هشت مرحله تحول روحی انسان

  نویسنده ماهان طباطبایی   نظریات بسیار متفاوتی در دنیای روانشناسی برای مراحل تحول شعور و شخصیت انسان ها وجود…

و ایوان خالی بود

      لطیف ناظمي کابل ناتهـ، Kabulnath       بهار سال 1975 میلادیست. هوای پروان و گلبهار و…

بر مزار زمستان

    نوشته : کارو زمستان مرد… مثل همه زمستانها – این زمستان هم – خیلی ساده و بی تکلف…

احساس …

از کارو به نقاش انسان : ( جورج) آتش است !جهنم است!… یک پارچه درد است… یک پارچه درد بی…