هوش مصنوعی و آیندۀ سیاست

  نگرانی‌های هنری کیسینجر دربارۀ هوش مصنوعی جامعۀ بشری، چه از نظر سیاسی و چه از نظر فکری، آمادۀ قدم‌گذاشتن…

سهم شیر

    داستان کوتاهی از عزیز نسین – ترجمهء بهرام غفاری یکشنبه, ۲۵ام شهریور, سنبله۱۳۹۷ .زمانه   یکی بود یکی…