قلعه حيوانات

    نوشته:جورج اورل مترجم: مژگان فشی   داستان فصل اول آقاي جونس صاحب مزرعه مانر،‌شب در مرغداري را قفل…

ابوالمشاغل

      نادر ابراهیمی گفت: بله…خدا رحمتش کند! چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یک مورچه…