اشتوکبازی های اوباما

برخلاف رهبرانی که بازی با اطفال را شرم وعار وکار طفلانه میدانند . به اصطلاح اشتوکبازی های رییس جمهور اوباما … بیشتر

Advertisements

چای در فرهنگ مردم افغانستان

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) گردآوری و نگارش: اناهيتا سياووش خواهران … بیشتر

Advertisements

شـــاگرد زحمتکش

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) یسرا متعلم صنف اول مکتب مولانا … بیشتر

Advertisements

طفـــل ذکـــی

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) الهام جان مصور متعلم دوره آمادگی … بیشتر

Advertisements

در رخصتی های زمستانی چه کنیم؟

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) نويسنده: خواهر شما ناهيد سياووش خواهران … بیشتر

Advertisements

میلاد نوری همکار صفحه ارمغان اطفال به صنــف هفتــم ارتقا نمود

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) میلاد نوری متعلم صنف ششم مکتب … بیشتر

Advertisements

قهــــرمان تنبلــي

شماره ( 258) سه شنبه ( 8) جدی ( 1394)/ ( 29) دسمبر (2015) نبیله القمه دو تنبلي كه در … بیشتر

Advertisements

زمستان در افغانستان

شماره (257 )سه شنبه (1) جدی ( 1394)/ ( 22) دسمبر ( 2015) به انتخاب: اناهیتا سیاووش همانطوريكه زمستان در … بیشتر

Advertisements

شاگـــــــرد ممتـــاز

شماره (257 )سه شنبه (1) جدی ( 1394)/ ( 22) دسمبر ( 2015) نيلاب به خانه خاله اش ميرفت راهي … بیشتر

Advertisements

چرا جنگ هیچ وقت اندیشۀ خوب نیست؟ – ۲

شماره (257 )سه شنبه (1) جدی ( 1394)/ ( 22) دسمبر ( 2015) با آنکه جنگ چشمان خود را دارد … بیشتر

Advertisements