارمندان دولت و مصرف کنندگان کالا وارد میشود. ادامه خواندن مردم افغانستان از فشار مالیاتی حکومت به فغان آمده اند

شرط دادن اعلان به رسانه های آزاد داشتن پسپسک با الیگارشی قدرت تعین شد

اعلان ، اعلان ، اعلان برای استفاده از اعلانات شرکت ها رسانه های آزاد باید سند پسپسک با یکی از قدرتمندان، ثروتمندان و ارکان الیگارشی دولت را در پیشانی خود نصب نموده به ما مراجعه نمایند. درغیر آن لطفا مزاحم ما نشوید ادامه خواندن شرط دادن اعلان به رسانه های آزاد داشتن پسپسک با الیگارشی قدرت تعین شد