ازخون یما ز اشرف و اجمل نالم/ ای مرغ شب آهنگ سحر آمین گو

در یک سال و چهارمین ماه شهادت شهید گلگون قبا شادروان یما سیاووش شهید/  ای مرغ شب آهنگ سحر آمین گو/ در ناله صبحگاه  من ، آمین گو/ ازخون یما ز اشرف و اجمل نالم/ با ناله من شو همنوا آمین گو/ داود سیاووش ادامه خواندن ازخون یما ز اشرف و اجمل نالم/ ای مرغ شب آهنگ سحر آمین گو

موقف خانواده یما سیاووش در رابطه به 1قاتل 2 عامل قتل 3 حامی عامل شهادت یما سیاووش شهید

در قضیه شهادت یما سیاووش شهید سه عنصر مدنظر ماست:1 -1 قاتل کیست؟ قاتل را از ورای اسناد کرمنال تخنیک بنا بر عدم همکاری دولت ما تاکنون نمیشناسیم.2 -2عامل قتل کیست؟ عامل قتل اجمل احمدی میباشد که یما سیاووش شهید را با تواضع های روباه صفتانه به دام انداخت. 3- حامی عامل قتل کیست؟ حامی عامل قتل اشرف غنی میباشد که از اجمل احمدی عامل … ادامه خواندن موقف خانواده یما سیاووش در رابطه به 1قاتل 2 عامل قتل 3 حامی عامل شهادت یما سیاووش شهید

در آستانه نخستین سالروز شهادت یما سیاووش شهید یکبار دیگر تاکید میدارم که:اشرف غنی و اجمل احمدی به عنوان مانع شناسایی هویت قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره های بانک(جی پی اس)موتربانک و کامره های چارراهی ها از بانک تا محل انفجار موتر بانک و تشویق به تناقض گویی های امرالله صالح و سرور دانش متهم اند که باید به پای میزعدالت بین المللی پاسخ دهند!داود سیاووش

ادامه خواندن در آستانه نخستین سالروز شهادت یما سیاووش شهید یکبار دیگر تاکید میدارم که:اشرف غنی و اجمل احمدی به عنوان مانع شناسایی هویت قاتل یما سیاووش شهید از طریق کامره های بانک(جی پی اس)موتربانک و کامره های چارراهی ها از بانک تا محل انفجار موتر بانک و تشویق به تناقض گویی های امرالله صالح و سرور دانش متهم اند که باید به پای میزعدالت بین المللی پاسخ دهند!داود سیاووش

در آستانه نخستین سالروز شهادت یما سیاووش شهید پرسش ماکمافی سابق آنست که: قاتل را به ما از کامره های بانک و(جی پی اس)موتر بانک وکامره های چار راهی ها از بانک تا محل انفجار نشان دهید در غیر آن ،کسی که کامره ها و(جی پی اس) موتر بانک را پنهان میکند خودش متهم به قتل است.

ادامه خواندن در آستانه نخستین سالروز شهادت یما سیاووش شهید پرسش ماکمافی سابق آنست که: قاتل را به ما از کامره های بانک و(جی پی اس)موتر بانک وکامره های چار راهی ها از بانک تا محل انفجار نشان دهید در غیر آن ،کسی که کامره ها و(جی پی اس) موتر بانک را پنهان میکند خودش متهم به قتل است.

Press Release on behalf of the family ofAfghan Journalist and TV Presenter, Yama Siawash

15 July 2021 On 12 July 2021, the attack and killing of Yama Siawash was raised with both the International/ Criminal Court and the United Nations on behalf of the family of Afghan journalist and TV presenter, Yama Siawash, by international counsel Haydee Dijkstal (33 Bedford Row Chamber, London). Both the ICC Office of the Prosecutor and UN Special Rapporteurs were asked to seek information … ادامه خواندن Press Release on behalf of the family ofAfghan Journalist and TV Presenter, Yama Siawash

فریاد، واویلا وعریضه داود سیاووش از بیداد وظلم اشرف غنی واجمل احمدی به شورای امنیت سازمان ملل!

– از اینکه فرزندم یما سیاووش مشاور افغانستان بانک با انفجار در موتر بانک به طور مرموزبه شهادت رسید وبقایای موتر منفجر شده را افغانستان بانک به عوض بررسی در ارگان های امنیتی به مخفیگاه گمرک بلافاصله پس از واقعه انفجارفرستاد! – از اینکه دروازه دفترافغانستان بانک به روی هیئت حقیقت یاب  پارلمان در واقعه شهادت یما سیاووش مهرولاک شد! – از اینکه به ضرب … ادامه خواندن فریاد، واویلا وعریضه داود سیاووش از بیداد وظلم اشرف غنی واجمل احمدی به شورای امنیت سازمان ملل!

نفرین بر ضحاک ستمگر… کاوه آهنگر زنده باد!

انا لله وانا الیه راجعون/ اهدا به روح پاک وآزاده فرزندم یما سیاووش شهید/ افسانه آهنگری به نام کاوه/ هنگامیکه وجدان هموطنانش در بستر افیونی افسونگران قرون،/ مست شراب سرنوشت در خواب بود…/ افسانه اهنگری به نام کاوه / آهنگری که  : فرزند آفتاب بود…/ *** و فرزند آفتاب، صد ها سال پیش از این، شوریدگان شوره زار تشنه احتیاج ، به خاطر برزگران حیات … ادامه خواندن نفرین بر ضحاک ستمگر… کاوه آهنگر زنده باد!

تراوش احساس یک طفل دراندوه یما سیاووش شهید

ای مردم شهر!/ شما میگویید که یما سیاووش زنده نیست!؟/ نه!/ شما دروغ میگویید/ یما سیاووش در قلب های ما زنده است و همیشه زنده خواهد بود/ سروده طفل خورد سال : یسرا بتول صادق ادامه خواندن تراوش احساس یک طفل دراندوه یما سیاووش شهید

با رفتن استاد رهنورد زریاب آخرین مشعل داستان نویسی در افغانستان خاموش شد

اگر در دهه چهل و پنجاه خورشیدی جوانان از خوانش داستانهای کوتاه، میانه و رمان بر همدیگر فخر میفروختند و از تکرار نامهای ویکتور هوگو، بالزاک، گی دو موپاسان، الکساندر دوما، جک لندن، همینگوی، ادگار آلن پو، عزیز نسین، چخوف، ماکسیم گورکی، تولستوی، داستایوسکی، صادق هدایت، صادق چوبک، فرانتس کافکا، رابندرنات تاگور در سطح جهان و خوانش داستان های جهاد «جهاد اکبر» ، «تصویر عبرت» … ادامه خواندن با رفتن استاد رهنورد زریاب آخرین مشعل داستان نویسی در افغانستان خاموش شد